tăng cường ứng dụng công nghệ tin học trong hoạt động của công ty nói chung và hoạt động ktksnb nói riêng

Phương hướng giải pháp ứng dụng phần mềm tin học trong hoạt động kiểm toán của KT.pdf

Phương hướng và giải pháp ứng dụng phần mềm tin học trong hoạt động kiểm toán của KT.pdf

Kế toán

... (users) sử dụng máy tính, họ sử dụng phần mềm(software) khác ứng dụng khác Có thể nói phần mềm máy tính không hoạt động đợc dùng máy tính vào ứng dụng Một nội dung tin học hoá hoạt động Kiểm toán ... cho việc ứng dụng phần mềm hoạt động kiểm toán Kiểm toán Nhà nớc, bao gồm hoạt động thực hành kiểm toán quản lý hoạt động kiểm toán nhằm mục đích ứng dụng cách hiệu phần mềm vào hoạt động kiểm ... mềm phục vụ hoạt động kiểm toán 1.3.1- Các yêu cầu chức phần mềm phục vụ hoạt động kiểm toán Do hoạt động kiểm toán loại hình hoạt động mới, có đặc thù riêng, phần mềm phục vụ cho hoạt động kiểm...
 • 117
 • 950
 • 8

Các biện pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động đào tạo ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Các biện pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động đào tạo ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Thạc sĩ - Cao học

... ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 1.4.1 Khái niệm Công nghệ thông tin Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam: công nghệ thông tin thuật ngữ chung cho tập hợp ngành khoa học ... việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động đào tạo nhiều bất cập Nếu xác định lực ứng dụng CNTT CB, đánh giá thực trạng quản lý việc ứng dụng CNTT công tác tổ chức điều hành hoạt động ... dụng công nghệ thông tin lĩnh vực GD-ĐT Nghị định 64/2007/NĐ-CP giải thích: Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước: việc sử dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quan nhà nước nhằm...
 • 92
 • 1,036
 • 10

Tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam học

... công nghệ tác động tới hoạt động TTTT-TV công nghệ web, phần mềm nguồn mở, thư viện số (TVS), sưu tập số,… thực trạng sử dụng công nghệ TV Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM “Chia số ứng dụng công ... mặt ứng dụng: Những vấn đề giải giải pháp đề tài vận dụng vào thực tiễn hoạt động củaTTTT-TV trường ĐHNH Tp.HCM nói riêng, TTTT-TV trường Đại học nói chung từ nâng cao hiệu hoạt động đáp ứng ... triển công nghệ đại 86 3.1.2 Tăng cường kinh phí đầu tư cho phát triển công nghệ đại 88 3.2 Nhóm giải pháp công nghệ 89 3.2.1 Tăng cường sở hạ tầng công nghệ 89 3.2.2 Tăng cường...
 • 137
 • 572
 • 0

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại thư viện Tạ Quang Bửu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại thư viện Tạ Quang Bửu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Báo cáo khoa học

... tiến như: Mỹ, N hật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc… Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động thông tin Thư viện N ăm 1995, Thư viện bắt đầu ứng dụng tin học hoạt động thư viện với việc cài đặt phần mềm CDS/ISIS ... nguyên thông tin Thư viện N hiều công nghệ đại áp dụng như: công nghệ RFID, công nghệ mã vạch, công nghệ từ tính,… hoạt động quản lý an ninh tài liệu phục vụ mượn trả Thay làm thủ công quản lý ... (http://opac.hut.edu.vn/) Với việc ứng dụng thành tựu tiên tiến khoa học công nghệ hoạt động thông tin – thư viện giúp cho người dùng tin dễ dàng sử dụng nguồn tài nguyên thông tin thư viện đâu, không bị...
 • 6
 • 437
 • 7

Chỉ thị tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan ủy ban dân tộc

Chỉ thị tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan ủy ban dân tộc

Tài liệu khác

... tướng Chính phủ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử; Các tổ chức, cá nhân xác định công tác ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển ... tâm Thông tin xây dựng quy hoạch, kế hoạch, lập dự toán kinh phí cho nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin b) Ưu tiên phân bổ toán kinh phí đầu tư cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, đảm ... Vụ, đơn vị có trách nhiệm: a) Gương mẫu đầu việc ứng dụng công nghệ thông tin 3/5 b) Quyết liệt đạo triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý c) Chịu trách...
 • 5
 • 475
 • 0

