tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ubnd các quận

Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng

Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo chế “một cửa” tại UBND huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng

Hành chính - Văn thư

... 17 Chương SỞ KHOA HỌC VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTÌNH HÌNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND HUYỆN PHỤC HÒA , TỈNH CAO BẰNG 2.1 Cải cách hành số sở ... THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND HUYỆN PHỤC HÒA , TỈNH CAO BẰNG 18 2.1 Cải cách hành số sở lý luận vấn đề giải thủ tục hành theo chế một cửa UBND ... Phạm vi thực thời gian giải thủ tục hành theo chế một cửa 2.4.1 Phạm vi giải thủ tục hành theo chế một cửa UBND huyện Phục Hòa xây dựng đề án cải cách thủ tục hành theo quy chế một cửa xúc...
 • 63
 • 411
 • 1
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND huyện thông nông, tỉnh cao bằng  thực trạng và giải pháp

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại UBND huyện thông nông, tỉnh cao bằng thực trạng và giải pháp

Hành chính - Văn thư

... cách thủ tục hành theo chế cửa UBND huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA 1.1 sở lý luận cải cách thủ tục hành theo chế cửa ... việc ưu tiên cải cách thể chế ưu tiên cải cách thủ tục hành (một phận thể chế) Thực Nghị Trung ương khóa X, việc tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành gắn với việc thực chế "một cửa" triển ... chung cải cách thủ tục hành theo chế cửa Chương 2: Thực trạng Cải cách thủ tục hành theo chế cửa UBND huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng Chương 3: Giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cải cách...
 • 66
 • 374
 • 0
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND HUYỆN THÔNG NÔNG, TỈNH CAO BẰNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND HUYỆN THÔNG NÔNG, TỈNH CAO BẰNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Hành chính - Văn thư

... cách thủ tục hành theo chế cửa UBND huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA 1.1 sở lý luận cải cách thủ tục hành theo chế cửa ... tục hành theo chế cửa 1.1.1 Thủ tục hành 1.1.2 chế cửa 1.1.3 Cải cách thủ tục hành 1.1.4 Nội dung cải cách thủ tục hành .10 1.2 sở pháp lý cải cách ... việc ưu tiên cải cách thể chế ưu tiên cải cách thủ tục hành (một phận thể chế) Thực Nghị Trung ương khóa X, việc tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành gắn với việc thực chế "một cửa" triển...
 • 71
 • 991
 • 4
cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ubnd thị xã tam điệp – thực trạng và giải pháp đổi mới

cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ubnd thị xã tam điệp – thực trạng và giải pháp đổi mới

Kinh tế - Quản lý

... luận thực tiễn cải cách hành chính, thủ tục hành nói chung cải cách thủ tục hành theo chế một cửa nói riêng Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu cải cách thủ hành theo chế một cửa UBND thị xã Tam ... TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP Thuận lợi khó khăn thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND Thị xã Tam Điệp 1.1 Thuận lợi Đề án cải cách thủ tục hành theo ... dân chế một cửa, dấu” Quận – Thành phố Hồ chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh đơn vị tiên phong lĩnh vực cải cách thủ tục hành Qua 17 năm tiến hành cải cách thủ tục hành theo chế một cửa , quận, ...
 • 109
 • 5,096
 • 54
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” tại UBND thành phố Long Xuyên - Thực trạng và giải pháp

Cải cách thủ tục hành chính theo chế “Một cửa” tại UBND thành phố Long Xuyên - Thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội

... nghĩa cải cách hành khơng hồn tồn giống Một số nhà nghiên cứu cải cách hành xuất phát từ quan niệm hành cơng để đưa định nghĩa cải cách hành (cơng) thể hiểu cải cách hành (cơng) q trình cải ... CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.1 CÁC KHÁI NIỆM: 1.1.1 Cải cách hành chính: Cải cách hành khái niệm nhiều học giả, nhà nghiên cứu hành giới đưa ra, dựa điều kiện chế độ ... Cải cách thủ tục hành hay gọi cải cách thể chế nội dung đặt lên hàng đầu nói lên trọng tâm cải cách thể khẳng định cải cách thể chế (hành chính) nội dung cốt lõi thực chất CCHC nước ta Thể chế...
 • 22
 • 1,385
 • 5
cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ubnd xã hiệp hưng, huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang

cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ubnd xã hiệp hưng, huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang

Luật

... ĐỀ CHUNG VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHẾ “MỘT CỬA” 1.1 Cải cách hành chính ………………………………………………………… 1.2 Cải cách thủ tục hành chính ………………………………………………… 1.2.1 Thủ tục hành chính ……………………………………………………………………6 ... Cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHẾ “MỘT CỬA” 1.1 Cải cách hành chính1 ... điểm kết điển hình đạt trình triển khai thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND xã Hiệp Hưng sau: Một là, việc triển khai thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND xã Hiệp...
 • 55
 • 1,108
 • 4
CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG VĨNH ĐIỆN, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG VĨNH ĐIỆN, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

... tác cải cách thủ tục hành theohình một cửa UBND thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Chương SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHẾ MỘT CỬA Cải cách thủ tục hành cần ... 1.2 Cải cách thủ tục hành Cải cách thủ tục hành phận cải cách thể chế hành Nhà nước, nhằm xây dựng thực thi thủ tục hành theo chuẩn mực định Đơn giản, gọn nhẹ, vận hành nhịp nhàng; hoạt động theo ... pháp cải cách thủ tục hành Một số cán bộ, cơng chức chưa nhận thức đắn vị trí, vai trò cơng tác cải cách thủ tục hành theo chế một cửa việc quảnhành nhà nước - Hiện chưa quy định cụ thể chế...
 • 32
 • 977
 • 2
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã nguyên bình,huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại UBND xã nguyên bình,huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa

Kinh tế - Quản lý

... dụng cải cách thủ tục hành theo chế cửa UBND xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ ... Chương sở lý luận công tác cải cách thủ tục hành cải cách thủ tục hành theo chế cửa Chương Thực trạng cải cách thủ tục hành UBND xã Ngun Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa năm gần Chương Một ... Cấu trúc đề tài CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA .5 1.1 .Một số khái niệm liên quan ...
 • 37
 • 542
 • 3
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Bản Cái – huyện Bắc Hà – tỉnh Lào Cai

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại UBND xã Bản Cái – huyện Bắc Hà – tỉnh Lào Cai

Hành chính - Văn thư

... phạm vi giải thủ tục hành theo chế cửa UBND xã Bản Cái ; quy trình tiếp nhận, giải trả lời kết theo chế cửa UBND xã Bản Cái; kết hạn chế thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa UBND xã Bản Cái ... tiếp tục đẩy mạnh cải cải thủ tục hành là: Hiện nay, thủ tục hành phận thể chế hành Thủ tục hành cơng cụ để quan hành nhà nước thực chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm thể số điểm sau: Cải cách thủ ... 2020.Vì việc nghiên cứu thủ tục hành cải cách thủ tục hành chính, rút tổng kết cho địa phương cần thiết Chính lý em chọn đề tài: “ cải cách thủ tục hành theo chế cửa UBND xã Bản Cái – huyện Bắc...
 • 44
 • 353
 • 1
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Xuân Quang, huện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Cải cách thủ tục hành chính theo chế “một cửa” tại UBND xã Xuân Quang, huện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Hành chính - Văn thư

... chính: Chương 1: Một số lý luận cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Tổng quan UBND xã Xuân Quang, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ Chương 2: Thực trạng cải cách thủ tục hành theo chếcửa UBND ... sơ trả trước hạn 14 2.3 Kết hạn chế thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa UBND xã Xuân Quang 2.3.1 Kết đạt thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa Đánh giá UBND xã Xuân Quang: Tổng số điểm ... phạm vi giải thủ tục hành theo chế cửa UBND xã Xuân Quang ; quy trình tiếp nhận, giải trả lời kết theo chế cửa UBND xã Xuân Quang; kết hạn chế thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa UBND xã Xuân...
 • 33
 • 329
 • 0
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND huyện thanh oai

