tình hình nghiên cứu về hoạt động magma khối nâng phan si pan và khoáng sản liên quan

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " VỀ SỰ PHÂN BỐ CÁC PHỨC HỆ ĐÁ MAGMA KHU VỰC THỪA THIÊN HUẾ KHOÁNG SẢN LIÊN QUAN" doc

Báo cáo khoa học

... kích thước vài chục xentimet đến vài chục mét Đá có màu trắng hạt mịn a Granit biotit b Granit aplit Hình Các thành t o magma ph c h Bà Nà ệ ứ đ III Các loại hình khoáng sản liên quan Khu vực ... casiterit, vành phân tán kim lượng Sn Ngoài ra, khối xuất đới, mạch greizen, mạch thạch anh–turmalin chứa Sn, W, Mo 97 Ngoài loại hình khoáng sản nêu trên, thành tạo đá magma khu vực nghiên cứu ... đá magma xâm nhập hình thành nên đới, đai, vành phân tán khoáng sản có ý nghĩa vàng A Pey, A Dang phức hệ Núi Ngọc, chì – kẽm khối Bến Giằng – Quế Sơn, thiếc khối Đại Lộc, wonfram, molipden khối...
 • 11
 • 560
 • 0
tổng quan tình hình nghiên cứu về động vật đáy trong hệ sinh thái rạn san hô và vùng ven đảo ở 19 đảo

tổng quan tình hình nghiên cứu về động vật đáy trong hệ sinh thái rạn san vùng ven đảo ở 19 đảo

Công nghệ - Môi trường

... biển nghiên cứu 12 2.17 Tình hình nghiên cứu động vật đáy Côn Đảo – Bà Rịa Vũng Tàu 50 DANH MỤC CÁC HÌNH Tình hình nghiên cứu nhóm động vật đáy 19 khu bảo biển nghiên cứu 12 2.17 Tình hình nghiên ... LỤC Tình hình nghiên cứu nhóm động vật đáy 19 khu bảo biển nghiên cứu 12 2.17 Tình hình nghiên cứu động vật đáy Côn Đảo – Bà Rịa Vũng Tàu 50 DANH MỤC CÁC BẢNG Tình hình nghiên cứu nhóm động ... 139,40 Tình hình nghiên cứu nhóm động vật đáy 19 khu bảo biển nghiên cứu Nghiên cứu động vật đáy nhiều tác giả nước tiến hành nhiều phạm vi nước toàn lãnh thổ Việt Nam Tuy nhiên nghiên cứu nhóm động...
 • 70
 • 983
 • 6
Nghiên cứu về hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại

Nghiên cứu về hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại

Tài chính - Ngân hàng

... tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan Ngân hàng thương mại thuộc khu vực thể chế tài chính, hoạt động mục tiêu lợi nhuận, quan hệ hoạt động chủ yếu với tổ ... phù hợp 2.2 Hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại Huy động vốn điều kiện cần hoạt động ngân hàng, đảm bảo tồn ngân hàng thực chức trung gian tài Vốn huy động định quy mô hoạt động quy mô ... phát triển chức mở rộng 1.2 Những hoạt động Ngân hang thương mại 1.2.1 Hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại tổ chức kinh doanh tiền tệ, nguồn vốn hoạt động lớn song chủ yếu bổ sung từ bên...
 • 18
 • 926
 • 3
Nghiên cứu về hoạt động tín dụng trong nền kinh tế thị trường

Nghiên cứu về hoạt động tín dụng trong nền kinh tế thị trường

Tài chính - Ngân hàng

... Điều quan trọng sách tín dụng phải nói lên vai trò cần phải làm Các hình thức cho vay ngân hàng Trong quan hệ tín dụng có hai hình thức cho vay: + Cho vay tiền mặt + Cho vay Động sản Bất động sản ... vốn huy động từ dân không đáng kể chủ yếu cá nhân, hộ gia đình gửi tiết kiệm kỳ hạn ngắn Vì hoạt động huy động vốn chiếm tỷ lệ nhỏ Ngân hàng CSXH huyện Việt Yên + Hoạt động Tín dụng: hoạt động chủ ... án) từ quan quản lý điều tra cấp chủ quản, Bộ Tài chính, quan kiểm toán, quan thuế… Số lượng chất lượng thông tin tín dụng thu nhận có liên quan đến mức độ xác việc nhận định phân tích tình hình...
 • 61
 • 395
 • 0
Nghiên cứu vể hoạt động cho thuê tài chính tại TPHCM năm 1997 đến nay

