tổng hợp và lập báo cáo cuối kỳ

Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý đào tạo của khoa công nghệ theo công nghệ hướng tới đối tượng

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý đào tạo của khoa công nghệ theo công nghệ hướng tới đối tượng

Báo cáo khoa học

... m ” 33 3.3.3 T ổ n g hợp v lập báo cáo cuối kỳ 36 3.3.4 T ổ n g hợp ch ứ c n ăn g hệ thống 37 y) 40 3.3.5 Mỏ hình khái niệm lĩnli vực nghiệp vụ 3.4 Hoạt (lụng nghiệp vụ "lập thời khóa biểu theo ... thiêt kế hệ thống phần mềm theo hướng đối tượng.” ♦ báo cáo khoa học lại hai hội nghị quốc gia Công nghệ thống tin truyền iliông lần háo cáo khoa học hội nghi khoa học Khoa ♦ luận văn cao học ... trường đại học công lập: Đại học dân lập Thăng long, Dại Quản trị kinh doanh Hà nội, Đại học Dân lập Đông đ ô Đổi với cụm Trường Đại học, trường thành viên có hoạt động độc lập định qua số khâu...
 • 129
 • 450
 • 0
Tài liệu TỔNG HỢP, KẾT LUẬN VÀ LẬP BÁO CÁO pptx

Tài liệu TỔNG HỢP, KẾT LUẬN LẬP BÁO CÁO pptx

Kế toán - Kiểm toán

... thích hợp với ý kiến kiểm toán đề xuất không  Các báo cáo tài không tồn sai sót trọng yếu  Tính phù hợp giả định hoạt động liên tục lập báo cáo tài  Quá trình kiểm toán đƣợc thực phù hợp với ... yêu cầu giải trình văn – B440 thƣ giải trình 7.2.Phân tích tổng thể báo cáo tài lần cuối (B420)  Mục đích:  Kết luận tổng quát phù hợp khía cạnh trọng yếu BCTC với hiểu biết KTV tình hình kinh ... DUYỆT PHÁT HÀNH BÁO CÁO (B100) 7.5.1.Phê duyệt phát hành BCKT thư quản lý (B110) Nội dung:  Thiết kế dạng câu hỏi có/không cho giai đoạn: Lập kế hoạch kiểm toán, thực kiểm toán, Tổng hợp –...
 • 18
 • 543
 • 2
bài giảng tổng quan về báo cáo tài chính và lập báo cáo tài chính - đại học mở tp hồ chí minh

bài giảng tổng quan về báo cáo tài chính lập báo cáo tài chính - đại học mở tp hồ chí minh

Quản lý dự án

... phải lập báo cáo tài niên độ dạng đầy đủ Cơng ty mẹ tập đồn phải lập báo cáo tài hợp niên độ 11 07/11/2013 Kỳ lập- Nơi nhận BCTC Các loại DN Kỳ lập BC Thời hạn nộp BCTC DNNN Nơi nhận Bcáo cáo CQTài ... cáo tài năm Các cơng ty, Tổng cơng ty có đơn vị kế tốn trực thuộc, phải lập báo cáo tài tổng hợp vào cuối kỳ kế tốn năm dựa báo cáo tài đơn vị kế tốn trực thuộc cơng ty, Tổng cơng ty Đối với DNNN, ... trừ ghi nhận giao dịch trình bày báo cáo tài chính: Thanh lý, nhượng bán chứng khốn, hoạt động kinh doanh ngoại tệ 42 Có thể so sánh Báo cáo tài có cột kỳ báo cáo kỳ gốc để so sánh Để so sánh được,...
 • 12
 • 1,113
 • 2
Báo cáo cuối kỳ quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản chủ đề quản lý bến xe BUS

Báo cáo cuối kỳ quản lý xử lý dữ liệu cơ bản chủ đề quản lý bến xe BUS

Hệ thống thông tin

... Đinh Văn Đoàn Trang32 Báo cáo cuối kỳ Quản lý xử lý liệu Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS Thiết Kế Report aa Report Hợp đồng lao động Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang33 Báo cáo cuối kỳ Quản lý xử lý liệu ... Trang17 Báo cáo cuối kỳ Quản lý xử lý liệu Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS  Thống kê số lượng nhân viên theo chức vụ  Thống kê nhân viên theo Xí Nghiệp Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang18 Báo cáo cuối kỳ ... Văn Đoàn Trang19 Báo cáo cuối kỳ Quản lý xử lý liệu Chủ đề: Quản lý Bến Xe BUS Thiết Kế From a From frmchaomung Nguồn : Chức : Sinh Viên : Đinh Văn Đoàn Trang20 Báo cáo cuối kỳ Quản lý xử lý...
 • 43
 • 1,102
 • 8
Báo cáo cuối kỳ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC Công nghệ thông tin với sự tự do, sáng tạo và chia sẻ

