tất cả các lệnh trong auto cad

Tất cả các lệnh trong Auto CAD

Tất cả các lệnh trong Auto CAD

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... tợng hình ảnh đơn Chèn hình ảnh dạng khác vào file vẽ AutoCad Hiệu chỉnh hình ảnh chèn Hiển thị hộp thoại cho phép nhập dạng file khác vào AutoCad Tạo cố thể tổng hợp vùng tổng hợp từ phần giao ... theo tỷ lệ Thực chuỗi lệnhtừ Script Sử dụng mặt giao mặt phẳng cố thể nhằm tạo vùng Liệt kê tất giá trị thay đổi biến hệ thống Hiển thị hình ảnh phẳng vẽ cổng xem hành Các lớp tập hợp cố thể ... RECTANGLE REGION R Làm tơi lại hình cổng xem hành Làm tơi lại hình tất cổng xem Tạo lại vẽ cổng xem hành Tạo lại vẽ làm sáng lại tất cổng xem Vẽ hình chữ nhật Tạo đối tợng vùng từ tập hợp đối tợng...
 • 5
 • 109,799
 • 5,809
Các lệnh trong auto CAD

Các lệnh trong auto CAD

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... DIMDIAMETER Ghi kích thước đường kính 24 DED DIMEDIT Chỉnh sửa kích thước 25 DI DIST Đo khoảng cách góc điểm 26 DIV DIVIDE Chia đối tượng thành phần 27 DLI DIMLINEAR Ghi kích thước thẳng đứng ... tròn xoay 76 RO ROTATE Xoay đối tượng chọn xung quanh điểm 77 RR RENDER Hiển thị vật liệu, cây, cảnh, đèn đối tượng S 78 S StrETCH Kéo dài/Thu ngắn tập hợp đối tượng 79 SC SCALE Phóng to, thu...
 • 4
 • 6,993
 • 287
Các lệnh trong auto CAD

Các lệnh trong auto CAD

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... DIMDIAMETER Ghi kích thước đường kính 24 DED DIMEDIT Chỉnh sửa kích thước 25 DI DIST Đo khoảng cách góc điểm 26 DIV DIVIDE Chia đối tượng thành phần 27 DLI DIMLINEAR Ghi kích thước thẳng đứng ... tròn xoay 76 RO ROTATE Xoay đối tượng chọn xung quanh điểm 77 RR RENDER Hiển thị vật liệu, cây, cảnh, đèn đối tượng S 78 S StrETCH Kéo dài/Thu ngắn tập hợp đối tượng 79 SC SCALE Phóng to, thu...
 • 4
 • 2,786
 • 51
tổng hợp tất cả các lệnh trong 8051

tổng hợp tất cả các lệnh trong 8051

Tin học

... chia thành 32 trang 2K A15 Cách thành lập đòa nhãn nhảy tới A11A10 A0 bit xác đònh trang 2K 11 bit xác đònh đòa trang 2K Từ bit (A15 A11) ghi PC Từ 11 bit (A10 A0) lệnh nhảy ð nh đ a ch dài (Long ... 001 = R1, …, 111 = R7) i ð a ch gián ti p s d ng R0 (i = 0) ho c R1 (i = 1) dddddddd Các bit d li u aaaaaaaa Các bit đ a ch eeeeeeee ð a ch tương đ i M t s lưu ý l p trình b vi u n 8051: • ð thơng ... u di n BCD c a s 124 (56+67+1) Sau th c thi chu i l nh: • Lưu ý: Các giá tr BCD có th đư c tăng thêm đơn v ho c giãm đơn v b ng cách c ng v i 01H (khi tăng) ho c c ng v i 99H (khi giãm) o Ví d...
 • 80
 • 1,653
 • 1
Tất cả các lệnh trong Auto CAD

