tìm hiểu kiến trúc phố cổ

Tìm hiểu kiến trúc chính phủ điện tử và nghiên cứu, đề xuất mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại sở thông tin và truyền thông tỉnh vĩnh phúc

Tìm hiểu kiến trúc chính phủ điện tử và nghiên cứu, đề xuất mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại sở thông tin và truyền thông tỉnh vĩnh phúc

Thạc sĩ - Cao học

... tổ chức hoặc doanh nghiệp. Kiến trúc tổng thể gồm 4 thành phần chính: Kiến trúc nghiệp vụ, Kiến trúc thông tin, Kiến trúc giải pháp, Kiến trúc công nghệ. c. Kiến trúc Chính phủ điện tử Chính ... của kiến trúc thông qua việc phát triển các kiến trúc thành phần như kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc thông tin, kiến trúc công nghệ đảm bảo đáp ứng được tốt nhất yêu cầu của tổ chức. Các kiến trúc ... hình tham chiếu cho các kiến trúc nghiệp vụ, thông tin, giải pháp và kỹ thuật là: Kiến trúc nghiệp vụ, Kiến trúc thông tin, Kiến trúc giải pháp, Kiến trúc kỹ thuật. Kiến trúc tổng thể chính phủ...
 • 16
 • 707
 • 4
Tài liệu Tìm hiểu kiến trúc cổ truyền Việt Nam pptx

Tài liệu Tìm hiểu kiến trúc cổ truyền Việt Nam pptx

Điêu khắc - Hội họa

... Tìm hiểu kiến trúc cổ truyền Việt Nam gì lạ không khi vừa mới đây Viện Kiến trúc Quy hoạch Ðô thị và Nông thôn phát động cuộc thi " ;Tìm hiểu kiến trúc cổ truyền Việt ... về kiến trúc truyền thống của dân tộc. Vậy là chúng ta, mấy chục năm qua, vẫn hiểu chưa nhiều về những tinh hoa kiến trúc còn nằm rải rác trên khắp vùng miền đất nước. Di sản kiến trúc cổ ... quy định trong cấu tạo kiến trúc thời xưa, được gọi là " ;kiến trúc cổ Việt Nam". Các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng, quá trình phát triển nền kiến trúc cổ Việt Nam gắn liền với...
 • 4
 • 710
 • 4
Nghiên cứu và tìm hiểu kiến trúc GPU Nvidia.docx

Nghiên cứu và tìm hiểu kiến trúc GPU Nvidia.docx

Kỹ thuật lập trình

... với mô hình lập trình “GPGPU” trước đây.3. Những lĩnh vực ứng dụng của GPUB. Kiến trúc GPU1. Kiến trúc G802. Kiến trúc GT200 A. Tổng quan về điện toán GPU (GPU computing)1. GPU là gì?GPU ... 20x lần khi so sánh với thế hệ GT200.Bộ lập lịch trình Thread GigaThread Nghiên cứu và tìm hiểu kiến trúc GPU Nvidia ... và giảm thiểu off-chip traffic. Bộ nhớ dùng chung chính là chìa khóa cho nhiều ứng dụng CUDA hiệu suất cao.G80 và GT200 16 KB dung lượng của bộ nhớ chung trên mỗi SM. Trong kiến trúc Fermi,...
 • 10
 • 1,332
 • 43
Nghiên cứu và tìm hiểu kiến trúc GPU Nvidia

Nghiên cứu và tìm hiểu kiến trúc GPU Nvidia

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... với mô hình lập trình “GPGPU” trước đây.3. Những lĩnh vực ứng dụng của GPUB. Kiến trúc GPU1. Kiến trúc G802. Kiến trúc GT200 ... một kiến trúc CUDA thế hệ thứ 3, tự nhiên nó đã tối ưu hóa rất tốt cho những API này. Ngoài ra, Fermi còn cung cấp phần cứng hỗ trợ cho OpenCL và DirectCompute các chỉ thị Tổng quan về kiến trúc ... Nghiên cứu và tìm hiểu kiến trúc GPU Nvidia Đạt được hoàn toàn hiệu suất của GPU trong các ứng dụng đã được biên dịchCung...
 • 10
 • 1,750
 • 55
Thi tim hieu kien thuc pho thong.ppt

Thi tim hieu kien thuc pho thong.ppt

Tư liệu khác

... 543210Câu1:Câu1:Cấu hình (e) lớp ngoài sau đây là của nguyên tố nào? 3s2 3p3A. Nhôm.B. Lưu huỳnh.C. Phốt pho.D. Silíc.Đáp án: CCố lên, cố lên 5Cho các từ sau đâyCho các từ sau đâyGỗ...
 • 87
 • 617
 • 2

Xem thêm