tìm m để hàm số có cực đại và cực tiểu

Tài liệu Chương 1 - Bài 2 (Dạng 2): Tìm điều kiện để hàm số có cực trị ppt

Tài liệu Chương 1 - Bài 2 (Dạng 2): Tìm điều kiện để hàm số cực trị ppt

Cao đẳng - Đại học

... đó h m chỉ cực tiểu khi 0a> chỉ cực đại khi 0a<. Bài tập tương tự : 1. T m m để h m số 2mx x m yx m + +=+ không cực đại , cực tiểu . 2. T m m để h m số ... Khi đó h m hai cực tiểu, m t cực đại khi 0a>; h m hại cực đại, 1 cực tiểu khi 0a<. * H m m t cực trị khi chỉ khi (2) nghi m kép hoặc vô nghi m hoặc 1 nghi m 209 ... đồ thị của h m số 4 23y x mx= − + có cực tiểu m không cực đại. Ví dụ 6 : T m m để h m số 22 2 4 5y x m x x= − + + − + cực đại. Giải : * H m số đã cho xác định liên tục...
 • 5
 • 3,110
 • 17
các chuyên đề hàm số luyện thi đại học

các chuyên đề hàm số luyện thi đại học

Toán học

... h m số luôn cực đại cực tiểu Bài 9: T m để h m số đạt cực trị tạiBài 10: T m để h m số đạt cực tiểu tại Bài 11: T m để h m số đạt cực tiểu tại Bài 12: T m để h m số cực đại cực tiểu ... ViếtHungmap2004@gmail.com.vnCác chuyên đề h m số Bài tập cực trị l m th m Bài 1 :T m để h m số cực đại cực tiểu Bài 2: T m để h m số cực đại cực tiểu Bài 3 :T m để h m số cực đại cực tiểu Bài ... 4: T m để h m số cực trịBài 5: T m để h m số đi m cực trịBài 6: T m để h m số cực đại cực tiểu Bài 7: Chứng minh với m i h m số luôn cực đại cực tiểu Bài 8 :Chứng minh m i khác hàm...
 • 9
 • 2,171
 • 25
chuyen de ham so luyen thi dai hoc

chuyen de ham so luyen thi dai hoc

Toán học

... h/s y=21(1)1x mxx+ ++a.K/s m= 1b .T m tất cả các giá trị m để h/s (1) cực đại ,cực tiểu đồng thời giá trị cực đại cực tiểu trái dấu.c .T m tất cả các giá trị của m để đồ thị h/s (1) ... Nam 04: Cho h/s y=3 2(1) ( ) m x mx x m C+ a.K/s (1) m= 1b .T m m để ( ) m Ccắt trục hoành tại ba đi m phân biệt các hoành độ giao đi m lập thành m t cấp số cộngc .T m các đi m ( ) m C ... thị cắt Ox tại ba đi m phân biệt14 .CĐSP Điện biên Ka,b-05: Cho h/s y=2(1)1x x m x +a.K/s m= 1b .T m m để (1) cực đại ,cực tiểu hai đi m cực đại cực tiểu n m về hai phía của trục...
 • 8
 • 703
 • 2
Bài soạn CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ CÓ GIẢI

Bài soạn CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ GIẢI

Toán học

... của m để h m số cực trị. T m m để tích các giá trị cực đại cực tiểu đạt giá trị nhỏ nhất.2. Cho h m số: 3 23 (2 1) 3 ( ) m y mx mx m x m C= − + + + − T m tất cả các giá trị của m sao ... đi m M,N thì hãy t m quỹ tích trung đi m I của đoạn MN.24. Cho h m số 22 11 m y xx= − +−1. Với giá trị nào của m thì h m số đồng thời cực đại cực tiểu. 2. T m quĩ tích các đi m cực ... cách đến giao đi m của hai ti m cận là nhỏ nhất.29. Cho h m số 22 21x mxyx+ +=+ .T m giá trị của m để đồ thị h m số đi m cực đại, đi m cực tiểu và khoảng cách tự hai đi m đó đến đường...
 • 11
 • 1,546
 • 19
Tài liệu Chuyên đề hàm số luyện thi đại học 12 pdf

