tế bào hình nón và hình que phân bố trên võng mạc

Ung Thư Não Tế Bào Hình Sao (Astrocytoma) - Nhức Đầu Và Bướu Não pdf

Ung Thư Não Tế Bào Hình Sao (Astrocytoma) - Nhức Đầu Bướu Não pdf

Sức khỏe giới tính

... khiển bác sĩ chuyên khoa ung thư máu (Oncology/Hematology) Ung thư não tế bào hình (Astrocytoma) u bướu thành lập từ tế bào não hình (astrocytes) Đây loại ung thư não thấy nhiều trẻ em 15 tuổi, thường ... (spinal cord) Astrocytomas biệt hoá (well differentiated) chứa khoảng 25-30 tế bào não gliomas (tức u bướu phát mô não tế bào não) Ung thư não Astrocytomas chia làm cấp: 1) Cấp 1: pilocystic astrocytoma, ... scan Nguyên tắc CT scan nguyên tắc chụp hình quang tuyến Khi nguồn quang tuyến qua thể hấp thụ gây nguồn X-rays cường độ khác Hình nhận thu vào phim, giống hình bóng Những nguồn quang tuyến chuyển...
 • 7
 • 1,179
 • 10
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " MÔ HÌNH KHÁI NIỆM CHO HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU ĐIỀU KHIỂN PHÂN BỐ" pot

Báo cáo khoa học

... tả hình Hình Component hệ thống DAQ&C MÔ HÌNH HÀNH VI TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC COMPONENT TRONG HỆ THỐNG Bây xem xét trình tương tác Component Client Component Server hệ thống thu thập liệu phân bố ... cấu hình SD (hình 3b) • Thông qua Interface TM Client gọi Function Interface (hình 3c, giai đoạn 1) Function truy cập vào thư viện SD (giai đoạn 2) để thực công việc tạo Tag thay đổi cấu hình ... 2.XÂY DỰNG CÁC KHÁI NIỆM ĐỐI TƯỢNG CƠ BẢN Cấu trúc hệ thống (phần mềm) thu thập liệu điều khiển phân bố theo định hướng Component cấu tạo từ nhiều Component khác (xem hình 1) Component, theo...
 • 7
 • 604
 • 1
ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ u tế bào HÌNH SAO (ASTROCYSTOMA) BẰNG xạ PHẪU DAO GAMMA QUAY tại TRUNG tâm y học hạt NHÂN và UNG bướu BỆNH VIỆN BẠCH MAI

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ u tế bào HÌNH SAO (ASTROCYSTOMA) BẰNG xạ PHẪU DAO GAMMA QUAY tại TRUNG tâm y học hạt NHÂN UNG bướu BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Y học thưởng thức

... thiệp 24 38,7 Tổng 62 100 62 bệnh nhân vào điều trị có 38 trường hợp chiếm 61,3% can thiệp điều trị trước đó, 38,7% chưa điều trị Bảng 3: Phân loại u tế bào hình Phân độ Độ I Độ II Độ III Độ IV Tổng ... tốc trước vào viện Những bệnh nhân lại chẩn đoán dựa vào phương tiện chẩn đoán hình ảnh Căn vào kết mô bệnh học bệnh nhân phẫu thuật hay sinh thiết xuyên sọ chuyển hóa Cholin/NAA, phân loại theo ... Theo Kida Y, Kobayashi T, Mori Y et al Nghiên cứu u tế bào cho thấy với khối u có mô bệnh học độ I,II tiên lượng điều trị tốt hơn, trường hợp u tế bào độ III, IV xạ phẫu đơn đáp ứng sau điều trị...
 • 3
 • 387
 • 1
Chuyên đề: SỰ HÌNH THÀNH TẾ BÀO NHÂN THỰC VÀ THUYẾT NỘI CỘNG SINH

