tổng công ty bảo việt nhân thọ bảo việt nhân thọ baoviet life

Bản thuyết minh báo cáo tài chính của tổng công ty cổ phần xây dựng điện việt nam.pdf

Bản thuyết minh báo cáo tài chính của tổng công ty cổ phần xây dựng điện việt nam.pdf

Kế toán

... giữa Tổng Công ty và các chủ đầu tư, giữa Tổng Công ty với các đơn vị nhận thi côngtỷ lệ thực hiện giá trị của các hợp đồng đó. Xác định chi tiết cho từng hạng mục công trình, từng công ... tháng 03 năm 2007. Hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam có tên giao dịch: VIETNAM ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION. ... liên quan Tên công ty Địa chỉ văn phòng Vốn điều lệ thực góp tại 31/12/2008 (VND) Tỷ lệ vốn thực góp của Tổng Công ty tại 31/12/2008 À Công ty con 1. Công ty CP Xây dựng Điện...
 • 23
 • 1,251
 • 2

Giải pháp tăng cường hoạt động khai thác nghiệp vụ BH xây dựng lắp đặt tại Tổng công ty cổ phần BH Dầu khí Việt Nam(PVI).DOC

Giải pháp tăng cường hoạt động khai thác nghiệp vụ BH xây dựng lắp đặt tại Tổng công ty cổ phần BH Dầu khí Việt Nam(PVI).DOC

Kế toán

... NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVI)2.1 .Tổng quan về Tổng công ty BH Dầu khí Việt Nam (PVI)2.1.1. Giới thiệu chung Tổng Công ty cổ phần ... đồng vào cuối năm 2010, đảm bảo tỷ suất lợi nhuận hàng năm ở mức trên 15% và phấn đấu là Tổng Công ty BH đứng thứ hai trên thị trường BH phi nhân thọ Việt Nam sau Bảo Việt. • Tiếp tục giữ vững ... lắp đặt tại Tổng công ty cổ phần BH Dầu khí Việt NamChương 3: Một số đề xuất nhằm tăng cường hoạt động khai thác nghiệp vụ BH xây dựng lắp đặt tại Tổng công ty cổ phần BH Dầu khí Việt Nam.Em...
 • 58
 • 530
 • 6

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lập dự án tại Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam.doc.DOC

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lập dự án tại Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam.doc.DOC

Kế toán

... định khác của pháp luật.- Các công việc khác khi đợc phân công. 11. Phòng Kinh doanh Tổng công ty - Tham gia vào công tác đầu t của Tổng công ty để giúp Tổng công ty lựa chọn đối tác cung cấp ... Tổng công ty ban hành.- Tập hợp ý kiến soạn thảo các quy chế, quy trình của Tổng công ty phục vụ công tác quản lý đầu t của Tổng công ty. - Đề xuất áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công ... Tổng Công ty ban hành.+ Tập hợp ý kiến soạn thảo các quy chế, quy trình của Tổng Công ty phục vụ công tác quản lý đầu t của Tổng Công ty. + Đề xuất áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công...
 • 77
 • 630
 • 0

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG VIỆT NAM – VINACONEX.DOC

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG VIỆT NAM – VINACONEX.DOC

Kế toán

... Tổng công ty ban hành.- Tập hợp ý kiến soạn thảo các quy chế, quy trình của Tổng công ty phục vụ công tác quản lý đầu t của Tổng công ty. - đề xuất áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công ... 15 năm qua, Tổng công ty đà đầu t hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng mới và cải tạo nơi làm việc và cơ sở sản xuất kinh doanh của cơ quan Tổng công ty và các công ty trong Tổng công ty. III- Một ... lên LÃnh đạo Tổng công ty. - Đề xuất góp ý các chủ trơng, chiến lợc đầu t của Tổng công ty. - Đề xuất các quy trình thực hiện, phơng pháp thực hiện công tác đầu t của Tổng công ty và các đơn...
 • 41
 • 1,082
 • 3

Giải pháp tăng cường thu hút và triển khai các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển lĩnh vực viễn thông tại Tổng công ty Bưu chính Viễn thông của Việt Nam .DOC

Giải pháp tăng cường thu hút và triển khai các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển lĩnh vực viễn thông tại Tổng công ty Bưu chính Viễn thông của Việt Nam .DOC

