tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm vật lý 12 tập 2 võ mạnh hùng

TOM TAT LI THUYET VA BAI TAP CHUONG V_SONG ANH SANG

TOM TAT LI THUYET VA BAI TAP CHUONG V_SONG ANH SANG

Vật lý

... C VII.16 B VII.17 C VII.18 C VII.19 B VII .20 A VII .21 D VII .22 C VII .23 B VII .24 B VII .25 B VII .26 A VII .27 B VII .28 A VII .29 D VII.30 D VII.31 C VII. 32 C VII.33 B VII.34 B VII.35 D VII.36 B VII.37 ... VII .23 B λ D 0, 6.10−6 .2 Hướng dẫn: i = = = 1, 2. 10−3 m = 1, 2mm −3 a 10 1  Vị trí vân tối thứ tư: x4 =  + ÷.1, = 4, 2mm 2  VII .24 B λ D 0, 6.10−6 .2 Hướng dẫn: i = = = 1, 2. 10−3 m = 1, 2mm ... trung tâm nhất, nên ta chọn k1, k2 nhỏ → chọn k2 = 2 D 0, 6.10−6 .2 = = 4.10−3 m = 4mm Vị trí trùng nhau: x2 = k2 −3 a 1,5.10 VII. 32 C λ D 0,5.10−6 .2 = = 2. 10−3 mm = 2mm Hướng dẫn: Khoảng cách hai...
 • 11
 • 967
 • 8
tóm tắt lí thuyết và bài tập đạo hàm, giải tích 11

tóm tắtthuyết bài tập đạo hàm, giải tích 11

Trung học cơ sở - phổ thông

... 4x3 − 2x2 − 5x x2 − 7x ; √ + 3x ( x − 1); x −x2 + 2x + ; c) y = x3 − √ d) y = (x − 2) x2 + b) y = Giải a) y = 4x3 − 2x2 − 5x x2 − 7x + 4x3 − 2x2 − 5x =20 x4 − 120 x3 + 27 x2 + 70x; b) y = − c) x2 − ... = −x2 + 2x + x3 − − −x2 + 2x + (x3 − 2) x4 − 4x3 − 9x2 + 4x − = ; (x3 − 2) Thạc sỹ Trần Văn Khánh x3 − 5 .2 Quy tắc tính đạo hàm d) y = www.VNMATH.com 2x2 − 2x + √ x2 + C Bài tập tự luyện Bài ... 2x) 2x3 − 9x2 + ; b) y = x2 + x3 + x4 + ; c) y = a + b c + x x Hướng dẫn a) y = −16x3 + 108x2 − 162x − 2; b) y = 2x x3 + x4 + + 6x2 x4 + 2 +12x3 x4 + x2 + x3 + ; c b + x x c) y = −4 a + 3 x2...
 • 22
 • 2,675
 • 67
Tóm tắt lí thuyết và bài tập ôn thi TN_phần hữu cơ

Tóm tắtthuyết bài tập ôn thi TN_phần hữu cơ

Hóa học

... polime A CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3- CH(NH2)- COOH B CH2=CH2,CH2=CH-CH= CH2, NH2- CH2- COOH C CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, NH2- CH2- COOH D CH2=CH2, CH3- CH=CH-CH3, NH2- CH2- CH2- COOH Câu 12: Trong ... A CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2 B CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2 C CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh D CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2 Câu 11: Cho polime sau: (-CH2 – CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2 -CO-)n ... C6H5NH2 B C2H5OH C H2NCH2COOH D CH3NH2 Câu 12: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng A C2H5OH B CH2 = CHCOOH C H2NCH2COOH D CH3COOH Câu 13: Cho dãy chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH,...
 • 13
 • 712
 • 1
tóm tắt lí thuyết và bài tập chương cacbon silic

