tôn giáo tín ngưỡng và du lịch

NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ -NHỮNG ĐỀ XUẤT NHẰM GẮN VĂN HÓA TÔN GIÁO VỚI VĂN HÓA DU LỊCH

NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ -NHỮNG ĐỀ XUẤT NHẰM GẮN VĂN HÓA TÔN GIÁO VỚI VĂN HÓA DU LỊCH

Khoa học xã hội

... quyết hợp lý nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng”. Đảng Nhà nước ta chủ trương, thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng tự do, tín ngưỡng tôn giáo không tín ngưỡng tôn giáo. Dựa trên nguyện ... Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được Khóa luận tốt ... lành; có tôn giáo được sinh ra tại Việt Nam như Cao Đài, Phật giáo Hoà Hảo; có tôn giáo hoàn chỉnh (có hệ thống giáo lý, giáo luật, lễ nghi tổ chức giáo hội), có những hình thức tôn giáo sơ...
 • 72
 • 1,510
 • 4
Trang phục chức sắc tôn giáo, tín ngưỡng Chăm pdf

Trang phục chức sắc tôn giáo, tín ngưỡng Chăm pdf

Khoa học xã hội

... phục vụ các lễ nghi cúng tế cho tín đồ theo đạo Hồi giáo – Bà Ni như các lễ nghi ở thánh đường, đám tang, lễ cưới Cũng Trang phục chức sắc tôn giáo, tín ngưỡng Chăm màu trắng, hoặc mặc ... có cạp váy dây thắt lưng bằng vải trắng thô không có hoa văn, chỉ khác ở chỗ là ong ka in đội loại khăn có tua đỏ. Loại khăn đội giống chức sắc tu sĩ tôn giáo Bàlamôn Hồi giáo. Trang ... Hồi giáo Bà Ni là nữa phần của trang phục tu sĩ Chăm Bàlamôn ngược lại. ngay trong bản thân trang phục của tu sĩ cũng có hai phần: Phần âm phần dương. Trang phục của tu sĩ Hồi giáo...
 • 12
 • 619
 • 2
Changes in religious life, beliefs in this period in Dong Anh district = Biến đổi đời sống tôn giáo, tín ngưỡng huyện Đông Anh trong giai đoạn hiện nay

Changes in religious life, beliefs in this period in Dong Anh district = Biến đổi đời sống tôn giáo, tín ngưỡng huyện Đông Anh trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... productivity and product quality, industry in Dong Anh is getting better. 1.2.1.2. Restoring the trade villages and the forming the industrial clusters of craft villages. Handicraft industry, ... liable state-owned companies ; over 13,000 individual business households, 77 businesses in concentrated industrial zones. By rearranging production innovation of management mechanism and highlighting ... restructuring of the district's focused on heavy industry, agriculture. During the renovation, the economic structure was redefined: reducing the 15 "hereditary" this competition...
 • 28
 • 372
 • 0
Tôn giáo - Tín ngưỡng

Tôn giáo - Tín ngưỡng

Địa lý

... an cho cá nhân cộng đồng. Tín ngưỡng đôi khi được hiểu là tôn giáo. Điểm khác biệt giữa tín ngưỡng tôn giáo ở chỗ, tín ngưỡng mang tính dân tộc nhiều hơn tôn giáo, tín ngưỡng có tổ chức ... biệt tôn giáo tín ngưỡng, thường coi tín ngưỡng ở trình độ phát triển thấp hơn so với tôn giáo. Loại quan điểm thứ hai là đồng nhất giữa tôn giáo tín ngưỡng đều gọi chung là tôn giáo, ... phân biệt tôn giáo dân tộc, tôn giáo nguyên thủy, tôn giáo địa phương, tôn giáo thế giới.Sự khác nhau giữa tôn giáo tín ngưỡng thể hiện ở một số điểm như: Tôn giáo có hệ thống giáo lý, kinh...
 • 21
 • 440
 • 3
Một số di tích lịch sử tôn giáo tín ngƣỡng ở Đồ sơn và vai trò của nó đối với sự phát triển du lịch

Một số di tích lịch sử tôn giáo tín ngƣỡng ở Đồ sơn vai trò của nó đối với sự phát triển du lịch

Khoa học xã hội

... sử thì Phật giáo, Nho giáo Thiên Chúa giáo là những tôn giáo du nhập từ bên ngoài vào có ảnh hƣởng rộng lớn trên phạm vi cả nƣớc. Sự du nhập của các tôn giáo lớn trên thế giới vào Việt Nam ... nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch , là yếu tố cơ bản để hình thành các khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch . Cũng giống nhƣ tài nguyên nói chung tài nguyên du lịch gồm có hai loại: ... di tích lịch sử tôn giáo tín ngƣỡng ở Đồ sơn vai trò của nó đối với sự phát triển du lịch Sinh viên: Vũ Thị Duyên – Lớp VH 1003 31 CHƢƠNG 2 MỘT SỐ DI TÍCH LỊCH SỬ TÔN GIÁO TÍN NGƢỠNG...
 • 78
 • 779
 • 3
BÀI 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO (Tiết 2)

