tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu căn hộ cao cấp the estella xa lộ hà nội an phú quận 2 tp hcm công suất 700

tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho khu căn hộ cao cấp the estella xa lộ nội, an phú, quận 2, thành phố hồ chí minh công suất 700m3 ngày.đêm

tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu căn hộ cao cấp the estella xa lộ hà nội, an phú, quận 2, thành phố hồ chí minh công suất 700m3 ngày.đêm

Công nghệ - Môi trường

... 719 hộ An Phú Quận 2, Tp. HCM Khu hộ cao cấp The Estella phải xây dựng hệ thống xử nước thải tập trung với công suất 700 m3/ngày.đêm Hệ thống xử nước thải sinh hoạt khu hộ The Estella thiết ... án thiết kế hệ thống xử nước thải cho khu hộ Kết tính toán thể thông qua đồ án tốt nghiệp đại học MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho khu hộ cao cấp The Estella ... tài : Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho khu hộ The Estella, An Phú, Quận 2, Tp HCM, công suất 700m3/ngày.đêm Các liệu ban đầu : Báo cáo chất lượng nước thải khu dân cư The Estella...
 • 167
 • 1,724
 • 3

tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho khu dân cư Phú Xuân - Cotec

tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu dân cư Phú Xuân - Cotec

Công nghệ - Môi trường

... Vũ Bình Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho khu dân cư Phú Xuân-Cotec CHƯƠNG IV TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI IV.1 Cơ Sở Lựa Chọn Công Nghệ Xử L Lựa chọn công nghệ trạm ... Nhiệt độ trung bình tháng (oC) 20 03 20 04 26 ,7 27 ,2 28,0 26 ,7 29 ,0 28 ,5 30,3 30,1 28 ,7 29 ,5 28 ,9 28 ,1 27 ,9 27 ,8 28 ,1 28 ,0 27 ,7 27 ,9 10 27 ,2 27,5 11 27 ,8 28 ,0 12 26,6 26 ,6 (Nguồn: Phân viện nghiên ... Dương-103108 027 Trang Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Thái Vũ Bình Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho khu dân cư Phú Xuân-Cotec CHƯƠNG II TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚCXỬ NƯỚC THẢI...
 • 96
 • 1,205
 • 10

tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho khu thị 87000 dân

tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu thị xã 87000 dân

Công nghệ - Môi trường

... chuyền công nghệ Nước thải từ mạng thu gom nước đưa trạm xử trung tâm đường ống tự chảy, đưa vào hệ thống xử Tại nước thải xử qua công trình đơn vị sau: 3.5.1 Ngăn tiếp nhận nước thải Nước ... Nước thải khu dân cư bơm từ ngăn thu nước thải trạm bơm nước thải vào ngăn tiếp nhận nước thải trạm xử lý, theo đường ống có áp trước vào công trình xử Ngăn tiếp nhận nước thải bố trí vị trí cao ... 144] Trong đó: hàm lượng BOD 20 ( ) nước thải sau xử =20 mg/l Tính nồng độ BOD5 hòa tan nước đầu theo quan hệ sau: BOD5 (ra) = BOD5 hòa tan nước đầu + BOD5 chất lửng nước thải đầu [1_ tr...
 • 86
 • 782
 • 3

tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho khu dân cư vĩnh phú ii, huyện thuận an, tỉnh bình dương với công suất 1000m3ngày đêm

tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu dân cư vĩnh phú ii, huyện thuận an, tỉnh bình dương với công suất 1000m3ngày đêm

Kinh tế - Quản lý

... dựng hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu vực vơ cần thiết Việc tính tốn thiết kế hệ thống xử nước thải yếu tố kinh tế (khả tài chủ dự án), yếu tố kỹ thuật (cơng nghệ xử lý, hiệu xử lý) ... XUẤT CƠNG NGHỆ XỬ NƢỚC THẢI Với tính chất nước thải u cầu xử nêu trên, đề xuất cơng nghệ xử cho Trạm xử nước thải tập trung Khu dân cư Vĩnh Phú II gồm cơng đoạn:  Tiền xử - Loại ... tốn thiết kế hệ thống thu gom xử nước thải sinh hoạt khu dân cư - Đưa phương án xử chọn phương án xử hiệu từ tính tốn thiết kế hệ thống xử nước thải khu dân cư I.4 - PHƢƠNG PHÁP THỰC...
 • 90
 • 781
 • 0

Nghiên cứu, tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho khu tái định cư 1000 dân

Nghiên cứu, tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu tái định cư 1000 dân

Công nghệ - Môi trường

... trình công nghệ xử nước thải Nhà xuất KHKT - Nội 1999 PGS.PTS Hoàng Huệ Xử nước thải Nhà xuất xây dựng - Nội 1996 TS Trịnh Xuân Lai Tính toán thiết kế công trình xử nước thải Nhà ... cho người dân khu tái định cư cần phải thiết kế hệ thống xử nước thải có qui mô tốt, công suất cao Trên thực tế em xin tiến hành “ Nghiên cứu, tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho ... dựng - Nội 20 00 TS Trịnh Xuân Lai Tính toán công trình hệ thống cấp nước Nhà xuất KHKT - Nội 20 03 TS Trịnh Xuân Lai Xử nước cấp cho sinh hoạt công nghiệp Nhà xuất xây dựng - Nội 20 04...
 • 49
 • 691
 • 1

Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho khu đô thi khu dân cư

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu đô thi khu dân cư

Công nghệ - Môi trường

... Nitrobacter: 2NO2- + O2 > NO3Tng hp phng trỡnh trờn: NH4+ + 2O2 > NO3- + 2H+ + H2O Lng oxy O2 cn thit oxy húa hon ton ammonia NH 4+ l 4,57g O2/g N vi 3,43g O2/g c dựng cho quỏ trỡnh nitrite v 1,14g O2/g ... 800 3000ữ360 800 500 24 00 23 00 20 00 1600 750 900 800 28 00ữ 420 900 600 28 00 25 00 20 00 1600 750 900 800 1000 800 3000 25 00 23 00 1800 800 1000 900 (Bng 3-4/trang 110 sỏch X nc thi ụ th v cụng ... 340, 12 x = 1360,48 m3 Chiu di hnh lang ca aerotank: L = F/b = 340, 12/ 8 = 42, 52 m Trong ú: o b: chiu ngang mi hnh lang ca aerotank, ly b = 2H = 8m Chn Aerotank gm n nguyờn Chiu di mi hnh lang:...
 • 61
 • 369
 • 0

Đồ án tốt nghiệp tính toánthiết kế hệ thống xử nước thải cho khu dân cư cao cấp dragon city

Đồ án tốt nghiệp tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu dân cư cao cấp dragon city

Báo cáo khoa học

... Thành Trang 15 Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu dân cư cao cấp Dragon City GVHD: Th.S Võ Hồng Thi SVTH : Nguyễn Hải Thành Trang 16 Tính toán, thiết kế hệ thống xử ... cách thiết thực Do đề tài Tính toán thiết kế trạm xử nƣớc thải sinh hoạt cho khu dân cƣ cao cấp GVHD: Th.S Võ Hồng Thi SVTH : Nguyễn Hải Thành Trang Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải ... 24 GVHD: Th.S Võ Hồng Thi SVTH : Nguyễn Hải Thành Trang Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt cho khu dân cư cao cấp Dragon City 2. 3 .2 Phƣơng pháp xử hoá 26 ...
 • 93
 • 577
 • 1

Nghiên cứu mô hình phục vụ tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty cổ phần in lụa Bình Định

Nghiên cứu mô hình phục vụ tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Công ty cổ phần in lụa Bình Định

Công nghệ - Môi trường

... 0 ,22 38 0,1596 0 ,23 21 0,1 722 0 ,23 81 0,1636 0 ,24 09 0,1605 0 ,24 28 Tại thời điểm phút m0 m1 0,1577 0 ,24 03 0,1799 0 ,25 22 0,1 623 0 ,23 56 0,1619 0 ,23 01 0,1574 0 ,23 41 0,1591 0 ,22 81 0,1630 0 ,23 70 0,16 82 ... GVHD: ThS LÂM VĨNH SƠN Tính tốn thiết kế HTXLNT cho Cơng ty cổ phần In lụa Bình Định HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI 4.1 TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC THẢI Cơng nghệ xử nước thải bao gồm nhiều ... 0,1699 0 ,24 93 0,1608 0 ,23 13 0,1640 0 ,23 26 0,1679 0 ,22 88 0,1385 0,1463 Tại thời điểm 60 phút m0 m1 0,1734 0,3111 0,15 52 0 ,27 25 0,1615 0 ,24 88 0,1516 0 ,22 62 0,1651 0 ,23 93 0,1644 0 ,22 62 0,1 629 0,1699...
 • 108
 • 876
 • 2

Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty dệt nhuộm Sài Gòn công suất 2000m3ngày

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Công ty dệt nhuộm Sài Gòn công suất 2000m3ngày

Công nghệ - Môi trường

... dựng hệ thống xử nước thải trước thải vào nguồn tập trung Do đồ án Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty dệt nhuộm Sài Gòn công suất 20 00m3/ngày” đề phương pháp xử nước thải ... chọn công nghệ 22 I Lựa chọn công nghệ 22 1) Cơ sở lựa chọn công nghệ 22 1) Cơ sở lựa chọn công nghệ 22 Trang ii Dề xuất dây chuyền công nghệ 22 ii ... chuyền công nghệ 22 a) Sơ đồ dây chuyền công nghệ .22 Thuyết minh sơ đồ công nghệ 23 b Tính toán công trình đơn vò .24 b Tính toán công trình đơn vò 24 1)...
 • 56
 • 813
 • 0

đề xuất phương ántính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho chợ Vĩnh Tân

đề xuất phương án và tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho chợ Vĩnh Tân

