tóm tắt lý thuyết và bài tập

Tóm tắt lý thuyết và bài tập phần diode

Tóm tắt thuyết bài tập phần diode

Điện - Điện tử

... ngược?Hình 1-22 (Bài tập 1-12)ĐS (a) (c) (d) phân cực thuận; (b) phân cực ngượcTrang 9/9TÓM TẮT THUYẾT BÀI TẬP PHẦN DIODEMÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬQuan hệ giữa dòng điện điện áp)1(/−=TVVSeIIηvới: ... dòng i(t) áp v(t) trên điện trở. Vẽ dạng sóng cho e(t), i(t) v(t).Trang 8/9Hình 1-20 (Bài tập 1-11)ĐS Ip = -15,3 mA; VRP = -15,3 V1-12 Diode nào trên hình 1-22 phân cực thuận diode ... điện qua diode I điệp áp trên diode V với trị số E R xác định. Giá trị hiện thời của I V tùy thuộc vào diode được sử dụng trong mạch.Trang 3/9Hình 1-3 Đặc tuyến tưởng hóaVí dụ...
 • 9
 • 12,019
 • 187
Tài liệu TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN DIODE MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ doc

Tài liệu TÓM TẮT THUYẾT BÀI TẬP PHẦN DIODE MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ doc

Điện - Điện tử

... điện qua diode I điệp áp trên diode V với trị sốE R xác định. Giá trị hiện thời của I V tùy thuộc vào diode được sử dụng trongmạch.Trang 3/9TÓM TẮT THUYẾT BÀI TẬP PHẦN DIODEMÔN ... 1-15 (Bài tập 1-5)ĐS (a) 36,20 Ω; 24,01 Ω (b) 1,005 Ω1-6 Cho mạch ở hình 1-16. Xác định điện áp rơi trên diode điện trở DC? Biết rằng điện trở R = 220 Ω I = 51,63 mAHình 1-16 (Bài tập ... 1-11 là tưởng có Vγ = 0,7 V. Hãy xác định dòngđiện i(t) điện áp v(t) trên điện trở nếu1. e(t) = 20sinωt2. e(t) = 1,5sinωtHình 1-11 (Ví dụ 1-3)GiảiTrang 5/9Hình 1-14 (Bài tập 1-1)ĐS...
 • 9
 • 2,875
 • 56
tóm tắt lý thuyết và bài tập chương 1 vật lý 10

tóm tắt thuyết bài tập chương 1 vật 10

Vật lý

... s= hoặc 210 /g m s=Mr Nguyễn Duy Liệu Tel: 0986590468 4LÝ THUYÊT BÀI TẬP VẬT 10CHƯƠNG 1. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂMA. TÓM TẮT THUYẾT1. Nhiệm vụ của cơ học Một trong những loại hiện tượng ... Nguyễn Duy Liệu Tel: 0986590468 1MNHình 1MNO xx1x2Hình 2LÝ THUYÊT BÀI TẬP VẬT 10B. BÀI TẬP1.2. Chuyển động cơ chuyển động thẳng đềuHD: * Chọn gốc tọa độ, thời gian, chiều ... Duy Liệu Tel: 0986590468 11LÝ THUYÊT BÀI TẬP VẬT 10Chú ý: Khi giải bài toán chuyển động rơi tự do, các đại lượng như vận tốc v, gia tốc g có dấu phụ thuộc vào chiều dương của trụ tọa...
 • 14
 • 12,137
 • 11
TOM TAT LI THUYET VA BAI TAP CHUONG V_SONG ANH SANG

TOM TAT LI THUYET VA BAI TAP CHUONG V_SONG ANH SANG

Vật lý

... trường từ trườngD. có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia tử ngoại.VII.53. Nói về đặc điểm tính chất của tia Rơnghen, chọn câu phát biểu sai: Trang_7Trường THPT Hà Tiên Bài Tập Vật Lý1 2_ ... mt s cht bỏn dn. Trang_6Trường THPT Hà Tiên Bài Tập Vật Lý1 2_ Chương VIIA. Tính chất nổi bật nhất của tia Rơnghen là khả năng đâm xun.B. Dựa vào khả năng đâm xun mạnh, người ta ứng dụng tính ... có bước sóng λ1= 0,54µm λ2= 0,36µm, hỏi ở những vị trí nào trên màn trong vùng giao thoa các vân sáng của 2 ánh sáng đơn sắc trên trùng nhau?C– CÂU HỎI BÀI TẬP :VII. 1. Tìm phát biểu...
 • 11
 • 964
 • 8
Tóm tắt lý thuyết và ôn tập cho bộ môn Giải tích2