Nghiên cứu vể hoạt động cho thuê tài chính tại TPHCM năm 1997 đến nay

Tài chính - Ngân hàng

... chưa đưa vào luật nước giới nên hoạt động chưa có tảng vững Những vướng mắc hình thức, đối tượng tài sản cho thuê, giải tài sản thuê… xuất tồn từ loại hình tín dụng đời chưa quan chức quan tâm ... cao Đây động lực cho việc nghiên cứu thực trạng hoạt động cho thuê tài khu vực TP.HCM để từ đưa giải pháp giúp loại hình tín dụng phát triển với hiệu cao 23 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO ... loại hình cho thuê tài phần lớn tài sản thuê bất động sản Thực ra, có ý kiến cho cho thuê tài nên xem xét đến khả mở rộng sang cho thuê bất động sản (Thời báo Tài tháng 05/2004) với tình hình...
 • 85
 • 364
 • 0
Nghiên cứu về hoạt động xuất nhập khẩu

Nghiên cứu về hoạt động xuất nhập khẩu

Kinh tế - Thương mại

... thđ tơc h¶i quan THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN NhiỊu hµng t¸i xt thùc hiƯn ë c¸c khu tù th−¬ng m¹i, khu nµy n»m ngoµi vßng kiĨm tra cđa h¶i quan Hµng nhËp vµo khu nµy kh«ng nép th h¶i quan kĨ c¶ ... ®· gãp phÇn më réng thÞ tr−êng XNK cđa ViƯt Nam quan hƯ b¹n hµng ®−ỵc më réng ViƯc ®−ỵc h−ëng nh÷ng −u ®·i vỊ th quan vµ xo¸ bá hµng rµo phi th quan, vµ c¸c chÕ ®é ®·i ngé kh¸c nh− tèi h qc vµ ... b¸u mét sè lÜnh vùc vèn lµ thÕ m¹nh cđa mét sè n−íc nh−: Kinh nghiƯm lÜnh vùc quan hƯ mËu dÞch cđa Singapore vµ Malaysia, kinh nghiƯm vỊ ph¸t triĨn n«ng nghiƯp vµ chÕ biÕn n«ng s¶n cđa Th¸i Lan,...
 • 101
 • 401
 • 0
Nghiên cứu về hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong nền kinh tế thị trường

Nghiên cứu về hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong nền kinh tế thị trường

Kinh tế - Thương mại

... Tình hình vốn kinh doanh Công ty SIMEX II - Kết sản xuất kinh doanh Công ty SIMEX năm (1999 - 2001) Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 1999 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2000 Kết hoạt ... kế hoạch Marketing Nghiên cứu thị trờng xem xét khả thâm nhập mở rộng thị trờng Nghiên cứu thị trờng đợc thực theo hai bớc: Nghiên cứu khái quát nghiên cứu chi tiết Nghiên cứu khái quát thị trờng ... phân 33 tích hoạt động kinh tế tài Công ty đợc thực theo quy chế hành Nhà nớc hớng dẫn quan quản lý chuyên ngành II /Tình hình hoạt động kinh doanh Công ty năm qua 1.Vài nét tình hình xuất nớc...
 • 89
 • 504
 • 0
Nghiên cứu về hoạt động kinh doanh và công tác kế toán tại TECHNOIMPORT những năm gần đây

Nghiên cứu về hoạt động kinh doanh công tác kế toán tại TECHNOIMPORT những năm gần đây

Kinh tế - Thương mại

... tiờu v kh nng sinh li Ch tiờu Nm 2005 Nm 2006 Nm 2007 H s sinh li doanh thu 0,0076 0,0021 - H s sinh li ti sn 0,0095 0,0034 - H s sinh li ch s hu 0,062 0,0115 - Cỏc ch tiờu v kh nng sinh li ca Cụng ... dựng lp Bỏo cỏo ti chớnh Quan h i chiu, kim tra phi m bo Tng s phỏt sinh N v Tng s phỏt sinh Cú ca tt c cỏc ti khon trờn Bng Cõn i s phỏt sinh phi bng v bng Tng s tin phỏt sinh trờn s ng ký Chng ... toỏn chi tit cú liờn quan -Cui thỏng, phi khoỏ s tớnh tng s tin ca cỏc nghip v kinh t, ti chớnh phỏt sinh thỏng trờn s ng ký Chng t ghi s, tớnh Tng s phỏt sinh N, Tng s phỏt sinh Cú v S d ca tng...
 • 51
 • 343
 • 0
CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI Ở TRONG NGOÀI NƯỚC

