tóm tắt đồ án tốt nghiệp với đề tài phương pháp sản xuất sôđa

TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU DÂN CƯ PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH Q9 CÔNG SUẤT 600 m3/ngàyđêm

TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU DÂN CƯ PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH Q9 CÔNG SUẤT 600 m3/ngàyđêm

Môi trường

... 2.2 Phương pháp xử lý hóa học 24 2.2.1 Phương pháp trung hoà 24 2.2.2 Phương pháp đông tụ keo tụ 25 2.2.3 Phương pháp ozon hoá 26 2.2.4 Phương pháp điện hoá học 26 2.2.5 Oxy hóa khử 26 2.2.6 Phương ... toán 57 3.3.1 Xác định lưu lượng tính toán nước thải khu dân cư Phường Trường Thạnh 58 3.3.2 Xác 3.3.3 Xác định nồng độ bẩn nước thải 60 định mức độ cần xử lý nước thải 61 3.4 Đề xuất phương án ... đổi ion 30 30 2.3.6 Tách màng 30 2.4 Phương pháp xử lý sinh học 30 2.4.1 Công trình xử lý điều kiện tự nhiên 31 2.4.1.1 Ao hồ sinh học 31 2.4.1.2 Phương pháp xử lý qua đất 32 2.4.2 Các công trình...
 • 11
 • 2,233
 • 6

Tóm tắt đồ án tốt nghiệp nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm

Tóm tắt đồ án tốt nghiệp nghiên cứu mô hình MVC thiết kế và xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm

Công nghệ thông tin

... quyền truy cập người dùng chức web mà phạm vi đồ án em chưa thực Nghiên cứu thêm CSS Ajax để thiết kế website đẹp hiệu TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế xây dựng ... TRIỂN Qua trình thực đồ án, so sánh với em tìm hiểu nghiên cứu tự thấy kết thực hạn chế Nếu có điều kiện cho phép thêm thời gian, em hoàn thiện đồ án Các hướng phát triển đồ án tương lai: Sử dụng ... thực tiễn Trong phạm vi Đồ án tốt nghiệp mình, em xin chọn đề tài “Nghiên cứu mô hình MVC thiết kế xây dựng website quản lý hệ thống phân phối dược phẩm.” Mục đích ý nghĩa Đề tài em chọn hướng đến...
 • 19
 • 492
 • 1

Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp Nhận dạng biển chỉ dẫn dịch sang tiếng Việt bằng PCA

Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp Nhận dạng biển chỉ dẫn dịch sang tiếng Việt bằng PCA

Báo cáo khoa học

... defined PHIẾU DUYỆT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Error! Bookmark not defined TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP i MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ v Chƣơng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI ... sau:  Liệt kê yêu cầu lớn đềĐề phƣơng pháp giải với yêu cầu Đồ án tốt nghiệp Nhận diện bảng dẫn dịch sang tiếng việt dùng PCA  Chọn phƣơng pháp giải phù hợp với đề tài cho yêu cầu  Đƣa kết ... Error! Bookmark not defined vi Đồ án tốt nghiệp Nhận diện bảng dẫn dịch sang tiếng việt dùng PCA Chƣơng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Nhận dạng ký tự toán thu hút đƣợc nhiều quan tâm...
 • 16
 • 396
 • 0

Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp Nhận dạng biển chỉ dẫn dịch sang tiếng Việt bằng PCA

Tóm tắt Đồ án tốt nghiệp Nhận dạng biển chỉ dẫn dịch sang tiếng Việt bằng PCA

Quản trị kinh doanh

... defined PHIẾU DUYỆT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Error! Bookmark not defined TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP i MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ v Chƣơng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI ... lớn đềĐề phƣơng pháp giải với yêu cầu Footer Page of 126 Header Page Đồ 10 án of tốt 126 nghiệp Nhận diện bảng dẫn dịch sang tiếng việt dùng PCA  Chọn phƣơng pháp giải phù hợp với đề tài ... Footer Page of 126 Header Page Đồ 7ánoftốt126 nghiệp Nhận diện bảng dẫn dịch sang tiếng việt dùng PCA Chƣơng TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Nhận dạng ký tự toán thu hút đƣợc nhiều quan tâm...
 • 16
 • 192
 • 0