Tài liệu Chuyên đề hàm số luyện thi đại học 12 pdf

Toán học

... ñể h m số cực ñại cực tiểu. Bài 15. Cho h m 21x mxyx+=−. T m m ñể h m số cực trị Bài 16. Cho h m số 22 42x mx m yx+ − −=+. Xác ñịnh m ñể h m số cực ñại cực tiểu. ... a. Khảo sát vẽ đồ thị h m số với m = 1 b. T m m để h m số đ cho đạt cực tiểu tại đi m hoành độ x = 0 Bài 8 Cho h m số y = (x -1)(x2 + mx + m) c. T m m để đồ thị h m số cắt trục ... mxyx+=−. T m m ñể h m số cực trị Bài 6. Cho h m số 22 42x mx m yx+ − −=+. Xác ñịnh m ñể h m số cực ñại cực tiểu. Dạng 4. T m tham số ñể các cực trị thoả m n tính chất...
 • 39
 • 767
 • 3
chuyên đề hàm số ôn thi đại học - nguyễn đức thắng

chuyên đề hàm số ôn thi đại học - nguyễn đức thắng

Toán học

... Ebooktoan.com Ebooktoan.com Ebooktoan.com Ebooktoan.com Ebooktoan.com Ebooktoan.com Ebooktoan.com Ebooktoan.com Ebooktoan.com Ebooktoan.com Ebooktoan.comEbooktoan.com Ebooktoan.com ... Ebooktoan.com Ebooktoan.com Ebooktoan.com Ebooktoan.com Ebooktoan.com Ebooktoan.com Ebooktoan.com Ebooktoan.com Ebooktoan.com Ebooktoan.com Ebooktoan.comEbooktoan.com ...
 • 31
 • 875
 • 5
Chuyên đề hàm số luyện thi đại học

Chuyên đề hàm số luyện thi đại học

Toán học

... 1234) t m giá trị m để h m số đồng biến trên ; 1 )t m giá trị m để h m số đồng biến trên 2; )t m giá trị m để h m số nghịch biến trên khoảng độ dài bằng 2 )t m giá traaaa    ... 2ị m để h m số nghịch biến trên m i khoảng 0;1 1;2)gọi x , là hai nghi m của phương trình 1 0. T m m để 2 ; 3 53 ; 5 12 và a x x m x x x x m x x x x m Bài 6. Với giá trị nào của m, h m số:  ... trên m i khoảng ;1 1;* 0 : ' 0 1 . Lập bảng biến thiên ta thấy, h m số nghịchbiến trên m i khoảng 1 ;1 1;1 do đó không thỏa m n yêu cầuVậya m m y x m m m h m số đồng biến trên m i...
 • 304
 • 687
 • 0
Cực đại và cực tiểu

Cực đại cực tiểu

Toán học

... m tả đồ thị của h m số với đi m cực đại M 1 và đi m cực tiểu M 2 .Các đi m cực đại cực tiểu được gọi chung là đi m cực trị.Giá trị của h m số tại đi m cực trị gọi là cực trị của h m số ... f(x0).Đi m M(x0;f(x0)) gọi là đi m cực tiểu của đồ thị h m số. 1. Định nghóa Qui tắc I để t m các đi m cực trị của m t h m số. 1) T m f’(x)2) T m các đi m tới hạn3) Xét dấu của đạo h m 4) ... là m t đi m cực trị của h m số. Hơn nữa,1) Nếu f’’(x0) > 0 thị x0 là đi m cực tiểu. 2) Nếu f’’(x0) < 0 thị x0 là đi m cực đại. Qui tắc II để t m các đi m cực trị của m t h m số. 1)...
 • 8
 • 429
 • 0
Cực đại và cực tiểu (tiết 1)

Cực đại cực tiểu (tiết 1)

Toán học

... kiện để h m số cực trịĐịnh lí Fecma: Nếu h m số y = f(x) đạo h m tại x0 đạt cực trị tại đi m đó thì f (x0) = 0- Thuyết trìnhGiá trị cực đại của h m số ?Toạ độ đi m cực đại ? M( x0 ... H/s n m đợc khái ni m đi m cực trị, điều kiện cần để cực trị từ đó suy ra điều kiện đủ cách t m đi m cực trị của h m số. N m đợc m i quan hệ giữa đi m cực trị đi m tới hạn của h m số ... đi m x0 ta có f(x) > f(x0) ( x x0)f(x0) gọi là giá trị cực tiểu, N(x0 ; f(x0)) gọi là đi m cực tiểu của đồ thị h m số ?d) Các đi m cực đại cực tiểu gọi chung là đi m cực...
 • 2
 • 487
 • 1
Cực đại và cực tiểu (tiết 2)

Cực đại cực tiểu (tiết 2)

