tự học tiếng hàn sơ cấp

BÁO CÁO KHOA HỌC: PHƯƠNG PHÁP ĐẶT CÂU HỎI TRÊN LỚP NHẰM RÈN LUYỆN KHẢ NĂNG BIỂU ĐẠT THÀNH ĐOẠN TRÌNH ĐỘ TIẾNG HÁN SƠ CẤP TẠI VIỆT NAM ppt

BÁO CÁO KHOA HỌC: PHƯƠNG PHÁP ĐẶT CÂU HỎI TRÊN LỚP NHẰM RÈN LUYỆN KHẢ NĂNG BIỂU ĐẠT THÀNH ĐOẠN TRÌNH ĐỘ TIẾNG HÁN CẤP TẠI VIỆT NAM ppt

Báo cáo khoa học

... dạy học trình độ cấp, chúng tôi đã chọn “Phương pháp đặt câu hỏi trên lớp nhằm rèn luyện khả năng Biểu đạt thành đoạn trình độ tiếng Hán cấp tại Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu khoa học ... đoạn cho học sinh, thậm chí còn coi công tác rèn luyện biểu đạt thành đoạn là ranh giới phân định giữa giai đoạn và trung cấp. Thực tế cho thấy, học sinh trình độ tiếng Hán cấp mắc rất ... học bài khóa trình độ cấp là rất khả thi. Phương pháp này giúp cho học sinh trình độ sơ cấp giải quyết tốt khó khăn về phương pháp biểu đạt thành đoạn, giúp những học sinh này vận dụng...
 • 8
 • 522
 • 0
Tự học tiếng hàn giao tiếp cơ bản.

Tự học tiếng hàn giao tiếp cơ bản.

Tổng hợp

... Anh ấy thích hoa hồng. CÁC THÌ TRONG TIẾNG HÀN QUỐC A. Thì hiện tại: đang ĐỘNG TỪ + 은/는 Ví dụ: 먹다 먹는다 đang ăn 가다 간다 đang đi Tự học từ và câu tiếng Hàn 23 Ba trăm 삼백 xam-béc Ngàn 천 shơn ... không đúng như vậy. 아니오, 그렇지 않아요. a-ni-ô, cư-rớt-chi a-na-iô − Tốt. 좋아요. chô-ha-iô Tự học từ và câu tiếng Hàn 39 − Anh (chị) có bao nhiêu? 얼마 있어요? ơl-ma ít-xơ-iô − Tất cả mấy người? 모두 ... chi-cưm ca-tô tuê-iô − Không có à? 없어요? ợp-xơ-iô − Có ăn không? 먹어요? mơ-cơ-iô Tự học từ và câu tiếng Hàn 29 − Năm nay tôi 26 tuổi. 금년에 스물여섯살 이예요. cưm-niơn-ê xư-mul iơ-xớt-xal i-iê-iô...
 • 139
 • 1,469
 • 3
Học tiếng nhật sơ cấp bằng tiếng việt

Học tiếng nhật cấp bằng tiếng việt

Tổng hợp

... Bài 32 Bài 33 Bài 34 Bài 35 Bài 36 Bài 37 Bài 38 Bài 39 Từ vựng theo chủ đề NHẬT CẤP BẰNG TIẾNG VIỆT BÀI SỐ 1 MONDAY, 9. OCTOBER 2006, 10:10:39 ý: từ bài này trở về sau, quy ước ... がくせい <gakusei> : học sinh, sinh viên かいしゃいん <kaishain> : nhân viên công ty ~しゃいん <~shain> : nhân viên công ty ~ ぎんこういん <ginkouin> : nhân viên ngân hàng いしゃ <isha> ... <ha> trong bảng chữ * Cách dùng: Dùng để nói tên, nghề nghiệp, quốc tịch ( tương tự như động từ TO BE của tiếng Anh. * Đây là mẫu câu khẳng định Vd: わたし は マイク ミラー です。 <watashi wa MAIKU...
 • 8
 • 1,210
 • 22
Tự Học Tiếng Hàn

Tự Học Tiếng Hàn

Tổng hợp

... là : bốđi vào phòng.2. Bàn phím gõ tiếng Hàn 한국어 ( học Tiếng Hàn) Bắt Đầu Học TIếng Hàn quốcNGỮ ÂM TIẾNG HÀNCác phụ âm và nguyên âm trong tiếng Hàn được gọi là “Hangeul”. Đây là hệ thống ... Quốc.I - Hệ thống ký tự Hệ thống chữ Hàn bao gồm 40 ký tự, với 10 nguyên âm và 14 phụ âm cơ bản; trong 40 ký tự đó có 24 ký tự cơ bản và 16 ký tự kép được cấu trúc từ những ký tự cơ bản kia.1. ... nó là phụ âm “ch” nó cũngkhông bị biến dạng như tiếng Việt .Ví dụ:như trong tiếng Việt “a” ghép với “ch” thành “ach” nhưng trong tiếng Hàn “a”ghép với“ch” lại được đọc là “at”ㅓ: phát...
 • 251
 • 1,502
 • 21
từ vựng tiếng anh sơ cấp -unit 9 docx

từ vựng tiếng anh cấp -unit 9 docx

Anh ngữ phổ thông

... /pæn/ - cái giần 29. roller /ˈrəʊ.ləʳ/ - con lăn 30. paintbrush /ˈpeɪnt.brʌʃ/ - chổi sơn băng cách điện 37. router /ˈruːtə/ - cầu dẫn 38. bolt /bəʊlt/ - bu-lông 39. nut ... pegboard /ˈpegbɔːd/ - bảng có các lỗ có thể cắm chốt treo đồ vật 31. paint /peɪnt/ - sơn 31. wood plane /wʊd pleɪn/ - cái bào gỗ 33. glue /gluː/ - keo hồ 34. electrical...
 • 11
 • 655
 • 0

Xem thêm