Đồ án tốt nghiệp về đề tài kết hợp mạng PON và công nghệ ATM để triển khai hiệu quả nhất các dịch vụ băng rộng B-ISDN

Đồ án tốt nghiệp về đề tài kết hợp mạng PON và công nghệ ATM để triển khai hiệu quả nhất các dịch vụ băng rộng B-ISDN

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Hiện có số nhà sản xuất chào hàng sản phẩm VideoPhone hoạt động đờng thoại thông thờng 11 (64 kb/s) Trong tơng lai, với thuật toán nén tốt cho phép có chất lợng hình ảnh tốt hơn, với độ rộng băng ... thiết kế, sản xuất, tính toán Ngày lu lợng CAD chủ yếu nội hạt truyền file trạm làm việc với máy tính chủ Tốc độ truyền mạng từ 56 kbit/s dung lợng lớn 1,5 Mbps Kỹ thuật Tính toán Sản xuất Phuơng ... Điều có nghĩa lắp đặt với cáp điện lực sử dụng môi trờng phản ứng hạt nhân Thứ t, nguyên liệu chủ yếu để sản xuất sợi quang cát chất dẻolà thứ rẻ đồng nhiều-nên kinh tế cáp đồng trục nhiều Giá...
 • 131
 • 515
 • 0

BẢNG TÓM TẮT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tên đề tài : KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY THIẾT KẾ VÀ ĐÓNG TÀU MIỀN NAM ppt

BẢNG TÓM TẮT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tên đề tài : KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY THIẾT KẾ VÀ ĐÓNG TÀU MIỀN NAM ppt

Báo cáo khoa học

... thành sản phẩm II Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 1.Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất Phương pháp kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất thực kế toán hàng tồn kho theo phương pháp ... CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I Chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất khái niệm giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất 1.1 ... toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất thực kế toán hàng tồn kho theo phương pháp...
 • 8
 • 1,264
 • 5

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CNKTĐT ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MODUL VI ĐIỀU KHIỂN 8051

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CNKTĐT ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MODUL VI ĐIỀU KHIỂN 8051

Kỹ thuật

... xem phím kích hoạt Sơ đồ ghép nối bàn phìm với 89S52 hiển thị LCD Sơ đồ cấu tạo hình dạng thực tế RS232 Sơ đồ chân hình dạng thực tế MAX232 Sơ đồ ghép nối cổng RS232 với 89S52 Cách thức trao ... cổng xuất nhập - Bộ chia tần số với hệ số chia 12 - cổng nối tiếp Sơ đồ chân hình dạng thực tế AT89S52 Tìm hiểu Modul vi điều khiển 8051 Cấu tạo hình dạng thực tế LCD Sơ đồ ghép nối LCD16x2 với ... vi điều khiển 8051  Tìm hiểu Modul vi điều khiển 8051 - Cấu tạo linh kiện mạch Modul Sơ đồ ghép nối với vi điều khiển TỔNG QUAN VI ĐIỀU KHIỂN 8051 Đặc điểm AT89S52: AT89S52 phiên 8051, hãng...
 • 16
 • 360
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: "TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP" doc

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp:

Báo cáo khoa học

... làm đồ án tốt nghiệp Các bạn sinh viên lớp 97ĐKC bạn khác góp phần ý kiến cho đồ án g Tran 11 Đồ Án Tốt Nghiệp Chinh sua boi: nguyenvanbientbd47@gmail.com LỜI NÓI ĐẦU Trong sản xuất công nghiệp ... Đồng Bộ Bằng Phương Pháp Nối Tầng Trong trình tìm hiểu nghiên cứu thực đề tài, em cố gắng trình bày vấn đề phương pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng Nhưng thời gian giới hạn luận án tốt nghiệp, ... ĐIỆN CÔNG NGHIỆP BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: HUỲNH CÔNG TRUYỀN Lớp : 97ĐKC 3/7 MSSV: 97202 456 Ngành: ĐIỆN KHÍ HÓA - CUNG CẤP ĐIỆN * Tên Đề Tài: g Tran Đồ Án Tốt Nghiệp Chinh...
 • 77
 • 707
 • 0

Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nhà điều hành sản xuất điện lực gò vấp ( full bản vẽ chi tiết )

Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nhà điều hành sản xuất điện lực gò vấp ( full bản vẽ chi tiết )

