tai lieu giải các bài toán phân tích đa thức thành nhân tử bằng mtct

phát huy trí lực của học sinh qua việc học sinh giải quyết các bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

phát huy trí lực của học sinh qua việc học sinh giải quyết các bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... sinh củng cố, khắc sâu kiến thức bản, có hệ thống phân tích đa thức thành nhân tử a/ Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử b/ Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử góp phần rèn luyện cho học ... gũi việc phân tích đa thức thành nhân tử Đường lối giải vận dụng tính chất phân thức đại số để thu thành nhân tử sau rút gọn thành nhân tử chung rèn kỹ phân tích đa thức thành nhân tử bên cạnh ... Phương Phương pháp đặt pháp đặt nhân tử nhân tử chung chung CÁC PHƯƠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TÍCH ĐA THỨC THÀNH THỨC THÀNH NHÂN TỬ NHÂN TỬ Các phương Các phương pháp đặc pháp đặc...
 • 18
 • 490
 • 0
Đề tài Giúp học sinh giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử toán THCS

Đề tài Giúp học sinh giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử toán THCS

Toán học

... phân tích đa thức thành nhân tử sô ví dụ phần mạnh dạn đưa trình tự bước giải toán phân tích đa thức thành nhân tử sau: Bước 1: - Nhận xét toán thấy tất hạng tửnhân tử chung đặt nhân tử chung ... Giúp học sinh giải toán Phân tích đa thức thành nhân tử PHẦN IV KẾT LUẬN Bài toán phân tích đa thức thành nhân tử thực suất trình học tập, liên quan kết hợp với phương pháp giải toán khác tạo ... THỰC HIỆN I - Các phương pháp bản: Phương pháp đặt nhân tử chung: Trước hết hiểu rằng: Phân tích đa thức thành nhân tử viết đa thức thành dạng tích nhân tử Vấn đề đặt biểu thức phân ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––...
 • 12
 • 3,086
 • 8
Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh môn Đại số 8 ( đề tài GVG cấp huyện )

Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh môn Đại số 8 ( đề tài GVG cấp huyện )

Toán học

... Mỗi nhóm phân tích + Sau phân tích đa thức thành nhân tử nhóm trình phân tích thành nhân tử phải tiếp tục thực 1) Nhóm nhằm xuất phương pháp đặt nhân tử chung: Ví dụ 6: Phân tích đa thức x2 – ... hình giúp em học sinh giải mắc mứu trình giải toán phân tích đa thức thành nhân tử 2.2.2 Biện pháp Để thực tốt kĩ phân tích đa thức thành nhân tử nêu thành thạo thực hành giải toán, giáo viên cần ... thức đẳng thức đáng nhớ, quy tắc dấu, quy tắc dấu ngoặc vận dụng tốt phương pháp 17 Rèn kỹ giải toán phân tích đa thức thành nhân tử học sinh môn Đại số phân tích đa thức thành nhân tử giải toán, ...
 • 24
 • 791
 • 4
skkn rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử” ở các lớp 8a2, 8a3, 8a4 trường THCS mỹ hội

skkn rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử” ở các lớp 8a2, 8a3, 8a4 trường THCS mỹ hội

Trung học cơ sở - phổ thông

... + Phân tích đa thức (2x + y )3 – (2x – y )3 thành nhân tử + Phân tích đa thức a6 – b6 thành nhân tử Ví dụ: Phân tích đa thức a6 – b6 thành nhân tử Gợi ý: Đa thức a6 – b6 biến đổi dạng đẳng thức ... học tập giải toán phân tích đa thức thành nhân tử Các giải pháp đề tài - Để thực tốt kỹ giải toán phân tích đa thức thành nhân tử giáo viên cần củng cố kiến thức sau cho học sinh: + Các phép ... tắc dấu ngoặc + Phép nhân: Đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức, đẳng thức đáng nhớ - Khi gặp toán phân tích đa thức thành nhân tử học sinh cần: + Nhận dạng toán: Bài toán thuộc dạng nào?...
 • 16
 • 338
 • 0
Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Sáng kiến kinh nghiệm: Giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... giải toán phân tích đa thức thành nhân tử vận dụng em phần lớn chưa tốt, nhiều em chưa thuộc xác đẳng thức đáng nhớ Hơn số kỹ phục vụ cho toán phân tích đa thức thành nhân tứ nhân, chia đơn thức, ... học sinh chưa nắm vững kiến thức phân tích đa thức thành nhân tử để vận dụng giải toán *Giáo viên hướng dẫn: ta nên phân tích đa thức thành nhân tửrồi tính giá trị biểu thức Cụ thể Ta có x2 - 2xy ... cho dạng toán phân tích đa thức thành nhân tử 3./Phương án cho tiết luyện tập HĐ1: `Cho học sinh nhắc lại kiến thức cũ -Nêu phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử ? -Hoàn thành đẳng thức sau:...
 • 8
 • 9,755
 • 178
SKKN: Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