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa nhỏ ở việt nam

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam

Quản trị kinh doanh

... thụng tin nm 2006: Cụng ngh thụng tin l hp cỏc phng phỏp khoa hc, cụng ngh v cụng c k thut hin i sn xut, truyn a, thu thp, x lý lu tr v trao i thụng tin s Trong ú, thụng tin s l thụng tin c ... NHN LC V CễNG NGH THễNG TIN TI CC DOANH NGHIP VA V NH 44 THC TRNG MC V PHM VI NG DNG CễNG NGH THễNG TIN TRONG DOANH NGHIP VA V NH 46 2.1 NG DNG CễNG NGH THễNG TIN TRONG DOANH NGHIP 46 ... doanh, trao i thụng tin d dng, thun tin v nhanh chúng Vic trao i thụng tin thng xuyờn thụng qua mng s mang li cho doanh nghip v i tỏc nhng thụng tin quớ bỏu m nhng kờnh thụng tin khỏc khú cú th...
 • 103
 • 776
 • 5

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa nhỏ ở Việt Nam

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... thụng tin nm 2006: Cụng ngh thụng tin l hp cỏc phng phỏp khoa hc, cụng ngh v cụng c k thut hin i sn xut, truyn a, thu thp, x lý lu tr v trao i thụng tin s Trong ú, thụng tin s l thụng tin c ... NHN LC V CễNG NGH THễNG TIN TI CC DOANH NGHIP VA V NH 44 THC TRNG MC V PHM VI NG DNG CễNG NGH THễNG TIN TRONG DOANH NGHIP VA V NH 46 2.1 NG DNG CễNG NGH THễNG TIN TRONG DOANH NGHIP 46 ... doanh, trao i thụng tin d dng, thun tin v nhanh chúng Vic trao i thụng tin thng xuyờn thụng qua mng s mang li cho doanh nghip v i tỏc nhng thụng tin quớ bỏu m nhng kờnh thụng tin khỏc khú cú th...
 • 103
 • 1,505
 • 5

biện pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý trong đào tạo ở trường cao đẳng sư phạm quảng ninh

biện pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý trong đào tạo ở trường cao đẳng sư phạm quảng ninh

Khoa học xã hội

... 1.3 Công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ thông tin quản lý đào tạo 1.3.1 Công nghệ thông tin 1.3.1.1 Khái niệm công nghệ thông tin - Công nghệ: Khái niệm công nghệ lúc đầu sử dụng hoạt động ... đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm tạo bước đột phá ứng dụng CNTT giáo dục đại học, tạo tiền đề phát triển ứng dụng công nghệ thông tin năm Trong hướng dẫn thực nhiệm vụ CNTT năm học 2009-2010 ... sử dụng công nghệ thông tin quản lý đào tạo - Phân tích vai trò công nghệ thông tin, công nghệ thông tin quản lý, quản lý đào tạo, chủ trương sách Đảng, Nhà nước phát triển công nghệ thông tin...
 • 124
 • 648
 • 2

Biện pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong hoạt động quản lý của Phòng GD&ĐT huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Biện pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động quản lý của Phòng GD&ĐT huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Sư phạm

... - Bài giảng Thông tin hệ thống thông tin quản lý giáo dục, Học viện QLGD, 2010) 1.2.6 Ứng dụng CNTT-TT Ứng dụng công nghệ thông tin việc sử dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thuộc lĩnh vực ... cứu Ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông hoạt động quản lý Phòng GD&ĐT huyện Bắc Quang 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông hoạt động ... 1.2.4 Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin thuật ngữ dùng để ngành khoa học công nghệ liên quan đến thông tin trình xử lý thông tin Như vậy, “CNTT hệ thống phương pháp khoa học, công nghệ, ...
 • 127
 • 273
 • 0

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kê khai thuế tại văn phòng cục thuế tỉnh Bắc Kạn

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kê khai thuế tại văn phòng cục thuế tỉnh Bắc Kạn