Tất cả các lệnh trong Auto CAD

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... đơn IMAGE Chèn hình ảnh dạng khác vào file vẽ AutoCad -IMAGE Hiệu chỉnh hình ảnh chèn Hiển thị hộp thoại cho phép nhập dạng file khác vào IMPORT AutoCad Tạo cố thể tổng hợp vùng tổng hợp từ phần ... theo tỷ lệ Thực chuỗi lệnhtừ Script Sử dụng mặt giao mặt phẳng cố thể nhằm tạo vùng Liệt kê tất giá trị thay đổi biến hệ thống Hiển thị hình ảnh phẳng vẽ cổng xem hành Các lớp tập hợp cố thể ... RECTANGLE REGION R Làm tơi lại hình cổng xem hành Làm tơi lại hình tất cổng xem Tạo lại vẽ cổng xem hành Tạo lại vẽ làm sáng lại tất cổng xem Vẽ hình chữ nhật Tạo đối tợng vùng từ tập hợp đối tợng...
 • 5
 • 934
 • 6
Đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ

Đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ" và "là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới

Quản trị kinh doanh

... nội lực, cải cách điều chỉnh chế, sách, luật lệ, tập quán kinh doanh, cấu kinh tế nước để phù với "luật chơi chung" quốc tế Điều nghĩa nước bị ép phải cải cách, mở cửa, hội nhập thực cải cách, hội ... chiến lược phát triển đất nước, đồng thời cải cách kinh tế, hành phải gắn chặt với yêu cầu trình hội nhập Cải cách nước hội nhập "Con đường hai chiều" Cải cách bên định tốc độ hiệu hội nhập, đồng ... hội nhập hỗ trợ, thúc đẩy tiến trình cải cách nước, qua nâng cao sức cạnh tranh kinh tế Cần phải nhận thức dù có hội nhập hay không tiếp tục cải cách, cải cách mạnh hơn, nhanh phát triển Điều...
 • 19
 • 6,096
 • 16
Bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển

Bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển

Kinh tế - Thương mại

... nội lực, cải cách điều chỉnh chế, sách, luật lệ, tập quán kinh doanh, cấu kinh tế nước để phù với "luật chơi chung" quốc tế Điều nghĩa nước bị ép phải cải cách, mở cửa, hội nhập thực cải cách, hội ... chiến lược phát triển đất nước, đồng thời cải cách kinh tế, hành phải gắn chặt với yêu cầu trình hội nhập Cải cách nước hội nhập "Con đường hai chiều" Cải cách bên định tốc độ hiệu hội nhập, đồng ... hội nhập hỗ trợ, thúc đẩy tiến trình cải cách nước, qua nâng cao sức cạnh tranh kinh tế Cần phải nhận thức dù có hội nhập hay không tiếp tục cải cách, cải cách mạnh hơn, nhanh phát triển Điều...
 • 18
 • 1,418
 • 1
tất cả các bài trong tuần 10

tất cả các bài trong tuần 10

Mầm non - Mẫu giáo

... : Cả nhà thương nhau” * Hướng dẫn: * Giới thiệu gợi mở: - Các vừa hát gì? - Trong hát nói đến ai? Cả nhà thương Cha, mẹ, - Trong nhà mà có cha, mẹ, con, sống với gọi chung gì? Gia đình - Các ... …………… …………… - Tình cảm bà Thương yêu, kính trong, …………… nào? hiếu thảo …………… …………… …………… - Khi bà bị ốm phải làm gì? Trẻ trả lời …………… …………… - Các lắng nghe xem …………… tình cảm bạn nhỏ thơ …………… ... Cầu: - Trẻ biết phản ánh cách hợp lý phận ấm trà vào tranh vẽ cách hoàn chỉnh theo sáng tạo - Biết sử dụng nét vẽ để thể nội dung đề tài theo yêu cầu - Biết công dụng ấm trà cách bảo quản sử dụng...
 • 24
 • 1,682
 • 1
Các chiêu thức trong lập trình Quét tất cả các máy trong mạng LAN

Các chiêu thức trong lập trình Quét tất cả các máy trong mạng LAN

Kỹ thuật lập trình

... Right(s, Len(s) - 2) stripDelimiter = s End Function Private Sub Class_Initialize() DoNetEnum End Sub Trong Form : Private Sub Form_Load() Dim LANScan As New LAN Dim s() As String Dim i s = Split(LANScan.GetPCList,...
 • 4
 • 1,146
 • 2
Tôngt hợp tất cả các hàm trong Excel

