tìm hiểu kiến trúc gsm

Nghiên cứu và tìm hiểu kiến trúc GPU Nvidia.docx

Nghiên cứu và tìm hiểu kiến trúc GPU Nvidia.docx

Kỹ thuật lập trình

... với mô hình lập trình “GPGPU” trước đây.3. Những lĩnh vực ứng dụng của GPUB. Kiến trúc GPU1. Kiến trúc G802. Kiến trúc GT200A. Tổng quan về điện toán GPU (GPU computing)1. GPU là gì?GPU viết ... thuật then chốt:• Đồ họa hợp nhất và kiến trúc tính toán G80 (được giới thiệu trong các GPU GeForce 8800®, Quadro FX 5600® và Tesla C870®)• CUDA: một kiến trúc phần mềm và phần cứng cho phép ... 20x lần khi so sánh với thế hệ GT200.Bộ lập lịch trình Thread GigaThreadNghiên cứu và tìm hiểu kiến trúc GPU Nvidia...
 • 10
 • 1,332
 • 43
Nghiên cứu và tìm hiểu kiến trúc GPU Nvidia

Nghiên cứu và tìm hiểu kiến trúc GPU Nvidia

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... với mô hình lập trình “GPGPU” trước đây.3. Những lĩnh vực ứng dụng của GPUB. Kiến trúc GPU1. Kiến trúc G802. Kiến trúc GT200 ... một kiến trúc CUDA thế hệ thứ 3, tự nhiên nó đã tối ưu hóa rất tốt cho những API này. Ngoài ra, Fermi còn cung cấp phần cứng hỗ trợ cho OpenCL và DirectCompute các chỉ thị Tổng quan về kiến trúc ... thuật then chốt:• Đồ họa hợp nhất và kiến trúc tính toán G80 (được giới thiệu trong các GPU GeForce 8800®, Quadro FX 5600® và Tesla C870®)• CUDA: một kiến trúc phần mềm và phần cứng cho phép...
 • 10
 • 1,750
 • 55
Tìm hiểu kiến trúc chính phủ điện tử và nghiên cứu, đề xuất mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại sở thông tin và truyền thông tỉnh vĩnh phúc

Tìm hiểu kiến trúc chính phủ điện tử và nghiên cứu, đề xuất mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại sở thông tin và truyền thông tỉnh vĩnh phúc

Thạc sĩ - Cao học

... tổ chức hoặc doanh nghiệp. Kiến trúc tổng thể gồm 4 thành phần chính: Kiến trúc nghiệp vụ, Kiến trúc thông tin, Kiến trúc giải pháp, Kiến trúc công nghệ. c. Kiến trúc Chính phủ điện tử Chính ... của kiến trúc thông qua việc phát triển các kiến trúc thành phần như kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc thông tin, kiến trúc công nghệ đảm bảo đáp ứng được tốt nhất yêu cầu của tổ chức. Các kiến trúc ... hình tham chiếu cho các kiến trúc nghiệp vụ, thông tin, giải pháp và kỹ thuật là: Kiến trúc nghiệp vụ, Kiến trúc thông tin, Kiến trúc giải pháp, Kiến trúc kỹ thuật. Kiến trúc tổng thể chính phủ...
 • 16
 • 707
 • 4
Tài liệu Tìm hiểu kiến trúc cổ truyền Việt Nam pptx

Tài liệu Tìm hiểu kiến trúc cổ truyền Việt Nam pptx

Điêu khắc - Hội họa

... Tìm hiểu kiến trúc cổ truyền Việt Nam Có gì lạ không khi vừa mới đây Viện Kiến trúc Quy hoạch Ðô thị và Nông thôn phát động cuộc thi " ;Tìm hiểu kiến trúc cổ truyền Việt ... liệu về kiến trúc truyền thống của dân tộc. Vậy là chúng ta, mấy chục năm qua, vẫn hiểu chưa nhiều về những tinh hoa kiến trúc còn nằm rải rác trên khắp vùng miền đất nước. Di sản kiến trúc ... công trình kiến trúc cổ hầu hết được xây dựng trong thời kỳ phong kiến - chủ yếu là trước thế kỷ 19. Dù là công trình nhỏ bé như kiến trúc dân gian hoặc đồ sộ, phức tạp như kiến trúc cung đình,...
 • 4
 • 710
 • 4
Luận văn:TÌM HIỂU KIẾN TRÚC INTERNET MỞ RỘNG CHO MẠNG CẢM NHẬN pptx

Luận văn:TÌM HIỂU KIẾN TRÚC INTERNET MỞ RỘNG CHO MẠNG CẢM NHẬN pptx

Công nghệ thông tin

... khoa học đang nỗ lực tìm ra các giải thuật và giao thức thiết kế cho node mạng nhằm tiết kiệm nguồn năng lƣợng hạn chế này. 1.3 Kiến trúc giao thức mạng cảm nhận Kiến trúc này bao gồm các ... tiếp với BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG o0o TÌM HIỂU KIẾN TRÚC INTERNET MỞ RỘNG CHO MẠNG CẢM NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ... trên kiến trúc sensornet. Nêu một số đặc điểm cũng nhƣ cách đánh địa chỉ ứng dụng trên IEEE 802.15.4 Chƣơng 3: Trình bày một số kiểu nén header và thuật toán nén header Ipv6 Chƣơng 4: Tìm hiểu...
 • 62
 • 325
 • 1

Xem thêm