tóm tắt luận án tiên sĩ

tóm tắt luận án tiến tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải

tóm tắt luận án tiến sĩ tổ chức kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải

Tiến sĩ

... nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận án đã khái quátmột cách hệ thống cơ sở lý luận về kế toán trách nhiệm và tổ chức kếtoán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng. Qua khảo sát, đánhgiá thực ... của luận án Ngoài phần tổng quan, kết luận, tài liệu tham khảo … nội dungchính của luận án được trình bày trong 3 chương:Chương 1: Lý thuyết về kế toán trách nhiệm và việc ứng dụng kếtoán trách ... kế toán phải được thiết kế lại theo hướng kết hợp giữakế toán quản trị và kế toán tài chính trong cùng một phòng. Bộ phậnkế toán quản trị trong đơn vị được tổ chức thành 3 tổ: Tổ lập dự toán,Tổ...
 • 23
 • 569
 • 1

tóm tắt luận án tiến chất lượng mối quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng nghiên cứu trường hợp khách hàng công nghiệp ngành dịch vụ viễn thông

tóm tắt luận án tiến sĩ chất lượng mối quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng nghiên cứu trường hợp khách hàng công nghiệp ngành dịch vụ viễn thông

Tiến sĩ

... ………………………… …… %%%%%%% Luận% án% sẽ%%được%bảo%vệ%tại%Hội%đồng%chấm %luận% án% cấp%Trường,%họp%tại%:%……………… … … … … … … … …… … … … … … … … … … …… … … …%Vào%hồi%…….%giờ%…….%ngày%……%tháng%……%năm…….%%%%Có%thể%tìm%hiểu %luận% án% tại%thư%viện:%!!!2!Theo ... NGÀNH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 62.34.05.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪ N KHOA HỌC: PGS. TS. NGUYỄN ĐÌNH THỌ !!!THÀNH PHỐ ... Trực tiếp 0.000 0.000 0.000 0.878 Gián tiếp 0.568 0.229 0.082 0.000 Tổng hợp 0.568 0.229 0.082 0.878 (Nguồn: tính toán của tác giả luận án) !!!28!khách hàng là một yếu tố sống...
 • 32
 • 930
 • 8

HƯỚNG dẫn HÌNH THỨC, kết cấu LUẬN ántóm tắt LUẬN án TIẾN KINH tế

HƯỚNG dẫn HÌNH THỨC, kết cấu LUẬN án và tóm tắt LUẬN án TIẾN sĩ KINH tế

Thạc sĩ - Cao học

... án Tóm tắt luận án được trình bày theo trình tự của luận án, phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung của luận án, phải ghi đầy đủ toàn văn kết luận của luận án. Tóm tắt luận án không quá ... mục này có thể in trên trang bìa 3 của tóm tắt luận án. Trang bìa và trang bìa phụ tóm tắt luận án xem mẫu 3 và mẫu 4.2Mẫu 3. Trang bìa của tóm tắt luận án (khổ 140x200 mm)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ... THƯƠNG MẠI Họ và tên tác giả luận án TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Chuyên ngành: ……Mã số: ……………… Tóm tắt luận án tiến kinh tếHà Nội, Năm… 5Mẫu 1. Trang bìa của luận án (bìa cứng, in chữ nhũ)BỘ GIÁO...
 • 6
 • 643
 • 7

tóm tắt luận án tiến kỹ thuật nghiên cứu về vấn đề ô nhiễm môi trường

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu về vấn đề ô nhiễm môi trường

Kinh tế - Thương mại

... biện 3: PGS.TS Nguyễn Tiến Thắng Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án họp tại: Vào lúc giờ ngày tháng năm 2011 Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: - Thư viện Khoa ... luận án Luận án gồm phần mở đầu, 4 chương, danh mục các công trình công bố, bằng khen Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh BR-VT năm 2009 và danh mục tài liệu tham khảo. Toàn bộ nội dung luận án ... TRÊN MÔI TRƯỜNG BÁN RẮN LÀM THỨC ĂN BỔ SUNG CHO GÀ ĐẺ TRỨNG Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm và Đồ uống Mã số chuyên ngành: 62.54.02.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN KỸ THUẬT ...
 • 14
 • 1,055
 • 0

tóm tắt luận án tiến lịch sử tiến trình hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc hành lang đông tây

tóm tắt luận án tiến sĩ lịch sử tiến trình hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc hành lang đông tây