Thạc sĩ - Cao học

... thác phần mềm ứng dụng CNTT cán thuế Việc ứng dụng tin học vào công tác quản lý nói chung công tác quản lý kê khai thuế nói riêng quan trọng Số lƣợng ứng dụng công nghệ thông tin vào ngành thuế ... nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá đất nƣớc 1.2 Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý kê khai thuế 1.2.1 Công nghệ thông tin thành phần công nghệ thông tin 1.2.1.1 Khái niệm công nghệ thông tin Công nghệ ... khai thuế Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế nói chung quản lý kê khai thuế nói riêng tất yếu khách quan, lý sau: Thứ nhất, có ứng dụng công nghệ thông tin ngành thuế...
 • 136
 • 266
 • 2

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tại bệnh viện mắt trung ương

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tại bệnh viện mắt trung ương

Công nghệ thông tin

... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÕ THÀNH TRUNG TĂNG CƢỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ TẠI BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƢƠNG Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: ... tảng công nghệ phát triển ứng dụng: hướng phát triển ứng dụng theo công nghệ Web 2.0 với lựa chọn Rich Internet Application: + Rich Internet Application công nghệ cho phép triển khai ứng dụng ... bệnh viện Thực trạng chung phát triển ứng dụng tin học các bệnh viện nước ta mức thấp so với mặt chung giới khu vực [9] Việc ứng dụng tin học các đơn vị, sở ngành y tế nói chung mang tính tự...
 • 65
 • 395
 • 1

573 Ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý của hệ thống kho bạc nhà nước Việt Nam thực trạng giải pháp

573 Ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý của hệ thống kho bạc nhà nước Việt Nam thực trạng và giải pháp

Quản trị kinh doanh

... Công nghệ thông tin ứng dụng vào quản lý KBNN 1.2.1 Công nghệ thông tin 1.2.2 Ứng dụng công nghệ thông tin- tin học quản lý KBNN Chương : Thực trạng ứng dụng công nghệ tin học quản lý hệ ... họat động KBNN ứng dụng tin học đại đem lại lợi ích cao 1.2.2.2 Nội dung ứng dụng công nghệ tin học quản lý KBNN - Ứng dụng tin học công tác kế toán KBNN Kế toán NSNN hoạt động nghiệp vụ KBNN công ... 3.3 Mô hình ứng dụng công nghệ tin học tương lai 3.4 Một số giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học quản lý hệ thống KBNN VN 3.4.1 Nâng cao hiệu ứng dụng tin học hoạt động nghiệp...
 • 73
 • 569
 • 6

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN NỘI BỘ

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Công nghệ thông tin

... triển khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ tin học viễn thông tác động mạnh mẽ đến hoạt động quản lý kinh doanh nói chung - Trong lĩnh vực hoạt động tài Ngân hàng, công nghệ tin học có ý nghĩa ... hoạt động kinh doanh nhạy cảm - Kiểm soát, kiểm toán nội hoạt động được tin học hóa cần có hỗ trợ từ công nghệ tin học April 24, 2013 Th.S LE QUOC NGHI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG ... số biện pháp nhằm phát triển ứng dụng công nghệ tin học vào hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội Ngân hàng Th.S LE QUOC NGHI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN NỘI...
 • 10
 • 541
 • 0

các giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ hầm khí biogas trong chăn nuôi của các nông hộ trên địa bàn huyện thái thụy tỉnh thái bình

các giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ hầm khí biogas trong chăn nuôi của các nông hộ trên địa bàn huyện thái thụy tỉnh thái bình

Kinh tế

... trờng đợc nhà môi trờng học quan tâm Một hoạt động sản xuất đợc coi có hiệu hoạt động không gây tổn hại hay có tác động xấu đến môi trờng nh đất, nớc, không khí hệ sinh học; hiệu đạt đợc trình ... t Hiệu phạm trù kinh tế phản ánh mặt chất lợng hoạt động kinh tế Mục đích sản xuất phát triển kinh tế, x hội đáp ứng nhu cầu ngày tăng vật chất tinh thần toàn x hội, nguồn lực sản xuất x hội ... lao động theo ngành sản xuất khác Trên sở thực vấn đề tiết kiệm phân phối cách hợp lý thời gian lao động (vật hoá lao động sống) ngành Theo quan điểm C Mác, qui luật tiết kiệm, tăng suất lao động...
 • 98
 • 193
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008