tôn giáo tín ngưỡng của dân tộc thái

MỘT HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO VÀ PHẬT GIÁO TRIẾT HỌC CỦA DÂN TỘC

MỘT HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO VÀ PHẬT GIÁO TRIẾT HỌC CỦA DÂN TỘC

Báo cáo khoa học

... giới quan của ngời Việt Nam trong lịch sử, nên chăng chúng ta cùng nghiên cứu vấn đề Phật giáo và thế giới quan của ngời Việt.I- Phật giáo, một hiện tợng tôn giáo và triết học của dân tộc. Sự ... một trào lu văn hoá mới thấy một mặt của văn hoá dân tộc: mặt chịu ảnh hởng và mang dấu ấn của Phật giáo. Nhng xét về bản chất thì Phật giáo là một tôn giáo, một lý thuyết thần bí về sự giải ... giáo, một tôn giáo, một triết thuyết từ bên ngoài vào lại khẳng định đợc vị trí của mình dài lâu trong dân tộc nh thế?Về vấn đề này đà có nhiều giải kiến khác nhau. Có ngời cho rằng dân tộc...
 • 12
 • 447
 • 0
NHỮNG BIẾN ĐỔI VỀ PHONG TỤC TẬP QUÁN CỦA DÂN TỘC THÁI Ở BẢN HOA I VÀ BẢN DỌI I XÃ TÂN LẬP, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA TỪ KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA NĂM 2003 ĐẾN NAY

NHỮNG BIẾN ĐỔI VỀ PHONG TỤC TẬP QUÁN CỦA DÂN TỘC THÁI Ở BẢN HOA I VÀ BẢN DỌI I XÃ TÂN LẬP, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA TỪ KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA NĂM 2003 ĐẾN NAY

Khoa học xã hội

... được xem là hợp lệ. Tôn giáo tín ng ưỡng: Từ xa đến nay người Thái không theo một Phật giáo, Hội giáo, Gia Tô… nàoXa nay, dân tộc Thái ở Tân Lập nói riêng cũng như dân tộc Thái ở Sơn La nói ... vấn đề liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng của mỗi dân tộc do đó Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề phong tục tập quán của các cộng đồng tộc người nhất là người dân tộc thiểu số nhằm ... các dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Thái nói riêng, trong công tác giáo dục có chính sách quan tâm đến vấn đề dạy song ngữ phù hợp với trình độ, tâm lý, lối sống của con em các dân tộc. Tư...
 • 34
 • 2,397
 • 7
Tài liệu Truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam pot

Tài liệu Truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam pot

Cao đẳng - Đại học

... lời cửa miệng của người Việt nhắc nhở nhau mỗi khi đề cập tới vai trò của người thầy. Ở dân tộc Việt Nam, tôn sư trọng đạo” thấm sâu trong tâm thức mỗi người dân. Để tỏ lòng tôn kính với thầy, ... đi, ắt có người là thầy của ta ở đó”. Suốt nghìn năm phong kiến, giáo dục Việt Nam trên đại thể được coi là nền giáo dục Nho giáo. Giá trị nhân bản tốt đẹp của nền giáo dục này thể hiện rất ... Truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam Khổng Tử, bậc thầy vĩ đại, hơn 2500 năm trước sáng lập ra học thuyết Nho giáo chứa đựng tư tưởng giáo dục sâu sắc. Ông nói:...
 • 4
 • 2,149
 • 10
Trang phục chức sắc tôn giáo, tín ngưỡng Chăm pdf

Trang phục chức sắc tôn giáo, tín ngưỡng Chăm pdf

Khoa học xã hội

... đội giống chức sắc tu sĩ tôn giáo Bàlamôn và Hồi giáo. Trang phục muk Pajau (bà bóng): Muk pajau là thường đi đôi với ông Kadhar chuyên phục vụ lễ nghi tín ngưỡng Chăm. Muk pajau mặc ... phục của tu sĩ Hồi giáo Bà Ni là nữa phần của trang phục tu sĩ Chăm Bàlamôn và ngược lại. Và ngay trong bản thân trang phục của tu sĩ cũng có hai phần: Phần âm và phần dương. Trang phục của ... thằn lằn Trang phục tu sĩ chăm Hồi giáo- Bà Ni: Tu sĩ Chăm Hồi giáo Bà Ni gọi là Pô Achar, họ chuyên phục vụ các lễ nghi cúng tế cho tín đồ theo đạo Hồi giáo – Bà Ni như các lễ nghi ở thánh...
 • 12
 • 620
 • 2
Kiến trúc nghệ thuật đẹp qua hình ảnh nhà sàn của dân tộc Thái doc