tóm tắtthuyết bài tập chương cacbon silic

Hóa học

... SiF4 + 2H O B- SiO2 + 4HCl SiCl + 2H O 0 t t C- SiO2 + 2C Si + 2CO D- SiO2 + 2Mg Si + 2MgO 20 - Mt hn hp khớ gm CO v N2 cú t so vi H2 l 14.Nu thờm 20 % th tớch khớ N2 vo hn hp thỡ t so vi H2 ca ... 20 ,8g B- 18,9g C- 23 g D- 25 ,2g 62- Sc V(l) CO2(kc) vo 150ml dd Ba(OH )2 1M,sau phn ng thu c 19,7g kt ta.Giỏ tr ca V l A- 2, 24 lớt ; 4,48 lớt B- 2, 24 lớt ; 3,36 lớt C- 3,36 lớt ; 2, 24 lớt D- 22 ,4lớt ... A- BaO,MgO,A2O3 B- BaCO3,MgO,Al2O3 C- BaCO3,MgCO3,Al D- Ba,Mg,Al b) Khớ Y l A- CO2 v O2 B- CO2 C- O2 D- CO c)Dung dch Z cha A- Ba(OH )2 B- Ba(AlO2 )2 C- Ba(OH )2 v Ba(AlO2 )2 D- Ba(OH )2 v MgCO3 d)...
 • 26
 • 1,449
 • 8
tóm tắt lí thuyết và bài tập thể tích khối đa diện

tóm tắtthuyết bài tập thể tích khối đa diện

Toán học

... 21 Hc cuc sng l cụng vic c i. III BI TP TH TCH TRONG CC K THI I HC & CAO NG 23 (i hc A, A1 nm 2 0 12) 23 (i hc B nm 2 0 12) 23 (i hc D nm 2 0 12) 23 (Cao ng nm 2 0 12) ... ng nm 2 0 12) 23 (i hc A nm 20 11) 23 (i hc B nm 20 11) 24 (i hc D nm 20 11) 24 (Cao ng nm 20 11) 24 (i hc A nm 20 10) 24 (i hc ... 0939 .23 9. 628 [ 22 ] Copyright â ng Trung Hi www.gvhieu.com - 0939 .23 9. 628 u [ 7] Túm tt thuyt & Bi a di Hỡnh h 12 t thuy i din c Túm tt thuyt & Bi kh a din Hỡnh h 12 t thuy p hc 2 MT...
 • 14
 • 422
 • 0
TÓM tắt CÔNG THỨC và bài tập TRẮC NGHIỆM vật lý lớp 10

TÓM tắt CÔNG THỨC bài tập TRẮC NGHIỆM vật lớp 10

Vật lý

... v 2s (1) Áp dụng định luật bảo toàn mà có động ta có 1 2 2 m1v1 + m v = m1v1s + m v 2s 2 2 (2) Từ (1) suy m1v1 + m2v2 = m1v1s + m2v2s → m1(v1s – v1) = m2(v2 – v2s)(3) Từ (2) → m2(v2 – v2s)(v2 ... Hai lớp A1 A2 tham gia trò chơi kéo co, lớp A1 thắng lớp A2, lớp A1 tác dụng vào lớp A2 lực F 12, lớp A2 tác dụng vào lớp A1 lực F 21 Quan hệ hai lực A F 12 > F21 B F 12 < F21 C F 12 = F21 D Không ... v2/R b aht = v2R c aht = ω2R d aht = 4π2f2/R Câu 55: Kim giây đồng hồ dài 2, 5cm Gia tốc đầu mút kim giây a aht = 2, 74.10-2m/s2 b aht = 2, 74.10-3m/s2 c aht = 2, 74.10-4m/s2 d aht = 2, 74.10-5m/s2...
 • 61
 • 769
 • 1
tóm tắt kiến thức và bài tập vật lý hạt nhân

tóm tắt kiến thức bài tập vật hạt nhân

Vật lý

... 20 07) : Bit s Avụgarụ l 6, 02. 1 023 /mol, lng mol ca urani U 922 38 l 23 8 g/mol S ntrụn (ntron) 119 gam urani U 23 8 l A 8,8.1 025 B 1 ,2. 1 025 C 4,4.1 025 D 2, 2.1 025 Cõu 37 (C 20 08): Ban u cú 20 ... 9 ,27 82 MeV B 7,3680 MeV C 8 ,25 32 MeV D 8,5684 MeV Cõu 39(C 20 08): Bit s Avụgarụ NA = 6, 02. 1 023 ht/mol v lng ca ht nhõn bng s ca nú S prụtụn (prụton) cú 0 ,27 gam Al1 327 l A 6, 826 .1 022 ... Cõu 93 : T ht nhõn 23 6 88 Ra phúng ht v mt ht - chui phúng x liờn tip Khi ú ht nhõn to thnh l: A 22 2 X B 22 4 X C 22 2 X D 22 4 X 84 84 83 83 Cõu 94 : ng v phúng x ca silic 27 Si phõn ró tr...
 • 28
 • 700
 • 4
tom tat cong thuc va bai tap

