tổng quan tình hình nghiên cứu và một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử 4

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh nghệ an

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam chi nhánh nghệ an

Kinh tế

... 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ … 1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU …………………………………… 1.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN BẢN VỀ ... hàng điện tử chi nhánh 1.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN BẢN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 1.2.1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 1.2.1.1 Một số khái niệm a Dịch vụ đặc điểm dịch vụ - Dịch vụ: Dịch ... MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Trong xu hội nhập quốc tế nhƣ nay, đầu tƣ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử (NHĐT) biện...
 • 111
 • 448
 • 7
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & PHÁT TRIỂN THIỀU HIỀN.DOC

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & PHÁT TRIỂN THIỀU HIỀN.DOC

Kế toán

... quản 41 3 Chênh lệch tỷ giá 41 5 Quỹ dự phòng tài 42 1 Lợi nhuận cha phân phối 213 TSCĐ vô hình 43 1 Quỹ phúc lợi khen thởng 2 14 2 141 2 142 311 Hao mòn TSCĐ Hao mòn TSCĐ hữu hình Hao mòn TSCĐ vô hình ... TK 141 , TK 142 , TK, TK157, TK159, TK211, TK331, TK333, TK3 34, TK 41 1, TK 41 2, TK 41 3, TK511, TK 521 - Sổ cái: Mỗi tài khoản đợc sử dụng số trang sổ riêng nh TK 111, TK 511, TK 641 , TK 642 - Bảng tổng ... 200.000 40 0.000 300.000 300.000 300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Còn đợc lĩnh 21 145 72 1838753 595133 811295 8 044 62 1371608 10299 54 695133 6 746 34 961623 40 6303 39 545 5 882122 923121 742 965...
 • 77
 • 866
 • 0
đặc điểm tình hình chung của công ty cổ phần Ba lan

đặc điểm tình hình chung của công ty cổ phần Ba lan

Kế toán

... 6272 641 3 811 641 1 642 152 Số tiền Nợ 152791578 169533635 43 7083 14 5068850 140 9080 25657861 3652513 40 000 40 1861831 40 1861831 40 1861831 Phụ lục 14 Giấy đề nghi tạm ứng Đơn vị: Địa chỉ: Số: ... Cuối 2003 Chênh Lệch % 116 342 52730 12792723506 7 945 66021 722821309 120067 342 69 121 744 009 54 71 547 1333 829259969 37 248 1539 -618322522 -790 946 88 10 643 8660 0,03 -0, 04 -0,1 0, 14 nghiệp Lợi nhuận hoạt ... với số lợng là: 10.250kg đơn giá là: 4. 350đ Giá thực tế là: 10.250 * 4. 350 = 44 .587.500đ Thuế GTGT 5% là: 2.229.375đ Tổng số tiền toán là: 46 .816.875đ Căn vào hóa đơn mua vật liệu số 000351ngày...
 • 61
 • 606
 • 0
Đặc điểm tình hình chung của Xí nghiệp lắp máy và xây dựng điện

Đặc điểm tình hình chung của Xí nghiệp lắp máy xây dựng điện

Kế toán

... kế hoạch nghiên cứu thị trường , tìm bạn hàng, cung cấp thông tin, số liệu, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh giúp ban giám đốc biện pháp quản thích hợp Bên cạnh giải liêu quan đến ... tưKế hoạch phát triển K.doanh Đội thí nghiệm xưởng sản xuất NV L phụ Phân III.TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP LẮP MÁY XÂY DỰNG ĐIỆN xí nghiệp Lắp máy xây dựng Điện đơn vị ... phải nộp tình hình toán khoản phải nộp thực nghiêm chỉnh chế độ quy định (nộp đúng, nộp đủ kịp thời)… - Kế toán vốn tiền nhiệm vụ theo dõi việc toán quy ngân hàng số liệu tình hình biến...
 • 8
 • 463
 • 0
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY                                           HỒ GƯƠM

