tập 5 sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường

Tập 5 - Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm môi trường

Tập 5 - Sổ tay hướng dẫn Xử Lý ô nhiễm môi trường

Môi trường

... thiểu ô nhiễm môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu chế tạo lắp đặt 19 95 Ngành nấu đúc kim loại 15 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp 3.2 CÔNG TY NHÔM KIM ... kg 2 ,5 400 kg 0 ,5 2 ,5 300 kg 4 ,5 - 2.0 Thiết kế - thi công - - 1 ,5 Thuế suất - 10% 1 ,5 Tổng cộng Ngành nấu đúc kim loại 15, 0 17 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công ... làm ô nhiễm không khí trình làm tăng tiêu hao nhiên liệu Ngành nấu đúc kim loại Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp 1.2 CÁC TÁC NHÂN GÂY Ô NHIỄM CHÍNH Công...
 • 19
 • 1,020
 • 14

Tập 1 - Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm môi trường

Tập 1 - Sổ tay hướng dẫn Xử Lý ô nhiễm môi trường

Môi trường

... Chương II V Vấn đề chung 59 37 - 19 95 5939 - 19 95 5942 - 19 95 59 45 - 19 95 5949 - 19 95 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp Chương IV HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN ... đề ô nhiễm môi trường Sở Khoa học, Công nghệ Môi trường kết hợp với nhiều Trung tâm, Trường, Viện nghiên cứu môi trường xây dựng Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường xí nghiệp có qui mô ... chuẩn môi trường (quy đònh Điều Quyết đònh này) Vấn đề chung 48 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp Trường hợp sở gây ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, ...
 • 53
 • 1,437
 • 9

Tập 2 - Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm môi trường

Tập 2 - Sổ tay hướng dẫn Xử Lý ô nhiễm môi trường

Môi trường

... Công nghệ Môi trường Tp Hồ Chí Minh Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp - Xử khói lò 443 1100 155 2 75 0,6 m3/ h 57 0 1430 200 352 0,8 m3/ h 730 1830 255 ... chủ động giải vấn đề xử khống chế ô nhiễm, Sở Khoa học, Công nghệ Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp Thành phố ... - 14 -Sở Khoa học, Công nghệ Môi trường Tp Hồ Chí Minh Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp - Xử khói lò III-2 GIẢM Ô NHIỄM CHO LÒ HƠI ĐỐT NHIÊN LIỆU...
 • 38
 • 1,952
 • 23

Tập 3 - Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm môi trường

Tập 3 - Sổ tay hướng dẫn Xử Lý ô nhiễm môi trường

Môi trường

... thuộc da Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ Ô NHIỄM 2.1 đồ hệ thống xử Ngành thuộc da Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường ... PHÁP XỬ Ô NHIỄM THỰC TIỄN 3.1 Giải pháp xử Ngành thuộc da 10 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp Đối với công nghệ thuộc da tannin phèn nhôm quy mô nhỏ ... Ngành thuộc da Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp 1.2 Các tác nhân ô nhiễm ngành thuộc da BẢNG 1: BẢNG TÓM TẮT CÁC TÁC NHÂN Ô NHIỄM CHÍNH CÔNG ĐOẠN CÁC CHẤT...
 • 15
 • 944
 • 11

Tập 4 - Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm môi trường

Tập 4 - Sổ tay hướng dẫn Xử Lý ô nhiễm môi trường

Môi trường

... ngày quan quản môi trường qui đònh Ngànt tẩy nhuộm Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ Ô NHIỄM 2.1 CÁC CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC THẢI NGÀNH ... nhuộm 24 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp PHẦN : CÁC GIẢI PHÁP XỬ Ô NHIỄM THỰC TIỄN NGÀNH TẨY NHUỘM 3.1 GIẢI PHÁP XỬ Xây dựng hệ thống xử nước thải ... nhuộm 12 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp 2.1.2 Xử bậc II Xử bậc hai trình phân hủy hợp chất hữu hoạt động phân hủy vi sinh vật Các công trình xử sinh...
 • 35
 • 1,026
 • 5