Chuyên đề: SỰ HÌNH THÀNH TẾ BÀO NHÂN THỰC THUYẾT NỘI CỘNG SINH

Sinh học

... lông mao tế bào nhân sơ (Eukaryote) bắt nguồn từ nội cộng sinh vi khuẩn dạng xoắn màng tế bào tế bào nhân sơ (Eukaryote) trước Hình Những lông mịn đại Hình ảnh cho thấy trình tự kiện Một tế bào cổ ... thuật phân tử đại, Bà thu thập chứng thuyết phục mối quan hệ bào quan tế bào Eucaryote đại cấu trúc vi khuẩn Theo cách khác, ti thể bào nhân thực (Eucaryote ) vi khuẩn nhỏ tế bào, có khả phân ... vi khuẩn cổ, sử dụng phân tử lượng vi khuẩn cổ nhờ sụ hô hấp hiếu khí Sự tiến hóa trình tồn chung trì hai kiểu tế bào tạo tế bào thực chức tế bào nhân thực (Eukaryote ) với bào quan Sự kiện thuận...
 • 5
 • 1,797
 • 47
Tình hình phát triển và xu hướng phân bổ băng tần cho thông tin vô tuyến

Tình hình phát triển xu hướng phân bổ băng tần cho thông tin vô tuyến

Kĩ thuật Viễn thông

... động tế bào có tốc độtruyền liệu ngày lớn tính di động công nghệ truy cập không dây cải thiện, hình thành xu hướng hội tụ hai loại hình công nghệ ITU xem xét đềxuất đưa tiêu chuẩn WiMAX di động vào ... truyền hình số Phát thanh, truyền hình số mặt đất việc chuyển đổi hoàn toàn từ truyền hình tương tự sang truyền hình số đượ nhiều nước đặt mục tiêu trình thực (ví c dụ: Mỹ số hóa tòan mạng truyền hình ... hình vào 2009) Việc chuyển sang sử dụng hoàn toàn truyền hình số giải phóng lượng lớn băng tần mà truyền hình tương tự sử dụng Công nghệ truyền hình di động (Mobile TV), bao gồm truyền hình...
 • 5
 • 718
 • 2
PHÂN LẬP VIRUS PRRS TRÊN MÔI TRƢỜNG TẾ BÀO MARC-145 VÀ XÁC ĐỊNH VIRUS BẰNG KỸ THUẬT RT-PCR

PHÂN LẬP VIRUS PRRS TRÊN MÔI TRƢỜNG TẾ BÀO MARC-145 XÁC ĐỊNH VIRUS BẰNG KỸ THUẬT RT-PCR

Công nghệ - Môi trường

... 40 Hình 4.2 Mẫu bệnh tích tế bào 40 Hình 4.3 Đối chứng dƣơng 40 Hình 4.4 Bệnh tích tế bào vào ngày thứ sau gây nhiễm mẫu HP 41 Hình 4.5 Bệnh tích tế bào vào ngày thứ ... thƣớc tế bào lớn (khoảng 10 µm) nên tính bền học yếu Do đó, nuôi cấy, tế bào động vật dễ vỡ lực tác động thao tác tế bào nhƣ khuấy trộn để tách tế bào, di chuyển mẫu tế bào Tăng trƣởng phân chia ... bề mặt rắn Tế bào ngừng phân chia hình thành lớp đơn liên tục bề mặt dụng cụ nuôi Tuy số tế bào nhƣ tế bào ung thƣ sinh trƣởng phân chia trạng thái lơ lửng không cần giá đỡ 4 Tế bào động vật...
 • 64
 • 675
 • 2
PHÂN LẬP VIRUS PRRS TRÊN MÔI TRƢỜNG TẾ BÀO MARC-145 VÀ XÁC ĐỊNH VIRUS BẰNG KỸ THUẬT RT-PCR