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM

Kế toán

... thể qua bảng số liệu sau: Tình hình thực số tiêu công ty Chỉ tiêu Tổng doanh thu Giá trị SXCN Tổng thu nhập Thu nhập b quân Đơn vị Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng đồng/1ng 2003 77.000 56. 542 14. 402 815.331 ... trị quan quản cao Công ty, toàn quyền nhân danh Công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông 2.2 Tổng Giám đốc Tổng ... loại sản phẩm, phát triển thêm loại sản phẩm - Mở rộng thị trường, phát triển thêm thị trường mới,đẩy mạnh xuất khẩuvà tăng tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm - Ngoài việc sản xuất số mặt hàng chủ lựcnhư:...
 • 13
 • 2,360
 • 0
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Quản trị kinh doanh

... máy -vụ: - Quảnchức, đốithư- ngườivụ cácvụ sản xuấtNhiệm vụ: -VP NN- Báolý kho-động.- Đi khođồ vụ: - Qlý CB- ChínhNhiệm Các chế đ vụ: -hạch toán- P Phục vốn-dựng định mứcđộ với trườngNhiệm Dịch Qlý ... vận: Là phòng nghiệp vụ trực tiếp thực quản kinh doanh dịch vụ kho vận, trách nhiệm quản khu vực kho thực hoạt động dịch vụ, trực tiếp thực nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ kho Các phòng kinh ... 20 13. 243 .991.70 13. 243 .991.70 21 22 23 24 25 8.733.636.037 8.733.636.037 4. 510.355.670 4. 510.355.670 283.279.055 283.279.055 98.663.2 34 98.663.2 34 02 02A 02B 03 04 05 06 07 10 30 31 32 40 98.663.234...
 • 15
 • 907
 • 0
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY DỆT 8-3

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY DỆT 8-3

Kế toán

... nhiệm vụ tham mưu cho Tổng giám đốc giúp Tổng giám đốc điều hành quản Công ty lĩnh vực mà phụ trách Bộ máy quản Công ty thể qua đồ sau Đồ Về Bộ Máy Quản Của Công Ty Dệt 8-3 Tổng ... 8-3 sau , ngày 26-7-19 94 Bộ Công nghiệp nhẹ định số 830-TCLĐ đổi tên theo đề nghị Tổng giám đốc Việc đổi tên naỳ chuyển đổi hình thức mà thực chất chuyển đổi kinh tế , đổi chức ,nhiệm vụ ... tháng tổng hợp số liệu phát sinh sổ , Bảng kê , Bảng phân bổ , Nhật ký chứng từ để ghi vào sổ lập Báo cáo Hệ thống sổ kế toán phương pháp kế toán Hiện công tác kế toán Công ty thực theo định 1 141 /TC/QĐ/CDKT...
 • 11
 • 921
 • 0
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CẦU 3 THĂNG LONG

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CẦU 3 THĂNG LONG

Kế toán

... Vay di hn Ngun cn CSH Ngun KD Chuyên đề: tập hợp chi phí tính giá thành X 40 41 X 42 43 X 44 X 45 46 47 48 Loi7 711 721 loi8 811 821 Loi9 911 Loi0 001 002 0 04 009 Thu nhp h/ khỏc Thu nhp h/ TC ... 90. 040 .000 64. 767.7 24 90. 040 .000 70.935.370 1.300.000 77.505.000 2001 130.658.306 2002 203.379.38 81.893.766 143 .206 .47 130.650.306 203.379.38 90.996.655 160.205.30 1.250.123 86 .45 9 .49 7 41 6.022 ... 27 41 5 112 Tin GNH 28 41 6 113 Tin ang chuyn 29 42 1 131 Phi thu ca K/hng 30 43 1 133 Thu GTGT c K/tr 31 44 1 136 Phi thu ni b 32 45 1 138 Phi thu khỏc X Loi5 141 Tm ng 33 511 142 Chi phớ tr trc X Loi6...
 • 17
 • 449
 • 0
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN THIỀU HIỀN