Công nghệ - Môi trường

... hành chương trình nghiên cứu đánh giá tác động môi trường, nghiên cứu đánh giá ô nhiễm môi trường loại chất thải dặc biệt loại chất thải rắn nguy hại gây Trong lãnh vực y tế nghiên cứu đề xuất Quy ... sứ, gạch vụn Hình1 .3: Phân loại xử lý chất thải rắn Nhật Chất tái chế Chôn lấp san 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I.3 .Tình hình nghiên cứu chất thải ... Malaysia Hong Kong Thailand Indonesia 10 20 30 40 50 CTNH / triệu USD (GNP-1995) Hình I.1 :Khối lượng phát thải chất thải rắn nguy hại (tấn) theo tổng sản phẩm quốc nội số nước (triệu USD) Website:...
 • 30
 • 1,004
 • 2
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu về DINH DƯỠNG và THỨC ăn GIA súc VIỆT NAM

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu về DINH DƯỠNG THỨC ăn GIA súc VIỆT NAM

Nông nghiệp

... thấy rõ rệt Có nghiên cứu nhu cầu axít amin tiêu hoá, khoáng vi lượng, vitamin cho đối tượng gia cầm 4.3 Tình hình nghiên cứu dinh dưỡng cho gia súc nhai lại 4.3.1 Tình hình nghiên cứu xác định ... Có nghiên cứu nhu cầu nặng lượng, protein, axít amin tổng số lợn giống chuyên sinh sản đực Có nghiên cứu nhu cầu axít amin tiêu hoá, khoáng vi lượng, vitamin cho đối tượng lợn 4.2 Tình hình nghiên ... giả quan tâm nghiên cứu 20 năm trở lại Trong nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng cho lợn nái mang thai việc nghiên cứu xác định mức ăn hàng ngày quan trọng, giúp khống chế lượng dinh dưỡng ăn vào phù...
 • 85
 • 762
 • 1
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quản trị kinh doanh

... dụng máy móc khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất Ngoài đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động nhịp nhàng liên tục, từ để đạt đợc mục tiêu cuối nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghip Do ú ... dng kinh doanh Trong trình sản xuất kinh doanh, vốn yếu tố đầu vào quan trọng trình tạo sản phẩm Vốn tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu kinh tế thông ... nắm quyền điều hành, định, đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo quy định Pháp luật, chịu trách nhiệm kết hoạt động kinh doanh trớc Nhà nớc tập thể ngời lao động Phú giỏm c: Là ngời đứng...
 • 34
 • 368
 • 0
Nghiên cứu về hoạt động quản lý và giám sát thị trường chứng khoán đánh giá thực trạng hoạt động quản lý và giám sát thị trường chứng khoán của việt nam và một số quốc gia khác

Nghiên cứu về hoạt động quản giám sát thị trường chứng khoán đánh giá thực trạng hoạt động quản giám sát thị trường chứng khoán của việt nam một số quốc gia khác

Kinh tế - Quản lý

... ngành liên quan để điều hành TTCK hoạt động hiệu b Các tổ chức tự quản - Đặc điểm để nhận diện tổ chức tự quản: + Về chế tài chính, phải tự cân đối thu – chi dựa vào nguồn thu từ hoạt động thị ... trọng việc giữ vững ổn định định hướng hoạt động thị trường Giám sát hoạt động TTCK tiến hành theo dõi, kiểm tra hoạt động chủ thển tham gia thị trường hoạt động diễn thị trường nhằm phát xử lý ... hình phân cấp Mục đích hoạt động hệ thống nhằm giám sát việc tuân thủ pháp luật tất đối tượng, chủ thể tham gia vào hoạt động phát hành, niêm yết,chứng khoán, đảm bảo cho hoạt động TTCK an toàn,...
 • 14
 • 903
 • 2
nghiên cứu về hoạt động của e-marketing (tiếp thị điện tử) trong thương mại điện tử

nghiên cứu về hoạt động của e-marketing (tiếp thị điện tử) trong thương mại điện tử

