tính chất quang điện của vat lieu nano

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu nanospinen bậc ba AB2O4 (a = cu2+, zn2+; b = al3+, cr3+) trong phản ứng oxidehydro hoá etylbezen

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu nanospinen bậc ba AB2O4 (a = cu2+, zn2+; b = al3+, cr3+) trong phản ứng oxidehydro hoá etylbezen

Thạc sĩ - Cao học

... XRD tính kích thước hạt theo phương trình Scherrer, TEM, BET đã cho thấy các nanospinel đạt kích thước hạt~10mm. Các nanospinel có tính axit cao. Tiến hành khảo sát hoạt tính xúc tác của cac nanospinel ... các nanospinen. Các công thức của các nanospinen theo tính toán và công thức nanospinen tìm được theo phương pháp phân tích nguyên tố EDX. Từ kết quả XRD rút ra các đặc trưng của các hạt nano ... Phổ EDX của nanospinen ZnCr2O4 . Hình 3.8 Giản đồ TPD-NH3 của ZnCr2O4 Kết quả diện tích bề mặt riêng của ZnCr2O4 là: 111.150 m2/g. Kết quả xác định độ axit của các nanospinen...
 • 29
 • 719
 • 1

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ điện của vật liệu nhiệt điện hệ orthor ferrit la(ticofe)o3

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ điện của vật liệu nhiệt điện hệ orthor ferrit la(ticofe)o3

Khoa học tự nhiên

... thể” và có thể dự đoán các mẫu này sẽ có tính chất tốt nhất.3.2 Tính chất điện của hệ orthorferrit La(TiCoCuFe)O3 Sự phụ thuộc nhiệt độ của điện trở suất của các mẫu La(TiCoFe)O3 nung thiêukết ... vi, tính chất điện và tính chất từ của vật liệu chế tạo được.- Chương 3 : Kết quả và thảo luận. Trình bày những kết quả chế tạo mẫu,nghiên cứu cấu trúc tinh thể, cấu trúc tế vi, tính chất điện ... trí A của hệ. Sự biến đổi cấu trúc, méo mạng, các sai hỏngmạng ảnh hưởng nhiều đến tính chất nhiệt điện của chúng như hệ số Seebeck và điện trở suất. Kết quả nghiên cứu tính chất nhiệt điện trên...
 • 49
 • 766
 • 1

Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nữa

Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nữa

Công nghệ - Môi trường

... mà vẫn không làm thay đổi tính chất cơ học của vậtliệu.b. Nền polyme [4]Đây là một trong những cấu tử chính của vật liệu PC. Polyme là pha liêntục đóng vai trò chất kết dính làm nhiệm vụ ... Trong đó xenlulo, hemixenlulo và lignin làcác thành phần ảnh hưởng lớn đến các tính chất của sợi. Thành phần hóa học của sợi phụ thuộc vào môi trường sống, tuổi cây, phương pháp tách sợi …[7]SVTH: ... rắn• Vật liệu PC nền nhựa nhiệt dẻo Theo pha gia cường:• Chất gia cường dạng phân tán (bột).• Chất gia cường dạng sợi ngắn hay vẩy.• Chất gia cường dạng sợi liên tục (sợi cacbon, sợi thủy tinh…).•...
 • 7
 • 1,132
 • 17

Tính chất cơ học của vật liệu polyme compozit từ nhựa nền epoxydian gia cường bằng mát dứa dại

Tính chất cơ học của vật liệu polyme compozit từ nhựa nền epoxydian gia cường bằng mát dứa dại

Công nghệ - Môi trường

... tanit.b/ Tính chất của sợi.Nhìn chung, độ bền và độ cứng của sợi phụ thuộc vào hàm lượng xenlulo vàgóc nghiêng xoắn (góc tạo bởi vi sợi của thành thứ 2 phía trong với trục của sợi). cấutrúc vá tính ... dính của sợi và nhựa nền. ngoàira, xử lý kiềm còn làm tăng một vài tính cơ lý và hóa học của sợi . Sử dụng chất liên kết hóa học [9]:Người ta thường sử dụng chất liên kết là các hợp chất ... thành thứ 2 phía trong với trục của sợi). cấutrúc vá tính chất của sợi lại phụ thuộc vào nguồn khai thác tuổi của cây. Tính chất kéo của sợi dứa không đồng nhất trên toàn bộ chiều dài sợi, phần...
 • 55
 • 1,194
 • 5

Luận văn tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng

Luận văn tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng

Kiến trúc - Xây dựng

... lâu dài. 1.3. Tính chất cơ học 1.3.1. Tính biến dạng của vật liệu Tính biến dạng của vật liệutính chất của nó có thể thay đổi hình dáng, kích thước dưới sự tác dụng của tải trọng bên ... nặng 0,3-0,7 Đá granit 0,02-0,06 1.2.4. Các tính chất của vật liệu liên quan đến nhiệt Tính dẫn nhiệt Tính dẫn nhiệt của vật liệutính chất để cho nhiệt truyền qua từ phía có nhiệt độ ... MgCO3), các hợp chất sắt Fe(OH)3, FeS2, tạp chất hữu cơ ở dạng than bùn, bi tum v.v các tạp chất đều ảnh hưởng đến tính chất của đất sét. Màu sắc của đất sét là do tạp chất vô cơ và hữu...
 • 76
 • 482
 • 0