Toán học

... Bài soạn : cực đại cực tiểu Ngày soạn : I. M c đích yêu cầu- H/s n m đợc cách thứ hai t m cực trị của h m số qua đó so sánh hai cách t m cực trị để khi l m toán tự rút ra cách l m tuỳ theo ... 0 thì x0 là m t đi m cực trị của h m số * Nếu f (x0) > 0thì x0 là đi m cực tiểu * Nếu f (x0) < 0 thì x0 là đi m cực đại Qui tắc II:1) Tính f (x) t m nghi m f (x) = 0 . Gọi ... của biến vào y , y hay y.- Giúp h/s l m quen các bài toán chứa tham số , t m điều kiện của tham số để h m số tính chất P II. Lên lớp1. ổn định tổ chứcLớp /Ki m diệnNgày dạy2. Ki m tra kiến...
 • 2
 • 332
 • 0
chuyên đề ôn thi đại học môn toán - hàm số mũ , hàm số lôgarít phương trình và bất phương trình có chứa mũ và logarít

chuyên đề ôn thi đại học môn toán - hàm số mũ , hàm số lôgarít phương trình bất phương trình chứa mũ logarít

Toán học

... bpt(1) tập nghi m là ()=S2;4 Chuyên đề : H M SỐ M - H M SỐ LÔGARÍT PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA M LOGARÍT TRỌNG T M KIẾN THỨC I. KIẾN THỨC BẢN VỀ H M SỐ M ... T m m để phương trình hai nghi m phân biệt 21xx≠ sao cho 321=+xx (m= 4) Bài 3: T m m để phương trình sau hai nghi m trái dấu: 014)12(16).3( =++−++ mmmxx (431 −<<− m ) ... nghi m duy nhất của phương trình f(x) = C) • Tính chất 2 : Nếu h m f tăng trong khỏang (a;b) h m g là h m một h m gi m trong khỏang (a;b) thì phương trình f(x) = g(x) nhiều nhất m t nghiệm...
 • 20
 • 2,580
 • 31
Không dùng định lý đảo cũng tìm được điều kiện của tham số để hàm số đơn điệu trên một miền

Không dùng định lý đảo cũng tìm được điều kiện của tham số để hàm số đơn điệu trên một miền

Toán học

... ( )1;+∞?3/ T m m để h m số ( ) ( )3 23 2 1 12 5 2y x m x m x= − + + + + đồng biến trên m i khoảng ( ); 1−∞ − và ( )2;+∞PHƯƠNG PHÁP T M ĐIỀU KIỆN CỦA THAM SỐ ĐỂ H M SỐ ĐỒNG BIẾN (HAY ... dụ 3: T m m để h m số ( ) ( ) ( )3 21 11 3 2 , 33 3y mx m x m x= − + − + − − nghịch biến trên (]; 2−∞ −Giải: TXĐ: D = RTa ( ) ( )2' 2 1 3 2y mx m x m= − + − + −H m số (3) ... 202 6 2 6; ;2 202 1 3 2 0 cã 2 nghi m tho¶ 2 m m m mx m x m x xPHƯƠNG PHÁP T M ĐIỀU KIỆN CỦA THAM SỐ ĐỂ H M SỐ ĐỒNG BIẾN (HAY NGHỊCH BIẾN) TRÊN M T MIỀNGiáo viên: Lê-Viết-Hòa,Tổ Toán-Tin,Trường...
 • 4
 • 1,493
 • 11
Chuyen de Khao sat ham so - cau hoi phu _ Cuc hay

Chuyen de Khao sat ham so - cau hoi phu _ Cuc hay

Toán học

... )2. T m m để h m số cực đại, cực tiểu khoảng cách từ đi m cực đại đi m cực tiểu đến đường thẳng: x + y + 2 = 0 bằng nhau.Ta có: 22 21x mxyx+ +=+ 222 2 2'( 1)x x m yx+ ... 4 0 m m m m m m m m m m≠≠⇔ ⇔ − − >∆ >≠≠ ⇔ ⇔ < − ∨ > +− + >Vậy: 3 5 3 5m m< − ∨ > + 0m ≠ thì h m số cực đại, cực tiểu 2) ... đi m uốn5 16,3 27 − ÷ .BBT :Đồ thị:2. T m m để h m số (1) cực đại cực tiểu. Lập phương trình đường thẳng qua đi m cực đại cực tiểu. Ta :3 2 27 3; ' 3 2 7y x mx...
 • 91
 • 1,026
 • 7

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008