tình hình lao động nước ngoài của singapore và tác động của nó đến phát triển kinh tế xã hội của singapore giai đoạn 2005 2011

Ảnh hưởng của biến động dân số đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai .DOC

Ảnh hưởng của biến động dân số đến phát triển kinh tế - hội của tỉnh Lào Cai .DOC

Kế toán

... hưởng biến động dân số đến phát triển kinh tế - hội tỉnh Lào Cai Nội Dung Chương I : Tổng quan ảnh hưởng biến động dân số đến phát triển kinh tế - hội 1.1 Một số khái niệm dân số biến động dân ... đặc trưng phát triển (di dân nước phát triển, nước phát triển, nước phát triển –đang phát triển) *Di dân nước bao gồm: -Theo cấp hành chính: Mỗi nước có quy định phân cấp hành riêng Ở nước ta thức ... Ảnh hưởng biến động dân số đến phát triển kinh tế - hội tỉnh Lào Cai Bảng 2.4 Cân đối lao động hộiđến 1/7 hàng năm (Đơn vị tính : Người) 1995 2000 2005 2008 A.Nguồn lao động 245.430 290.100...
 • 46
 • 2,989
 • 14
Ảnh hưởng của biến động dân số đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai

Ảnh hưởng của biến động dân số đến phát triển kinh tế - hội của tỉnh Lào Cai

Kinh tế - Quản lý

... hưởng biến động dân số đến phát triển kinh tế - hội tỉnh Lào Cai Nội Dung Chương I : Tổng quan ảnh hưởng biến động dân số đến phát triển kinh tế - hội 1.1 Một số khái niệm dân số biến động dân ... đặc trưng phát triển (di dân nước phát triển, nước phát triển, nước phát triển –đang phát triển) *Di dân nước bao gồm: -Theo cấp hành chính: Mỗi nước có quy định phân cấp hành riêng Ở nước ta thức ... Ảnh hưởng biến động dân số đến phát triển kinh tế - hội tỉnh Lào Cai Bảng 2.4 Cân đối lao động hộiđến 1/7 hàng năm (Đơn vị tính : Người) 1995 2000 2005 2008 A.Nguồn lao động 245.430 290.100...
 • 30
 • 1,164
 • 1
Đề tài nghiên cứu, đánh giá thực trạng về chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2000-2009 và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động giai đoạn 2010 -2020 trên địa bàn tỉnh

Đề tài nghiên cứu, đánh giá thực trạng về chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình phát triển kinh tế, hội giai đoạn 2000-2009 thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động giai đoạn 2010 -2020 trên địa bàn tỉnh

Kinh tế - Thương mại

... cấu giai tầng hội sản xuất hội Thông qua cấu lao động nhận biết hoạt động kinh tế giai tầng hội giai đoạn phát triển 1.3.2 Phân loại cấu lao động SVTH: Nguyễn Như Tình Lớp: Kinh tế phát ... cấu lao động 1.Khái niệm Nguồn lao động lực lượng lao động 1.1.Nguồn lao động Theo giáo trình Kinh tế phát triển: Nguồn lao động phận dân số độ tuổi lao động theo quy định pháp luật có khả lao động, ... kiện cấu kinh tế hợp lý Phát triển kinh tế: hiểu trình tăng tiến mặt kinh tế Phát triển kinh tế xem trình biến đổi lượng chất, kết hợp cách chặt chẽ q trình hồn thiện hai vấn đề kinh tế hội quốc...
 • 81
 • 656
 • 2
195 Giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế - xã hội Vĩnh Long giai đoạn 2006 - 2010

195 Giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế - hội Vĩnh Long giai đoạn 2006 - 2010

Quản trị kinh doanh

... tiếp nước ngồi vào ngành khơng có tác dụng làm cho ngành nước nhận đầu tư phát triển mà có tác dụng kích thích ngành liên quan phát triển tác động dây chuyền kích thích phát triển kinh tế Làm ... trực tiếp nước để phát triển kinh tế hội tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006 - 2010" cần thiết giai đoạn Tuy nhiên thời gian qua tỉnh Vĩnh Long sức kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngồi, tình hình thu ... tư trực tiếp nước vấn đề hầu hết quốc gia quan tâm Đầu tư trực tiếp nước ngồi có ý nghĩa quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - hội, mà quốc gia kể nước phát triển nước phát triển tìm nhiều...
 • 109
 • 557
 • 2
Tiểu luận: Vấn đề lao động việc làm trong phát triển kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay docx

Tiểu luận: Vấn đề lao động việc làm trong phát triển kinh tế hội Việt Nam hiện nay docx

