tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở ở huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nay

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở ở huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nay

Sư phạm

... luận về GD kỹ năng sống và quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh THCS;3.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường ... động giáo dục ngoài giờ lên lớp (NGLL), học sinh hình thành được một số kỹ năng sống phù hợp như: Kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xác định giá trị, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng ... lượng giáo dục cần tính đến những tiêu chí đánh giá kỹ năng sống của người học. Như vậy tiến hành giáo dục KNS để nâng cao chất lượng giáo dục. Ở Việt Nam Vấn đề giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống...
 • 100
 • 1,552
 • 18
quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở ở huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nay

quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở ở huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... h Content. 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Xuất phát từ vai trò của kỹ năng sống, tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống trong hoàn cảnh xã hội hiện nay c s chuyi ... , Hoạt động giáo dục giá trị sốngkỹ năng sống cho học sinh trung học, i hc Qui 2010. 26. Nguyễn Ngọc Quang , Những khái niệm cơ bản về lý luận quảngiáo dục,  ... phổ thông, t bc, 2007 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo . Giáo dục Kỹ năng sống trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thôngc...
 • 10
 • 558
 • 1
Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ các lực lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở tại quận 11 - thành phố Hồ chí Minh

Thực trạng quảngiáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ các lực lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở tại quận 11 - thành phố Hồ chí Minh

Quản trị kinh doanh

... kiện giáo dục trong và ngoài nhà trường để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh (chương ... của học sinh trong các họat động giáo dục nói chung, giáo dục kỹ năng sống cho các em nói riêng là nhiệm vụ hàng đầu của người Hiệu trưởng. Quản lý việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, ... giá của giáo viên về lý do học sinh chưa hình thành được những kỹ năng sống cần thiết). Bảng 2.4. Đánh giá của giáo viên về đơn vị quản lý việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học...
 • 93
 • 4,021
 • 26
Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường trung học cơ sở ở huyện văn lâm, hưng yên trong bối cảnh hiện nay

Quảngiáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường trung học cơ sở ở huyện văn lâm, hưng yên trong bối cảnh hiện nay

Khoa học xã hội

... hội. 1.3. Tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng sống đối với việc phát triển nhân cách toàn diện của học sinh Giáo dục kỹ năng sống nói chung và giáo dục các kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra ... Tiểu học thuộc trách nhiệm của chính quyền cấp quận, huyện. 1.2.3. Kỹ năng sống; Giáo dục kỹ năng sống; Quảngiáo dụcnăng sống - Kỹ năng sống từ quan điểm giáo dục là tất cả những kỹ năng ... về tầm quan trọng từ đó có biện pháp quản lý hợp lý đối với việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS. 2. Việc tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua môn Giáo dục...
 • 19
 • 1,354
 • 4
Luận văn:BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRONG CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN LIÊN CHIỂU - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG pot

Luận văn:BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRONG CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN LIÊN CHIỂU - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG pot

Kinh tế - Thương mại

... 1.3.2.2.Nhiệm vụ của công tác giáo dục kỹ năng sống 1.3.2.3. Nội dung giáo dục kỹ năng sống Gồm các nhóm kỹ năng cơ bản sau đây: Nhóm kỹ năng nhận thức Nhóm kỹ năng xã hội Nhóm kỹ năng quản lý ... “không” với cái xấu. Giáo dục Tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, chính vì vậy vai trò của nhà trƣờng tiểu học đối với việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh càng trở nên ... 1.2.1.4. Quản lý nhà trường 1.2.2. Kỹ năng sốnggiáo dục kỹ năng sống 1.2.2.1. Kỹ năng sống Kỹ năng sống là tất cả những kỹ năng cần thiết trực tiếp giúp cá nhân sống thành công và hiệu quả ,...
 • 26
 • 1,410
 • 6
quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường trung học phổ thông huyện văn giang, tỉnh hưng yên

quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường trung học phổ thông huyện văn giang, tỉnh hưng yên

Thạc sĩ - Cao học

... luận của việc quảngiáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông làm cơ sở lý luận của đề tài. - Khảo sát, đánh giá thực trạng việc quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học ... động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong các trường trung học phổ thông huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên tác giả đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ... động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường trung học phổ thông huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên 4.2. Khách thể nghiên cứu Hoạt động quảngiáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong...
 • 9
 • 803
 • 11
skkn công tác quản lý, chỉ đạo của hiệu trưởng nhằm tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và triển khai áp dụng tại nhà trường

skkn công tác quản lý, chỉ đạo của hiệu trưởng nhằm tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và triển khai áp dụng tại nhà trường

Giáo dục học

... Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc giáo dục kỹ năng sống. Giáo viên chủ nhiệm đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đối với trường ... tóm lại: Việc giáo dục giáo dục kỹ năng sống của giáo viên bên cạnhnhững ưu điểm cũng còn có những mặt hạn chế nhất định mà khâu yếu nhất của giáo viên trong giáo dục kỹ năng sống đó là còn ... đạo của Tổng phụ trách Đội đóng một vaitrò quan trọng trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. 2.1 Tổ chức hiệu quả buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần Sinh hoạt dưới cờ có lồng ghép giáo dục...
 • 27
 • 1,163
 • 0
Tài liệu Ba khó khăn trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. doc

Tài liệu Ba khó khăn trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. doc

Tâm lý - Nghệ thuật sống

... giáo viên trẻ, mới ra trường thì làm sao có đủ kinh nghiệm để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, nhất là về nội dung và phương pháp giáo dục. Để Ba khó khăn trong giáo dục kỹ ... năm học 2010-2011, Bộ GD-ĐT chủ trương đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống vào chương trình học chính khóa trong các nhà trường phổ thông, từ bậc tiểu học đến THPT. Mục tiêu là cung cấp các năng ... bạo lực học đường ngày càng gia tăng. Tuy nhiên trong thực tế, việc triển khai như thế nào cho hiệu quả lại là vấn đề khó khăn. Học sinh Trường tiểu học Kim Đồng (TP Tuy Hòa) sinh hoạt...
 • 4
 • 1,231
 • 17
skkn góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tác phẩm “chiếc thuyền ngoài xa” của nguyễn minh châu.

skkn góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tác phẩm “chiếc thuyền ngoài xa” của nguyễn minh châu.

Giáo dục học

... Nam, kỹ năng sống đang được quan tâm, tuy nhiên trong nhà trường chủ yếu học sinh chỉ được dạy kỹ năng học tập và chính trị, còn việc giáo dục kỹ năng sống chưa được quan tâm nhiều. Giáo viên, ... Từ đó rút ra bài học cho mình. Giáo viên lồng ghép giáo dụcnăng sống cho học sinh: Từ câu chuyện về cuộc đời người đàn bà làng chài, giúp học sinh hiểu hơn về cuộc sống của những người dân ... bề của cuộc sống để soi lại chính mình. Giáo viên dẫn dắt học sinh vào phát hiện thứ hai của Phùng: Giáo viên cho một học sinh đọc diễn cảm đoạn tiếp, lưu ý học sinh những chi tiết quan trọng...
 • 24
 • 2,399
 • 21

Xem thêm