Kiến trúc nghệ thuật đẹp qua hình ảnh nhà sàn của dân tộc Thái doc

Điêu khắc - Hội họa

... là nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái. Nhà sàn không chỉ là không gian sinh hoạt, còn là công trình kỳ công của cả cộng đồng người Thái (Nghệ An), ở đó tình đoàn kết của cộng đồng làng bản ... được thể hiện rõ nét nhất. Ngôi nhà sàn – nét văn hóa đặc sắc của dân tộcThái. Ảnh: Internet Nhà sàn nguyên bản của người Thái ở Nghệ An ngày xưa chỉ có 2 – 3 gian, cột chôn. Gian để bàn ... tay khéo léo của người phụ nữ Thái dệt nên. Nhà sàn được làm bằng gỗ các loại như: săng lẻ, lim, chò chỉ… mái lợp có thể bằng gỗ, lá cọ, ngói hoặc tôn . tùy vào hoàn cảnh kinh tế của từng gia...
 • 4
 • 3,325
 • 3
Truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam - văn mẫu

Truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam - văn mẫu

Văn Nghị Luận

... Việt nhắc nhở nhau mỗi khi đề cập tới vai trò của người thầy. Ở dân tộc Việt Nam, tôn sư trọng đạo” thấm sâu trong tâm thức mỗi người dân. Để tỏ lòng tôn kính với thầy, người Việt có quan niệm: ... thể được coi là nền giáo dục Nho giáo. Giá trị nhân bản tốt đẹp của nền giáo dục này thể hiện rất rõ ở “hằng số văn hóa” thầy – trò. Xưa đến nay, nhân vật quan trọng nhất của trường học là người ... Nho giáo chứa đựng tư tưởng giáo dục sâu sắc. Ông nói: “Tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư yên” – tức “Trong ba người cùng đi, ắt có người là thầy của ta ở đó”.Suốt nghìn năm phong kiến, giáo...
 • 2
 • 3,337
 • 6
Nghị luận xã hội - Đề bài: Truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam pdf

Nghị luận xã hội - Đề bài: Truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam pdf

Cao đẳng - Đại học

... nghĩ, nhìn nhận đúng đắn và tiến bộ của nhân dân ta về một nghề đáng được coi trọng và một con người đáng được tôn vinh. Nó chứng tỏ dân tộc ta là một dân tộc văn hiến và hiếu học, bởi coi trọng ... không thể không liên quan đến truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta. Tôn sư trọng đạo đã trở thành một đạo lí, một truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta chính là như thế. Nó là sức mạnh ... cô giáo trong ngày 20 – 11 và cả những cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước đến thăm thầy giáo cũ đã nói lên sâu sắc truyền thống và đạo lí cao đẹp. Từ một đạo lý truyền thống của dân tộc, tôn...
 • 3
 • 31,789
 • 121
vấn đề kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc thái ở tây bắc hiện nay

vấn đề kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc thái ở tây bắc hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... HÓA CỦA DÂN TỘC THÁI. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA VIỆC KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY NÓ1.1. BẢN SẮC VĂN HÓA CỦA DÂN TỘC THÁI1.1.1. Một vài nét về lịch sử dân tộc Thái 1.1.1.1. Lịch sử tộc người Thái Trong ... huy bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc và củng cố cộng đồng các dân tộc, vì sự phát triển toàn diện cho mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam (trong đó có dân tộc Thái ở Tây Bắc), là ... dân tộc đồng nghĩa với văn hóa của một tộc người, văn hóa dân tộc hoặc văn hóa tộc người + tộc danh, là một chi tiết của văn hóa nói chung. Phạm vi rộng, văn hóa dân tộc là văn hóa chung của...
 • 105
 • 1,278
 • 5
LUẬN ÁN: Kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Thái ở Tây Bắc hiện nay (qua thực tế ở tỉnh Sơn La) potx

LUẬN ÁN: Kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Thái ở Tây Bắc hiện nay (qua thực tế ở tỉnh Sơn La) potx

Thạc sĩ - Cao học

... con đường đó mà theo một hướng riêng của mình. Có thể nói, dân tộc Tháidân tộctín ngưỡng đa thần. Tín ngưỡng của người Thái chưa phát triển thành tôn giáo riêng nhưng họ cũng không chịu ... dân tộc Thái. Tính tất yếu khách quan của việc kế thừa và phát huy nó 1.1. Bản sắc văn hóa của dân tộc Thái 1.1.1. Một vài nét về lịch sử dân tộc Thái 1.1.1.1. Lịch sử tộc người Thái Trong ... hóa của một dân tộc trước hết thể hiện ở bản sắc của dân tộc ấy. Bản sắc dân tộc thể hiện trong hệ giá trị của văn hóa dân tộc, nó biểu hiện và định hướng cho sự lựa chọn trong hành động của...
 • 113
 • 1,719
 • 7

Xem thêm