Báo cáo cuối kỳ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC Công nghệ thông tin với sự tự do, sáng tạo chia sẻ

Thương mại điện tử

... đề tổng quát 1) Các phương pháp phân tích vấn đề Phân chia vấn đề Phân loại vấn đề Phân công vấn đề Phân cấp toán Phân tích 2) Các phương pháp tổng hợp vấn đề Tổ hợp Đối hợp Tích hợp Kết hợp Tổng ... phần Windows vào năm 1995, thị phần Internet Explorer nhanh chóng tăng lên 50% đẩy Netscape Navigator vào chỗ nguy khốn Đến năm 1997 sau Microsoft tăng cường việc tích hợp số chuẩn lạ vào Internet ... trung gian để giao tiếp thread thay can thiệp trực tiếp vào control thread triệt để sử dụng chế Invoke cuối vấn đề lớn phải đối mặt lập trình đa xử lý: chương trình bị deadlock Deadlock xảy...
 • 45
 • 618
 • 0
BÁO cáo CUỐI kỳ môn QUẢN lý bảo DƯỠNG đề tài lập kế HOẠCH bảo DƯỠNG CHO một máy móc THIẾT bị

BÁO cáo CUỐI kỳ môn QUẢN lý bảo DƯỠNG đề tài lập kế HOẠCH bảo DƯỠNG CHO một máy móc THIẾT bị

Kinh tế - Quản lý

... tình đội bảo dưỡng công ty để giúp hoàn thành báo cáo Trang BÀI TẬP BÁO CÁO CUỐI KỲ GVHD: Th.s Hồ Dương Đông MỤC LỤC Trang BÀI TẬP BÁO CÁO CUỐI KỲ I GVHD: Th.s Hồ Dương Đông LIỆT KÊ HỆ THỐNG ... BÁO CÁO CUỐI KỲ V GVHD: Th.s Hồ Dương Đông PHƯƠNG PHÁP BẢO DƯỠNG MÁY TIỆN: Sơ đồ chi tiết máy tiện: Hình 1: Hình chiếu đứng máy tiện Chú thích: 1- hộp tốc độ trục Trang BÀI TẬP BÁO CÁO CUỐI KỲ ... thường Loại bảo dưỡng Định kỳ tháng lần Định kỳ tháng lần tháng lần tháng lần Thời gian bảo dưỡng Người bảo dưỡng Ngày chủ nhật cuối kỳ bảo dưỡng Nhóm công ty Ngày chủ nhật cuối quý Nhân viên bảo...
 • 10
 • 687
 • 2
95 Kết thúc kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán

95 Kết thúc kiểm toán lập báo cáo kiểm toán

Kế toán

... dung báo cáo kiểm toán Báo cáo kiểm toán báo cáo tài hợp Tổng công ty phải lập dựa kết kiểm toán thực đơn vị thành viên, kết kiểm tra báo cáo tài hợp Các loại báo cáo kiểm toán Trong báo cáo trình ... kiểm toán: Báo cáo kiểm toán phải có tiêu đề rõ ràng thích hợp để phân biệt với báo cáo người khác lập Báo cáo kiểm toán phép sử dụng tiêu đề Báo cáo kiểm toán”, Báo cáo kiểm toán báo cáo tài ... cáo thường niên II /Tổng quan báo cáo kiểm toán Khái niệm Báo cáo kiểm toán báo cáo tài loại báo cáo văn kiểm toán viên lập công bố để nêu rõ ý kiến thức báo cáo tài đơn vị báo cáo tài đơn vị (...
 • 27
 • 235
 • 1
Quy trình tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính các doanh nghiệp nhà nước của UBND Tỉnh Bình Thuận

Quy trình tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính các doanh nghiệp nhà nước của UBND Tỉnh Bình Thuận

