từ sự tổng hợp những số liệu thu thập được từ sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bắc ninh bảng hỏi phỏng vấn sâu kết quả thu được như sau

Xây dựng webgis du lịch cho sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh bắc kạn

Xây dựng webgis du lịch cho sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bắc kạn

Công nghệ thông tin

... dựng webgis du lịch cho sở Văn Hóa Thể Thao Du Lịch tỉnh Bắc Kạn ” Nội dung đề tài gồm: - Cơ sở lý thuyết  Khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống  Xây dựng webgis Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 ... việc lưu trữ số liệuthể thu thập số liệu với số lượng lớn Số liệu lưu trữ cập nhật cách dễ dàng Chất lượng số liệu quản lý, xử lý hiệu chỉnh tốt Dễ dàng truy cập, phân tích số liệu từ nhiều nguổn ... tin điểm du lịch du lịch Tìm địa điểm du lịch Cho phép người dùng tìm địa điểm du lịch đồ UC04 UC05 Xem danh sách điểm Cho phép người dùng xem danh sách điểm du lịch du lịch Thêm điểm du lịch Cho...
 • 88
 • 238
 • 0

khóa luận tốt nghiệp ngành du lịch đánh giá hiệu quả công tác truyền thông quảng bá của trung tâm xúc tiến du lịch sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh tt.huế

khóa luận tốt nghiệp ngành du lịch đánh giá hiệu quả công tác truyền thông quảng bá của trung tâm xúc tiến du lịch sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tt.huế

Khoa học xã hội

... N THÔNG QU NG BÁ C A TRUNG TÂM XÚC TI N DU L CH – S TH THAO DU L CH T NH TH A THIÊN HU 7639 2.1 Gi i thi u v Trung tâm xúc ti n Du l ch – S thao Du l ch t nh TT Hu 7639 2.1.1 ... nghi p du l ch, Hi p h i du l ch, Hi p h i khách s n chung tay qu ng bá hình n, s n ph m du l i hình th c xã h i hóa - Ph i h p v t nh xây d doanh nghi p du l ch l a bàn ình du l ch h p d c vào ... i thao Du l ch th i gian , v i s quan tâm,tìm hi u công tác truy n thông qu ng bá, xúc ti ndu l ch ã ch tài u qu kênh công tác truy n thông qu ng bá c a Trung tâm Xúc ti n du l ch -S Th thao Du...
 • 29
 • 798
 • 5

Công việc của chuyên viên phòng Nghiệp vụ Du Lịch của sở Văn Hóa, Thể Thao Du Lịch tỉnh Hà Nam

Công việc của chuyên viên phòng Nghiệp vụ Du Lịch của sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch tỉnh Hà Nam

Văn hóa - Lịch sử

... định số 365/QĐUBND ngày 19/3/2008 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam việc thành lập Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch sở sáp nhập Sở Văn hoá - Thông tin, Sở Thể dục Thể thao, phận Du lịch Sở Thương mại Du lịch, ... chị Sở Văn hóa, Thể Thao Du Lịch Hà Nam giúp đỡ bảo để hoàn thiện báo cáo thực tập tốt nghiệp Sinh viên thực Nguyễn Hà Anh PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ SỞ VĂN HÓA,THỂ THAO DU LỊCH TỈNH ... góp phần vào phát triển chung đất nước tỉnh 1.3 - Các phòng ban sở Sở Văn Hóa, Thể Thao Du Lịch tỉnh Hà Nam có phòng ban: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa Gia đình Phòng Nghiệp Vụ Thể dục, Thể thao Phòng...
 • 34
 • 355
 • 0

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho cơ sở văn hóa , thể thao du lịch tỉnh phú thọ

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho cơ sở văn hóa , thể thao và du lịch tỉnh phú thọ

Thạc sĩ - Cao học

... công tác quản trị nguồn nhân lực Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Phú Thọ Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Phú ... Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch tỉnh Phú Thọ quan chuyên môn thu c Ủy ban nhân dân tỉnh có chức tham mưu, giúp UBND tỉnh thực quản lý Nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng ... nhân dân tỉnh có chức tham mưu, giúp UBND tỉnh thực quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo địa phương Trong năm qua, ngành văn hóa, thể thao du lịch tỉnh Phú...
 • 97
 • 384
 • 0

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho cơ sở văn hóa , thể thao du lịch tỉnh phú thọ

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho cơ sở văn hóa , thể thao và du lịch tỉnh phú thọ