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại UBND huyện thanh oai

Khoa học xã hội

... thủ tục hành Chương 2: Thực trạng cơng tác cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND huyện Thanh Oai Chương 3 :Một số biệp pháp hồn thiện cơng tác cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND ... cao cơng tác cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND huyện Thanh Oai Tăng cường lãnh đạo cấp Ủy đảng Tiếp tục đẩy mạnh cải cách cải cách thủ tục hành hồn thành mục tiêu cải cách hành chính, ... chỉnh sửa đổi để việc thực cải cách thủ tục hành theohình một cửa đem lại hiệu cao 39 Chương 3: Một số biện pháp hồn thiện cơng tác cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND huyên Thanh...
 • 56
 • 1,821
 • 13
Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã cao lâu thực trạng và giải pháp

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại UBND xã cao lâu thực trạng và giải pháp

Quản trị kinh doanh

... việc thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa địa phương đạt hiệu cao 2.3 Tình hình thực cải cách thủ tục hành theo chế "một cửa" UBND Xã Cao Lâu 2.3.1 Bộ phận một cửa UBND Xã Cao Lâu Thực ... luận thực tiễn cải cách hành chính, thủ tục hành nói chung cải cách thủ tục hành theo chế một cửa nói riêng Do đó, việc tìm hiểu nghiên cứu khó khăn hạn chế sở lý luận chung cải cách thủ tục hành ... đơn vị hành vụ hành Cơng cải cách thủ tục hành đạt kết mong đợi đạo Đảng quyền thống kiên Trong cơng tác cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND Xã Cao Lâu nói riêng cơng cải cách hành Nhà...
 • 55
 • 816
 • 2
CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ CẦN YÊN

CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ CẦN YÊN

Kinh tế - Quản lý

... CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO 18 CHẾ " MỘT CỬA" TẠI UBND XÃ CẦN YÊN 2.1 Giới thiệu phận tiếp nhận trả kết giải thủ tục hành theo chế "một cửa" UBND xã Cần Yên 2.1.1 Khái niệm chế "một cửa" ... chung tình hình thực cải cách TTHC theo chế cửa UBND xã Cần Yên 2.8.1 Ưu điểm Số lượng thủ tục bình quân thực ngày: thủ tục Quan sát nhận xét một cửa UBND xã: - Nhận xét một cửa UBND xã: Tại UBND ... đến thủ tục hành hồn thiện thủ tục, hồ sơ, giấy tờ theo quy định - Đồng thời, thực cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt thủ tục hành rườm rà Niêm yết thủ tục hành phận cửa để người dân theo...
 • 52
 • 556
 • 1
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế ‘một cửa’ tại UBND xã yên thường

Cải cách thủ tục hành chính theo chế ‘một cửa’ tại UBND xã yên thường

Kinh tế - Quản lý

... TÁC THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH 15 CHÍNH THEO CHẾ ‘MỘT CỬA’ TẠI UBND XÃ YÊN THƯỜNG 2.1 Thực trạng giải thủ tục hành trướng thực chế một cửa xã Yên Thường Trước thực chế một cửa thủ tục ... Tìm hiểu thực trạng cơng tác cải cách thủ tục hành theo chế Một Cửa UBND xã Yên Thường , phân tích nguyên nhân ưu điểm hạn chế việc công tác cải cách thủ tục hành theo chế Một Cửa UBND xã ... trình cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Huyện đạo, đôn đốc xã tồn huyện thực chương trình cải cách thủ tục hành Được đạo hướng đẫn UBND huyện, UBND xã Yên Thường nghiêm tục thực cải cách hành...
 • 28
 • 679
 • 1
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND XÃ VĨNH PHÚC

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND XÃ VĨNH PHÚC

Kinh tế - Quản lý

... cải cách thủ tục hành 23 24 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND XÃ VĨNH PHÚC 3.1 Một số mặt tích cực hạn chế việc thực cải cách thủ tục hành UBND ... thực cải cách TTHC UBND xã Vĩnh Phúc hồn tồn thực tốt công tác cải cách TTHC CHƯƠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND XÃ VĨNH PHÚC 2.1 Một sốvấn đề cải cách TTHC cần thiết ... quan cải cách TTHC - Chương 2: Cải cách TTHC theo chế một cửa UBND xã Vĩnh Phúc - Chương 3: Giải pháp nâng cao cải cách TTHC theo chế một cửa UBND xã Vĩnh Phúc CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CẢI CÁCH THỦ...
 • 40
 • 703
 • 1
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND QUẬN THỦ ĐỨC

