tình huống pháp luật về hợp đồng dân sự

Quy định của pháp luật về hợp đồng kinh doanh

Quy định của pháp luật về hợp đồng kinh doanh

Quản trị kinh doanh

... của pháp luật về hợp đồng kinh tếI khái quát về hợp đồng tín dụng hợp đồng kinh tế. 1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại hợp đồng kinh tế.1.1 Khái niệm hợp đồng kinh tế.Theo điều 1 Pháp lệnh hợp ... năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.+ Công ty hợp danh: Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải có đủ năng lực pháp luật dân sự và hoạt ... hóa.+ Hợp đồng gia công, dịch vụ.+ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và triển khai kỹ thuật.+ Các loại hợp đồng khác.- Căn cứ vào thời gian của hợp đồng: + Hợp đồng kinh tế ngắn hạn.+ Hợp đồng...
 • 70
 • 1,255
 • 3

Pháp luật về hợp đồng nhập khẩu và thực tiễn áp dụng tại hợp tác xã CN Quyết Tiến.doc

Pháp luật về hợp đồng nhập khẩu và thực tiễn áp dụng tại hợp tác xã CN Quyết Tiến.doc

Khoa học xã hội

... kết hợp đồng hay không. Ở Việt Nam, luật quốc gia có liên quan đến hợp đồng ngoại thương nói chung và hợp đồng xuất nhập khẩu nói riêng là luật Thương mại 2005, bộ luật Hàng hải, bộ luật Dân ... hệ hợp đồng; Luật Điều chỉnh hợp đồngluật quốc gia, các Điều ước quốc tế và các tập quán quốc tế khác về thương mại và hàng hải.2. Đặc điểmSo với hợp đồng mua bán trong nước, hợp đồng ... theo sự thoả thuận của các bên tham gia hợp đồng, nguồn luật Điều chỉnh có thể là luật quốc gia, luật quốc tế, tập quán thương mại quốc tế hay tiền lệ pháp (án lệ) về thương mại.3.1. Luật...
 • 58
 • 1,399
 • 0

vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động

vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động

Khoa học xã hội

... PHẠM PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM 2.1. Các hành vi vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động 2.1.1. Hành vi giao kết hợp đồng ... phạm pháp luật về hợp đồng lao động 15 1.2.2.3. Chủ thể của vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động 17 1.2.2.4. Khách thể của vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động 21 1.3. Sự điều chỉnh của pháp ... PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM 31 2.1. Các hành vi vi phạm pháp luật về hợp đồng lao động 31 2.1.1. Hành vi giao kết hợp đồng...
 • 15
 • 1,350
 • 5

Pháp luật về hợp đồng nhập khẩu và thực tiễn áp dụng tại hợp tác xã Công nghiệp Quyết Tiến

Pháp luật về hợp đồng nhập khẩu và thực tiễn áp dụng tại hợp tác xã Công nghiệp Quyết Tiến

Kinh tế - Thương mại

... 1.3. Hợp đồng dân sự Là các loại hợp đồng trong lĩnh vực này chủ yếu là hợp đồng thuê nhà cửa, kho bãi, đất đai và trụ sở giao dịch.2. Ký kết hợp đồng nhập khẩu nguyên vật liệu nhựa tại hợp ... vào pháp luật và bám sát pháp luật. Do vậy nhất thiết phải có sự hiểu biết cặn kẽ về pháp luật để làm căn cứ cho công tác ký kết cũng như thực hiện hợp đồng mới đảm bảo được tính chất pháp ... lý trong thực hiện. 2.4. Về vấn đề ký kết hợp đồng Trong ký kết hợp đồng nhập khẩu, hợp tác xã phải tuân thủ những qui định của pháp luật về mặt pháp lý cũng như về mặt nghiệp vụ thương mại...
 • 55
 • 547
 • 0

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU DO NHẦM LẪN VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO VAI TRÒ GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT CỦA THẨM PHÁN

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU DO NHẦM LẪN VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO VAI TRÒ GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT CỦA THẨM PHÁN

Báo cáo khoa học

... Điều 1110 BLDS Pháp quy định Sự nhầm lẫn chỉ là căn cứ làm cho hợp đồng vô hiệu khi đó là sự nhầm lẫn về bản chất của vật hoặc công việc là đối tượng của hợp đồng. Sự nhầm lẫn về chủ thể giao ... trong một số trường hợp đặc biệt. Theo pháp luật của Anh, nhầm lẫn về chủ thể chỉ có thể xảy ra trong trường hợp, ví dụ, A ký hợp đồng với B vì tưởng B là C5. Bộ Luật Dân sự Bắc Kỳ và Trung ... trường hợp, ví dụ, tại thời điểm ký kết hợp đồng tài sản là đối tượng của hợp đồng không còn tồn tại, hoặc trường hợp các bên trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại thời điểm ký kết hợp đồng không...
 • 7
 • 1,074
 • 9