SKKN: Rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Tư liệu khác

... Mỗi nhóm phân tích + Sau phân tích đa thức thành nhân tử nhóm trình phân tích thành nhân tử phải tiếp tục thực 1) Nhóm nhằm xuất phương pháp đặt nhân tử chung: Ví dụ 6: Phân tích đa thức x2 – ... học sinh giải mắc mứu trình giải toán phân tích đa thức thành nhân tử 3.3 Biện pháp kết thực  Biện pháp Để thực tốt kó phân tích đa thức thành nhân tử nêu thành thạo thực hành giải toán, giáo ... sinh nắm vững kiến thức nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức, thức đáng nhớ, việc vận dụng thành thạo hai chiều đẳng thức Khi gặp toán phân tích đa thức thành nhân tử, học sinh cần nhận...
 • 17
 • 4,653
 • 41
skkn: rèn luyện kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

skkn: rèn luyện kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Giáo dục học

... sinh nắm vững kiến thức nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức, thức đáng nhớ, việc vận dụng thành thạo hai chiều đẳng thức Khi gặp toán phân tích đa thức thành nhân tử, học sinh cần nhận ... hệ số, biến hạng tử toán - Thành lập nhóm dựa theo mối quan hệ đó, phải thoả mãn: + Mỗi nhóm phân tích + Sau phân tích đa thức thành nhân tử nhóm trình phân tích thành nhân tử phải tiếp tục thực ... môn nên thân chọn đề tài: “ Rèn kó giải toán phân tích đa thức thành nhân tử học sinh - môn đại số ” Đối tượng nghiên cứu: Rèn kó phân tích đa thức thành nhân tử Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên...
 • 27
 • 1,167
 • 0
SKKN rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử trong môn đại số lớp 8

SKKN rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử trong môn đại số lớp 8

Toán học

... sinh giải mắc mứu trình giải toán phân tích đa thức thành nhân tử 16 Rèn kỹ giải toán phân tích đa thức thành nhân tử môn Đại số lớp 3.3 Biện pháp kết thực  Biện pháp Để thực tốt kĩ phân tích đa ... 15 Rèn kỹ giải toán phân tích đa thức thành nhân tử môn Đại số lớp Ví dụ 15: Phân tích đa thức x5 + x4 + thành nhân tử Cách 1: Thêm x3 bớt x3 (làm xuất đẳng thức đặt nhân tử chung) Giải: x5 + ... sinh nắm vững kiến thức nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức, thức đáng nhớ, việc vận dụng thành thạo hai chiều đẳng thức Khi gặp toán phân tích đa thức thành nhân tử, học sinh cần nhận...
 • 21
 • 4,102
 • 13
SKKN Toán 8: Phương pháp hướng dẫn học sinh giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

SKKN Toán 8: Phương pháp hướng dẫn học sinh giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... số toán phân tích đa thức thành nhân tử áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử môn toán lớp Phần thứ hai A Các phơng pháp I Phơng pháp đặt nhân tử chung Khi phân tích đa thức thành nhân tử phơng ... (x-1)(x2 +1) Đa thức P chứa nhân tử x-1 nên P (x-1) Để giải toán phân tích đa thức bị chia thành nhân tử (sử dụng việc phân tích đa thức thành nhân tử) để biến đa thức chia thành tích sau tiếp ... dẫn học sinh giải toán phân tích đa thức thành nhân tử biến đổi đa thức thành tích biểu thức cho chia hết cho nhân tử cho tích làm cho phép giải toán nhanh lời giải thông minh II Bài toán chứng...
 • 14
 • 3,236
 • 10
Rèn kĩ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh  môn đại số 8