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN THIỀU HIỀN

Kế toán

... sổ 2a Bảng tổng hợp chi tiết 2b Sổ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Bảng đối chiếu số phát sinh 5 Bảng cân đối kế toán báo cáo kế toán : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Đối chiếu *.Ưu điểm: Với hình ... toán Tuy nhiên tồn số hạn chế Ngoài hình thức số Doanh nghiệp áp dụng hình thức kế toán khác như: Hình thức kế toán: nhật ký chung,nhật ký sổ cái,nhật ký chứng từ PHầN i :Lý luận chung hạch toán ... sản phẩm hàng hoá, dịch vụ phận thu nhập kết tài cuối hoạt động sản xuất kinh doanh Do đảm bảo tăng tiền lương thực tế cho người lao động việc xử hài hoà hai mặt vấn đề cải thiện đời sống cho...
 • 18
 • 508
 • 0
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN THIỀU HIỀN

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN THIỀU HIỀN

Kế toán

... tồn số hạn chế Ngoài hình thức số Doanh nghiệp áp dụng hình thức kế toán khác như: Hình thức kế toán: nhật ký chung,nhật ký sổ cái,nhật ký chứng từ Phần Thứ Hai :Một Số Vấn Đề Luận Bản Về ... Hiền CHƯƠNG I:MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN BẢN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN I Tổng quát vốn tiền Khái niệm phân loại vốn tiền: Vốn tiền toàn hình thức tiền tệ thực đơn vị sở hữu, tồn hình thái ... TK 142 , 241 , 627,6 14, 642 TK4 14, 415, 43 1 Bổ xung quỹ TK338, 344 Nhận tiền đơn vị khác ký cược, ký quỹ TK 338 TK 138 Tiền mặt thừa quỹ kiểm kê Tiền mặt thiếu quỹ kiểm kê 3.Kế toán tiền gửi Ngân hàng: ...
 • 36
 • 492
 • 0
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TỰ ĐỘNG HOÁ ADI

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TỰ ĐỘNG HOÁ ADI

Kế toán

... 8, 94 269 26 91,18 8,82 0,12 - 0,12 45 10 236 15 ,46 3 ,45 81,78 46 12 238 15,6 3,73 80,67 0, 14 0,28 - 0 ,43 - o,32 0,22 125 141 25 42 ,95 48 ,45 8,6 127 142 26 43 ,05 48 ,13 8,82 1 0,1 - 0,32 0,22 145 ... 39 + 4. 100 x 35 + 4. 400 x 28 + 3.500 x 60 + 5.700 x 44 + 6.000 x 50 =1. 144 .500 đ - Tiền lương bình quân ngày: 1. 144 .500 = 44 .019 đ 26 Số tiền BHXH toán: 1. 144 .500 x x 0,75 = 66.028 ® 26 Dựa vào ... 39 .44 7.292 39 .44 7.292 39 .44 7.292 ……… 10.116.232 Cộng năm 45 6.0 64. 5 04 4 64. 1 14. 5 04 473.3 64. 5 04 20.300.000 Dư Nợ Số dư cuối kỳ Dư Biểu 18 Sổ Cái TK 3382 Số dư đầu năm Dư Nợ Dư 7 .46 8.925 đơn vị: đồng...
 • 37
 • 416
 • 0
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI

Kế toán

... 20 04 tính Sản lượng sản phẩm Doanh thu Lợi nhuận phát sinh Nộp ngân sách Số người lao động 1000 So sánh 20 04/ 2005 % Chênh lệch 86810 77 941 5 74 419 659 97000 787 74 680 45 7 681 111, 74 101,07 118 ,47 ... trường, sản xuất liên tục phát triển tốc độ tăng trưởng bình quân năm tăng từ 10-12% Sự phát triển bậc lớn mạnh không ngừng Công ty cổ phần pin Hà Nội minh chứng qua số liệu bảng đây: STT Các tiêu ... nhiều huy chương vàng, huy chương bạc hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Với thành tích đạt suốt trình hình thành phát triển công ty, công ty Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động năm 1999 pin...
 • 5
 • 567
 • 3
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN BẮC Á