tom tat cong thuc va bai tap

Vật lý

... treo vật khối lượng thì: T2 = T 12 + T 22 * Song song: k = k1 + k2 + … ⇒ treo vật khối lượng thì: 1 = + + T T1 T2 Gắn lò xo k vào vật khối lượng m1 chu kỳ T1, vào vật khối lượng m2 T2, vào vật ... m2 T2, vào vật khối lượng m1+m2 chu kỳ T3, vào vật khối lượng m1 – m2 (m1 > m2) chu kỳ T4 Thì ta có: T 32 = T 12 + T 22 T 42 = T 12 − T 22 Đo chu kỳ phương pháp trùng phùng Để xác định chu kỳ T lắc ... T1, lắc đơn chiều dài l2 có chu kỳ T2, lắc đơn chiều dài l1 + l2 có chu kỳ T2,con lắc đơn chiều dài l1 - l2 (l1>l2) có chu kỳ T4 Thì ta có: T 32 = T 12 + T 22 T 42 = T 12 − T 22 Khi lắc đơn dao động...
 • 20
 • 850
 • 0
Tóm tắt công thức và bài tập cực trị điện xoay chiều

Tóm tắt công thức bài tập cực trị điện xoay chiều

Vật lý

... đại lượng kể Câu 1.3: Tiếp câu 1 .2 Cho ZL = 20 Ω, ZC = 75Ω, U = 22 0V Tính Imax A 11A B 4A C 2, 9A D Các giá trị khác A, B, C Câu 2: Cho đoạn mạch xoay chiều đặt vào điện áp u = Uo cosωt Cuộn dây ... = B R→∞ C R = ZL D R = ZC Câu 5 .2: Cho ZL = 70Ω, ZC = 130Ω, U = 120 V Tính UCmax ? A 120 V B 140V C 26 0V D Giá trị khác A, B, C III CỰC ĐẠI CỦA CÔNG SUẤT TIÊU THỤ HỆ SỐ CÔNG SUẤT Câu 1: Cho đoạn ... suất cosϕ đoạn mạch điện D Các đại lượng A, B, C Câu 3.3: Tiếp câu 3 .2 Cho R = 80Ω, ZL = 60Ω, U= 120 V Tính Imax A 2A B 1,2A II CỰC ĐẠI CỦA ĐIỆN ÁP C 1,5A D Giá trị khác A, B, C B Câu 1: Mạch...
 • 5
 • 4,817
 • 158
Lý thuyết và bài tập hóa vô cơ

thuyết bài tập hóa

Hóa học

... C CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl D BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl 08 Phản ứng ñây, nước ñóng vai trò chất oxi hóa ? A Na + H2O NaOH + 1/2H2 B Cl2 + H2O 2HCl + 1/2O2 C H2O dpdd H2 + 1/2O2 + D 2H2O ⇌ H3O + ... vào 400 mL dung dịch KI M : A 19,05 gam B 38,10 gam C 50,80 gam D 76 ,20 gam 18 Trong phản ứng ñây, H2O2 ñóng vai trò chất khử ? A H2O2 H2O + 1/2O2 B KNO2 + H2O2 KNO3 + H2O C 2KI + H2O2 I2 + 2KOH ... electron ñộc thân 22 Tổng số hạt (p, n, e) nguyên tử X 13, cấu hình electron nguyên tử X : 2 A 1s 2s 2p 3s 3p 2 B 1s 2s 2p 2 C 1s 2s 2p 2 D 1s 2s 2 23 Cấu hình electron 1s 2s 2p KHÔNG thể –...
 • 19
 • 664
 • 0
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 12 - TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ potx