Rèn kĩ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử của học sinh môn đại số 8

Toán học

... sinh nắm vững kiến thức nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức, thức đáng nhớ, việc vận dụng thành thạo hai chiều đẳng thức Khi gặp toán phân tích đa thức thành nhân tử, học sinh cần nhận ... pháp tách hạng tử thành nhiều hạng tử khác Ví dụ 11: Phân tích đa thức f(x) = 3x2 – 8x + thành nhân tử Gợi ý ba cách phân tích: (chú ý có nhiều cách phân tích) Giải Cách (tách hạng tử : 3x2) 3x2 ... dùng ẩn thay cho đa thức định để làm cho đa thức ban đầu đơn giản Từ dễ dàng phân tích đa thức thành nhân tử Ví dụ 17: Phân tích đa thức (x2 + x)2 + 4x2 + 4x – 12 thành nhân tử Ta có : (x2 +...
 • 28
 • 805
 • 0
sáng kiến kinh nghiệm phát huy tính tích cực của học sinh qua cách giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

sáng kiến kinh nghiệm phát huy tính tích cực của học sinh qua cách giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Giáo dục học

... phải biến đổi đa thức trở thành tích, việc phân tích đa thức thành nhân tử áp dụng vào như: Rút gọn phân thức, giải phương trình, quy đồng mẫu thức phân thức, biến đổi đồng biểu thức hữu tỉ, tìm ... sinh qua cách giải toán phân tích đa thức thành nhân tử ” ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU : Phát huy tính tích cực học sinh qua cách giải toán phân tích đa thức thành nhân tử PHẠM VI NGHIÊN CỨU : Qua tình ... môn toán say mê học tập tìm hiểu nhiều môn toán III/ NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI: Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử Phưong pháp đặt nhân tử chung a/ Phương pháp - Phân tích hạng tử thành tích...
 • 25
 • 595
 • 0
SKKN môn Toán lớp 8 Phương pháp rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

SKKN môn Toán lớp 8 Phương pháp rèn kỹ năng giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Giáo dục học

... Mỗi nhóm phân tích + Sau phân tích đa thức thành nhân tử nhóm trình phân tích thành nhân tử phải tiếp tục thực 1) Nhóm nhằm xuất phương pháp đặt nhân tử chung: Ví dụ 6: Phân tích đa thức x2 – ... phân tích khác: (Nâng cao)  Phương pháp tách hạng tử thành nhiều hạng tử khác Ví dụ 11: Phân tích đa thức f(x) = 3x2 – 8x + thành nhân tử Gợi ý ba cách phân tích: (chú ý có nhiều cách phân tích) ... em học sinh giải mắc mứu trình giải tốn phân tích đa thức thành nhân tử 3.3 Biện pháp kết thực  Biện pháp Để thực tốt kĩ phân tích đa thức thành nhân tử nêu thành thạo thực hành giải tốn, giáo...
 • 19
 • 1,614
 • 3
RÈN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ - ĐẠI SỐ 8

RÈN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ - ĐẠI SỐ 8

Giáo dục học

... q trình phân tích đa thức thành nhân tử thơng qua ví dụ cụ thể, việc phân tích khơng q phức tạp khơng q ba nhân tử Vấn đề đặt làm để học sinh giải tốn phân tích đa thức thành nhân tử cách xác, ... phân tích đa thức thành nhân tử nhóm q trình phân tích thành nhân tử phải tiếp tục thực nửa * Nhóm nhằm xuất phương pháp đặt nhân tử chung: Ví dụ 6: Phân tích đa thức x2 – xy + x – y thành nhân tử ... pháp phân tích khác: (Nâng cao) * Phương pháp tách hạng tử thành nhiều hạng tử Ví dụ 11: Phân tích đa thức f(x) = 3x2 – 8x + thành nhân tử Gợi ý ba cách phân tích: (chú ý có nhiều cách phân tích) ...
 • 11
 • 523
 • 0
SKKN - Dai so 8 - Phat huy su sang tao cua HS qua bai toan phan tich da thuc thanh nhan tu