Tiến sĩ

... biện 2: Phản biện 3: Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Đại học Huế họp tại: Vào hồi giờ ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: 3 nhà nghiên ... ĐÔNG TÂY (1998 - 2010) Chuyên ngành: Lịch sử thế giới Mã số: 62.22.03.11. TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN LỊCH SỬ Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS NGUYỄN VĂN TẬN 2. PGS.TS TRỊNH ... 2010, các dự án đã được triển khai và hoàn thành: Dự án khôi phục tuyến đường 9 ở Lào được hoàn tất vào tháng 4 năm 2004. Dự án nâng cấp tuyến đường 9 ở Việt Nam hoàn thành năm 2006. Dự án này,...
 • 27
 • 522
 • 0

tóm tắt luận án tiến giáo dục ' giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp '

tóm tắt luận án tiến sĩ giáo dục ' giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp '

Giáo dục học

... luận và Lịch sử giáo dục Mã số: 62 14 01 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN GIÁO DỤC HỌC THÁI NGUYÊN - 2010 2 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận ... biện 3: Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận án cấp Nhà nước họp tại: ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Vào hồi: giờ ngày tháng năm Có thể tìm hiểu Luận án tại - Thư viện ... các trường THPT một cách có hiệu quả. 10. Bố cục của luận án Luận án gồm 145 trang, trong đó: Mở đầu (8 trang). Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn (59 trang); Chương 2: Biện pháp giáo...
 • 26
 • 951
 • 1

Tóm tắt Luận án Tiến Khoa học Giáo dục: Phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên đại học kĩ thuật thông qua dạy Học hóa học hữu cơ

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên đại học kĩ thuật thông qua dạy Học hóa học hữu cơ

Tiến sĩ

... của luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung luận án gồm 3 chương:Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễncủa vấn đềphát triển năng lực độclập sáng ... ĐỘC LẬPSÁNG TẠO CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌCKĨ THUẬT THÔNGQUA DẠY HỌC HÓA HỌC HỮU CƠChuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa họcMã số: 62.14.01.11TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN KHOA ... Thái NguyênLuận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện họptại:Viện Khoa học Giáo dục Việt NamVào hồi……giờ……ngày……tháng…….năm…… Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện:Thư...
 • 29
 • 1,040
 • 2

Tóm tắt luận án tiến kỹ thuật nghiên cứu ổn định nền đường đất đắp trên nền thiên nhiên

Tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu ổn định nền đường đất đắp trên nền thiên nhiên

Tiến sĩ

... Nam) Luận án được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án tiến cấp Trường họp tại: Trường Đại học Giao Thông Vận Tải vào hồi giờ ’ ngày tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận án tại thư ... Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố Mã số: 62.58.02.05.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN KỸ THUẬT Hà Nội - 2014 8 Để xác định chiều cao ... xây dựng bài toán ổn định tổng thể của nền đắp trên nền thiên nhiên để có thể xét được ảnh hưởng qua lại giữa chúng. 3- Các bài toán ổn định khối đất trình bày trong luận án là đúng đắn về...
 • 30
 • 597
 • 0

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN GIÁ CHỐNG THỦY LỰC ZH1600/ 16/ 24Z

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN sĩ GIÁ CHỐNG THỦY LỰC ZH1600/ 16/ 24Z

Kỹ thuật

... Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường họp tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào hồi ngày tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: ... 250 VÙNG QUẢNG NINH Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực Mã số: 62.52.01.16 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN KỸ THUẬT HÀ NỘI - 2014 5Nhược điểm: Khả năng kết hợp với cơ giới hóa ... tài là cấp thiết và đúng hướng. 2. Mục đích nghiên cứu của luận án Mục đích nghiên cứu của luận án là đưa ra một phương pháp tính toán nghiệm bền dựa trên các cơ sở lý thuyết, thực nghiệm để...
 • 27
 • 1,072
 • 13

tóm tắt luận án tiến giáo dục thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “di truyền học” góp phần nâng cao chất lượng dạy học sinh học lớp 12

tóm tắt luận án tiến sĩ giáo dục thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “di truyền học” góp phần nâng cao chất lượng dạy học sinh học lớp 12

