tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu khi tập trung mọi nguồn lực thể chất và tinh thần khả năng giải quyết vấn đề của bạn sẽ được nhân lên gấp bội

Bài giảng tư tưởng học thuyết kinh tế cổ đại trung cổ

Bài giảng tư tưởng học thuyết kinh tế cổ đại và trung cổ

Cao đẳng - Đại học

... CHỦ ĐỀ NHỮNG TƯ TƯỞNG HỌC THUYẾT KINH TẾ TRONG THỜI KỲ TIỀN CỔ ĐIỂN 1.1 CÁC TƯ TƯỞNG KINH TẾ CỦA THỜI CỔ ĐẠI TRUNG CỔ 1.2 HỌC THUYẾT TRỌNG THƯƠNG 1.3 HỌC THUYẾT TRỌNG NÔNG 1.1 CÁC TƯ ... lao động làm sở giá công Có lẽ ông người nêu lên khái niệm giá trị lao động Hai “Giá công bằng” giải thích cách chủ quan vào lợi ích đẳng cấp Điều để giải thích tính hợp pháp tượng: Một hàng hóa ... dụng đầu vào đầu vào tương ứng, a b công nghệ xác định số Có thí dụ sau: Giả sử đơn giản rằng, có hàng hóa trung gian “vỏ xe” "tay lái" sử dụng việc sản xuất xe Với công thức chức ta có: q đề số...
 • 27
 • 439
 • 0

LUẬN VĂN: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam pdf

LUẬN VĂN: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam pdf

Thạc sĩ - Cao học

... động vào đối tượng lao động để tạo cải vật chất Trong trình người giữ vai trò định, nhân tố hàng đầu lực lượng sản xuất Lênin viết: Lực lượng sản xuất hàng đầu toàn thể nhân loại công nhân, ... bước vào thời kỳ độ Nước ta bước vào thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội sở hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, chế độ dân chủ nhân dân xây dựng phát triển Vì vậy, theo Hồ Chí Minh, bước vào thời ... xã hội chủ nghĩa cao xa mà cụ thể, gần gũi với đời thường, ý chí lao động tập thể, ý thức kỷ luật, tinh thần thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương trợ, tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm,...
 • 84
 • 1,405
 • 8

Tư tưởng hồ chí minh về xây dựng phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xó hội ở việt nam

Tư tưởng hồ chí minh về xây dựng và phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xó hội ở việt nam

Kinh tế - Thương mại

... động vào đối tượng lao động để tạo cải vật chất Trong trình người giữ vai trò định, nhân tố hàng đầu lực lượng sản xuất Lênin viết: Lực lượng sản xuất hàng đầu toàn thể nhân loại công nhân, ... bước vào thời kỳ độ 14 Nước ta bước vào thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội sở hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, chế độ dân chủ nhân dân xây dựng phát triển Vì vậy, theo Hồ Chí Minh, bước vào ... xã hội chủ nghĩa cao xa mà cụ thể, gần gũi với đời thường, ý chí lao động tập thể, ý thức kỷ luật, tinh thần thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương trợ, tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm,...
 • 99
 • 410
 • 0

Luận văn tốt nghiệp tư tưởng hồ chí minh về xây dựng phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam

Luận văn tốt nghiệp tư tưởng hồ chí minh về xây dựng và phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... động vào đối tượng lao động để tạo cải vật chất Trong trình người giữ vai trò định, nhân tố hàng đầu lực lượng sản xuất Lênin viết: Lực lượng sản xuất hàng đầu toàn thể nhân loại công nhân, ... phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng sở vật chất - kỹ thuật chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Muốn vậy, phải tập trung phát triển lực lượng sản xuất, giải phóng ... xã hội chủ nghĩa cao xa mà cụ thể, gần gũi với đời thường, ý chí lao động tập thể, ý thức kỷ luật, tinh thần thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương trợ, tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm,...
 • 79
 • 390
 • 0

CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA TRƯỜNG PHÁI TÂN CỔ ĐIỂN

CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA TRƯỜNG PHÁI TÂN CỔ ĐIỂN

Cao đẳng - Đại học

... ích lợi lao động thể suất lao động (ích lợi yếu tố sản xuất thể suất nó)  Song ,năng suất lao động yếu tố giảm sút (bất tương xứng)  Do đơn vị yếu tố sản xuất sử dụng sau đơn vị yếu tố sản xuất ... cần thiết phải can thiệp vào kinh tế thân chế thị trường giải hài hòa mối quan hệ kinh tế Here comes your footer  Page 21 Điểm kế thừa:  Nội dung lí thuyết thể tập trung quan điểm chế thị trường ... điểm: - Dựa vào tâm lí để giải thích tượng trình kinh tế - Đối tượng kinh tế đơn vị kinh tế riêng biệt - Chuyển nghiên cứu kinh tế sang lưu thông, trao đổi nhu cầu - Áp dụng toán học vào phân tích...
 • 37
 • 2,137
 • 5

chương 7 các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển

chương 7 các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển

Cao đẳng - Đại học

... Nội dung Hoàn cảnh đời đặc điểm chủ yếu Các học thuyết kinh tế chủ yếu trường phái “ Giới hạn ” Thành Viên (ÁO) Các học thuyết kinh tế chủ yếu trường phái Cận Biên Mỹ Trường phái Thành ... dụng chúng 3 CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ CHỦ YẾU CỦA TRƯỜNG PHÁI CẬN BIÊN MỸ Đại biểu: John Bates Clark (1847 -1938) giáo sư ĐH tổng hợp Colombia  Lý thuyết suất biên: Năng suất cận biên nhân tố sản ... động tư  Lý thuyết suất biên Khi nhân tố sản xuất khác không đổi suất nhân tố tăng thêm giảm Ví dụ: tư kỹ thuật không đổi người lao động sử dụng thêm người công nhân cận biên suất thấp suất người...
 • 27
 • 1,034
 • 1

Cơ cấu sở hữu thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở việt nam

Cơ cấu sở hữu và thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở việt nam

Chủ nghĩa xã hội khoa học

... kĩnh vực, địa bàn” Trong thành phần kinh tế tập thể, phần vốn mà thành viên đóng góp tập thể không thuộc sở hữu tập thể Đó sở hữu cá nhân – thành viên tập thể trao quyền sử dụng cho tập thể Do ... nhà nước kinht tế tập thể xây dựng môi trường thể chế cho kinh tế tập thể hoạt động, đào tạo cán nguồn nhân lực cho kinh tế tập thể, hỗ trợ khoa học kĩ thuật cho kinh tế tập thể, hỗ trợ vốn, tiếp ... nặng đè lên tài tập thể Chế độ phân phối vi phạm nghiêm trọng đến lợi ích kinh tế thành viên tập thể không khuyến khích họ tích cực sản xuất, kinh doanh Hậu cách tổ chức kinh tế tập thể kiểu...
 • 19
 • 1,221
 • 0

CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA TRƯỜNG PHÁI TÂN CỔ ĐIỂN

CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA TRƯỜNG PHÁI TÂN CỔ ĐIỂN

Mẫu Slide - Template

... ích lợi lao động thể suất lao động (ích lợi yếu tố sản xuất thể suất nó) Song ,năng suất lao động yếu tố giảm sút (bất tương xứng) Do đơn vị yếu tố sản xuất sử dụng sau đơn vị yếu tố sản xuất ... Nhà nước không cần thiết phải can thiệp vào kinh tế thân chế thị trường giải hài hòa mối quan hệ kinh tế Điểm kế thừa: Nội dung lí thuyết thể tập trung quan điểm chế thị trường tự điều tiết ... điểm: - Dựa vào tâm lí để giải thích tượng trình kinh tế - Đối tượng kinh tế đơn vị kinh tế riêng biệt - Chuyển nghiên cứu kinh tế sang lưu thông, trao đổi nhu cầu - Áp dụng toán học vào phân tích...
 • 36
 • 783
 • 0

Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay

Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay

Kinh tế chính trị

... giới Các đặc điểm kinh tế tư chủ nghĩa cũ: - Thành phần kinh tế tư nhân: Thành phần kinh tế tư nhân đóng vai trò động, lực kinh tế tư bản, thành phần kinh tế nhà nước chủ yếu để giải vấn đề xã ... liên hệ mật thiết, vấn đề tồn lĩnh vực ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác - Bài học thứ hai phủ nên can thiệp nhanh chóng chủ động kinh tế khủng khoảng Việc phủ Mỹ ngân hàng trung ương chậm chạp ... gói kích cầu lớn để giải cứu, vực dậy kinh tế Điều thực chất khác cứu nguy cho giới chủ tư bản, cách chủ yếu dùng ngân sách từ nguồn thu thuế người dân lao động Đây điểm thuộc chất không thay đổi...
 • 22
 • 1,121
 • 1

Cơ sở lý luận của việc phát triển sử dụng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Cơ sở lý luận của việc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Kinh tế - Thương mại