Kế toán - Kiểm toán

... cho chuyên viên tổng hợp - Phân tích tình hình thực so với kế hoạch doanh nghiệp, vấn đề khác (nếu có), chuyển cho chuyên viên tổng hợp 5/- Tổng hợp báo cáo số liệu 6/- Viết báo cáo phân tích tình ... viên tổng hợp / 10 ngày làm việc Quyết định số 208/2000/ sau tổng hợp QĐ-BTC ngày 25/12/ xong toàn số liệu 2000 Bộ Tài doanh nghiệp Chuyên viên chuyên 03 ngày làm việc quản Chuyên viên tổng hợp ... 15/2006/QĐBTC ngày 20/3/2006 Bộ Tài 07 ngày làm việc Chuyên viên tổng hợp / 07 ngày làm việc Quyết định số 208/2000/ kể từ nhận báo QĐ-BTC ngày 25/12/ cáo tài 2000 Bộ Tài chuyên viên chuyên điểm 3.2, khoản...
 • 2
 • 404
 • 0
Khóa sổ và lập báo cáo cáo tài chính

Khóa sổ lập báo cáo cáo tài chính

Kế toán - Kiểm toán

... ể • Chi phí quảng cáo trả trước TK Chi phí trả trước Chi phí trả trước phát sinh Phân bổ chi phí trả trước vào CP SXKD hàng kỳ SD: CP trả trước cuối kỳ phải kỳ, phân bổ cho kỳ sau 19 19 20 20 ... Đầu kỳ: Mở TK với số dư đầu kỳ – Trong kỳ: Ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh – Cuối kỳ: • Ghi nhận bút tốn điều chỉnh, bút tốn kết chuyển; • Khóa sổ tài khoản lập bảng cân đối tài khoản; • Lập ... kỳ đau ky Phat Phát sinh kỳ kycuối ky cuoi kỳ Nợ Có Nợ Có Nợ Có A A B B C C • Hệ ngun tắc ghi sổ kép Tổng p g phát sinh Nợ ợ tài khoản = Tổng p g phát sinh Có tài khoản Cộng 14 58 57 57 Lập...
 • 17
 • 239
 • 0
BÁO CÁO CUỐI KỲWEBSITE FIND LOVE

BÁO CÁO CUỐI KỲWEBSITE FIND LOVE

Kỹ thuật lập trình

... đỡ chúng em để hoàn thành báo cáo cách tốt Chúng em gửi lời cảm ơn đến bạn bè giúp đỡ chúng em hoàn thành đề tài Do thời gian kiến thức có hạn nên cố gắng hết khả báo cáo tránh khỏi thiếu sót ... sử dụng lại • Java EE: Java EE (Enterprise Edition) tảng sử dụng rộng rãi, chứa tập hợp công nghệ phối hợp vào nhau, làm giảm đáng kể chi phí độ phức tạp việc phát triển, triển khai quản lý tầng ... Hệ thống: Web Find Love gồm có phần chính:  User: Những người lần truy cập vào web thuộc thành phần user Mỗi người vào web đọc tip để dễ tìm bạn tình hay trang web khác để dễ dàng tìm thông tin...
 • 85
 • 311
 • 0
bài giảng nguyên lý kế toán (lê thị minh châu) - chuyên đề 4 khóa sổ và lập báo cáo tài chính

bài giảng nguyên lý kế toán (lê thị minh châu) - chuyên đề 4 khóa sổ lập báo cáo tài chính

Quản lý dự án

... n; • L p báo cáo tài 46 23 Khóa s • Khóa s vi c tính t ng s phát sinh m i bên s dư cu i kỳ tài kho n vào th i m k t thúc kỳ k tốn • S li u t tài kho n s s đ l p báo cáo tài 47 L p báo cáo tài ... phí c a kỳ (theo ngun t c d n tích phù h p); – Đưa tài kho n v tr ng thái s n sàng cho vi c l p Báo cáo tài 13 Các lo i bút tốn u ch nh CP liên quan đ n nhi u kỳ DT liên quan đ n nhi u kỳ CP phát ... n nghi p v vào tháng tháng 7/20x1 s sách c a Uni Bút tốn bút tốn u ch nh? 33 Bút tốn u ch nh – Tóm t t • Vào cu i kỳ, ngư i k tốn t h i: – Có chi phí chi c n đư c phân b vào chi phí kỳ khơng?...
 • 28
 • 1,006
 • 0
chương 4 kháo sổ và lập báo cáo tài chính

