tính toán hệ thống pin mặt trời làm việc độc lập

Nghiên cứu hệ mật mã khối dựa trên hỗn loạn rời rạc

Nghiên cứu hệ mật mã khối dựa trên hỗn loạn rời rạc

Điện - Điện tử

... bất thường hệ thống hỗn loạn tạo tính phi tuyến bên nhiễu Sự vận động dự báo dài hạn Hệ thống xác định: hệ thống thông số thống kê xác suất Đây điểm khác quan trọng hệ thống hỗn loạn hệ thống nhiễu ... phá hủy toàn hệ thống Mặt khác, công không xuất phát từ mạng mà tiềm ẩn từ bên hệ thống Các công bên mạng tiếp cận mặt vật lý thiết bị hệ thống đạt quyền truy cập không hợp lệ hệ thống Như vậy, ... dễ dàng Năng lực tính toán mô hình điện toán đám mây có xviii thể giải toán lớn mà trước khó thực thi mạng máy tính cục Điều tạo mâu thuẫn việc lưu trữ liệu lớn hệ thống máy tính xa lạ dễ bị...
 • 128
 • 733
 • 0
Luận văn: một số nghiên cứu định tính của hệ phương trình sai phân ẩn tuyến tính có tham số điều khiển pot

Luận văn: một số nghiên cứu định tính của hệ phương trình sai phân ẩn tuyến tính có tham số điều khiển pot

Thạc sĩ - Cao học

... chứng minh đơn giản 2.4.2 Tính ổn định hóa hệ phương trình sai phân tuyến tính có tham số điều khiển Nói chung tính chất ổn định quan hệ thống thực tế, nhiên với hệ bất kì, tính chất lúc có Câu hỏi ... lai Tính không nhân đặc trưng cho hệ rời rạc suy biến Tính không nhân tượng thường xảy hệ thống thực tế Thí dụ, mô hình động Leontief hệ thống kinh tế mô tả hệ phương trình sau x(k ) Ax(k ) B ... điểm Hệ thống không nhân biến không gian nhiều biến thời gian 2.3.2.1 Tính nhân trạng thái đầu vào Không tính tổng quát, ta giả thiết hệ (2.20) có dạng (2.21) Rõ ràng, hệ lùi (2.21b) nhân hệ (2.21)...
 • 65
 • 434
 • 0
Luận án tiến sĩ Nghiên cứu tối ưu hóa thiết kế độ lớn và tham số điều khiển nguồn năng lượng hệ động lực xe hybrid

Luận án tiến sĩ Nghiên cứu tối ưu hóa thiết kế độ lớn và tham số điều khiển nguồn năng lượng hệ động lực xe hybrid

Tiến sĩ

... trang bị AQ EM nhỏ có ICE làm việc yêu cầu công suất lớn; (3) Hệ thống truyền động: S-HEV có hệ thống truyền động đơn giản so với kiểu ô tô hybrid khác Do có EM có liên hệ khí với bánh xe chủ động ... TẠO CỦA Ô TÔ HYBRID Về phương diện cấu tạo, ô tô truyền thống ô tô hybrid khác hệ thống động lực Hệ thống động lực ô tô hybrid (sau gọi tắt hệ động lực hybrid) phổ biến cấu thành từ ICE nhiều EM ... chủ động phải công suất cực đại động ô tô truyền thốngtính kỹ thuật tương đương, mà công suất nguồn động lực phải lựa chọn cho hệ thống làm việc với tiêu kinh tế - kỹ thuật - môi trường cao...
 • 162
 • 347
 • 0
Nghiên cứu tối ưu hóa thiết kế độ lớn và tham số điều khiển nguồn năng lượng hệ động lực xe hybrid (TT)

Nghiên cứu tối ưu hóa thiết kế độ lớn và tham số điều khiển nguồn năng lượng hệ động lực xe hybrid (TT)

Tiến sĩ

... phần mềm tính toán ADVISOR  Bước 3: Tính toán fitness cho tất phần tử quần thể ong trinh sát dựa theo phương trình (2.22); chọn m ong trinh sát có fitness từ cao tới thấp  Bước 4: Thực việc tìm ... xác định điểm làm việc nguồn lượng theo thời điểm chu trình vận hành Kết đầu Y khối THIẾT BỊ sẽ xác định lượng tiêu thụ nhiên liệu FC, hàm lượng chất độc hại HC, CO, NO khí thải tính động lực ... nhiên việc tìm lời giải cho G(X) nhỏ nhất phải thỏa mãn điều kiện ràng buộc tính động lực học xe Trong BBA, việc lựa chọn lời giải tốt nhất dựa vào Fn(X), để xét thêm điều kiện ràng buộc mặt...
 • 24
 • 286
 • 0
Nghiên cứu tối ưu hóa thiết kế độ lớn và tham số điều khiển nguồn năng lượng hệ động lực xe hybrid

