tự học tiếng trung sơ cấp

Học tiếng nhật sơ cấp bằng tiếng việt

Học tiếng nhật cấp bằng tiếng việt

Tổng hợp

... Bài 32 Bài 33 Bài 34 Bài 35 Bài 36 Bài 37 Bài 38 Bài 39 Từ vựng theo chủ đề NHẬT CẤP BẰNG TIẾNG VIỆT BÀI SỐ 1 MONDAY, 9. OCTOBER 2006, 10:10:39 ý: từ bài này trở về sau, quy ước ... <ha> trong bảng chữ * Cách dùng: Dùng để nói tên, nghề nghiệp, quốc tịch ( tương tự như động từ TO BE của tiếng Anh. * Đây là mẫu câu khẳng định Vd: わたし は マイク ミラー です。 <watashi wa MAIKU ... さん<san> hoặc さま<sama> ( có nghĩa là ngài, gọi một cách tôn kính) vì trong tiếng Nhật có sự tế nhị là người Nhật luôn tự hạ mình trước người khác. Khi giới thiệu tên người khác thì phải thêm...
 • 8
 • 1,210
 • 22
tự học tiếng trung cơ bản

tự học tiếng trung cơ bản

Tổng hợp

... Tự học Hán Văn Trực Tuyến 自学漢文直線 (線上 自学漢文)- Khái Quát Về Chữ Hán By Nguyễn Đức Hùng, Quỹ Nghiên ... phía dưới gọi là “Dưới” (Cước, あし 脚). Dưới gồm các bộ thủ sau (kèm theo ví dụ): Tự học Hán Văn Trực Tuyến 自学漢文直線 (線上 自学漢文)- Khái Quát Về Chữ Hán By Nguyễn Đức Hùng, Quỹ Nghiên ... Biển Đông www.seasfoundation.org 3 Lưu ý: Nét viết trong Chữ Mã giản thể trong tiếng Trung Quốc được viết như sau. 8.2 Cấu tạo của chữ Hán Chữ Nhân (人) là một chữ. Khi...
 • 6
 • 983
 • 37
từ vựng tiếng anh sơ cấp -unit 9 docx

từ vựng tiếng anh cấp -unit 9 docx

Anh ngữ phổ thông

... /pæn/ - cái giần 29. roller /ˈrəʊ.ləʳ/ - con lăn 30. paintbrush /ˈpeɪnt.brʌʃ/ - chổi sơn băng cách điện 37. router /ˈruːtə/ - cầu dẫn 38. bolt /bəʊlt/ - bu-lông 39. nut ... pegboard /ˈpegbɔːd/ - bảng có các lỗ có thể cắm chốt treo đồ vật 31. paint /peɪnt/ - sơn 31. wood plane /wʊd pleɪn/ - cái bào gỗ 33. glue /gluː/ - keo hồ 34. electrical...
 • 11
 • 655
 • 0
từ vựng tiếng anh sơ cấp -unit 15 ppsx

từ vựng tiếng anh cấp -unit 15 ppsx

Anh ngữ phổ thông

... barn /bɑːn/ - ngôi nhà thô (1) silo /ˈsaɪ.ləʊ/ - hầm barrel /ˈbær.əl/ - thùng rượu basket /ˈbɑː.skɪt/ -...
 • 4
 • 491
 • 0

Xem thêm