Tôngt hợp tất cả các hàm trong Excel

Tin học văn phòng

... MOD(11:00 - 22:00, 1) = 13 Cộng ô cách số hàng cố định Có toán sau: Trong cột liệu, người ta muốn tính tổng cách ô cách n hàng Ví dụ, dãy A1:A20, tính tổng ô cách ô, nghĩa lấy A1 + A6 + A11 + ... dương số âm lẫn lộn Làm cách để biết tổng tất số dương, tổng tất số âm? Tính tổng, dùng SUM(), cho biết số dương số âm để cộng lại? Thoạt tiên nghĩ đến hàm SUMIF Nhưng, có cách hay hơn, dùng công ... trị không ẩn tập số liệu (bỏ qua giá trị ẩn) - Hàm SUBTOTAL bỏ qua không tính toán tất hàng bị ẩn lệnh Filter (Auto Filter) mà không phụ thuộc vào đối số function_num dùng (1 giống 101 ) - Hàm...
 • 41
 • 2,056
 • 44
Công thức và cách dùng tất cả các thì trong tiếng Anh pdf

Công thức và cách dùng tất cả các thì trong tiếng Anh pdf

Cao đẳng - Đại học

... dying, ) * Các động từ kết thúc đuôi "ee" cần thêm đuôi "-ing " (see -seeing ) * Các động từ kết thúc đuôi phụ âm mà trước nguyên âm đơn nhân đôi phụ âm (Begin -beginning; swim—swimming) 2/ Cách sử ... (Form) S+ V(qua khu) 2/ Các trạng từ thời gian (Adverbs of time): Yesterday , last year , last night, in 1998, in 18th century 3/ Cách sử dụng (Uses): a/ Diễn tả hành động hoàn tất khứ Ex: I met him ... điểm nói Ex: The sun is strong so I am wearing my sunglasses III Thì hoàn thành (The present perfect tense) 1/ Công thức (Form) S+ have/ has+ V( past participle ) 2/ Các trạng từ dùng hoàn thành...
 • 11
 • 8,297
 • 241
CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHỐNG TRÙNG VÉ TÀU HỎA KHI PHÂN TÁN CSDL TRÊN TẤT CẢ CÁC GA TRONG HỆ THỐNG ĐƯỜNG SẮT ( Tiểu luận LẬP TRÌNH MẠNG NÂNG CAO)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHỐNG TRÙNG VÉ TÀU HỎA KHI PHÂN TÁN CSDL TRÊN TẤT CẢ CÁC GA TRONG HỆ THỐNG ĐƯỜNG SẮT ( Tiểu luận LẬP TRÌNH MẠNG NÂNG CAO)

Lập trình

... Trang 12 Cơ sở lý thuyết Lập trình mạng nâng cao Các cung cấp bắt buộc phải thực giải thuật Các cung cấp nhận tất thông điệp phát từ tiến trình Các thông điệp phải xử lý trật tự chương trình cung ... hoàn toàn kiện Trong thực tiễn, nói cách xác, có số hệ thống vấn đề đồng hóa đòi hỏi trật tự phần Chình trật tự hóa phần kiện mà tiến trình cần phải đồng vấn đề cần phải quan tâm giải Trong hệ thông ... vụ yêu cầu thời gian xử lý nhanh hệ thống liệu lớn II VẤN ĐỀ ĐỒNG BỘ HÓA TRONG LẬP TRÌNH PHÂN TÁN II.1 Đặt vấn đề Trong tất hệ thống tin học, ta cần phải nghiên cứu công cụ đủ mạnh hiệu để đồng...
 • 39
 • 1,182
 • 2
Tất cả các hàm trong c++