Thạc sĩ - Cao học

... công tác quản trị nguồn nhân lực Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Phú Thọ Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Phú ... Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch tỉnh Phú Thọ quan chuyên môn thu c Ủy ban nhân dân tỉnh có chức tham mưu, giúp UBND tỉnh thực quản lý Nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng ... nhân dân tỉnh có chức tham mưu, giúp UBND tỉnh thực quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo địa phương Trong năm qua, ngành văn hóa, thể thao du lịch tỉnh Phú...
 • 97
 • 466
 • 0

Quản lý ngân sách nhà nước tại sở văn hóa, thể thao du lịch tỉnh phú thọ

Quản lý ngân sách nhà nước tại sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh phú thọ

Thạc sĩ - Cao học

... 2012,2013,2014 Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Phú Tho ̣; Kế hoạch phát triển Du lịch Tỉnh Phú Thọ năm (2015-2020)- UBND tỉnh Phú Thọ, Báo cáo toán ngân sách nhà nƣớc sở Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Phú ... hoạch) - Tổng số sở lƣu trú: 270 sở (đạt 110,2 % kế hoạch) Nhìn chung, năm 2015, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch bám sát nhiệm vụ trọng tâm Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh , Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ... ban nhân dân tỉnh dƣ̣ thảo các Dự thảo định thành lập, sáp nhập, giải thể đơn vị thu c Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Hội đồng chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao du lịch theo quy...
 • 108
 • 205
 • 4

Tài liệu thi tuyển công chức ngành văn hóa thể thao du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu năm 2016 mục kiến thức chung

Tài liệu thi tuyển công chức ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bà rịa  vũng tàu năm 2016 mục kiến thức chung

Tài liệu khác

... Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao Trung tâm Văn hóa - Thể thao, thiết chế văn hoá sở, sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo điểm vui chơi công cộng thu c ... thao du lịch; b) Dự thảo định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể tổ chức, đơn vị thu c Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Hội đồng chuyên ngành văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao du lịch theo ... chức Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: a) Dự thảo định, thị thu c thẩm quyền ban hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao du...
 • 16
 • 379
 • 0

Tài liệu thi tuyển công chức ngành văn hóa thể thao du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu năm 2016 mục quản lý du lịch

Tài liệu thi tuyển công chức ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bà rịa  vũng tàu năm 2016 mục quản lý du lịch

Tài liệu khác

... để quản lý, thực quy hoạch Chương IV KHU DU LỊCH, ĐIỂM DU LỊCH, TUYẾN DU LỊCH ĐÔ THỊ DU LỊCH Mục 1: KHU DU LỊCH, ĐIỂM DU LỊCH, TUYẾN DU LỊCH Điều 23 Điều kiện để công nhận khu du lịch Khu du ... du lịch c) Bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên - Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch phối hợp với quan quản lý khu du lịch, điểm du lịch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, ... lịch sử, di tích cách mạng, di sản văn hoá; khu du lịch, tuyến du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch; tiềm năng, mạnh du lịch nước; nâng cao nhận thức xã hội du lịch, tạo môi trường du lịch văn...
 • 47
 • 364
 • 3

Tài liệu thi tuyển công chức ngành văn hóa thể thao du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu năm 2016 mục quản lý thể thao,

Tài liệu thi tuyển công chức ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bà rịa  vũng tàu năm 2016 mục quản lý thể thao,

Tài liệu khác

... Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch qua Tổng cục Thể dục thể thao theo mẫu Phụ lục số 08; b) Các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia tổng hợp, đánh giá, báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ... cáo văn Tổng cục Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch địa phương nơi tổ chức giải; tổ chức đứng tổ chức giải quy định điểm d, đ e Khoản Điều có trách nhiệm báo cáo văn Sở Văn hóa, Thể thao ... việc, hội thể thao quốc gia gửi văn báo cáo theo quy định đến Bộ Nội vụ Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch (qua Tổng cục Thể dục thể thao) ; b) Theo yêu cầu Bộ Nội vụ, Tổng cục Thể dục thể thao có trách...
 • 64
 • 562
 • 0

Tài liệu thi tuyển công chức ngành văn hóa thể thao du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu năm 2016 mục thanh tra

Tài liệu thi tuyển công chức ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bà rịa  vũng tàu năm 2016 mục thanh tra

Tài liệu khác

... pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên vi phạm hành thẩm quyền xử phạt lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo Vi phạm hành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo quy định Nghị ... HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH QUẢNG CÁO Điều 81 Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành quan tra chuyên ngành Thanh tra viên văn hóa, thể thao du lịch có quyền: a) Phạt cảnh ... phạm hành Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch có quyền: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng hành vi vi phạm hành lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch; phạt tiền đến 50.000.000...
 • 42
 • 345
 • 0

Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao du lịch

Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao và du lịch

Thủ tục hành chính

... Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch ký định Bước 3: Đến ngày hẹn, công dân tổ chức nhận kết Bộ phận tiếp nhận trả kết Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Cách thức thực hiện: Trực tiếp trụ sở quan ... Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch ký định Bước 3: Đến ngày hẹn, công dân tổ chức nhận kết Bộ phận tiếp nhận trả kết Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Cách thức thực hiện: Trực tiếp trụ sở quan ... Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch ký định Bước 3: Đến ngày hẹn, công dân tổ chức nhận kết Bộ phận tiếp nhận trả kết Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Cách thức thực hiện: Trực tiếp trụ sở quan...
 • 17
 • 1,074
 • 0

Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử sở văn hóa, thể thao du lịch

Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử sở văn hóa, thể thao và du lịch

Tài liệu khác

... nước Sở phạm vi Tỉnh; tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa Internet TTTĐT Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa công cụ giao tiếp hai chiều Sở Văn hóa, ... chuyển lại Văn phòng Sở để chuyển cho đơn vị có liên quan; Văn phòng Sở chịu trách nhiệm trả lời câu hỏisở liệu câu trả lời (có nội dung tương tự Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa đơn vị ... chiều Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa với tổ chức, doanh nghiệp công dân MỤC THÔNG TIN TRÊN TTTĐT SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH MỤC 2: Quy trình thu thập, xử lý, kiểm duyệt đăng tải thông...
 • 15
 • 650
 • 5

Cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm (đối với các triển lãm văn hoá, nghệ thuật không thuộc các trường hợp do Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch cấp giấy phép) pps

Cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm (đối với các triển lãm văn hoá, nghệ thuật không thuộc các trường hợp do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép) pps

Thủ tục hành chính

... đăng ký triển lãm đến Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch nơi tổ chức triển lãm Thực nội dung Sau (bảy) ngày làm việc kể từ ngày đăng ký, Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch ý kiến văn Mô tả bước Tên bước ... nhân thu c địa phương; triển lãm mỹ thu t, triển lãm ảnh quan Trung ương, tổ chức, cá nhân nước trưng bày địa phương trường hợp Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch uỷ quyền (do Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch ... mỹ thu t, triển lãm ảnh, triển lãm sách, báo, triển lãm sản phẩm văn hoá khác tổ chức, cá nhân nước trưng bày Việt Nam (do Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch cấp Gửi hồ giấy phép); triển lãm mỹ thu t,...
 • 4
 • 337
 • 0

Nâng cao vai trò của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch trong công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Tỉnh Cao Bằng ( Nghiên cứu trường hợp lễ[172838]

Nâng cao vai trò của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Tỉnh Cao Bằng ( Nghiên cứu trường hợp lễ[172838]

Khoa học xã hội

... hội văn hóa du lịch: Lễ hội văn hóa du lịch địa phương hay đơn vị tổ chức liên kết số địa phương nhằm mục đích quảng bá du lịch, thu hút du khách Ví dụ: Lễ hội du lịch carnaval Hạ Long (Quảng Ninh) , ... lập văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao du lịch theo quy định pháp luật + Tham mưu với UBND tỉnh việc tổ chức lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch quy mô cấp tỉnh + Thực hợp tác quốc tế lĩnh vực văn ... vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao du lịch theo quy định pháp luật phân công UBND tỉnh 34 + Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao du lịch Phòng văn hóa thông...
 • 120
 • 620
 • 0

đồ án Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự cho Sở văn hóa, thể thao du lịch Hải Phòng nguyễn minh phương

đồ án Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự cho Sở văn hóa, thể thao và du lịch Hải Phòng nguyễn minh phương

Công nghệ thông tin

... sovhtt@haiphong.gov.vn Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch thành phố Hải Phòng hợp từ Sở Thể dục thể thao Sở Du lịch với Sở Văn hoá - Thông tin theo Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 UBND thành phố Hải Phòng Sở Văn ... thiệu Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch thành phố Hải Phòng 1.1.1 Thông tin chung SỞ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH HẢI PHÒNG Địa chỉ: 18 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng Giám đốc: Đoàn Duy Linh Số điện ... Nghiệp vụ văn hóa Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa Gia đình Phòng Thể dục thể thao quần chúng Phòng Thể thao thành tích cao Phòng Nghiệp vụ du lịch Phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch Có...
 • 88
 • 587
 • 2

slide thuyết trình đồ án Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự cho Sở văn hóa, thể thao du lịch Hải Phòng nguyễn minh phương

slide thuyết trình đồ án Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự cho Sở văn hóa, thể thao và du lịch Hải Phòng nguyễn minh phương