PHÂN LẬP VIRUS PRRS TRÊN MÔI TRƢỜNG TẾ BÀO MARC-145 XÁC ĐỊNH VIRUS BẰNG KỸ THUẬT RT-PCR

Công nghệ - Môi trường

... 40 Hình 4.2 Mẫu bệnh tích tế bào 40 Hình 4.3 Đối chứng dƣơng 40 Hình 4.4 Bệnh tích tế bào vào ngày thứ sau gây nhiễm mẫu HP 41 Hình 4.5 Bệnh tích tế bào vào ngày thứ ... thƣớc tế bào lớn (khoảng 10 µm) nên tính bền học yếu Do đó, nuôi cấy, tế bào động vật dễ vỡ lực tác động thao tác tế bào nhƣ khuấy trộn để tách tế bào, di chuyển mẫu tế bào Tăng trƣởng phân chia ... bề mặt rắn Tế bào ngừng phân chia hình thành lớp đơn liên tục bề mặt dụng cụ nuôi Tuy số tế bào nhƣ tế bào ung thƣ sinh trƣởng phân chia trạng thái lơ lửng không cần giá đỡ 4 Tế bào động vật...
 • 64
 • 340
 • 0
THỬ NGHIỆM DỰ BÁO VỊ TRÍ VÀ THỜI GIAN ĐỔ BỘ CỦA BÃO VÀO BỜ BIỂN VIỆT NAM TRƯỚC 3 ĐẾN 5 NGÀY BẰNG MÔ HÌNH WRF

THỬ NGHIỆM DỰ BÁO VỊ TRÍ THỜI GIAN ĐỔ BỘ CỦA BÃO VÀO BỜ BIỂN VIỆT NAM TRƯỚC 3 ĐẾN 5 NGÀY BẰNG MÔ HÌNH WRF

Khoa học tự nhiên

... đổ thực 47 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: Cấu trúc mô hình WRF 16 Hình 2.2: Miền tính mô hình 19 Hình 2.3: Minh họa file địa hình 20 Hình 2.4: Mô tả sai số vị ... phẩm mô hình) Sơ đồ cấu trúc mô hình mô tả hình 2.1 Hình 2.1 Cấu trúc mô hình WRF 16 2.2 Ban đầu hóa xoáy bãohình WRF Weber Smitht (1994) [33] đ cho thấy bão loại hình thời tiết hình ã thành ... dọc với độ phân giải 0.03 x 0.03 Hình 2.3 hình minh họa file GTOPO30_2MIN.DAT dạng text độ cao địa hình giá trị âm gán độ cao địa hình giá trị dương gán Trong luận văn sử dụng lệnh gán Hình 2.3...
 • 57
 • 589
 • 0
PHÂN LẬP VIRUS PRRS TRÊN MÔI TRƯỜNG TẾ BÀO MARC-145 VÀ XÁC ĐỊNH VIRUS BẰNG KỸ THUẬT RT-PCR docx

PHÂN LẬP VIRUS PRRS TRÊN MÔI TRƯỜNG TẾ BÀO MARC-145 XÁC ĐỊNH VIRUS BẰNG KỸ THUẬT RT-PCR docx

Khoa học tự nhiên

... 40 Hình 4.2 Mẫu bệnh tích tế bào 40 Hình 4.3 Đối chứng dƣơng 40 Hình 4.4 Bệnh tích tế bào vào ngày thứ sau gây nhiễm mẫu HP 41 Hình 4.5 Bệnh tích tế bào vào ngày thứ ... thƣớc tế bào lớn (khoảng 10 µm) nên tính bền học yếu Do đó, nuôi cấy, tế bào động vật dễ vỡ lực tác động thao tác tế bào nhƣ khuấy trộn để tách tế bào, di chuyển mẫu tế bào Tăng trƣởng phân chia ... bề mặt rắn Tế bào ngừng phân chia hình thành lớp đơn liên tục bề mặt dụng cụ nuôi Tuy số tế bào nhƣ tế bào ung thƣ sinh trƣởng phân chia trạng thái lơ lửng không cần giá đỡ 4 Tế bào động vật...
 • 64
 • 446
 • 1
Báo cáo

Báo cáo " Đặc điểm hình thái, phân bố của loài lan Kim tuyến Anoectochilus setaceus blume ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc " doc