Tất cả các hàm trong c++

Kỹ thuật lập trình

... at (C++ Double-ended Queues) at (C++ Strings) auto_ ptr (Miscellaneous C++) back (C++ Vectors) back (C++ Double-ended Queues) back (C++ Lists) ... an element at a specific location returns an element at a specific location create pointers that automatically destroy objects returns a reference to last element of a container returns a reference...
 • 6
 • 1,545
 • 7
tổng hợp tất cả các lệnh trên hệ thống windows

tổng hợp tất cả các lệnh trên hệ thống windows

Hệ điều hành

... host) thông điệp: thông_điệp_muốn_gởi + Trong mạng LAN, ta sử dụng lệnh để chat với Trong phòng vi tính trường tui thường dùng lệnh để ghẹo người! Bạn gởi cho tất máy tính mạng LAN theo cấu trúc ... gõ Netstat/? để biết thêm Công dụng : + Lệnh Netstat cho phép ta liệt kê tất kết nối vào máy tính Lệnh IPCONFIG : Cú pháp: ipconfig /all Công dụng: + Lệnh cho phép hiển thị cấu hình IP máy tính ... Shutdown máy tính 11 Lệnh DIR : Cú pháp: DIR [drive:][path][filename] Lệnh rùi, tui khỏi hướng dẫn, để rõ bạn đánh lệnh DIR /? để hướng dẫn Công dụng: + Để xem file, folder 12 Lệnh DEL : Cú pháp:...
 • 15
 • 1,221
 • 5
Tất cả các thì trong tiếng anh

Tất cả các thì trong tiếng anh

Ngữ pháp tiếng Anh

... running, beginbeginning) 4) Động từ tận “ie” , đổi “ ie” thành  y+ing (lielying) * PAST SIMPLE 1) Cách thêm “ED” vào động từ hợp qui tắc a Động từ tận “e”  “d” b Động từ tận “y” trước phụ âm “y”...
 • 2
 • 1,806
 • 84
Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD

Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... rộng hình chữ nhật 2.8 Lệnh vẽ đờng Spline (SPL) lệnh vẽ đ ờng cong Đờng SPline qua tất điểm mà ta chọn Lệnh đợc dùng để tạo đờng cong trơn có hình dạng không cố định (các đờng cong tự nhiên.v.v ... 2.7 Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC) Menu bar Nhp lnh Toolbars Rectang REC Draw/Rectangle Draw Lệnh REC dùng để vẽ hình chữ nhật Hình chữ nhật đa tuyến ta dùng lệnh Pedit để hiệu chỉnh lệnh ... đoạn Xét phơng diện thể đa tuyến đợc tạo từ lệnh Line lệnh Pline giống nhau, nhiên xét mặt cấu trúc đa tuyến lệnh Pline tạo đa tuyến đối tợng đa tuyến lệnh Line tạo đa tuyến nhiều đối tợng Menu...
 • 8
 • 59,591
 • 1,725
những câu lệnh viết tắt sử dụng trong autocad

những câu lệnh viết tắt sử dụng trong autocad

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... OC/PC l lnh copy Read more: http://forum.vietdesigner.net/threads/tong-hop-cac-lenh-co-ban-trongautocad.37559/#ixzz2yxXjGhDy ...
 • 6
 • 1,774
 • 7
TẬP hợp các LỆNH và các LỆNH vẽ TRONG AUTO CAD

TẬP hợp các LỆNHcác LỆNH vẽ TRONG AUTO CAD

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... xem hành CC LNH V C BN TRONG AUTO CAD Cỏc i tng v 2D ca AutoCAD Thành phần nhỏ vẽ đợc gọi đối tợng (object entity) Đối tợng vẽ hình đơn (point, line, arc, circle, ray) dùng lệnh Explode để phân ... vẽ lệnh LINE gồm đối tợng Các lệnh vẽ tạo nên đối tợng Thông thờng tên lệnh vẽ trùng với đối tợng mà tạo nên (TA) Lnh v on thng Menu bar Toolbars Nhp lnh Draw/Line Draw Line hoc L Để thực lệnh ... : Độ rộng hình chữ nhật Lệnh vẽ đờng Spline (SPL) lệnh vẽ đ ờng cong Đờng SPline qua tất điểm mà ta chọn Lệnh đợc dùng để tạo đờng cong trơn có hình dạng không cố định (các đờng cong tự nhiên.v.v...
 • 16
 • 965
 • 0

Xem thêm