Kế toán

... của các BCC của Tổng công ty Tổng công ty BC VT Việt Nam10 Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của các BCC của Tổng công ty Tổng công ty BC VT Việt Nam49năng đảm bảo về vốn, công nghệ, kinh ... quan trọng để Tổng công ty b ớc vào giai đoạn hội nhập và cạnh tranh.5 Báo cáo tổng kết năm 2003 Tổng công ty BC, VT Việt Nam6 Báo cáo tổng kết năm 2003 Tổng công ty BC, VT Việt Nam37- ... của Tổng công ty Tổng công ty BC VT Việt Nam 48hỗ trợ quản lý thực hiện với số lợng rất nhỏ hoặc cha triển khai. Tình hình đầu t nh trên đà hạn chế sự phát triển mạng lới của Tổng công ty...
 • 96
 • 675
 • 2

Thực tế về tổ chức hạch toán, quản lý TSCĐ tại Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam.DOC

Thực tế về tổ chức hạch toán, quản lý TSCĐ tại Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam.DOC

Kế toán

... tại tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng việt nam (vinacone).A. những đặc điểm và các chỉ tiêu cơ bản của tổng công ty (vinaconex).- Tiền thân của tổng công ty (vinaconex)là '&apos ;công ... 04/02/1999 Công ty sản xuất ô tô đà bàn giao lại chiếc ô tô trên cho Tổng công ty, đồng thời tổng công ty đà thanh toán toàn bộ tiền mua TSCĐ bằng chuyển khoản. Đợc biết nguồn vốn Tổng công ty sử ... toán, quản lý TSCĐ tại Tổng công ty (vinaconex)20A. Những đặc điểm và chỉ tiêu cơ bản của Tổng công ty (VINACONEX). 20B. Tổ chức hạch toán và quản lý TSCĐ tại Tổng công ty (VINACONEX). 21B1....
 • 34
 • 409
 • 1

Một số giải pháp chuyển đổi tổng công ty điện tử và tin học Việt Nam sang mô hình công ty mẹ - công ty con.pdf

Một số giải pháp chuyển đổi tổng công ty điện tử và tin học Việt Nam sang mô hình công ty mẹ - công ty con.pdf

Quản trị kinh doanh

... Cán bộ công nhân viên CPCP Cổ phần chi phối CPH Cổ phần hóa CTC Công ty con CTCP Công ty cổ phần CTLD Công ty liên doanh CTLK Công ty liên kết CTM Công ty mẹ CTMCTC Công ty mẹ -Công ty con ... pháp nhân hoàn toàn mới. Các công ty đồng ý hợp nhất sẽ từ bỏ pháp nhân của mình. Nói cho dễ hiểu, đó là sự ra đời của một công ty mới từ sự kết hợp của một số công ty cũ Công ty X Công ty ... hoặc một số công ty từ bỏ pháp nhân của mình để gia nhập vào các công ty khác có điều kiện hơn và sử dụng pháp nhân của công ty này để hoạt động. Ví dụ: một sự sáp nhập giữa hai công ty X và Y;...
 • 111
 • 492
 • 0

Một số Giải pháp tăng cường xuất khẩu các mặt hàng rau quả Việt Nam sang thị trường Mỹ của Tổng công ty xuất nhập khẩu rau quả Việt Nam.doc

Một số Giải pháp tăng cường xuất khẩu các mặt hàng rau quả Việt Nam sang thị trường Mỹ của Tổng công ty xuất nhập khẩu rau quả Việt Nam.doc

Kế toán

... của Tổng công ty Rau quả Việt Nam vẫn cha thâm nhập đợc vào thị trờng Mỹ.Bảng 11: Các sản phẩm dứa xuất khẩu sang Mỹ của tổng công ty Rau quả Việt Nam ( nớc dứa quy ra dứa tơi) Nguồn: Tổng công ... của tổng công ty rau quả Việt Nam sang thị tr-ờng Mỹ 24I. Giới thiệu chung về tổng công ty rau quả Việt Nam 241. Quá trình hình thành và phát triển 242. Chức năng và nhiệm vụ của tỏng công ty ... ở Tổng công ty XNK rau quả Việt nam để rút ra những kinh nghiệm và đa ra một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của công ty để nghiên cứu và ứng dụng trong thực tế. Tổng công ty...
 • 79
 • 699
 • 5

kế toán Tổng công ty cổ phần thương mại Điện Việt Nam.

kế toán Tổng công ty cổ phần thương mại Điện Việt Nam.