... rằng: nguồn nhân lực toàn vốn ngời (thể lực, trí lực, kỹ năng, nghề nghiệp) mà cá nhân sở hữu, huy động đợc trình sản xuất, kinh doanh, hay hoạt động Chúng ta hiểu, nguồn lực ngời tổng thể yếu ... học - công nghệ, nguồn lực ngời nguồn lực ngời định nhất, lẽ nguồn lực khác khai thác có hiệu nguồn lực ngời đợc phát huy Những nguồn lực khác ngày cạn kiệt, ngợc lại nguồn lực ngời ngày đa dạng ... chất lợng nguồn nhân lực Những giải pháp để phát triển sử dụng nguồn nhân lực nớc ta a Giảm tỷ lệ gia tăng dân số tạo điều kiện để nguồn nhân lực phát huy tốt Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung...
 • 18
 • 1,221
 • 0

Đề tài " CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI "

Đề tài

Báo cáo khoa học

... rằng: nguồn nhân lực toàn vốn người (thể lực, trí lực, kỹ năng, nghề nghiệp…) mà cá nhân sở hữu, huy động trình sản xuất, kinh doanh, hay hoạt động Chúng ta hiểu, nguồn lực người tổng thể yếu tố ... học - công nghệ, nguồn lực người nguồn lực người định nhất, lẽ nguồn lực khác khai thác có hiệu nguồn lực người phát huy Những nguồn lực khác ngày cạn kiệt, ngược lại nguồn lực người ngày đa ... dụng nguồn nhân lực có hiệu cao vấn đề thiết Nguồn nhân lực yếu tố định thành công công nghiệp hóa - đại hóa đất nước, thời đại khoa học công nghệ Người lao động nước ta có động lực học tập tốt,...
 • 21
 • 584
 • 0

Tài liệu Tiểu luận triết học - PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ pdf

Tài liệu Tiểu luận triết học - PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ pdf

Báo cáo khoa học

... rằng: nguồn nhân lực toàn vốn người (thể lực, trí lực, kỹ năng, nghề nghiệp…) mà cá nhân sở hữu, huy động trình sản xuất, kinh doanh, hay hoạt động Chúng ta hiểu, nguồn lực người tổng thể yếu tố ... học - công nghệ, nguồn lực người nguồn lực người định nhất, lẽ nguồn lực khác khai thác có hiệu nguồn lực người phát huy Những nguồn lực khác ngày cạn kiệt, ngược lại nguồn lực người ngày đa ... dụng nguồn nhân lực có hiệu cao vấn đề thiết Nguồn nhân lực yếu tố định thành công công nghiệp hóa - đại hóa đất nước, thời đại khoa học công nghệ Người lao động nước ta có động lực học tập tốt,...
 • 21
 • 995
 • 4

Tư tưởng ngoại giao hồ chí minh trong thời kỳ việt nam là đối tượng tranh chấp của các thế lực đế quốc

Tư tưởng ngoại giao hồ chí minh trong thời kỳ việt nam là đối tượng tranh chấp của các thế lực đế quốc

Khoa học xã hội

... quan trọng chất lực nhân dân Việt nam Bản thân việc quyền cách mạng đợc thành lập nhân tố quan trọng, tạo thuận lợi cho đấu tranh nhân dân ta Lực lợng cách mạng 29 lúc đứng t nhà nớc, có quyền lực ... đợc sách cu thể, sát hợp nhằm giải mục tiêu cao cách mạng lúc độc lập dân tộc nhng nhấn mạnh vấn đề giai cấp đấu tranh tồn mãi Đây việc trở với giải đắn mối quan hệ vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp, ... bé vào thành tựu nghiên cứu Hồ Chí Minh nói chung t tởng ngoại giao Ngời nói riêng Trên sở kế thừa thành nhà nghiên cứu trớc, đồng thời dựa vào nguồn t liệu khác tác giả cố gắng giải vấn đề...
 • 54
 • 999
 • 5

Tài liệu Tiểu luận “Phát triển sử dụng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” doc

Tài liệu Tiểu luận “Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” doc

Báo cáo khoa học

... rằng: nguồn nhân lực toàn vốn người (thể lực, trí lực, kỹ năng, nghề nghiệp…) mà cá nhân sở hữu, huy động trình sản xuất, kinh doanh, hay hoạt động Chúng ta hiểu, nguồn lực người tổng thể yếu tố ... học - công nghệ, nguồn lực người nguồn lực người định nhất, lẽ nguồn lực khác khai thác có hiệu nguồn lực người phát huy Những nguồn lực khác ngày cạn kiệt, ngược lại nguồn lực người ngày đa ... dụng nguồn nhân lực có hiệu cao vấn đề thiết Nguồn nhân lực yếu tố định thành công công nghiệp hóa - đại hóa đất nước, thời đại khoa học công nghệ Người lao động nước ta có động lực học tập tốt,...
 • 21
 • 586
 • 0