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND QUẬN THỦ ĐỨC

Xã hội học

... cải cách thủ tục hành Chương 2: Thực trạng công tác cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND quận Thủ Đức Chương 3: Một số biệp pháp nâng cao hiệu cơng tác cải cách thủ tục hành theo chế một ... công tác cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND quận Thủ Đức a) Tăng cường lãnh đạo cấp Ủy đảng Tiếp tục đẩy mạnh cải cách cải cách thủ tục hành hoàn thành mục tiêu cải cách hành chính, ... việc thực cải cách thủ tục hành theohình một cửa đem lại hiệu cao Chương III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND QUẬN THỦ...
 • 60
 • 1,341
 • 1
Giải pháp cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ubnd huyện gia lâm

Giải pháp cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ubnd huyện gia lâm

Kỹ thuật - Công nghệ

... pháp cải cách thủ tục hành theo chế Một cửa UBND huyện Gia Lâm ; - Đánh giá thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế Một cửa UBND huyện Gia Lâm; - Đề xuất giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành ... chức, cải cách tài cơng đại hóa hành Trong cải cách thủ tục hành chính, thực giải thủ tục hành theo chế cửa, chế cửa liên thông khâu quan trọng đặt từ giai đoạn đầu tiến trình cải cách hành Cải cách ... 4.1 Thực trạng cơng tác cải cách thủ tục hành UBND huyện Gia Lâm 42 4.1.1 Cải cách văn TTHC theo chế Một cửa 42 4.1.2 Cải cách tổ chức máy theo chếMột cửa 44 4.1.3 Cơng tác rà sốt TTHC theo...
 • 105
 • 467
 • 0
Tiểu luận cao học, Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ƯBND xã hoàng hải

Tiểu luận cao học, Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại ƯBND xã hoàng hải

Khoa học xã hội

... lý luận thực tiễn cải cách hành chính, thủ tục hành nói chung cải cách thủ tục hành theo chế một cửa nói riêng Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND xã ... việc cải cách thủ tục hành hướng, chủ trương, đường lối thực cách hiệu Thực tiễn chứng minh, nơi quan tâm lãnh đạo, đạo cấp uỷ Đảng công cải cách thủ tục hành nới việc thực cải cách thủ tục ... công dân theo giấy hẹn II ĐÁNH GIÁ VIỆC THựC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND XÃ HOẰNG HẢI 2.1 Đánh giá chung: Mơ hình một cửa việc giải hồ sơ hành tổ chức, cơng dân...
 • 29
 • 537
 • 0
“Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh An Giang hiện nay, thực trạng và giải pháp

“Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh An Giang hiện nay, thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội

... THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 3.1 Mục tiêu 3.1.1 Mục tiêu chung: Cải cách thủ tục hành theo chế một cửa đạt chuyển biến quan hệ thủ tục ... việc cải cách thủ tục hành theo chế cửa Sở Trang 13 Tiểu luận cuối khóa lớp TCLL CT-HCB67 Học viên: Bùi Tiến Lên CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ... 2: Thực trạng công tác cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Sở Kế hoạch Đầu tư thời gian qua Chương 3: mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu việc thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa ...
 • 34
 • 853
 • 2
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh an giang hiện nay, thực trạng và giải pháp

Cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh an giang hiện nay, thực trạng và giải pháp

Quản lý nhà nước

... cho việc cải cách thủ tục hành theo chế cửa Sở CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 Đặc điểm tình hình Sở ... CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ “MỘT CỬA” 1.1 Những vấn đề chung cải cách thủ tục hành chính: 1.1.1 Khái niệm: Nền hành Nhà nước hệ thống tổ chức định chế Nhà ... 2: Thực trạng công tác cải cách thủ tục hành theo chế một cửa Sở Kế hoạch Đầu tư thời gian qua Chương 3: mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu việc thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa ...
 • 32
 • 497
 • 0

Xem thêm