Báo cáo khoa học

... KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM I Lao động việc làm phát triển kinh tế Việt Nam Tổng quan lao động – việc làm 1.1 Nguồn lao động lực lượng lao động Nguồn lao động phận dân số độ tuổi lao động theo ... hoạt động cần lượng sức lao động lớn, có hoạt động cần tương đối sức lao động, kết cấu hoạt động kinh tế, hội biến đổi gây ảnh hưởng đến tổng lượng nhu cầu sức lao động hội - Khả đổi sức lao ... cấu kinh tế, kế hoạch phát triển vùng kinh tế, tạo điều kiện lao động để thực kế hoạch Là kế hoạch mục tiêu kế hoạch phát triển lao động bao hàm số tiêu nằm hệ thống mục tiêu phát triển hội...
 • 26
 • 1,856
 • 14
Vai trò của ODA trong phát triển kinh tế xã hội Việt Nam giai đoạn 20012015

Vai trò của ODA trong phát triển kinh tế hội Việt Nam giai đoạn 20012015

Báo cáo khoa học

... nước dành cho đầu tư phát triển hạn hẹp nhu cầu phát triển sở hạ tầng kinh tế, hội lại lớn để thực khâu đột phá phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đại Chiến lược phát triển kinh tế hội ... học, công nghệ phát triển nhanh với tồn cầu hố hội nhập quốc tế ngày sâu rộng tác động mạnh mẽ đến trình phát triển kinh tế - hội quốc gia Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, tăng ... vốn ODA vốn vay ưu đãi nhà tài trợ nước ngồi, góp phần thực thành cơng Chiến lược phát triển kinh tế - hội 10 năm 2011 - 2020 Kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm 2016 – 2020 Do vậy,những...
 • 34
 • 293
 • 0
Vai trò của các tổ chức phi chính phủ hàn quốc đổi với công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế  xã hội việt nam giai đoạn 2003  2013

Vai trò của các tổ chức phi chính phủ hàn quốc đổi với công cuộc xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế hội việt nam giai đoạn 2003 2013

Khoa học xã hội

... quan, đối tác Việt Nam 1.2 Tình hình kinh tế - hội Việt Nam giai đoạn 2003 – 2013 1.2.1 Thành tựu kinh tế - hội Việt Nam giai đoạn 2003 – 2013 Tình hình kinh tế - hội Việt Nam giai đoạn 2003 ... “Kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm 2011 – 2015”, thể Nghị số 10 /2011/ QH13, ngày 08/11 /2011 Quốc hội Có thể tóm tắt số mục tiêu quan trọng phát triển kinh tế - hội Việt Nam giai đoạn 2003 ... nguồn lực phi phủ quốc tế phát triển kinh tế- hội số nước châu Á phát triển [Nguyễn Song Bình; LATS chuyên ngành Kinh tế giới Quan hệ kinh tế quốc tế, Học viện Khoa học hội; năm bảo vệ 2013]...
 • 119
 • 499
 • 0
Đề Tài Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh vĩnh phúc

Đề Tài Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - hội tỉnh vĩnh phúc

Tiến sĩ

... hiểu tác động FDI đến phát triển kinh tế - hội 38 ảnh hưởng tất yếu hình thành, vận động phát triển FDI mặt phát triển kinh tế - hội Tác động thể theo hai cấp độ tác động trực tiếp tác động ... nhiên kinh tế - hội ảnh hưởng tới tác động đầu tư trực tiếp nước đến phát triển kinh tế - hội địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 75 3.2 Thực trạng tác động đầu tư trực tiếp nước tới phát triển kinh tế ... hiệu tác động FDI tới phát triển kinh tế - hội Vĩnh Phúc Những đóng góp luận án - Luận giải khái niệm tác động FDI đến phát triển kinh tế - hội; bổ sung làm rõ thêm tác động hai mặt FDI đến...
 • 168
 • 549
 • 1
tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh vĩnh phúc

tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - hội tỉnh vĩnh phúc

Tiến sĩ

... hiểu tác động FDI đến phát triển kinh tế - hội 38 ảnh hưởng tất yếu hình thành, vận động phát triển FDI mặt phát triển kinh tế - hội Tác động thể theo hai cấp độ tác động trực tiếp tác động ... nhiên kinh tế - hội ảnh hưởng tới tác động đầu tư trực tiếp nước đến phát triển kinh tế - hội địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 75 3.2 Thực trạng tác động đầu tư trực tiếp nước tới phát triển kinh tế ... hiệu tác động FDI tới phát triển kinh tế - hội Vĩnh Phúc Những đóng góp luận án - Luận giải khái niệm tác động FDI đến phát triển kinh tế - hội; bổ sung làm rõ thêm tác động hai mặt FDI đến...
 • 168
 • 416
 • 0
tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh vĩnh phúc (tt)

tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - hội tỉnh vĩnh phúc (tt)