BÀI 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO (Tiết 2)

Tư liệu khác

... tín ngưỡng tôn giáo những người không có tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.2. Hành vi của bà Năm là sai. Vì bà đã lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn ... là quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo? Trách nhiệm của công dân quy định của nhà nước đối với quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo? 2. Kĩ năng:Học sinh biết tôn trọng tự do tín ngưỡng của người ... theo tín ngưỡng, tôn giáo. Vìmỗi công dân đều có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Câu 1: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo có nghĩa là gì?HS: Trả lời.GV: Chốt:GV: Hãy kể một số nơi thờ tự tín ngưỡng, ...
 • 7
 • 17,909
 • 81
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự do tín ngưỡng và đoàn kết tôn giáo

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự do tín ngưỡng đoàn kết tôn giáo

Tư liệu khác

... Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự do tín ngưỡng đoàn kết tôn giáo Nước ta là nước đa tôn giáo, song có hai tôn giáo mà số tín đồ đông nhất là Phật giáo Công giáo. Là một người cộng sản theo ... ngưỡng. Người không hề có sự phân biệt đối xử giữa tôn giáo này tôn giáo khác, giữa người có đạo người không có đạo. Tư tưởng đoàn kết tôn giáo, hòa hợp dân tộc, không phân biệt tín ngưỡng ... Giữa tháng 10 năm 1945, vào ngày lễ hành nguyện Phật giáo, trong một bữa tiệc chay được tổ chức tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), có tín hữu hai tôn giáo (Công giáo Phật giáo) tham dự, Chủ tịch...
 • 2
 • 700
 • 9
Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

Tư liệu khác

... về : - Nhóm 1 : Tín ngưỡng - Nhóm 2: Tôn giáo - Nhóm 3: Mê tín dị đoanGhi nhớ SGK III- Luyện tập.1. Đánh dấu (x) vào ô tương ứng.Tình huống Tín ngưỡngtôn giáo Mê tín dị đoan1. Đi ... Nhóm 1: Theo em người có đạo có phải là người có tín ngưỡng không? * Nhóm 2: Cho biết điểm giống khác nhau giữa tôn giáo, tín ngưỡng tín dị đoan. * Nhóm 3: Có quan niệm cho rằng: ... thông tin trong SGK cho biết về tình hình tôn giáo ở nước ta?* Câu hỏi 2 : Nêu những mặt tích cực tiêu cực của các tôn giáo? * Câu hỏi 3 : Địa phương em có những tôn giáo nào? Người ta...
 • 16
 • 1,080
 • 4
Hotel Online Tin tức cho ngành quản lý khách sạn và du lịch

Hotel Online Tin tức cho ngành quản lý khách sạn du lịch

Du lịch

... tạo từ xa, được quyền bán lại phân phối sản phẩm của AHLEI, được quyền đào tạo cấp chứng chỉ cho sinh viên nhân viên ngành quản trị khách sạn du lịch được quyền sử dụng thương hiệu ... Viện Giáo Dục Quản Trị Khách Sạn Mỹ (The American Hotel & Lodging Educational Institute) đã phát biểu rằng: “ Tin tức từ Cục Du Lịch Quốc Gia Việt Nam rất khả quan. Lượng khách du lịch ... ngoái. Dịch vu du lịch trong nước quốc tế đều đang gia tăng. Chúng tôi rất hài lòng được hợp tác cùng Elite Hospitality Group để đào tạo chuyên ngành quản lý khách sạn du lịch nhằm phục...
 • 2
 • 564
 • 1
Giao tiếp với khách du lịch nước ngoài và viết báo cáo từ các cuộc phỏng vấn

Giao tiếp với khách du lịch nước ngoài viết báo cáo từ các cuộc phỏng vấn

Quản trị kinh doanh

... some ways are not. To place ourselves in the position of people who will work in non-smoking industry, we think that we can do something to support that purpose:1. The first thing is listen: ... complain about the littering that they see everywhere.4. Share the ideas to vary the tourism’s products that are rather poor in VietnamProject – KS1 23To Hong Nhung & Do Thi Tuyet Trinh ... there were many advantages that we encountered. Our confidence and communication skill improved gradually through each interview. Besides, this total new kind of task brought us chances to arrange...
 • 25
 • 691
 • 3

Xem thêm