chương 4 kháo sổ lập báo cáo tài chính

Kỹ thuật lập trình

... độ) Các báo cáo tháng tổng hợp thành Báo cáo tài quý; báo cáo quý tổng hợp thành báo cáo năm Trong sách này, bàn báo cáo tài năm Các nguyên tắc thủ tục kế toán đƣợc thực tƣơng tự cho báo cáo tài ... phiếu … Kỳ kế toán niên độ kỳ lập báo cáo tài tháng quý theo quy định pháp luật Báo cáo tài niên độ báo cáo tài gồm báo cáo đầy đủ theo quy định Chuẩn Mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài ... Nguồn liệu Số dư cuối kỳ TK Tiền Số dư cuối kỳ TK Phải thu khách hàng Số dư cuối kỳ TK Chi phí trả trước Số dư cuối kỳ TK Vật tư Số dư cuối kỳ TK Tài sản cố định hữu hình Số dư cuối kỳ TK Khấu hao...
 • 40
 • 283
 • 0
TẠO DỰNG GIÁ TRỊ mới SAVICO CÔNG TY cổ PHẦN DỊCH vụ TỔNG hợp sài gòn báo cáo THƯỜNG NIÊN 2011

TẠO DỰNG GIÁ TRỊ mới SAVICO CÔNG TY cổ PHẦN DỊCH vụ TỔNG hợp sài gòn báo cáo THƯỜNG NIÊN 2011

Kinh tế - Quản lý

... 2011 Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp TẠO DỰNG GIÁ TRỊ MỚI Báo cáo thường niên 2011 71 Báo cáo thường niên 2011 Các thuyết minh đính kèm phận hợp thành báo ... yếu Tập đoàn áp dụng việc lập báo cáo tài hợp (a) Cơ sở lập báo cáo tài Người lập: (i) Cơ sở kế toán chung Người duyệt: Báo cáo tài hợp trình bày Đồng Việt Nam (“VND”), lập theo Chuẩn mực Kế toán ... thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với báo cáo tài hợp đính kèm Thuyết minh báo cáo tài hợp (tiếp theo) Thuyết minh báo cáo tài hợp (tiếp theo) TẠO DỰNG GIÁ TRỊ MỚI Báo cáo thường niên...
 • 57
 • 293
 • 0
báo cáo cuối kỳ - thực trạng đói nghèo tại yên bái

báo cáo cuối kỳ - thực trạng đói nghèo tại yên bái

Giáo dục học

... việc đưa nhận xét đánh giá báo cáo nghiên cứu thực tế địa phương, hy vọng bổ xung thiếu xót vào công tác xóa đói giảm nghèo địa bàn đạt hiệu cao vào năm sau Báo cáo chuyên đề Kinh Tế Phát Triển ... động vào phát triển kinh tế - xã hội Vùng thấp có độ cao 600 m, chủ yếu địa hình đồi núi thấp, thung lũng bồn địa, chiếm 32,44 % diện tích tự nhiên toàn tỉnh 2.3 Dân cư Theo kết tổng hợpTổng ... Báo cáo chuyên đề Kinh Tế Phát18 Triển Sinh viên: Đồng Ngọc Tiến BẢNG PHÂN BỐ ĐÓI NGHÈO CỦA TỈNH YÊN BÁI TT Tên huyện, thị xã Số tổng số xã hộ phường Số hộ nghèo Nguyên nhân dẫn đến nghèo Tổng...
 • 34
 • 954
 • 0
Báo cáo cuối kỳ: Tình hình lạm phát của Việt Nam từ năm 2008 đến nay

Báo cáo cuối kỳ: Tình hình lạm phát của Việt Nam từ năm 2008 đến nay

Tài chính - Ngân hàng

... giảm mạnh vào tháng cuối năm, tạo thuận lợi cho giảm giá đầu vào sản xuất nước; (iii) Tình hình sản xuất nước tháng cuối năm bớt khó khăn hơn, tiếp cận nguồn vốn mức độ giải ngân Giá vàng tháng ... 1,0% vào tháng Một tăng 1,37% vào tháng Hai) tăng cao vào tháng Chín với mức tăng 2,20%, chủ yếu tác động nhóm thuốc dịch vụ y tế nhóm giáo dục Mức tăng số giá tiêu dùng chậm dần tháng cuối năm[4], ... nhập WTO vào cuối năm 2006 khiến cho luồng vốn đầu tư gián tiếp nước đổ vào Việt Nam, đẩy giá chứng khoán giá tài sản lên cao Để giữ ổn định tỷ giá, NHNN phải bơm lượng tiền đồng lớn vào kinh...
 • 40
 • 1,275
 • 1
Sử dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Liên Việt