Nghiên cứu tối ưu hóa thiết kế độ lớn và tham số điều khiển nguồn năng lượng hệ động lực xe hybrid

Thạc sĩ - Cao học

... bị BT EM nhỏ có ICE cùng làm việc yêu cầu công suất lớn; (3) Hệ thống truyền động: S-HEV có hệ thống truyền động đơn giản so với kiểu ô tô hybrid khác Do có EM có liên hệ khí với bánh xe chủ động ... chủ động phải công suất cực đại động ô tô truyền thốngtính kỹ thuật tương đương, mà công suất nguồn động lực phải lựa chọn cho hệ thống làm việc với tiêu kinh tế - kỹ thuật - môi trường cao ... TẠO CỦA Ô TÔ HYBRID Về phương diện cấu tạo, ô tô truyền thống ô tô hybrid khác hệ thống động lực Hệ thống động lực ô tô hybrid (sau gọi tắt hệ động lực hybrid) phổ biến cấu thành từ ICE nhiều EM...
 • 177
 • 166
 • 0
Một số điều khiển tiện ích trong Visual basic

Một số điều khiển tiện ích trong Visual basic

Kỹ thuật lập trình

... thông làm việc tuyến điện thoại binh thường (không phi Internet) Nhiều tính chất khác điều khiển cho phép ta ấn định cổng truyền thông xác lập cần thiết, tốc độ baud, số lượng bit d liệu tính ... nằm đáy biểu mẫu hay dùng để hiển thị tỡnh trạng ứng dụng bổ xung hình ảnh van vào panen cách làm việc với hộp thoại Ngoài vào thời gian thực hiện, bạn dùng phương pháp Add cách khai báo trước ... phát sinh lỗi hay không, điều tuỳ thuộc vào giá trị hành tính chất CancelError Nếu muốn bẫy thao tác nhắp nút Cancel người dùng, ta ấn định tính chất True vào thời gian thiết kế dùng mã đây: [FormName].CommonDialogControlName.Ca...
 • 16
 • 734
 • 9
Cơ sở điều khiển tự động

Cơ sở điều khiển tự động

Kỹ thuật lập trình

... Khảo sát tính ổn định hệ thống khảo sát hệ thống trình: độ xác lập Ta thấy trình xác lập, hệ thống ổn định Xét ổn định hệ thống chủ yếu khảo sát hệ thống trình độ Một hệ thống tuyến tính liên ... vào tính chất truyền tín hiệu mà hệ thống tuyến tính lại phân làm hai loại hệ thống liên tục tuyến tính hệ thống rời rạc tuyến tính Các khái niệm liên tục rời rạc hiểu theo biến thời gian - Hệ thống ... tần số để từ xét đặc tính tần số hệ thống Thông thường, hệ thống ĐKTĐ phân thành hệ thống hở hệ thống kín U Wh ( p ) Y U Wh ( p ) (a) Y (b) Hình 1.7 Sơ đồ hệ thống hở (a) hệ thống kín (b) Gọi Wh...
 • 152
 • 2,766
 • 5
Cơ sở điều khiển tự động 1

Cơ sở điều khiển tự động 1

Tự động hóa

... tuyến tính hệ thống phi tuyến - Hệ tuyến tính hệ thống mà tất phần tử tuyến tính - Hệ phi tuyến hệ thống mà cần phần tử phi tuyến Nội dung lý thuyết điều khiển tự động sâu nghiên cứu hệ tuyến tính ... vào tính chất truyền tín hiệu mà hệ thống tuyến tính lại phân làm hai loại hệ thống liên tục tuyến tính hệ thống rời rạc tuyến tính Các khái niệm liên tục rời rạc hiểu theo biến thời gian - Hệ thống ... HỌC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG Các đặc tính quan trọng hệ thống điều khiển tự động bao gồm: đặc tính tĩnh, đặc tính động, đặc tính thời gian đặc tính tần số Đặc tính tĩnh đưa quan hệ vào hệ th...
 • 6
 • 1,866
 • 14
Cơ sở điều khiển tự động 2