Kỹ thuật

... bảo trì sửa chữa SVTH : HÀ VĂN LỰ TRANG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2005 GVHD:ThS NGUYỄN HỒNG TÙNG Phần : KẾT CẤU (70%) SVTH : HÀ VĂN LỰ TRANG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2005 GVHD:ThS NGUYỄN HỒNG ... 2 b/Sơ đồ tính - Hệ dầm đỡ nắp gồm dầm DN1 DN2 có sơ đồ liên kết khớp hai đầu SVTH : HÀ VĂN LỰ TRANG 30 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2005 GVHD:ThS NGUYỄN HỒNG TÙNG Sơ đồ tính dầm DN2 Sơ đồ tính ... lượng SVTH : HÀ VĂN LỰ TRANG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHĨA 2005 GVHD:ThS NGUYỄN HỒNG TÙNG Điều kiện khí hậu: Nhiệt độ không khí cao trung bình tháng năm Tháng 4: 34.6 oc Tháng 12: 30.8 oc Nhiệt độ không...
 • 105
 • 678
 • 0

đồ án tốt nghiệp ngành nghề và qui mô sản xuất của nhà máy

đồ án tốt nghiệp ngành nghề và qui mô sản xuất của nhà máy

Điện - Điện tử - Viễn thông

... kinh tế, kỹ thuật cho hai phương án Cần lưu ý mục đích tính tốn phần so sánh tương đối hai phương án cấp điện, cần tính tốn so sánh phần khác hai phương án Cả hai phương án có phần tử giống nhau: ... tốn Có nhiều phương pháp vậy, người kỹ sư cần phải vào thơng tin thu nhận giai đoạn thiết kế để chọn phương pháp thích hợp, có nhiều thơng tin ta chọn phương pháp xác 2.1.2 Các phương pháp xác định ... phương án là: Z2= (0.1+0.2)*26 000 000+ 750*0.4*2886 Z2= 670 000 đ Sau bảng so sánh kinh tế hai phương án: Phương án K ( x106 đ ) Y∆A ( x106 đ ) Z ( x106 đ ) PA PA 32 26 0.8 10 Qua bảng so sánh...
 • 59
 • 372
 • 0

Đồ án tốt nghiệp mô hình và phương pháp số tính toán dao động phi tuyến của cơ hệ có đạo hàm cấp phân số

Đồ án tốt nghiệp mô hình và phương pháp số tính toán dao động phi tuyến của cơ hệ có đạo hàm cấp phân số

Kỹ thuật

... phi tuyến xuất phát từ đạo hàm cấp phân số biến dạng nén Đồ án tốt nghiệp trình bày mô hình đạo hàm cấp phân số, phương pháp số giải phương trình vi phân cấp phân số Áp dụng tính toán vài mô ...   v0 Lựa chọn phương pháp trính toán: - Phương pháp xấp xỉ đạo hàm cấp phân số (bằng đạo hàm cấp một/ đạo hàm cấp hai) - Phương pháp giải (Newmark/ Runge-kutta-Nystrӧm) Phần đồ họa hiển thị ... Và việc giải hệ phương trình vi phân (3.46) thực phương pháp Runge-Kutta mục 3.25 3.2.5 Phương pháp Runge-Kutta Đối với hệ học dao động cấp phân số nhiều bậc tự ta đưa dạng hệ phương trình vi...
 • 60
 • 532
 • 0

Đồ án tốt nghiệp Vấn đề tổ chức công tác quản lý nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất

Đồ án tốt nghiệp Vấn đề tổ chức công tác quản lý nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất

Báo cáo khoa học

... đốc tài chính: Chịu trách nhiệm hoạt động tài công ty +Phòng quản lý dự án: xây dựng kế hoạch sản xuất, giá thành, kế hoạch sản phẩm, ký kết hợp đồng sản xuất, toán sản lượng, tham gia đề xuất với ... toán Tiến hành kế toán nguyên vật liệu 2.1 Kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên Phương pháp thích hợp với doanh nghiệp qui mô lớn, sản ... thường Có 152: Bên bán xuất nhầm trả lại cho bên bán Có 331: Bên bán xuất nhầm ta mua nốt bên bán đồng ý bán + Kế toán xuất kho nguyên vật liệu Khi xuất kho nguyên vật liệu kế toán ghi có TK 152...
 • 30
 • 375
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp "Thực trạng và giải pháp để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nước ngoài" pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp

Báo cáo khoa học

... vực II PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA ĐỀ TÀI Bài viết dựa quy luật tượng khách quan Dựa vào quy luật triết học như: - phương pháp vật biện chứng - phương pháp lịch sử - phương pháp so sánh - phương pháp ... ta biết trình sản xuất gồm hai yêú tố tư liệu sản xuất sức lao động Thiếu hai yếu tố trình sản xuất nào, dù sản xuất tự cung tự cấp hay sản xuất hàng hoá Để có hai yếu tố đó, vấn đề đặt cần có ... - phương pháp phân tích tàI liệu - phương pháp tổng hợp đánh giá Và số phương pháp khác III PHẠM VI NGHIÊN CỨU Do phạm vi đề tàI có giới hạn trình nghiên cứu, xem xét đánh giá phảI có cáI nhìn...
 • 43
 • 409
 • 0

Đồ án tốt nghiệp chuyên đề thực tập máy tính

Đồ án tốt nghiệp chuyên đề thực tập máy tính

Công nghệ thông tin

... - Quản Trị Mạng Với Windows Server 2003 t tờn v t chc cho quỏ trỡnh ci t Nhp Product Key h thng yờu cu Writened by: Hong Văn Thuỷ All Right Reserver Trang - 12 - Quản Trị Mạng Với Windows Server ... Domain Controller 23 Writened by: Hong Văn Thuỷ All Right Reserver Trang - - Quản Trị Mạng Với Windows Server 2003 Vai trũ ca Domain 24 7.1Global Catalog Server 24 7.2 ... loi User Account 57 Writened by: Hong Văn Thuỷ All Right Reserver Trang - - Quản Trị Mạng Với Windows Server 2003 1.1 Local User Account 58 1.2 Domain User Account 58...
 • 158
 • 303
 • 0

đồ án tốt nghiệp tính toán và biện pháp thi công hầm giao thông qua đô thị phù hợp với điều

đồ án tốt nghiệp tính toán và biện pháp thi công hầm giao thông qua đô thị phù hợp với điều

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Nghiên cứu phương pháp tính toán công trình ngầm theo phương pháp phương pháp lực, phương pháp biến dạng, phương pháp phần tử hữu hạn, … Từ rút phương pháp tính mô hình tính toán hợp lý với điều ... qua phát triển phương pháp thi công hầm nay, phương pháp thi công hầm phân ra: 1.3.1 Phương pháp mỏ (phương pháp khoan nổ) : Phương pháp mỏ truyền thống phương pháp Áo Đây phương pháp thi công ... PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN TÍNH TOÁN ĐƯỜNG HẦM .9 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN THI CÔNG ĐƯỜNG HẦM 1.3.1 Phương pháp mỏ (phương pháp khoan nổ) 10 1.3.2 Phương pháp dùng máy đào loại thích hợp với...
 • 173
 • 3,177
 • 10

đồ án tốt nghiệp vấn đề cos, bù công suất phản kháng và thị trường điện năng phản kháng

đồ án tốt nghiệp vấn đề cos, bù công suất phản kháng và thị trường điện năng phản kháng

Điện - Điện tử - Viễn thông

... dục đào tạo đại học thái nguyên TRNG đại học kỹ thuật công nghiệp DNG hòa an Vấn đề cos , bù công suất phản kháng thị TRNG điện phản kháng Chuyên ngành: thiết bị mạng nhà máy điện Luận văn thạc...
 • 150
 • 1,855
 • 6

Đồ án tốt nghiệp CHUYÊN đề dự TOÁN CÔNG TRÌNH

Đồ án tốt nghiệp CHUYÊN đề dự TOÁN CÔNG TRÌNH

Kiến trúc - Xây dựng

... đá cắt với phương tuynen 60 - 700 với góc cắm lớn nên khá ổn định + Đoạn từ độ sâu 1600m đến độ sâu 5000 đá phiến thạch anh tập 1, có nếp lõm Góc dốc đá cắt với phương tuynen 60 - 700 với góc ... AF.68220 45 AF.51110 46 AF.36125 Lắp dựng cốt thép nền, tường hầm ĐK> 18 Sản xuất bê tông trạm trộn
 • 43
 • 469
 • 0

Xem thêm