Báo cáo khoa học

... 10-12 Mùa chín tháng 12-3 năm sau 4.2 Đặc điểm phân bố Lan kim tuyến 4.2.1 Phân bố theo kiểu rừng: Kết điều tra rằng, Lan kim tuyến hầu hết phân bố kiểu rừng kín rộng thường xanh nhiệt đới núi ... bình đến sét) Hình Lan kim tuyến tán rừng gỗ xen sặt chân núi Rùng Rình 4.2.3 Phân bố Lan kim tuyến theo địa lý, địa hình đai cao Về địa lý, địa hình: gặp chúng hầu hết dạng địa hình, chân núi, ... thường phân bố đai cao 735m, tập trung chủ yếu độ cao 970m, quanh núi Rùng Rình 4.2.4 Điều kiện đất đai nơi Lan kim tuyến phân bố Tam Đảo, Vĩnh Phúc Kết phân tích mẫu đất đại diện cho khu vực có phân...
 • 6
 • 889
 • 4
Điện từ sinh học/Tế bào thần kinh và tế bào cơ ( phần 1 ) pptx

Điện từ sinh học/Tế bào thần kinh tế bào cơ ( phần 1 ) pptx

Điện - Điện tử

... màng tế bào Đó phân tử xuyên màng cho ion natri, kali, clo chảy qua màng tế bào Luồng Ion sở tượng điện sinh học Hình 2.4 minh họa cấu tạo màng tế bào Hình 2.3 hình ảnh minh họa phản ứng phân ... Màng tế bào Tế bào bao bọc kín màng tế bào mỏng từ 7,5-10 nm Cấu trúc thành phần cấu tạo tương đồng với màng bong bóng xà phòng Một thành phần axit béo Các axit béo cấu tạo hầu hết màng tế bào ... điện dược gọi vỏ myelin, tạo tế bào soan (Schwann) Vỏ myelin không liền mạch mà chia thành đoạn Giữa tế bào soan eo (nút) Ranvier Hình 2.1 Thành phần nơron Hình 2.2 Tế báo thần kinh vỏ não đầu...
 • 8
 • 464
 • 0
Điện từ sinh học/Tế bào thần kinh và tế bào cơ ( phần 2 ) ppsx

Điện từ sinh học/Tế bào thần kinh tế bào cơ ( phần 2 ) ppsx

Điện - Điện tử

... điện nghỉ màng tế bào, từ phân cực sang phân cực, đảo cực tái đảo cực Mật độ ion (Na+) màng tế bào cao gấp mười lần bên màng, mật độ ion (K+) bên màng cao gấp 30 lần bên Khi màng tế bào bị kích ... Hình 2.7 Điện màng tế bào theo Theodore H Bullock 2.5 Khả kích thích tế bào thần kinh Nếu tế bào thần kinh kích thích, điện truyền màng thay đổi ... lên toàn trình Khi kích hoạt xảy tế bào thần kinh, gọi xung thần kinh Tương tự, tế bào cơ, gọi xung Phép đo điện sinh học trọng vào chênh lệch điện qua màng tế bào; phép đo điện xung hoạt động...
 • 11
 • 446
 • 0
Điện từ sinh học/Synapse, tế bào thu nhận và não ( phần 1 ) pps

Điện từ sinh học/Synapse, tế bào thu nhận não ( phần 1 ) pps

Điện - Điện tử

... (IPSP) Hình 5.1 khớp thần kinh tế bào thần kinh tế bào , khớp nối thần kinh - Trong tim, khoang gian bào tiếp giáp tế bào mở rộng khe tiếp hợp, khe cung cấp đường trở kháng thấp cho cho dòng điện mạch ... kinh vào cỡ 15-30nm Chất truyền đạt giải phóng lan truyền đến xung hoạt động tế bào thần kinh; khuếch tán gắn kết vào receptor màng tế bào sau khớp thần kinh, gây EPSp bắt đầu điện hoạt động tế bào ... kênh Ca2+ đóng mở theo điện thế, mà cho phép ion can xi chảy vào tế bào Những hợp chất giải phóng vào khe tiếp hợp, đào thải khỏi tế bào số túi nhỏ đóng gói từ trước có chứa chất truyền đạt thần...
 • 6
 • 352
 • 0
Điện từ sinh học/Synapse, tế bào thu nhận và não ( phần 2 ) pdf