Cơ sở điều khiển tự động 2

Tự động hóa

... tần số để từ xét đặc tính tần số hệ thống Thông thường, hệ thống ĐKTĐ phân thành hệ thống hở hệ thống kín U Wh ( p ) Y U Wh ( p ) (a) Y (b) Hình 1.7 Sơ đồ hệ thống hở (a) hệ thống kín (b) Gọi Wh ... trúc hệ thống 10 y1 A1 p y = y1 Chương Mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động u (t ) y B + t ∫0 ( y ) dτ + C + y (t ) A Hình 1.4 Sơ đồ cấu trúc trạng thái hệ * Nếu đặc tính động học hệ thống ... 1.5 Sơ đồ cấu trúc hệ thống u (t ) y B + t y ∫0 ( ) dτ + + C y (t ) A Hình 1.6 Sơ đồ cấu trúc trạng thái hệ 1.2.2 Mô tả hệ thống miền tần số Để xác định đặc tính tần số hệ thống, trước hết phải...
 • 6
 • 1,528
 • 11
Cơ sở điều khiển tự động 3

Cơ sở điều khiển tự động 3

Tự động hóa

... hệ thống: W ( p) = Y = W1.W2 Wn U 14 (1.27) Chương Mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động 1.3.2 Hệ thống gồm phần tử mắc song song Hệ thống xem gồm phần tử mắc song song tín hiệu vào hệ thống ... tả toán học hệ thống điều khiển tự động Ví dụ 1.1: Xác định hàm truyền đạt hệ thống có sơ đồ hình 1.16: W6 U + + W1 B W2 W3 A Y W4 W5 Hình 1.16 Để tính hàm truyền đạt hệ thống, ta phải chuyển hệ ... e U Y W1 F + W2 W2 (a) (b) Hình 1.10 Sơ đồ hệ thống có mạch phản hồi âm (a) dương (b) 15 Chương Mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động *Xét hệ thống có phản hồi âm (hình 1.10a): e =U − F...
 • 6
 • 1,105
 • 9
Cơ sở điều khiển tự động 4

Cơ sở điều khiển tự động 4

Tự động hóa

... Chương Mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động Bài 10: Cho hệ thống hình sau: U(p) W1(p) W2(p) W3(p) Tìm hàm truyền đạt hệ thống? Bài 11: Cho hệ thống hình sau Tìm hàm truyền đạt hệ thống? U(p) ... hệ thống liên tục tuyến tính từ PTVP mô tả trình động học hệ thống dạng: a0 dn y dt n + a1 dn−1y dt n−1 + + an−1 dy + any = ku dt Bài 5: Đặc tính tần số hệ thống hở? Bài 6: Đặc tính tần số hệ ... đồ khối hệ thống điều khiển điển hình? Bài 2: Thế hàm truyền đạt hệ thống? a Hàm truyền đạt hệ thống tỉ số tín hiệu tín hiệu vào hệ thống biểu diễn theo thời gian b Hàm truyền đạt hệ thống tỉ...
 • 6
 • 1,311
 • 9
Cơ sở điều khiển tự động 6

Cơ sở điều khiển tự động 6

Tự động hóa

... Chương Các đặc tính hệ thống điều khiển tự động liên tục Tất phần tử mà đặc tính tĩnh không liệt vào bốn loại thuộc phần tử phi tuyến * Đặc tính động học phần tử: mô tả thay ... Chương Các đặc tính hệ thống điều khiển tự động liên tục A (ω ) BT −∞ ← ω ω →∞ ϕ (ω ) PT −∞ ← ω ω →∞ I (ω ) TBP ω = −∞ ω=∞ R (ω ) ω=0 Hình 2.3 Các đặc tính tần số phần tử Đặc tính biên tần phần ... đường đặc tính gọi đặc tính tần biên pha (TBP) đường đặc tính đối xứng qua trục thực Vì vậy, xây dựng đặc tính BT, PT, TBP, ta xét ω thay đổi từ đến ∞ Hình 2.3 ví dụ xây dựng đặc tính tần số...
 • 6
 • 1,131
 • 9
Cơ sở điều khiên tự động 5

Cơ sở điều khiên tự động 5

Tự động hóa

... Chương Các đặc tính hệ thống điều khiển tự động liên tục - Hàm truyền tần số: W ( jω ) = k - Đặc tính BT: A (ω ) = k - Đặc tính PT: ϕ (ω ) = - Đặc tính BTL: L (ω ) = 20.lg k Các đặc tính tần số ... t ) = α k e −α t 32 Chương Các đặc tính hệ thống điều khiển tự động liên tục h (t ) k k (t ) αk t t Hình 2.6 Đặc tính thời gian khâu quán tính bậc * Các đặc tính tần số: - Hàm truyền tần số: W ... quán tính + Hàm trọng lượng k(t) khâu quán tính bậc cho ta thấy, hàm độ h(t) đạt giá trị xác lập hàm trọng lượng k(t) giảm 0, có nghĩa lúc khâu quán tính bậc giải phóng sức ì quán tính + Đặc tính...
 • 6
 • 1,184
 • 7
Đề thi môn Cơ sở điều khiển tự động