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT12 - TRƯỜNG THPT GIỮ potx

Cao đẳng - Đại học

... 4 3  C x = sin (20 t + )(cm) D x = 12 sin (20 t - )(cm) 4 - Giáo viên: Đào Ngọc Nam Trang 12 Dao động học TRƯỜNG THPT GIỮ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT12 Câu 116: Một vật thực hai dao động ... T1 + T2 b T = T1  T2 c T = T2 + T2 d T 12  T 22 Câu 1 62: Hiệu số chiều dài hai lắc đơn 22 cm Ở nơi thời gian lắc (1) làm 30 dao động lắc (2) làm 36 dao động Chiều dài lắc là: A l1 = 72cm; l2 = ... Hai vật dao động điều hòa có yếu tố: Khối lượng m1 = 2m2, chu kì T = 2T2, biên độ dao động A1 = A2 Kết luận sau lượng dao động hai vật đúng? A E1 = 32E2 B E1 = 8E2 C E1 = 2E2 D E1 = 0,5E2 Câu...
 • 19
 • 432
 • 1
Vật lý 12 tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm tập 1 (p1)

Vật 12 tóm tắt thuyết bài tập trắc nghiệm tập 1 (p1)

Vật lý

... Acos(Pi+Acos(p2 7: It TUTfT Cau 2: v = -50n sin(107r 0,05) = D Cau TAT Cau hoi trac nghiem tong hgrp: A C A A ^ Sent Cau 5: JfJT ittt- TiM 10 B 21 A 31 D 22 23 24 25 26 27 | 28 | 29 B C D B C C A D C 32 33 ... + a ^ T' = 1,82s TH2: Fqt = -md g -* g'= B 0,500kg , = 60 dao dong e Tinh lai chu ki dao dong mai T' = 2n THI: A 0 , 125 kg = 2, 02 s B a i t a p 6; A 2, 06 s B 7 ,28 s C 9,77 s D 6, 02 s Cau 8: Mot ... Bien dp va tin so g6c dao dpng cua chat diem Ian lugt bang: A 6em; 20 rad/s B 6cm; 12rad/s C 12cm; 20 rad/s D 12em; lOrad/s Cau 22 : Cho biet tai thoi diem t vat c6 toa dp x = 3cm dang chuyin dpng...
 • 28
 • 1,200
 • 0
Vật lý 12 tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm tập 1 (p2)

Vật 12 tóm tắt thuyết bài tập trắc nghiệm tập 1 (p2)

Vật lý

... 20 ; U M = ^ ) acos(-^ j '27 17 c m = acos C a u 12: u = 2cos (20 :c - 0 t ) = 2cos (20 00t - 20 :c) 27 13^ a = 4cm 2nx\ Cau C a u 13: u = cos(47rt - 0,0 027 r;c) u = acos ( w t - ^ ) 22 23 24 25 26 ... = 2cm v = Xf = 2 . 12 = 2Acm/s 2n Cau 46:X = vT = v— = 0.3cm = n{d2 - di) = 2, 57r vuong pha 2n Cau 47: A = v r = V — = 2cm 0) M cung pha v6i O khi: 27 id2 < P A - O = — - Vai d i = Y A = 11cm 27 idi ... neu nguon dao dpng cimg pha C di - d2 = X-^ neu nguon dao dpng nguge pha B.2a l^PI' B di = 25 cm va d2 = 21 cm C di = 25 cm va d2 = 22 cm, D di = 20 em va d2 = 25 cm, Cau 34: Th\rc hi?n giao thoa...
 • 29
 • 757
 • 0
Vật lý 12 tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm tập 1 (p4)

Vật 12 tóm tắt thuyết bài tập trắc nghiệm tập 1 (p4)

Vật lý

... ^ Cau 13: • P1P2 = Z^ = 100^ (1) Uci = 2yc2 => /i = 2/ 2 => Z2 = 2Zi P2 = 4Pi (2) Giai he hai phuomg trinh (1) va (2) , ta c6: Pi = 5on,P2 = 20 0a Cau 14: I1Z L - Z C ) =2 = RIR2 = 4A; l = f = ... Bai tap 2: Cau Dap an Cau Dap an Cau Dap an Cau Dap an B 11 D 21 C 31 A D 12 D 22 B 32 A B 13 B 23 B 33 B A 14 B 24 C 34 D D 15 D 25 C 35 A D 16 B 26 B 36 A A 17 B 27 C 37 A 10 C C c 18 A 28 B 38 ... ampe ke la cuang dong dien hieu dung: I = 2A • Uo = 20 0V; lo = 1V2 = 2V2A • Lo) = ^ => L lOOrr = ^ L = 0 ,22 5// • Zi, = L6J = lOOQ; Io= — = 2, 2V2A /o 2V2 Cau 11: Mach chi c6 L => u sam pha - so...
 • 23
 • 675
 • 0
Tóm tắt lý thuyết và bài tập phần diode