Điện từ sinh học/Synapse, tế bào thu nhận não ( phần 2 ) pdf

Điện - Điện tử

... (A) Mô hình điện tế bào sau synap với khớp thần kinh có tác dụng kích thích (một khớp thần kinh đại diện đặc trưng ) Hầu hết tế bào bao bọc màng dễ bị kích thích, mô tả phía bên trái Thêm vào đó, ... kali Những hiệu ứng mô mô hình thông qua đóng chuyển mạch, từ mở đầu độ dẫn xuyên màng cao kali natri (ΔGNa ΔGK) (B) Mô hình tương ứng với khớp thần kinh kìm hãm Nếu đưa vào trì điện áp ngược ngang ... động màng bình thường tế bào sau synap tính toán dòng tổng nút tất yếu zero - nghĩa là, dòng đặt vào Do đó, GR (Vm - VR) + GK(Vm - VK) + GNa(Vm - VNa) = (5.10) Đường dẫn clo hình 5.2 không bao hàm...
 • 5
 • 251
 • 0
Điện từ sinh học/Synapse, tế bào thu nhận và não ( phần 3 ) ppsx

Điện từ sinh học/Synapse, tế bào thu nhận não ( phần 3 ) ppsx

Điện - Điện tử

... tiểu thể pacini (các thụ thể xúc giác da) tế bào receptor đặc hiệu Nhưng trường hợp võng mạc nơi mà receptor chuyên biệt ( tức tế bào que tế bào hình nón) tồn tại, điện riêng biệt Sau đây, xem ... kích thích khác khử cực hay ưu phân cực Trong số trường hợp receptor thật phần nơron hướng tâm, trường hợp khác, cấu tạo từ tế bào chuyên biệt hóa riêng rẽ Tất tế bào receptor có đặc điểm chung: ... Receptor cảm nhận nhiệt (nghĩa là, tế bào Krause Ruffini), cho cảm giác nóng lạnh Các quan nhận cảm giác bên a Cơ quan cảm nhận hóa chất bên động mạch cảnh động mạch chủ, đáp ứng lại áp suất riêng...
 • 6
 • 343
 • 0
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " SỬ DỤNG MÔ HÌNH KMV – MERTON LƯỢNG HOÁ MỐI QUAN HỆ GIỮA BẢO ĐẢM TÀI SẢN, TỶ LỆ PHÂN BỔ VỐN VAY VỚI RỦI RO TÍN DỤNG" pdf

Báo cáo khoa học

... tỉ lệ phân bổ vốn cho hoạt động đầu tư người vay; độ trễ phương án mà người vay thực Sử dụng mô hình KMV- Merton kiểm chứng giúp giải câu hỏi nói Tổng quát mô hình KMV- Merton Trên sở mô hình ... phân bổ vốn cho hoạt động đầu tư không giống sau lần vay vốn Tuy nhiên, xuất yếu tố không làm thay đổi chất vấn đề Căn lập luận trên, công thức (4) mô hình KMV– Merton viết TẠP CHÍ KHOA HỌC ... phiếu Merton (1974), công ty KMV xây dựng thành công mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng thường gọi mô hình KMV – Merton với giả định mô hình Merton: (i) Tổng giá trị tài sản công ty chuyển động...
 • 6
 • 745
 • 8
Giáo trình hình thành phân bố điện từ và khảo sát chuyển động của hạt từ bằng năng lượng p1 pps

Giáo trình hình thành phân bố điện từ khảo sát chuyển động của hạt từ bằng năng lượng p1 pps