Báo cáo " Tính chất cơ học của vật liệu polymer compozit từ nhựa epoxy DER-331 gia cường bằng mat lai tạo dứa dại/thủy tinh " docx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... tren bang 1. Sd lieu tren bang 1 cho tha'y vat lieu PC sgi dda dai xd ly kiim cd tfnh cha't ca hgc cao hon vat lieu PC sgi chua xd ly. Mdc do tang do ben cda vat lieu cua sgi sau ... hgc cua vat lieu khdng giam nhiiu mi ham lugng sgi mat dda dai dat khi eao. Vat lieu compozit cd ty le sgi dda dai/thuy tinh = 50/50 la lua ebon td't nhat de che tao vat lieu PC. ... dai/thuy tinh din tinh chat co hgc cua vat lieu PC Kit qua xic dinh tinh chat ca hge cua vat lieu PC tren hinh 6 cho tha'y tfnh chat co hgc cua vat lieu giam khi tang ham Iugng mat dda...
 • 8
 • 719
 • 3

Chương I: Những tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng pptx

Chương I: Những tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng pptx

Kiến trúc - Xây dựng

... gia của bê tông►2 .Tính chất của vữa f(X,N/CKD,cốt liệu,phụ gia) +tính dẻo f(X,N/CKD,cốt liệu,phụ gia)Độ dẻo của vữa là tính chất quan trọng đảm bảo năng suất lao động và chất lượng khối xây +tính ... khác nhau của một chất +Đặc điểm của các chất có cấu tạo tinh thể là có nhiệt độ nóng chảy ở p không đổi và có dạng hình học của tinh thể(ở mỗi dạng thù hình ) nhất định +tính chất của đơn tinh ... hàng loạt các tính chất của VLXD tính chịu lửa,bền sinh vạt,các đặc trưng cơ học và đặc tính kỹ thuật khác.Riêng với kim loại hoặc hợp kim thì thành phần hoá học của nó được tính bằng % các...
 • 15
 • 1,781
 • 17

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu mao quản trung bình trật tự thuộc họ MCM-41 và SBA-15 chứa sắt

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu mao quản trung bình trật tự thuộc họ MCM-41 và SBA-15 chứa sắt

Tiến sĩ

... soát pH của quá trình lân cận của pH đẳng điện của oxit silic (pH ≈ 2,2). 2. Sự hiện diện của Fe trong vật liệu MCM-41 và SBA-15 (ở ngoài mạng và trong mạng) đều ảnh hưởng đến tính chất bề ... có tính chất bề mặt khác nhau dẫn đến tính chất xúc tác và hấp phụ rất đa dạng. Trong số các vật liệu được biết hiện nay, các hệ (Fe)SBA-15 và (Fe)MCM-41 đang thu hút nhiều được sự chú ý của ... xy⎯⎯→ Kết quả cho thấy chất xúc tác (Fe)SBA-15 rất ổn định, hoạt tính xúc tác và độ chọn lọc cao, có khả năng hoạt động lâu dài. Nhờ đó khắc phục được những nhược điểm của của xúc tác đồng thể...
 • 26
 • 802
 • 1

Luận văn tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng potx

Luận văn tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng potx

Kiến trúc - Xây dựng

... MgCO3), các hợp chất sắt Fe(OH)3, FeS2, tạp chất hữu cơ ở dạng than bùn, bi tum v.v các tạp chất đều ảnh hưởng đến tính chất của đất sét. Màu sắc của đất sét là do tạp chất vô cơ và hữu ... Độ cứng Độ cứng của vật liệu là khả năng của vật liệu chống lại được sự xuyên đâm của vật liệu khác cứng hơn nó. Độ cứng của vật liệu ảnh hưởng đến một số tính chất khác của vật liệu, vật ... hút nước của vật liệu phụ thuộc vào độ rỗng, đặc tính của lỗ rỗng và thành phần của vật liệu. Ví dụ: Độ hút nước theo khối lượng của đá granit 0,02 ÷ 0,7% của bê tông nặng 2 ÷ 4% của gạch...
 • 76
 • 389
 • 0

NHỮNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG

NHỮNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Kiến trúc - Xây dựng

... hưởng của hoá chất Khi vật liệu tiếp xúc với hoá chất thì xẩy ra các phản ứng hoá học làm thay đổi thành phần của vật liệu dẫn tới các tính chất của vật liệu cũng thay đổi như sự ăn mòn của ... chống ăn mòn về hoá chất. II- Tính chất cơ học của vật liệu 1- Tính biến hình a- Định nghĩa: Là tính chất đặc trưng cho sự thay đổi về hình dáng và biến đổi về thể tích của vật liệu khi ... trình biến hình ta có: + Tính đàn hồi: là tính chất của vật liệu phục hồi được hình dạng và kích thước ban đầu khi bỏ ngoại lực tác dụng. + Tính dẻo: là tính chất của vật liệu không lấy lại...
 • 7
 • 997
 • 7

khả năng chảy nhớt, cấu trúc và tính chất cơ lí của vật liệu doc

khả năng chảy nhớt, cấu trúc và tính chất cơ lí của vật liệu doc

Hóa học - Dầu khí

... th:c nano là mt phng pháp có hi6u qu* và !Fy tri&n v ng !& ch' to v>t li6u compozit PVC có tính nJngcao (high performance). Trong s3 các ph% gia có kích th:c nano, nano ... Tr. 18-23 KH NNG CHY NHT, CU TRÚC VÀ TÍNH CHT C LÍ CAVT LIU COMPOZIT POLYVINYL CLORUA/NANOCLAY THÁI HOÀNG, NGUY%N THC KIM, '( QUANG TH*M, NGUY%N TI+N D-NG, L/ ÁNH NGC, NGUY%N ... Ngoài ra, clay bi'n tính khá thân thi6n v:i môi trVng và giá rW hn nhi(u so v:i các ph% gia nano khác. Các công trình liên quan t:i v>t li6u compozit PVC /nano clay m:i chY !"c...
 • 6
 • 444
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25