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN BẮC Á

Kế toán

... tài khoản Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối phát sinh BCTC Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu Hàng ngày nghiệp vụ kinh tế phát sinh, vào chứng từ gốc để ghi vào sổ Nếu ... nghiệp vụ phát sinh cần theo dõi chi tiết kế toán mổ sổ chi tiết Cuối tháng tổng hợp lập bảng tổng hợp chi tiết, từ sổ cuối tháng lập bảng cân đối số phát sinh Đối chiếu bảng với bảng tổng hợp ... trị: quan quản công ty nhân danh công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi công ty, từ vấn đề thuộc quyền đại hội đồng cổ đông Tổng giám đốc: nhiệm vụ đạo quản phụ trách...
 • 8
 • 382
 • 0
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIÊP Công ty liên doanh đồng hồ nước ZENNER

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIÊP Công ty liên doanh đồng hồ nước ZENNER

Kế toán

... 315, 333, 3 34, 335, 338, 341 , 41 1, 41 2, 41 5, 41 6, 42 3, 42 1, 43 1, 44 1, 45 1, 511, 515, 521, 531, 532, 621, 627, 632, 641 , 642 , 635, 711, 811, 911 + Chế độ báo cáo: - Từ yêu cầu quản công việc ... đối phát sinh Căn vào sổ kế toán chi tiết để lập bảng Tổng hợp chi tiết Cũng vào cuối tháng kế toán tiến hành kiểm tra đối chiếu số liệu sổ bảng tổng hợp chi tiết Căn vào bảng cân đối số phát ... Người 1000VNĐ 2007 18.2 84. 253 17.815.807 351.537 12.7 74. 2 34 17 28.032 2008 16.121 .42 8 15.637 .41 3 363.011 8. 042 .279 15 29. 942 2009 12.996.571 12.6 74. 944 241 .220 9.152.936 14 30.202 So sánh 08/07...
 • 18
 • 470
 • 0
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM BẮC GIANG

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM BẮC GIANG

Kế toán

... tắt : BA FO CO Trụ sở giao dịch: Số 142 - đường Thánh Thiên- phường Lê Lợi- Thành phố Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang Điện thoại : 0 240 553838 Fax : 0 240 553838 Mã số thuế : 240 0299099 Nghành nghề kinh ... TĂCN Các chi nhánh Tổng Tổng số Trên ĐH ĐH 4 65 43 130 2 14 CĐ, TC 2 17 Chưa đào tạo 62 33 99 Việc phân công bố trí xếp lao động cho phù hợp với trình độ khả người yếu tố quan trọng tác động ... đó: Vốn Nhà nước cấp là: 1 .46 7.657.932 đ (chiếm 20,96%) Vốn cổ đông: Vốn cố định: Trong đó: 5.532. 342 .068 đ (chiếm 79, 04% ) 1.972.169 .45 8 đ Nhà cửa vật kiến trúc : 905 .42 7.938 đ Máy móc thiết bị...
 • 11
 • 730
 • 0
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BA LAN

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BA LAN

Kế toán

... Cuối 2003 Chênh Lệch % 116 342 52730 12792723506 7 945 66021 722821309 120067 342 69 121 744 009 54 71 547 1333 829259969 37 248 1539 -618322522 -790 946 88 10 643 8660 0,03 -0, 04 -0,1 0, 14 nghiệp Lợi nhuận hoạt ... với số lợng là: 10.250kg đơn giá là: 4. 350đ Giá thực tế là: 10.250 * 4. 350 = 44 .587.500đ Thuế GTGT 5% là: 2.229.375đ Tổng số tiền toán là: 46 .816.875đ Căn vào hóa đơn mua vật liệu số 000351ngày ... là: 80kg * 26.3 64 /kg = 2.109.120đ Thuế GTGT 10% là: 210.912đ Tổng số tiền toán là: 2.320.032đ Căn vào hóa đơn công ty THHH Phi số 000 048 2 ngày 31/ 03/ 20 04 phiếu nhập kho số 120 kế toán định...
 • 14
 • 444
 • 0
ĐặC ĐIểM, TìNH HìNH CHUNG CủA CÔNG TY mặt trời việt.