Kinh tế - Thương mại

... sản xuất: Tổng công ty cổ phần xây dựng Điện Việt Nam 1.1 Giới thiệu chung Tổng công ty cổ phần xây dựng Điện Việt Nam được thành lập ngày 11/10/2005. Hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con.Trụ ... nguồn đảm bảo cho một hoặc một số tài sản. Tổng giá trị tài sản = Tổng nguồn vốn=> Tổng giá trị tài sản = tổng nguồn vốn chủ sở hữu + Tổng nợ phải trả Tổng nguồn vốn chủ sở hữu = tổng giá ... 1.284.114.819 Công ty CP Xây dựng Điện VNECO 6 1.646.155.559 4.559.626.381 Công ty CP Xây dựng Điện VNECO 8 1.600.516.442 1.920.918.977 Công ty CP Xây dựng Điện VNECO 9 2.760.344.406 2.760.344.406 Công ty...
 • 39
 • 243
 • 0

Giải pháp tăng cường thu hút và triển khai các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển lĩnh vực viễn thông tại Tổng công ty Bưu chính Viễn thông của Việt Nam

Giải pháp tăng cường thu hút và triển khai các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển lĩnh vực viễn thông tại Tổng công ty Bưu chính Viễn thông của Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... thông tại Tổng công ty 332.1. Tổng quan về Tổng công ty Bu chính Viễn thông Việt Nam 332.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty 332.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Tổng công ty 332.1.3. ... quan trọng để Tổng công ty b ớc vào giai đoạn hội nhập và cạnh tranh.5 Báo cáo tổng kết năm 2003 Tổng công ty BC, VT Việt Nam6 Báo cáo tổng kết năm 2003 Tổng công ty BC, VT Việt Nam37để ... lập Tổng công ty BC, VT Việt Nam hiện nay là Tổng công ty Nhà nớc, hoạt động theo mô hình Tổng công ty 91, mô hình thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh.2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Tổng công...
 • 97
 • 444
 • 0

Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Trung tâm dịch vụ truyền hình số (CDT) - Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC)

Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Trung tâm dịch vụ truyền hình số (CDT) - Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC)

Kế toán

... chọn đề tài: “ Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Trung tâm dịch vụ truyền hình số (CDT) - Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC) ” cho luận ... 3342, hoặc Nợ TK 352/ Có TK 3343 nếu là chi phí nhân viên bán hàng, nhân viên quản lí hoặc nhân viên bảo hành. Ngoài tiền lương, khoản tiền thưởng cho nhân viên cũng căn cứ vào các Quyết định khen ... vụ kết hợp với nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng. Đến thời điểm hiện nay công ty đã có tới 75 cán bộ công nhân viên chính thức (chưa kể bộ phận cộng tác viên), gồm 5 phòng, ban: Ban GĐ,...
 • 147
 • 577
 • 0

Một số giải pháp tăng cường xuất khẩu các mặt hàng rai quả Việt Nam sang thị trường Mỹ của Tổng Công ty xuất nhập khẩu rau quả Việt Nam

Một số giải pháp tăng cường xuất khẩu các mặt hàng rai quả Việt Nam sang thị trường Mỹ của Tổng Công ty xuất nhập khẩu rau quả Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... HĐQT).HĐQT Tổng công ty thực hiện chức năng quản lý hoạt động của công ty, chịu trách nhiệm về sự phát triển của Tổng công ty TTổng theo nhiệm vụ Nhà nớc giao.HĐQT Tổng công ty có 5 thành ... quả ở tổng công ty trong những năm qua.1. Đặc điểm kinh doanh xuất khẩu rau quả ở tổng công ty. 1.1. Đặc điểm về sản phẩm rau quả của công ty. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty rau quả Việt nam ... của tổng công ty rau quả Việt Nam sang thị tr-ờng Mỹ 25I. Giới thiệu chung về tổng công ty rau quả Việt Nam 251. Quá trình hình thành và phát triển 252. Chức năng và nhiệm vụ của tỏng công ty...
 • 80
 • 409
 • 0

Xem thêm