Tập 6 - Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm môi trường

Tập 6 - Sổ tay hướng dẫn Xử Lý ô nhiễm môi trường

Môi trường

... dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp Ngành cán luyện cao su Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp Ngành cán luyện cao su 10 Sổ tay hướng dẫn ... dụng công nghệ môi trường • Khảo sát, thiết kế, chế tạo hệ thống thông gió khử độc Thi công hệ thống thông gió, xử khí thải Cung cấp quạt công nghiệp • 20 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường ... 220 ∅ 1 25 ∅ 180 Đồng /m 140 000 180 000 200 000 240 000 360 000 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp BẢNG DỰ TOÁN XỬ BỤI CHO MỘT MÔ HÌNH SẢN XUẤT HP ( GIẢ...
 • 22
 • 1,306
 • 15

Tập 7 - Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm môi trường

Tập 7 - Sổ tay hướng dẫn Xử Lý ô nhiễm môi trường

Môi trường

... bò rò rỉ, gây ô nhiễm môi trường xung quanh _ Sở Khoa học, Công nghệ Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm môi trường sản xuất ... NHÂN Ô NHIỄM CHÍNH 1.2.1 Nguồn tác nhân gây ô nhiễm môi trường _ Sở Khoa học, Công nghệ Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh 11 Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm ... quy mô tiểu thủ công nghiệp chủ động việc khắc phục ô nhiễm, góp phần bảo vệ môi trường chung Thành phố Tài liệu phần Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp TP HCM...
 • 32
 • 1,052
 • 12

Tập 8 - Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm môi trường

Tập 8 - Sổ tay hướng dẫn Xử Lý ô nhiễm môi trường

Môi trường

... xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ côngnghiệp Ngànt mạ điện 25 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ côngnghiệp Ngànt mạ điện 26 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi ... Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ côngnghiệp Hình Hình : HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI XI MẠ MẶT CẮT B-B Ngànt mạ điện 33 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất ... 100 20 - 150 29 Nước thải sau xử 5, 5 – 9,0 < 1,0 < 0,1
 • 40
 • 1,115
 • 20

Tập 9 - Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm môi trường

Tập 9 - Sổ tay hướng dẫn Xử Lý ô nhiễm môi trường

Môi trường

... dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp QUI TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY QUYẾN QUI TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY VỆ SINH Ngành sản xuất giấy tái sinh Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường ... hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp TRUNG TÂM C4 /5- 6 Đinh Bộ Nghiên cứu, phát triển ứng dụng CENTEMA Lónh, Bình Thạnh công nghệ môi trường Tel: 898 150 4 VIỆN MÔI 142 Tô ... Nam Không phát Ngành sản xuất giấy tái sinh Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY TÁI SINH 1.1 Qui trình công nghệ...
 • 17
 • 738
 • 8

Tập 10 - Sổ tay hướng dẫn Xử ô nhiễm môi trường

Tập 10 - Sổ tay hướng dẫn Xử Lý ô nhiễm môi trường

Môi trường

... ồn có tần số 50 00 - 6000 Hz mức ồn tương ứng 60 dB Thời gian làm việc môi trường ồn lâu độ nhạy cảm tai Xử ồn rung Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp giảm ... Việt, mở cửa 51 ,5 Máy ngừng hoạt động TT GIÁ CẢ VÀ NGUỒN CUNG CẤP VẬT TƯ CHÍNH Xử ồn rung 14 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp Chi phí công trình chống ... nghiên cứu 85 Cách Mạng Tháng 8, Q.1 Xử ồn rung 15 Sổ tay hướng dẫn xử ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp KHKT bảo hộ lao động Tel: 8 359 233 Công ty thiết bò bảo hộ lao động (E.L.P)...
 • 16
 • 996
 • 12

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRONG XỬ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG MỎ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRONG XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG MỎ