TIỂU LUẬN: Việc phát triển sử dụng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội pot

TIỂU LUẬN: Việc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội pot

Khoa học xã hội

... rằng: nguồn nhân lực toàn vốn người (thể lực, trí lực, kỹ năng, nghề nghiệp…) mà cá nhân sở hữu, huy động trình sản xuất, kinh doanh, hay hoạt động Chúng ta hiểu, nguồn lực người tổng thể yếu ... học - công nghệ, nguồn lực người nguồn lực người định nhất, lẽ nguồn lực khác khai thác có hiệu nguồn lực người phát huy Những nguồn lực khác ngày cạn kiệt, ngược lại nguồn lực người ngày đa ... dụng nguồn nhân lực có hiệu cao vấn đề thiết Nguồn nhân lực yếu tố định thành công công nghiệp hóa - đại hóa đất nước, thời đại khoa học công nghệ Người lao động nước ta có động lực học tập tốt,...
 • 18
 • 514
 • 0

SỞ HỮU VỀ TƯ LIỆU SẢN XUẤT CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

SỞ HỮU VỀ TƯ LIỆU SẢN XUẤT VÀ CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Kinh tế - Quản lý

... Ba là, kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể trở thành tảng vững kinh tế quốc dân • Kinh tế tập thể Kinh tế tập thể dựa hình thức sở hữu tập thể Kinh tế tập thể bao gồm hình thức hợp tác đa dạng, ... kinh tế định, vào quan hệ sản xuất (mà hạt nhân quan hệ sở hữu) thống trị để xác định thành phần cụ thể Sự tồn kinh tế nhiều thành phần đặc trưng thời kỳ độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội tất yếu khách quan ... cộng, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân) ; hợp tác xã, đất đai thuộc sở hữu công cộng, vốn tư liệu sản xuất có phần thuộc sở hữu tập thể, có phần thuộc sở hữu hộ xã viên; công ty tư nhân, tư liệu...
 • 12
 • 1,959
 • 4

VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TỪ MỘT SỐ HỌC THUYẾT KINH TẾ CẬN, HIỆN ĐẠI VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM pps

VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TỪ MỘT SỐ HỌC THUYẾT KINH TẾ CẬN, HIỆN ĐẠI VÀ VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM pps

Cao đẳng - Đại học

... quan trọng Theo phái này, tiêu chí để đánh giá sách vai trò kinh tế nhà nước khu vựcnhân trước sau hiệu kinh tế Cho nên khả giải vấn đề xã hội nhà nước phụ thuộc vào tính hiệu kinh tế Khu vực ... hiệu kinh tế Khu vựcnhân chỗ dựa để nhà nước thực sách phúc lợi xã hội, đặc biệt lĩnh vực quan trọng có liên Phần I: Các lý thuyết kinh tế quan tới chất lượng nguồn nhân lực, hay việc cung ứng ... suất thấp họ cho bỏ vốn vào kinh doanh bối cảnh chắn thua lỗ Như chế tự hành thúc đẩy kinh tế tư đến khả sử dụng hết nguồn nhân lực làm cho hoạt động đầu tư tăng lên cách đặn Do vậy, để ổn định...
 • 10
 • 473
 • 4

VIỆC PHÁT TRIỀN sử DỤNG NGUỒN NHÂN Lực ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TỂ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

VIỆC PHÁT TRIỀN VÀ sử DỤNG NGUỒN NHÂN Lực ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TỂ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Lý luận chính trị

... rằng: nguồn nhân lực toàn vốn người (thể lực, trí lực, kỹ năng, nghề nghiệp ) mà cá nhân sở hữu, huy động đuợc trình sản xuất, kinh doanh, hay hoạt động Chúng ta hiểu, nguồn lực nguời tổng thể yếu ... dụng nguồn nhân lực có hiệu cao vấn đề thiết Nguồn nhân lực yếu tố định thành công công nghiệp hóa - đại hóa đất nước, thời đại khoa học công nghệ Người lao động nước ta có động lực học tập tốt, ... sách thích hợp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Những giải pháp để phát triển sử dụng nguồn nhân lực nước ta a Giảm tỷ lệ gia tăng dân số tạo điều kiện để nguồn nhân lực phát huy tốt Hội nghị...
 • 13
 • 215
 • 1

Xem thêm