Công nghệ - Môi trường

... phương án tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho Chợ Vónh Tân Chương : ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁNTÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI CHO CH VĨNH TÂN 4.1 Cơ sở để đưa phương án xử Việc ... Phan Thò Kiều Thanh Trang 66 Chương 4: Đề xuất phương án tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho Chợ Vónh Tân 4 .2. 2 Đề xuất phương án xử nước thải • Các thông số tính toán thiết kế ... Kiều Thanh Trang 65 Chương 4: Đề xuất phương án tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho Chợ Vónh Tân Vấn đề vấn đề cần quan tâm đònh lựa chọn công trình xử thể công nghệ xử phù...
 • 56
 • 675
 • 2

Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty dệt nhuộm Sài Gòn công suất 2000m3ngày

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Công ty dệt nhuộm Sài Gòn công suất 2000m3ngày

Công nghệ - Môi trường

... tình hình đó, Công ty cần xây dựng hệ thống xử nước thải trước thải vào nguồn tập trung Do đó, đồ ánToán thiết kế hệ thống xử nước thải cho Công ty dệt nhuộm Sài Gòn công suất 20 00m3/ngày” ... TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI 24 I Lựa chọn công nghệ 24 I Lựa chọn công nghệ 24 1) Cơ sở lựa chọn công nghệ .25 1) Cơ sở lựa chọn công ... xuất công nghệ xử nước thải thích hợp mặt trạng Công ty dệt nhuộm Sài gòn c Phạm vi giới hạn đề tài Phạm vi giới hạn đề tài Tính toán thiết kế hệ thống xử khí thải cho công ty Công ty Dệt...
 • 7
 • 621
 • 4

Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải cho công ty TNHH thực phẩm Hồng Thái

Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho công ty TNHH thực phẩm Hồng Thái

Công nghệ - Môi trường

... - li 11 96 25 40 Chp s - li 14 71 27 39 Bn s - li 57 1 42 26 33 Dng li 68 113 28 32 Hai phớa theo chiu di( dũng 85 311 17 28 57 340 13 25 Dng li 28 198 25 36 Mt phớa theo chiu di ... ngha quan trng c bit i vi cỏc quỏ trỡnh x hoỏ v sinh hc: vic lm n nh nng nc thi s giỳp cho gim nh kớch thc cụng trỡnh x lý, n gin hoỏ cụng ngh x v tng cao h qu x 2. 4 .2 X nc thi ... Chiu cao (m) H1 2, 3 Chiu di L2 1,8 Chiu rng (m) B2 1,5 Chiu cao (m) H2 2, 3 Ngn th nht Ngn th hai 4.5 B iu hũa 4.5.1 Nhim v GVHD: TS Lờ c Trung SVTH: Vừ Th Trang http://www.vinawater.org Trang...
 • 67
 • 693
 • 3

tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho công ty Mai Vàng

tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho công ty Mai Vàng

Công nghệ - Môi trường

... Thanh Vân Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải Công ty TNHH Thực phẩm Vàng CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC THẢI 2. 1 TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC THẢI: Các loại nước ... CHỨA BÙN 39 Xử bùn Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải Công ty TNHH Thực phẩm Vàng GVHD : ThS Nguyễn Hữu Tâm SVTH : Hồ Thanh Vân 40 Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải Công ty ... Thanh Vân Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải Công ty TNHH Thực phẩm Vàng phân tử nước vi khu n, virút,… loại kò nước đóng vai trò chủ yếu công nghệ xử nước nói chung xử nước thải...
 • 111
 • 622
 • 1

tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho công ty thuộc da

tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho công ty thuộc da

Công nghệ - Môi trường

... xây dựng hệ thống xử nước thải, hệ thống xử nước thải cách nhà xưởng sản xuất 40 m, vò trí cuối hướng gió 5 .2 Đề xuất công nghệ xử nước thải thuộc da Hình 12_ Công nghệ xử nước thải thuộc ... để tính toán thiếtcông nghệ xử lý, đònh đến phương pháp xử hiệu xử hệ thống xử nước thải thuộc da Các thông số quan tâm đến nhà máy vào hoạt động tạo nước thải, nước thải phân tích ... Phương pháp thống - Phương pháp so sánh - Phương pháp chuyên gia 1.4 Nội dung đề tài - Giới thiệu công nghệ xử nước thải thuộc da Lựa chọn công nghệ xử Tính toán thiết kế công trình SVTH:...
 • 100
 • 1,080
 • 6

Nghiên cứu và tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho nhà máy giấy Bình An

Nghiên cứu và tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy giấy Bình An

Công nghệ - Môi trường

... TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY XEO GIẤY BÌNH AN 6.1 Các số liệu làm sở thiết kế 6 .2 Đề xuất phương án xử 6.3 Tính toán thiết kế công trình đơn vò Chương VII KHÁI TOÁN ... đích việc û nước thải 3 .2 Các phương pháp xử nước thải công nghiệp 3.3 Các phương pháp xử nước thải công nghiệp giấy 3.4 Giới thiệu số công trình xử nước thải ngành công nghiệp giấy ... III TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC THẢIXỬ NƯỚC THẢI NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY 3.1 Mục đích việc xử nước thải Mục đích trình xử nước thải loại bớt chất ô nhiễm có nước thải đến...
 • 128
 • 624
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25