Cao đẳng - Đại học

... L=0 Điện phân cực nghịch Hình Đặc tuyến V-I quang diod với quang thông thông số cho thấy quang thông nhỏ điện phân cực nghịch nhỏ, dòng điện tăng theo điện phân cực, điện phân cực lớn vài volt, ... thêm vào dòng điện bảo hòa nghịch I0 tự nhiên diod, thường vài trăm nA với quang diod Si vài chục µA với quang diod Ge Độ nhạy quang diod tùy thuộc vào chất bán dẫn Si, Ge hay Selenium… Hình ... chuyển mạch dùng mạch điều khiển, mạch đếm… loại quang transistor Darlington có độ nhạy cao Ngoài người ta chế tạo quang SCR, quang triac… T2 A G K Quang SCR Quang Darlington T1 Quang TRIAC Hình Vài...
 • 8
 • 559
 • 0
Báo cáo y học:

Báo cáo y học: "Điều trị bệnh tiểu đường týp 1 bằng cách ghép tế bào gốc trung mô máu cuống rốn người trênhình chuột" ppt

Báo cáo khoa học

... TBGTM: Mu mỏu s dng thu nhn qun th t bo n nhõn bng phng phỏp ly tõm ng t trng, s dng ficoll-paque (Sigma, M), vi tc 3.000 vũng/phỳt/5 phỳt Sau ú, nuụi cy chn lc mụi trng thớch hp TBGTM t qun...
 • 8
 • 709
 • 1
Ứng dụng Marker phân tử trong xác định dòng bất dục đực tế bào chất (CMS) và dòng phục hồi hữu dục Rf ở ớt (Capsicum annuum L.)

Ứng dụng Marker phân tử trong xác định dòng bất dục đực tế bào chất (CMS) dòng phục hồi hữu dục Rf ở ớt (Capsicum annuum L.)

Sinh học

... C HÌNH Hình Trang Hình 2.1 Các lo i t tr ng ph bi n Vi t Nam Hình 2.2 t L t Hình 2.3 Các lo i t ki ng Hình 3.1 Phá v màng t bào 24 Hình 3.2 M u sau vàng ... trì 39 Hình 4.10 Phân tích marker CRFSCAR dòng B dòng R 40 Hình 4.11 Phân tích nhân t CMS b ng marker Orf456 49 m u t thu th p 42 Hình 4.12 Phân tích nhân t ph ... 25 Hình 3.3 M u sau ly tâm 25 Hình 3.4 DNA t a áy eppendorf 26 Hình 3.5 Các giai o n c a ph n ng PCR 27 Hình 4.1 H t ph n dòng A/B nhu m v i acetocarmine 31 Hình...
 • 60
 • 617
 • 1
Tình hình phát triển và phân bố cấy Lúa mach, ke, cao luong trên thế giới - Mới nhất 2017

Tình hình phát triển phân bố cấy Lúa mach, ke, cao luong trên thế giới - Mới nhất 2017

Xã hội học

... LÚA MẠCH 1.1 Khái quát chung Lúa mạch tên gọi chung cho số lương thực ôn đới gồm: đại mạch, kiều mạch, mạch đen Lúa mạch trồng LÚA MẠCH nhiều nước công nghiệp phát triển thuộc xứ lạnh ĐẠI MẠCH ... 73.49 Hình 4: Sản lượng lúa mạch châu lục năm 2010 (Triệu tấn) (triệu tấn) Hình 5: 10 nước đứng đầu sản lượng lúa mạch giới năm 2010 1.2 Phân loại 1.2.1 Đại mạch ĐẠI MẠCH - Đặc điểm: Đại mạch ... nhiều nước công nghiệp phát triển thuộc xứ lạnh ĐẠI MẠCH KIỀU MẠCH LÚA MẠCH ĐEN Hình 1: Một số hình ảnh lúa mạch - Đặc điểm sinh thái Lúa mạch lương thực ngắn ngày thời gian sinh trưởng trung bình...
 • 26
 • 914
 • 0

Xem thêm