Tóm tắt thuyết ôn tập cho bộ môn Giải tích2

Toán học

... biên điểm cô lập của một tập hợp trong Rn. Khái niệm về tập đóng: tập chứa mọi điểm tụ (nếu có), tập mở: mọi điểm của tập đó đều là điểm trong. Tập bị chặn (tập giới nội) trong Rnnếu tập ... vi phân chuỗi.7. Nhiệm vụ của sinh viên:ã Dự lớp: Có mặt ít nhất 80% số giờ quy địnhã Chăm chỉ làm bài tập, hoàn thành ít nhất 75% các bài tập giảng viên yêu cầu8. Tài liệu học tập :1. ... trúc.4. Phân bố thời gian:ã Lí thuyết: 37 tiếtã Thực hành, thảo luận: 38 tiếtã Tiểu luận, bài tập lớn: không5. Điều kiện tiên quyết: Đại số Giải tích I6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Hàm...
 • 7
 • 1,435
 • 63
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 12 Năm Học 2013 – 2014 – Tập 1

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 12 Năm Học 2013 – 2014 – Tập 1

Vật lý

... NewtonMỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAODạng 1: Đk để vật m1 m2 chồng lên nhau cđ cùng gia tốc.Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 098633818920 Tóm Tắt Thuyết PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 ... - Tel: 098633818945 Tóm Tắt Thuyết PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2013 – 2014 – Tập 1xem vật bắt đầu chuyển động từ đâu đang đi theo chiều nào, sau đó dựa vào các vị trí đặc biệt ... tăng giảm của l g(%)21(%)21(%)ggll∆−∆=Τ∆ΤGv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 098633818927 Tóm Tắt Thuyết PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2013 – 2014 – Tập 11. Hiện...
 • 127
 • 1,333
 • 4
Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2013 – 2014 – Tập 2

Tóm Tắt Thuyết PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2013 – 2014 – Tập 2

Vật lý

... 24 2vπ=cm. Biênđộ tần số dao động của vật là:A. 4cm 1Hz. B. 8cm 2Hz.C. 4 2cm 2Hz. D. 8cm 8Hz. Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 09863381895 Bài Tập Ôn Thi Đại Học Môn ... 098633818926 Bài Tập Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - Năm Học 2013 – 2014 – Tập 2Câu 31: Vật dđđh trên đoạn MN dài 20cm với tần số góc πrad/s. Biết 0là VTCB P Q là trung điểm của đoạn OM ON. ... lượt là 10N 6N. Chiều dài tựnhiên của lò xo 20cm. Chiều dài cực tiểu cực đại của lò xo trong quátrình dao động là:A. 24cm 25cm. B. 26cm 30cm.C. 22cm 28cm. D. 23cm 25cmGv...
 • 145
 • 2,254
 • 5
Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2013 – 2014 – Tập 4

Tóm Tắt Thuyết PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2013 – 2014 – Tập 4

Vật lý

... 30cm. Số điểm cực đại đứng yên trên đoạn CD lần lượt là:A. 5 6 B. 7 6 C. 13 12 D. 11 10Câu 2: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A B cách nhau 20cm, ... cmπ π= + và cmtu )250cos(2,02ππ+=. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 0,5(m/s). Tính số điểm cực đại cực tiểu trên đoạn A,B.A.8 8 B.9 10 C.10 10 D.11 12 Câu ... tần số ngược pha. Nếu khoảng cách giữa hai nguồn là:16,2ABλ= thì số điểm đứng yên số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB lần lượt là:A. 32 33 B. 34 33 C. 33 32...
 • 82
 • 1,651
 • 1
Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2013 – 2014 – Tập 5

Tóm Tắt Thuyết PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2013 – 2014 – Tập 5

Vật lý

... CÂU HỎI THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3A. ~4d#%+#)9Ad67$'7D3B. ... ~4*>$&')9>&'3Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189UfCÂU HỎI THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3,()“)AP8%8Q###%“O%“U3g)UUUOUUUU ... 31:M$,,9)-4:+*,)>S#%nI2&:)SDGv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189TpCÂU HỎI THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 – TẬP 3A. /#)0N)$R>™$)&...
 • 97
 • 1,021
 • 1
Lâp trình pascal Lý thuyết và bài tập

Lâp trình pascal thuyết bài tập

Cơ sở dữ liệu

... qua thông cao. Bài 4. DFT FFT cửa sổ Bài 3. Thiết kế lọc FIR thiết kế lọc IIRI. thuyết 1.1. Tích chậpNếu x(k) h(k) có chiều dài hữu hạn thì y(k) cũng có chiều dài hữu hạn ... -0.01808986h(6) = h(8) = 0.3133176h(7) = 0.52Tính vẽ đáp ứng tần số |H(Ω)| |H(Ω)|dB. Bài 1. Tín hiệu hệ thống rời rạc thời gianI. thuyết 1.1 Các tín hiệu rời rạc thời giana. Xung ... angle. Bài 1: Khảo sát vẽ đáp ứng xung tại 4 tần số cắt π/4, 0.4π, π/2 3π/4 của h(n) như sau:0,0,sin)(=≠=nnnnnhccπωπωa) Tính vẽ h(n) ở 21 45 mẫu (1 ở gốc 10 mẫu...
 • 11
 • 1,496
 • 7

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25