Sử dụng phần mềm trong việc tự động hóa quá trình xử lý số liệu lập báo cáo tại công ty TNHH xây dựng thương mại Liên Việt

Hệ thống thông tin

... thông tin hóa đơn 44 11 Hình 2.11 Lập báo cáo nhân viên 45 12 Hình 2.12 Lập báo cáo khách hàng 45 13 Hình 2.13 Lập báo cáo sản phẩm 46 14 Hình 2.14 Lập báo cáo hóa đơn 46 21 Bảng 2.1 Tình hình ... : Th.S Nguyễn Đức Minh - Khóa luận tốt nghiệp Lập báo cáo nhân viên: Hình 2.11 Lập báo cáo nhân viên - Lập báo cáo khách hàng: Hình 2.12 Lập báo cáo khách hang 47 SVTH : Nguyễn Văn Quang – K45S1 ... GVHD : Th.S Nguyễn Đức Minh - Khóa luận tốt nghiệp Lập báo cáo sản phẩm Hình 2.13 Lập báo cáo sản phẩm - Lập báo cáo hóa đơn: Hình 2.14 Lập báo cáo hóa đơn 48 SVTH : Nguyễn Văn Quang – K45S1 GVHD...
 • 53
 • 563
 • 0
Báo cáo cuối kỳ: Nghiên cứu thói quen sử dụng sữa tươi TH True Milk của sinh viên tại TP.HCM

Báo cáo cuối kỳ: Nghiên cứu thói quen sử dụng sữa tươi TH True Milk của sinh viên tại TP.HCM

Marketing

...  Xem quảng cáo tivi  Nghe quảng cáo radio  Đọc báo  Qua quảng cáo trời  Thông qua giới thiệu bạn bè  Thông qua website  Kênh khác (Bạn vui lòng ghi rõ) 19 Bạn thấy quảng cáo sữa tươi ... sản phẩm thấy quảng cáo hấp dẫn chiếm 11%, tương đối thấp  Quảng cáo TH True Milk chưa tốt, chưa thu hút nhiều người tiêu dùng − Có 15% tổng số 100 người chọn mua sản phẩm vài nguyên nhân khác ... bạn bè 12 12 24 Nghe quảng cáo radio 3 Qua quảng cáo trời 10 16 Qua website 8 16 Kênh khác 1 50 50 100 Bạn biết đến sp sữa tươi Xem quảng cáo tivi TH True Milk ntna Đọc báo Total Bảng 6: Thể sữa...
 • 28
 • 1,182
 • 1
Báo cáo cuối kỳ nghiên cứu thói quen sử dụng sữa tươi TH true milk của sinh viên tại TP HCM

Báo cáo cuối kỳ nghiên cứu thói quen sử dụng sữa tươi TH true milk của sinh viên tại TP HCM

Kinh tế - Thương mại

...  Xem quảng cáo tivi  Nghe quảng cáo radio  Đọc báo  Qua quảng cáo trời  Thông qua giới thiệu bạn bè  Thông qua website  Kênh khác (Bạn vui lòng ghi rõ) 19 Bạn thấy quảng cáo sữa tươi ... sản phẩm thấy quảng cáo hấp dẫn chiếm 11%, tương đối thấp  Quảng cáo TH True Milk chưa tốt, chưa thu hút nhiều người tiêu dùng − Có 15% tổng số 100 người chọn mua sản phẩm vài nguyên nhân khác ... phẩm sữa tươi TH True Milk nào: Xem quảng cáo tivi Đọc báo Giới tính Nam Nữ 41 44 6 Total 85 12 Qua giới thiệu bạn bè Nghe quảng cáo radio Qua quảng cáo trời Qua website Kênh khác 12 12 3 10...
 • 25
 • 681
 • 0

Xem thêm