Đề thi môn Cơ sở điều khiển tự động

Cao đẳng - Đại học

... Với điều kiện khâu quán tính bậc làm việc khâu nguyên hàm? ω < ωc a Tần số làm việc b Tần số làm việc ω > c Tần số làm việc ω > ωc d Tần số làm việc ω = ωc 32/ Mối quan hệ hàm độ hàm trọng lượng? ... THIẾT KẾ HỆ THỐNG RỜI RẠC 1/ Để xét tính ổn định hệ thống rời rạc, ta phải làm gì? a Tìm nghiệm phương trình vi phân biểu diễn hệ thống b Tìm nghiệm phương trình sai phân biểu diễn hệ thống c Lập ... cho trình độ hệ thống Không cho thông tin thay đổi Dùng để xét tính ổn định hệ thống Đặc trưng cho trình xác lập hệ thống 17/ Định nghĩa tính điều khiển quan sát hệ rời rạc giống với hệ liên tục?...
 • 53
 • 2,858
 • 11
Thiết kế hệ thống xử lý nhận dạng số & điều khiển hiển thị 3 chiều

Thiết kế hệ thống xử lý nhận dạng số & điều khiển hiển thị 3 chiều

Cơ khí - Vật liệu

... bên cạnh công nghệ chiều phát triển nhanh chóng Tất chúng ứng dụng hệ thống nhúng Sau thấy tầm quan trọng ứng dụng hệ thống nhúng ưu quảng cáo Led Em thực đề tài: “Thiết kế hệ thống xử lý nhận ... LỜI MỞ ĐẦU     Hệ thống nhúng phát triển với nhiều ứng dụng khác Việc nghiên cứu, ứng dụng hệ thống nhúng phần mềm phát triển cần thiết, ngành mũi nhọn ... vào thực tế Đề tài thiết kế sản phẩm Chương 1: Giới thiệu hệ thống nhúng Chương 2: Cơ sở xử lý số thiết bị Chương 3: Phân tích thiết kế hệ thống xử lý nhận dạng số & điều khiển hiển thị chiều Chương...
 • 10
 • 547
 • 5
Tìm hiểu tổng đài điện tử số điều khiển theo chương trình lưu trữ SPC

Tìm hiểu tổng đài điện tử số điều khiển theo chương trình lưu trữ SPC

Điện - Điện tử - Viễn thông

... trữ số liệu trình làm việc giúp việc vận hành khai thác, bảo dưõng quản lý cách tối ưu dễ dàng + Có thể áp dụng cộng nghệ máy tính vào việc quản lý, từ áp dụng tiến công nghệ máy tính vào tổng đài ... ĐIỀU CHẾ XUNG MÃ - Hệ thống thông tin tương tự hệ thống thông tin truyền thông, tồn phát triển suốt thời gian dài, có nhiều nhược điểm cần có đổi - Hệ thống thông tin số hệ thống thông tin mà ... làm việc chuyển mạch T1 làm việc nối khe thời gian vào TSi với khe thời gian chuyển mạch T Như chuyển mạch T làm việc chế độ bắt buộc đầu chuyển mạch T1 hàng chuyển mạch S Chuyển mạch S làm việc...
 • 111
 • 511
 • 0
Đề thi cơ sở điều khiển tự động

Đề thi cơ sở điều khiển tự động

Tự động hóa

... GC (z ) máy tính (0.5 điểm) Biết G ( s ) = Xác đònh hàm truyền hệ thống kín (0.5 điểm) Đánh giá tính ổn đònh hệ kín dùng tiêu chuẩn Routh-Hurwitz mở rộng tiêu chuẩn Jury (1.0 điểm) Tính đáp ứng ... dương nên hệ thống ổn đònh Tiêu chuẩn Hurwitz: Do hệ số (2) dương, đồng thời a1 a − a0 a3 = × 2.99 − 0.01 × = 2.95 > nên theo tiêu chuẩn Hurwitz ta kết luận hệ thống ổn đònh Cách 3: Dùng máy tính ... Bode hệ thống hở sau hiệu chỉnh Xác đònh tần số cắt biên, tần số cắt pha, độ dự trữ biên độ dự trữ pha hệ thống sau hiệu chỉnh (1.0 điểm) Khâu hiệu chỉnh GC ( s ) sử dụng có khuyết điểm làm giảm...
 • 8
 • 1,302
 • 32

Xem thêm