Pháp luật về hợp đồng đại lý và thực tiễn áp dụng tại Công ty Gạch ốp lát Hà Nội

Pháp luật về hợp đồng đại lý và thực tiễn áp dụng tại Công ty Gạch ốp lát Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... quyền đồng ý thì ký, không đồng ý thì không xác lập hợp đồng. 2.2. Theo các lĩnh vực điều chỉnh của pháp luật. + Hợp đồng dân sự. Theo điều 388 Bộ Luật dân sự 2005 thì hợp đồng dân sựsự thỏa ... là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ.- Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ- Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính- Hợp đồng ... hợp đồng do đó chủ yếu chia thành các loại hợp đồng chủ yếu, theo điều 406 Bộ luật dân sự 2005:- Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau.- Hợp đồng đơn vụ là hợp...
 • 67
 • 938
 • 5

Pháp luật về hợp đồng và thực tiễn thực hiện hợp đồng xây dựng công trình thủy lợi tại công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Phòng

Pháp luật về hợp đồng và thực tiễn thực hiện hợp đồng xây dựng công trình thủy lợi tại công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Phòng

Kinh tế - Thương mại

... ngoài có năng lực pháp luật dân sự, đối với cá nhân còn phải có năng lực hành vi dân dự để ký kết và thực hiện hợp đồng. Năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của nhà thầu trong ... văn bản và hợp đồng đó phải đảm bảo các nguyên tắc sau: - Tuân thủ các quy định hiện hành của luật pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hợp đồng. Trong trường hợp luật pháp Việt ... phạm hợp đồng 8. Các thoả thuận khác theo từng loại hợp đồng 9. Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng Việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để đi tới kí kết hợp đồng...
 • 92
 • 1,185
 • 4

Pháp luật về hợp đồng gia công; thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng gia công tại Công ty cổ phần May Hưng Yên

Pháp luật về hợp đồng gia công; thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng gia công tại Công ty cổ phần May Hưng Yên

Kinh tế - Thương mại

... kết hợp đồng gia công Đối với các hợp đồng gia công trong nước, luật áp dụng của hợp đồng là luật Việt Nam (Luật thương mại 2005 hoặc Bộ luật dân sự 2005) tuỳ theo các yếu tố cấu thành của hợp ... sung hay không. Thực hiện hợp đồng Thực hiện hợp đồng là quá trình không thể thiếu để một hợp đồng được hoàn tất, dù là hợp đồng gia công với nước ngoài hay hợp đồng gia công trong nước thì ... cấp.Đối với hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài, khi kết thúc hợp đồng gia công hoặc hợp đồng gia công hết hiệu lực, các bên ký kết hợp đồng gia công phải thanh lý hợp đồng và làm...
 • 70
 • 1,452
 • 9

Pháp luật về hợp đồng xây lắp và thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ văn hóa

Pháp luật về hợp đồng xây lắp và thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ văn hóa

Kinh tế - Thương mại

... pháp luật. Theo quy định tại điều 411 Bộ luật dân sự, hợp đồng dân sự cũng vô hiệu trong trường hợp ngay từ khi ký kết, hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được vì lý do khách quan thì hợp ... Ngược lại sự vô hiệu của hợp đồng phụ không làm chấm dứt hợp đồng chính, trừ trường hợp các bên thoả thuận hợp đồng phụ là một phần không thể tách rời của hợp đồng chính.Cách xử lý hợp đồng kinh ... điểm của hợp đồng thì Bên A sẽ thưởng cho Bên B là: giá trị hợp đồng (không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng làm lợi). Phạt hợp đồng: - Bên B vi phạm về chất lượng phạt % giá trị hợp đồng bị...
 • 74
 • 648
 • 4

Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá - Thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần công nghiệp dịch vụ Cao Cường

Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá - Thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần công nghiệp dịch vụ Cao Cường

Kinh tế - Thương mại

... 2005.4. Hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu và xử lý hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu4.1. Quy định của pháp luật về hợp đồng vô hiệuTheo Điều 410 và 411 Bộ luật Dân sự 2005 quy định những trường hợp ... bỏ hợp đồng Hủy hợp đồng bao gồm hủy bỏ một phần hợp đồng và hủy bỏ toàn bộ hợp đồng (như phần chế độ sửa đổi, chấm dứt hợp đồng mua bán hàng hóa đã đề cập ở phần trước)Chế tài hủy bỏ hợp đồng ... gian hợp lý.- Phụ lục hợp đồng: Kèm theo hợp đồng có thể có phụ lục hợp đồng để quy định một cách cụ thể, chi tiết một số điều khoản của hợp đồng mà các bên phải làm rõ khi thực hiện hợp đồng...
 • 95
 • 1,801
 • 8

Pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và thực tiễn áp dụng tại Công ty Tư vấn đầu tư và dịch vụ tài chính

Pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và thực tiễn áp dụng tại Công ty Tư vấn đầu tư và dịch vụ tài chính

Kinh tế - Thương mại

... của hợp đồng: thì hợp đồng được chia thành hợp đồng miệng, hợp đồng văn bản, hợp đồng có công chứng chứng thực, hợp đồng mẫu… Dựa vào mối liên hệ quyền và nghĩa vụ giữa các bên: thì hợp đồng ... Dựa vào sự phụ thuộc lẫn nhau về hiệu lực của hợp đồng: thì hợp đồng được phân thành hai loại hợp đồng chính và hợp đồng phụ.Tại khoản 3 Điều 406 BLDS quy định: hợp đồng chính là hợp đồng mà ... toán phần hợp đồng đã thực hiện với nhau.- Hợp đồng chấm dứt khi một bên hủy bỏ hợp đồng. Để nâng cao tính kỷ luật trong thực hiện hợp đồng, pháp luật cho phép các bên trong hợp đồng được thỏa...
 • 73
 • 725
 • 9

Pháp luật về hợp đồng và thực tiễn thực hiện hợp đồng đại lí bán xe máy tại công ty TNHH Sơn Hải

Pháp luật về hợp đồng và thực tiễn thực hiện hợp đồng đại lí bán xe máy tại công ty TNHH Sơn Hải

Kinh tế - Thương mại

... chủ thể vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. * Xử lý hợp đồng vô hiệu Hợp đồng bị coi là vô hiệu khi hợp đồng đó ký kết trái với các quy định của pháp luật. Đối với các hợp đồng vô hiệu toàn bộ, dù các ... thần hợp tác đối với hợp đồng đã ký kết và có hiệu lực pháp luật là nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng. trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu một bên có hành vi vi phạm hợp đồng ... Nội dung hợp đồng Về mặt pháp lý, nội dung hợp đồng được thể hiện ở ba loại điều khoản.- Điều khoản thường lệ - những nội dung đã được pháp luật quy định mà nều cá bên không ghi vào hợp đồng thì...
 • 51
 • 314
 • 0

Pháp luật về hợp đồng và thực tiễn thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Hải Phòng

Pháp luật về hợp đồng và thực tiễn thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Hải Phòng

Kinh tế - Thương mại

... Trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng với nhiều nhà thầu chính thì nội dung của các hợp đồng này phải đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện các công việc của hợp đồng. c. Trường hợp ... văn bản và hợp đồng đó phải đảm bảo các nguyên tắc sau: - Tuân thủ các quy định hiện hành của luật pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hợp đồng. Trong trường hợp luật pháp Việt ... công trình theo hợp đồng đã ký. + Hợp đồng có điều chỉnh giá là hợp đồng áp dụng cho những gói thầu mà ngay tại thời điểm ký kết hợp đồng không đủ điều kiện xác định chính xác về số lượng và...
 • 92
 • 471
 • 2

Pháp luật về hợp đồng và thực tiễn thực hiện hợp đồng đại lí bán xe máy tại công ty TNHH Sơn Hải

Pháp luật về hợp đồng và thực tiễn thực hiện hợp đồng đại lí bán xe máy tại công ty TNHH Sơn Hải

Kinh tế - Thương mại

... hình thức hợp đồng. Trong các xã hội có nhà nước và pháp luật, ý chí của nhà nước thể hiện trong pháp luật, do đó, hợp đồng làm phát sinh một quan hệ pháp luật. Các bên trong quan hệ hợp đồng gọi ... nhiệm pháp lý trong hợp đồng Trách nhiệm pháp lý trong hợp đồng được hiểu là những hậu quả pháp lý bất lợi phát sinh đối với cá nhân, tổ chức vi phạm các qui định của pháp luật về hợp đồng hoặc ... chủ thể vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. * Xử lý hợp đồng vô hiệu Hợp đồng bị coi là vô hiệu khi hợp đồng đó ký kết trái với các quy định của pháp luật. Đối với các hợp đồng vô hiệu toàn bộ, dù các...
 • 40
 • 469
 • 0

Xem thêm