Kinh tế - Quản lý

... xoay quanh hoạt động e-marketing  Các đặc điểm điển hình hoạt động e-marketing  Các hình thức hoạt động e-marketing - Nghiên cứu ứng dụng e-marketing thương mại điện tử giới; - Nghiên cứu thực ... mong muốn chuyển tài mục tiêu chính, là: - Nghiên cứu khái niệm, hoạt động hoạt động e-marketing nói chung; - Nghiên cứu, đánh giá mức độ ứng dụng hoạt động e-marketing thương mại điện tử giới; ... hợp, liên kết nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà phân phối … thông qua chia sẻ hệ thống thông tin, phối hợp quy trình sản xuất, kinh doanh để hoạt động hiệu nhất, điển hình hoạt động hãng sản xuất...
 • 102
 • 479
 • 2
Đề tài “Nghiên cứu về hoạt động của nước dưới đất-tác động của bơm hút nước ngầm trên môi trường địa chất ở Nghệ An” pptx

Đề tài “Nghiên cứu về hoạt động của nước dưới đất-tác động của bơm hút nước ngầm trên môi trường địa chất ở Nghệ An” pptx

Công nghệ - Môi trường

... phục vụ cho nghiên cứu 3.2.Giới hạn nội dung nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động nước đất tác động bơm hút nước ngầm môi trường địa chất Nghệ An Đối tƣợng nghiên cứu Hoạt động nước ... Lưu cấp nƣớc Sinh hoạt, nông Tp Vinh Bãi Ngang - Đối tƣợng Trang: Sinh hoạt, tưới, công nghiệp Tưới rau màu Sinh hoạt, tưới rau màu Sinh hoạt, nông nghiệp Sinh hoạt, tưới rau màu Sinh hoạt, nông ... NGHỆ AN  CHƢƠNG II:HOẠT ĐỘNG CỦA NƢỚC DƢỚI ĐẤT TÁC ĐỘNG BƠM HÚT NƢỚC NGẦM Ở TỈNH NGHỆ AN A Động lực ngoại sinh -hoạt động nƣớc dƣới đất Nghệ An B Động lực nhân sinh-tác động bơm hút nƣớc ngầm...
 • 35
 • 953
 • 1
Nghiên cứu về hoạt động e marketing trong thương mại điện tử

Nghiên cứu về hoạt động e marketing trong thương mại điện tử

Báo cáo khoa học

... xoay quanh hoạt động e-marketing • Các đặc điểm điển hình hoạt động e-marketing • Các hình thức hoạt động e-marketing - Nghiên cứu ứng dụng e-marketing thương mại điện tử giới; - Nghiên cứu thực ... mong muốn chuyển tài mục tiêu chính, là: - Nghiên cứu khái niệm, hoạt động hoạt động e-marketing nói chung; - Nghiên cứu, đánh giá mức độ ứng dụng hoạt động e-marketing thương mại điện tử giới; ... hợp, liên kết nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà phân phối … thông qua chia sẻ hệ thống thông tin, phối hợp quy trình sản xuất, kinh doanh để hoạt động hiệu nhất, điển hình hoạt động hãng sản xuất...
 • 102
 • 1,884
 • 3
nghiên cứu về hoạt động thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tiên du

nghiên cứu về hoạt động thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện tiên du

Kinh tế - Quản lý

... thông tin liên quan đến hoạt động chi nhánh  Xử lý nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hạch toán kế toán, kế toán thống kê, hạch toán nghiệp vụ, tín dụng hoạt động khác phục vụ cho hoạt động kinh ... tích tình hình tài khách hàng có vai trò quan trọng hoạt động tín dụng ngân hàng Do trước cho vay công việc quan trọng Ngân hàng đánh giá tình hình tài doanh nghiệp Để tiến hành phân tích tình hình ... tài doanh nghiệp Hoạt động tài nội dung thuộc hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhằm giải mối quan hệ kinh tế phát sinh trình kinh doanh biểu hình thái tiền tệ Phân tích tình hình tài doanh nghiệp...
 • 88
 • 303
 • 0

Xem thêm