Tiến sĩ

... FDI có tác dụng mạnh đến phát triển kinh tế - hội theo hướng bền vững kinh tế, hội môi trường thời gian tới Vì vậy, vấn đề Tác động đầu tư trực tiếp nước đến phát triển kinh tế - hội tỉnh ... giải khái niệm tác động FDI đến phát triển kinh tế - hội; bổ sung làm rõ thêm tác động hai mặt FDI đến phát triển kinh tế - hội địa bàn tỉnh theo phương diện kinh tế, hội mơi trường ... thực tiễn tác động FDI tới phát triển kinh tế - hội địa bàn tỉnh phương diện tác động tích cực tác động tiêu cực - Phân tích thực trạng tác động FDI tới phát triển kinh tế - hội tỉnh Vĩnh...
 • 27
 • 476
 • 0
Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến phát triển kinh tế  xã hội trên địa bàn tỉnh thừa thiên  huế’

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến phát triển kinh tế hội trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế’

Xuất nhập khẩu

... tài Tác động đầu tư trực tiếp nước (FDI) đến phát triển kinh tế - hội địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế’ Đề tài nêu rõ tình hình thu hút FDI vào tỉnh Thừa Thiên - Huế tác động FDI đến phát triển ... để phát huy tính tích cực hạn chế tác động tiêu cực FDI nước nói chung tỉnh Thừa Thiên - Huế nói riêng Chính vậy, định chọn đề tài Tác động đầu tư trực tiếp nước (FDI) đến phát triển kinh tế ... điểm bật giai đoạn sách tự hóa đầu tư bắt đầu hình thành phát triển từ năm 1980 Từ năm 1991 đến nay, giai đoạn cho thấy kinh tế giới bắt đầu vào trình hội nhập sâu rộng Nhiều tổ chức kinh tế khu...
 • 83
 • 441
 • 0
Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến phát triển kinh tế  xã hội trên địa bàn tỉnh thừa thiên  huế

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến phát triển kinh tế hội trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế

Thạc sĩ - Cao học

... tài Tác động đầu tư trực tiếp nước (FDI) đến phát triển kinh tế - hội địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế’ Đề tài nêu rõ tình hình thu hút FDI vào tỉnh Thừa Thiên - Huế tác động FDI đến phát triển ... phát huy tính tích cực hạn chế tác động tiêu cực FDI nước nói chung tỉnh Thừa Thiên - Huế nói riêng Chính vậy, tơi định chọn đề tài Tác động đầu tư trực tiếp nước (FDI) đến phát triển kinh tế ... điểm bật giai đoạn sách tự hóa đầu tư bắt đầu hình thành phát triển từ năm 1980 Từ năm 1991 đến nay, giai đoạn cho thấy kinh tế giới bắt đầu vào trình hội nhập sâu rộng Nhiều tổ chức kinh tế khu...
 • 85
 • 278
 • 0
 Tác động của phong tục tập quán đến phát triển kinh tế -xã hội cộng đồng người Khmer tỉnh Sóc Trăng

Tác động của phong tục tập quán đến phát triển kinh tế -xã hội cộng đồng người Khmer tỉnh Sóc Trăng

Thạc sĩ - Cao học

... kiện tự nhiên, kinh tế - hội tỉnh Sóc Trăng 10 Một số mô tả mẫu nghiên cứu 11 Hiện trạng kinh tế - hội tác động phong tục tập quán đến phát triển kinh tế - hội cộng đồng người ... phong tục tập quán đến phát triển kinh tế - hội cộng đồng người Khmer tỉnh Sóc Trăng giải pháp phát triển kinh tế - hội cộng đồng người Khmer thông qua việc tác động vào yếu tố phong tục ... kinh tế - hội giải pháp xoá đói giảm nghèo người Khmer tỉnh Sóc Trăng, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tập quán chưa xem báo tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - hội Và...
 • 89
 • 1,131
 • 7
TÁC ĐỘNG CỦA PHONG TỤC TẬP QUÁN ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI KHMER TỈNH SÓC TRĂNG

TÁC ĐỘNG CỦA PHONG TỤC TẬP QUÁN ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI KHMER TỈNH SÓC TRĂNG

Khoa học xã hội

... kiện tự nhiên, kinh tế - hội tỉnh Sóc Trăng 10 Một số mô tả mẫu nghiên cứu 11 Hiện trạng kinh tế - hội tác động phong tục tập quán đến phát triển kinh tế - hội cộng đồng người ... phong tục tập quán đến phát triển kinh tế - hội cộng đồng người Khmer tỉnh Sóc Trăng giải pháp phát triển kinh tế - hội cộng đồng người Khmer thông qua việc tác động vào yếu tố phong tục ... cứu phát triển ĐBSCL Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài nghiên cứu Tác động phong tục tập quán đến phát triển kinh tế - hội cộng...
 • 54
 • 1,183
 • 2

Xem thêm