ĐặC ĐIểM, TìNH HìNH CHUNG CủA CÔNG TY mặt trời việt.

Kế toán

... chức nhiệm vụ sau : + Tổ chức dịch vụ lắp đặt, thiết kê quảng cáo + Tổ chức kinh doanh dịch vụ sửa chữa cho Công ty đơn vị Đặc điểm tổ chức quản Công ty Mặt Trời Việt Bộ máy quản Công ty ... tính hình sử dụng lao động Công ty, chi phí tiền lơng khoản nộp BHXH, BHYT - Về TSCĐ : Xác định giá trị TSCĐ, tham gia kiểm kê tài sản theo dõi vào sổ sách tình hình tài sản phát sinh Công ty - Về ... t, hàng hoá : Chịu trách nhiệm theo dõi tình hình biến động loại vật t, hàng hoá, đông thời chấp hành đầy đủ quy định thủ tục nhập, xuất, bảo quản vật t *Kế toán toán kiêm giao dịch ngân hàng...
 • 8
 • 303
 • 0
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & PHÁT TRIỂN THIỀU HIỀN

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & PHÁT TRIỂN THIỀU HIỀN

Kế toán

... ký chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp chi tiết 2b Sổ Bảng đối chiếu số phát sinh 5 : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Đối chiếu Bảng cân đối kế 5toán báo cáo kế toán *.Ưu điểm: Với hình thức nhiều ... giám đốc đồng thời trực tiếp quản lao động nhân với đời sống vật chất tinh thần cán công nhân viên - Phòng tài kế toán: chịu trách nhiệm quản trực tiếp tình hình tài công tác kế toán đơn vị ... toán áp dụng phơng tiện kỹ thuật tính toán Tuy nhiên tồn số hạn chế Ngoài hình thức số Doanh nghiệp áp dụng hình thức kế toán khác nh: Hình thức kế toán: nhật ký chung,nhật ký sổ cái,nhật ký chứng...
 • 6
 • 287
 • 0
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA XÍ NGHIỆP LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA XÍ NGHIỆP LẮP MÁY XÂY DỰNG ĐIỆN

Tài chính - Ngân hàng

... kế hoạch nghiên cứu thị trường , tìm bạn hàng, cung cấp thông tin, số liệu, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh giúp ban giám đốc biện pháp quản thích hợp Bên cạnh giải liêu quan đến ... phải nộp tình hình toán khoản phải nộp thực nghiêm chỉnh chế độ quy định (nộp đúng, nộp đủ kịp thời)… - Kế toán vốn tiền nhiệm vụ theo dõi việc toán quy ngân hàng số liệu tình hình biến ... nghiệp cho hợp - Phòng kế hoạch phát triển kinh doanh Phòng trách nhiệm báo cáo kế hoạch phát triển kinh doanh quý tới (năm tới)phải trình lên ban giám đốc phương hướng phát triển kinh doanh...
 • 9
 • 309
 • 0
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT TẤT THÀNH

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TẤT THÀNH

Kế toán

... 2007/2 20 04 109.2 113.1 102.6 110.5 90 2005 136.6 146 .4 115 .4 228.6 222.2 006 116.5 108.9 122.2 102.1 1 04. 8 Qua tiêu ta thấy tổng sản lợng năm 2005 7.100 triệu đồng so với năm 20 04 tăng 9.2%, tổng ... Thu TNDN phi np 20 04 2005 2006 2007 6.500 6.100 3.800 90 600 0.8 168 7.100 6.900 3.900 105 540 0.9 151.2 9.700 10.100 4. 500 240 1.200 336 11.300 11.000 5.500 245 1.258 1.1 352. 24 So sỏnh (%) 2005/ ... 2006 tổng sản lợng 9.700 triệu đồng so với năm 2005 tăng 36.6%, tổng doanh thu Công ty tăng 46 .4% , vốn kinh doanh tăng 15 .4% , lao động SXKD tăng 28.6%, nhận thấy tiêu tốt năm 2005 Đến năm 2007 tổng...
 • 14
 • 546
 • 0

Xem thêm