Tiến sĩ

... của bộ môn SH.9. Cấu trúc của luận án Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung chính của luận án đượctrình bày trong 3 chương. Chương 1:Cơ sở lý luận và thực tiễn củaviệcthiết ... BĐKN trong kiểm tra,đánh giáQuy trình gồmcác bước sau:Việc đánh giá có thể thực hiện ở hai mức độ: mức 1, GV đánh giá, chođiểm; mức 2, GV cung cấp đáp án để HS tự đánh giá, cho điểm, ... thuyết,phương pháp nghiên cứu thực tiễn và phương pháp thống kê toán học.8. Những đóng góp mới của luận án * Đã xác định được cơ sở lý luận vững chắc (cơ sở triết học, cơ sở lýthuyết thông tin,...
 • 24
 • 886
 • 1

tóm tắt luận án tiến khoa học giáo dục đảm bảo chất lượng đào tạo của trung tâm dạy nghề công lập vùng đông nam bộ

tóm tắt luận án tiến sĩ khoa học giáo dục đảm bảo chất lượng đào tạo của trung tâm dạy nghề công lập vùng đông nam bộ

Tiến sĩ

... hạn chế có thể tóm tắt theo lôgíc như sau: Khởi đầu từ việc chưa làm tốt việc phối hợp với cán bộ kĩ thuật doanh nghiệp trong việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh chương trình và đánh giá kết ... thống CLĐT. Đây chính là quan điểm tự đánh giá gắn với ĐBCL bên trong và được vận dụng để đánh giá thực trạng ĐBCL đào tạo ở TTDN công lập trong luận án này. Đảm bảo chất lượng là một cấp ... Đối chiếu cân đối nguồn vốn lập danh mục mua sắm Bộ phận kế toán và cán bộ thiết bị, vật tư Bộ phận kế toán và cán bộ thiết bị, vật tư rà soát nguồn vốn và các báo giá của các doanh...
 • 24
 • 556
 • 0

tóm tắt luận án tiến khoa học giáo dục quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng đồng bằng sông cửu long

tóm tắt luận án tiến sĩ khoa học giáo dục quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng đồng bằng sông cửu long

Tiến sĩ

... Nam. Luận án được bảo vệ trước hội đồng chấm luận án cấp Viện họp tại Việnkhoa học giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.Vào hồi giờ , ngày tháng năm 2014Có thể tìm hiểu luận án tại:- ... NHÂN LỰCVÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGChuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤCMã số: 62.14.01.14TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN KHOA HỌCGIÁO DỤCHÀ NỘI, NĂM 201471.3.3. Chuẩn giảng viên CĐN- “Chuẩn GVDN” ... trình độ thạc đến 2015 tầm nhìnđến 2020; căn cứ tiêu chí GV các nghề trọng điểm,tình hình thực tế ĐNGV trường, tạođiều kiện để GV tham gia các đề án đào tạo thạc sĩ, tiến ở nước ngoài.-...
 • 27
 • 996
 • 2

tóm tắt luận án tiến kinh tế nghiên cứu mô hình quản lý vận tải hành khách công cộng trong các thành phố việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu mô hình quản lý vận tải hành khách công cộng trong các thành phố việt nam

Tiến sĩ

... TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN KINH TẾ HÀ NỘI - 2013 22 3.5. Đánh giá các mô hình đề xuất: Do chưa áp dụng thực tế nên luận án mới chỉ dừng lại ở một số đánh ... 3: Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến cấp Trường họp tại: vào hồi giờ ngày tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận án tại Trung ... e- Nội dung nghiên cứu của luận án. , luận án gồm 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về mô hình QLNN đối với VTHKCC ở đô thị; trong ; QLNN Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔ HÌNH QUẢN LÝ NHÀ...
 • 27
 • 902
 • 0

tóm tắt luận án tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép cho hệ thống phát điện đồng trục trên tầu thủy

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép cho hệ thống phát điện đồng trục trên tầu thủy

Tiến sĩ

... tự động hóa Mã số: 62.52.02.16 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN KỸ THUẬT HÀ NỘI- 2014 1 MỞ ĐẦU Giới thiệu tóm tắt luận án Luận án đi sâu nghiên cứu hệ thống phát điện ... biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến cấp Trường họp tại: vào hồi giờ ngày tháng năm 2014. 20 bộ điều khiển PID với các ... Những đóng góp của luận án - Luận án đề xuất cấu trúc điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép ở máy phát đồng trục trên tàu thủy trên cơ sở kỹ thuật đồng dạng tín hiệu rotor. - Luận án đã đơn giản...
 • 27
 • 465
 • 0

Xem thêm