Tóm tắt thuyết bài tập phần diode

Điện - Điện tử

... e(t), i(t) v(t) Trang 8/9 Hình 1 -20 (Bài tập 1-11) ĐS Ip = -15,3 mA; VRP = -15,3 V 1 - 12 Diode hình 1 -22 phân cực thuận diode phân cực ngược? Hình 1 -22 (Bài tập 1 - 12) ĐS (a) (c) (d) phân cực thuận; ... (Bài tập 1-5) ĐS (a) 36 ,20 Ω; 24 ,01 Ω (b) 1,005 Ω 1-6 Cho mạch hình 1-16 Xác định điện áp rơi diode điện trở DC? Biết điện trở R = 22 0 Ω I = 51,63 mA Hình 1-16 (Bài tập 1-6) ĐS 0,6414 V; 12, 42 ... [mA]; Hình 1 -20 (Bài tập 1-10) ĐS (a) I = -8.10-4.V + 1,6.10-3; (b) ID ≈ 1 , 12 mA; vD ≈ 0, 62 V; (c) 554 Ω; (d) Imax ≈ 1,3 mA; Imin ≈ 0, 82 mA; (e) 31 ,25 Ω 1-11 Diode Si mạch hình 1 -21 có đặc tuyến...
 • 9
 • 12,023
 • 187
Tài liệu TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN DIODE MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ doc

Tài liệu TÓM TẮT THUYẾT BÀI TẬP PHẦN DIODE MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ doc

Điện - Điện tử

... e(t), i(t) v(t) Trang 8/9 Hình 1 -20 (Bài tập 1-11) ĐS Ip = -15,3 mA; VRP = -15,3 V 1 - 12 Diode hình 1 -22 phân cực thuận diode phân cực ngược? Hình 1 -22 (Bài tập 1 - 12) ĐS (a) (c) (d) phân cực thuận; ... (Bài tập 1-5) ĐS (a) 36 ,20 Ω; 24 ,01 Ω (b) 1,005 Ω 1-6 Cho mạch hình 1-16 Xác định điện áp rơi diode điện trở DC? Biết điện trở R = 22 0 Ω I = 51,63 mA Hình 1-16 (Bài tập 1-6) ĐS 0,6414 V; 12, 42 ... [mA]; Hình 1 -20 (Bài tập 1-10) ĐS (a) I = -8.10-4.V + 1,6.10-3; (b) ID ≈ 1 , 12 mA; vD ≈ 0, 62 V; (c) 554 Ω; (d) Imax ≈ 1,3 mA; Imin ≈ 0, 82 mA; (e) 31 ,25 Ω 1-11 Diode Si mạch hình 1 -21 có đặc tuyến...
 • 9
 • 2,880
 • 56
tóm tắt lý thuyết và bài tập chương 1 vật lý 10

tóm tắt thuyết bài tập chương 1 vật 10

Vật lý

... định Pitago ta có: v1 32 = v 122 + v2 32  Hai chuyển động phương chiều Lúc ta có: v13 = v23 + v 12  Hai chuyển động phương ngược chiều Lúc góc v 12 v23 1800, v23 > v13 ta có : v13 = v23 - v 12 v13 ... thời gian vật chuyển động Dựa vào đồ thị lập phương trình chuyển động vật x(m) 120 (3) (1) 80 40 O Mr Nguyễn Duy Liệu Tel: 0986590468 10 20 (2) 30 t(s) THUT BÀI TẬP VẬT 10 Bài 1: Hai ... m/s2 Xe (II): t 02 = 0; x 02 = 560 m; v 02 = - 10 m/s ; a2 = 0 ,2 m/s2 * Áp dụng vào PT tọa độ TQ Xe (I): x1 = 0 ,2 t2 ( m; s) Xe (II): x2 = 560 – 10t + 0,1 t2 ( m; s) b x1 = x2 ⇒ t = 40s x1 = 320 m...
 • 14
 • 12,177
 • 11

Xem thêm