SKKN - Dai so 8 - Phat huy su sang tao cua HS qua bai toan phan tich da thuc thanh nhan tu

Toán học

... nhiều học phân tích đa thức thành nhân tử đờng lối giải vận dụng tính chất phân thức đại số để thu gọn biểu thức Ta phải tiến hành phân tích đa thức thành nhân tử sau rút gọn nhân tử chung ... Phát huy sáng tạo HS qua toán phân tich đa thức thành nhân tử Phân tích đa thức B=2x3 -5x2 + 8x -3 (1) thành nhân tử +Nếu đa thức B phân tích thành nhân tử B có dạng: B = ( ax +b)(cx2 +dx +m) ... - Nhóm phân tích theo cách thông thờng Cách2: Biến đổi đa thức phải phân tích thành dạng : A2 B2 cách giữ nguyên hạng tử đầu , tách hạng tử tự *Ví dụ : Phân tích đa thức thành nhân tử : P =...
 • 15
 • 1,642
 • 22
Tài liệu Tài liệu rèn luyện kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử tham khảo doc

Tài liệu Tài liệu rèn luyện kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử tham khảo doc

Toán học

... phân tích đa thức thành nhân tử nhóm trình phân tích thành nhân tử phải tiếp tục thực 1) Nhóm nhằm xuất phương pháp đặt nhân tử chung: Ví dụ 6: Phân tích đa thức x2 – xy + x – y thành nhân tử (Bài ... học sinh giải mắc mứu trình giải toán phân tích đa thức thành nhân tử 3.3 Biện pháp kết thực  Biện pháp 12 Để thực tốt kó phân tích đa thức thành nhân tử nêu thành thạo thực hành giải toán, giáo ... thức với đa thức, đa thức với đa thức, thức đáng nhớ, việc vận dụng thành thạo hai chiều đẳng thức Khi gặp toán phân tích đa thức thành nhân tử, học sinh cần nhận xét:  Quan sát đặc điểm toán: ...
 • 17
 • 1,130
 • 30
giúp học sinh làm những bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

giúp học sinh làm những bài toán phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... TẢ GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI: 1/ Thuyết minh : * Định nghĩa phân tích đa thức thành nhân tử a) Định nghĩa + Nếu đa thức viết dạng tích hai hay nhiều đa thức ta nói đa thức cho phân tích thành nhân tử ... thức thành nhân tử a)Định lý Mỗi đa thức f(x) trường P phân tích thành tích đa thức bất khả quy, phân tích sai khác thứ tự nhân tử nhân tử bậc 0.” b) Định lý Trên trường số thực R, đa thức bất ... thường dùng để phân tích đa thức thành nhân tử cách có hệ thống từ dễ dến khó cho phương pháp -Các phương pháp : Một số phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử Phương pháp đặt nhân tử chung Phương...
 • 21
 • 893
 • 0
Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... nhân tử? Tiết 13 Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử cách phối hợp nhiều phương pháp Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5x3 +10x3y+5xy2 Giải: 5x3 + 10x3y + 5xy2 áp dụng: Bài ... y 1)(x + y +1) Tiết 13 Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử cách phối hợp nhiều phương pháp Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5x3 + 10x3y + 5xy2 Giải: 5x3 + 10x3y + 5xy2 ... (x y 3)(x y + 3) Tiết 13 Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử cách phối hợp nhiều phương pháp Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5x3+10x3y+5xy2 Giải: 5x3 + 10x3y + 5xy2 =...
 • 10
 • 4,131
 • 12
Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử

Tư liệu khác

... (x –5)2 Tiết 11- Bài 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 – 3x + xy – 3y Các hạng tửnhân tử chung hay không ... MÔN TOÁN ĐẠI SỐ TUẦN - TIẾT 11 BÀI PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ GV thực : HUỲNH ANH NGÔN NĂM HỌC : 2010-2011 KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ  BÀI TẬP 43 -Trang 20/SGK Phân ... – 9)(x2 + 1) Hãy nêu ý kiến em lời giải bạn BÀI TẬP CỦNG CỐ Bài tập 47 Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) x2 – xy + x - y b) xz + yz - 5(x + y) BÀI GIẢI a) x – xy + x – y = x + x + ( -...
 • 19
 • 2,094
 • 8

Xem thêm