Công nghệ - Môi trường

... hiệu chống bụi tối u 2- Chống ô nhiễm thành phần không khí * Nguồn gây ô nhiễm: Sinh nổ mìn thiết bị sử dụng động đốt hoạt động sinh khí thải làm ô nhiễm thành phần không khí Theo tài liệu WHO lợng ... Nớc từ xởng khí Bẫy dầu Thải môi trờng 2- Xử nớc thải sinh hoạt Biện pháp thông dụng hiệu sử dung bể tự hoại ngăn Nguyên cấu tạo bể tự hoại ngăn nh sau: 3- Xử nớc thải mỏ (bơm từ moong ... 2 I- Bảo vệ môi trờng không khí 1- Chống bụi: * Các hoạt động dây chuyền công nghệ sản xuất mỏ sinh bụi với tải lợng nh sau: Bảng 2: Tải lợng ô nhiễm bụi Số TT Loại công việc, (Nguồn phát...
 • 10
 • 780
 • 4

CÁC PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC XỬ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN VEN BIỂN

CÁC PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN VEN BIỂN

Ngư nghiệp

... phân huỷ chất ô nhiễm hữu Hệ thống không thích hợp cho xử ô nhiễm môi trường nuôi trồng thuỷ sản chi phí xây dựng cao Tuy nhiên hệ thống lại có ưu điểm giải phóng nitơ, giảm gây ô nhiễm NO3- ... tác nhân khác Tùy theo hàm lượng chất ô nhiễm nước thải điều kiện cụ thể khu vực III Các hệ thống xử ô nhiễm môi trường phương pháp sinh học Hệ thống xử phương pháp hiếu khí (Aerobic methods) ... ngập mặn hàu, vẹm, cua, cá tác nhân loại bỏ chất ô nhiễm hữu V- Kết luận Có nhiều phương pháp sinh học sử dụng để xử ô nhiễm môi trường nuôi trồng thủy sản ven biển, phương pháp có ưu, nhược...
 • 5
 • 2,222
 • 26

Công nghệ xử ô nhiễm môi trường

Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường

Kiến trúc - Xây dựng

... 06A0 154 29,06A0 154 30,06C006463,06M07 650 3,06M07 650 4 Môi trường không khí : thuyết bản, ô nhiễm bụi, ô nhiễm khí độc hại, ô nhiễm nhiệt, biến đổi khí hậu, ô nhiễm tiến ồn, nguy hiểm hoạ môi trường ... 4 35 tr ; 24 cm o Số định danh: 628.2 Cap o Đăng ký cá biệt: 03B031 359 ,03B031361,03C004247,03M07 752 5,03M07 753 603M07 753 8,03M091442,03M091443 83 Ô nhiễm không khí xử khí thải t.I, ô nhiễm không ... thuật, 2001 - 2 75 tr ; 27 cm o Số định danh: 628 .53 TR-C o Đăng ký cá biệt: 02A0 055 14,02C004931 101 Ô nhiễm không khí xử khí thải t.I, ô nhiễm không khí tính toán khuếch tán chất ô nhiễm / Trần...
 • 18
 • 940
 • 8

Ứng dụng công nghệ enzyme xử ô nhiễm môi trường

Ứng dụng công nghệ enzyme xử lý ô nhiễm môi trường

Nông - Lâm - Ngư

... công nghệ Enzyme xử môi trường chúng em thực thảo luận : “Ứng dụng công nghệ enzyme vào xử ô nhiễm môi trường II TỔNG QUAN Khái niệm ô nhiễm môi trường Ô nhiễm môi trường tình trạng môi ... Khái niệm ôi nhiễm môi trường Thực trạng ô nhiễm môi trường việt nam Cơ sở việc ứng dụng công nghệ Enzyme III Ứng dụng Enzyme xử lí Enzyme Oxidoreductase Các enzyme Hydrolase xử môi trường Các ... giới Các công nghệ xử rác thải sử dụng vấp phải vấn đề môi trường lâu dài Trong xử ô nhiễm môi trường biện pháp sinh học, đặc biệt việc ứng dụng công nghệ Enzyme xử rác thải công nghệ...
 • 20
 • 1,625
 • 6

Xem thêm