Kỹ thuật lập trình

... Email: sovhtt@haiphong.gov.vn Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch thành phố Hải Phòng hợp từ Sở Thể dục thể thao Sở Du lịch với Sở Văn hoá - Thông tin theo Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 UBND ... thiệu Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch thành phố Hải Phòng 1.1.1 Thông tin chung SỞ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH HẢI PHÒNG Địa chỉ: 18 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng Giám đốc: Đoàn Duy Linh Số điện ... quy trình nghiệp vụ thực tế Phân tích hệ thống quản lý nhân Sở văn hóa, thể thao du lịch Thiết kế hệ thống quản lý nhân Sở văn hóa, thể thao du lịch Tuy nhiên hạn chế kinh nghiệm kiến thức, trình...
 • 29
 • 1,757
 • 0

tóm tắt đồ án đồ án Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự cho Sở văn hóa, thể thao du lịch Hải Phòng nguyễn minh phương

tóm tắt đồ án đồ án Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự cho Sở văn hóa, thể thao và du lịch Hải Phòng nguyễn minh phương

Công nghệ thông tin

... hoá, Thể thao Du lịch thành phố Hải Phòng hợp từ Sở Thể dục thể thao Sở Du lịch với Sở Văn hoá - Thông tin theo Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 UBND thành phố Hải Phòng Sở Văn hoá, Thể thao ... chung SỞ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH HẢI PHÒNG Địa chỉ: 18 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng Giám đốc: Đoàn Duy Linh Số điện thoại: 0313.822.616 Fax: 0313.822.616 Email: sovhtt@haiphong.gov.vn Sở Văn ... năm 2015 Xuất phát từSở văn hóa, thể thao du lịch Hải Phòng chấp nhận, em chọn đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý nhân cho Sở văn hóa, thể thao du lịch Hải Phòng” làm đồ án tốt nghiệp BÁO...
 • 35
 • 584
 • 0

Nâng cao vai trò của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch trong công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Tỉnh Cao Bằng ( Nghiên cứu trường hợp lễ hội Pháo hoa, huyện Quảng Uyên)

Nâng cao vai trò của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Tỉnh Cao Bằng ( Nghiên cứu trường hợp lễ hội Pháo hoa, huyện Quảng Uyên)

Khoa học xã hội

... Sở Văn hóa, thể thao du lịch tỉnh Cao Bằng 26 Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Cao Bằng, số 62/SVHTT&DL - QLVH (2/2013): Về việc tăng cường quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội 27 Sở Văn hóa, Thể ... Văn hóa Nghệ thu t Việt Nam, 2006 23 Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tỉnh Cao Bằng: Báo cáo tổng kết công tác Văn hóa Thông tin phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 24 Sở Văn hóa, Thể thao Du ... Nội Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ( 2009), Kỷ yếu hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao du lịch năm 2010 Bộ Văn hóa, thể thao du lịch (2008): Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán văn hóa – xã...
 • 5
 • 646
 • 0

Nâng cao vai trò của sở văn hoá thể thao du lịch trong công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hoá truyền thống của tỉnh cao bằng (nghiên cứu trường hợp lễ hội pháo hoa, huyện quảng uyên

Nâng cao vai trò của sở văn hoá thể thao và du lịch trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của tỉnh cao bằng (nghiên cứu trường hợp lễ hội pháo hoa, huyện quảng uyên

Khoa học xã hội

... Hoa Festival, Quảng Uyên Distric) Major: Management Science Supervisors: Assoc.prof, Dr Dinh Thi Van Chi – Hanoi University of culture 10 Summary of the findings of the thesis: During the analysis, ... of the thesis: During the analysis, I clarified concepts, studied the forming and developing of Quảng Uyên Pháo Hoa Festival + Evaluating actual state of festival day, actions of Cao Bằng Culture,...
 • 2
 • 351
 • 1

Đề cương luận văn Dạy học hợp xướng cho sinh viên khoa phạm Âm nhạc trường Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa

Đề cương luận văn Dạy học hợp xướng cho sinh viên khoa Sư phạm Âm nhạc trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Sư phạm

... học Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa số trường Đại học khác Luận văn đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học hợp xướng Việt cho trường Đại học Văn hóa Thể thao - Du lịch Thanh Hóa, ... trường Đại học Văn hóa Thể thao - Du lịch Thanh Hóa + Xây dựng số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học hợp xướng cho sinh viên trường Đại học Văn hóa Thể thao - Du lịch Thanh Hóa Đối tượng ... dạy học hợp xướng Việt cho sinh viên trường Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa nói chung cho sinh viên khoa phạm Âm nhạc trường trường Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa trường...
 • 17
 • 654
 • 2

Xem thêm