tác dụng của chế phẩm vi sinh

Đánh giá tác dụng của chế phẩm RTK lên một số chỉ số chức năng sinh sản trên người nam trưởng thành có suy giảm chức năng sinh dục

Đánh giá tác dụng của chế phẩm RTK lên một số chỉ số chức năng sinh sản trên người nam trưởng thành có suy giảm chức năng sinh dục

Y khoa - Dược

... quả nghiên cứu tác dụng của chế phẩm RTK trên các bệnh nhân suy giảm chức năng sinh dục.3.3.1. Biến đổi một số chỉ số chức năng của cơ thể trên bệnh nhân suy giảm chức năng sinh dục sau điều ... nghiên cứu của chúng tôi có 63,16% là những ngời vô sinh nguyên phát (vô sinh I), vô sinh thứ phát (vô sinh II) chiếm tỉ lệ là 36,84%. Tỉ lệ này của chúng tôi không giống nh một số tác giả khác: ... chặt chẽ tới quá trình sinh trởng, phát dục của cơ thể.1.2.3 Điều trị suy giảm chức năng sinh sản nam của YHCT1.2.3.1 Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh. Suy giảm chức năng sinh sản nam đà đợc đề...
 • 61
 • 1,250
 • 2
“Đánh giá tác dụng của chế phẩm RTK lên một số chỉ số chức năng sinh sản trên người nam trưởng thành có suy giảm chức năng sinh dục

“Đánh giá tác dụng của chế phẩm RTK lên một số chỉ số chức năng sinh sản trên người nam trưởng thành có suy giảm chức năng sinh dục

Y khoa - Dược

... Yến (2004): Nghiên cứu một số tác dụng lên một số chỉ số chức năng sinh sản của chế phẩm RTK trên động vật thực nghiệm. RTK là chế phẩm đợc thuỷ phân trong Ancol của trứng kiến Gai đen (Polyrhachis ... quả nghiên cứu tác dụng của chế phẩm RTK trên các bệnh nhân suy giảm chức năng sinh dục.3.3.1. Biến đổi một số chỉ số chức năng của cơ thể trên bệnh nhân suy giảm chức năng sinh dục sau điều ... đen và chế phẩm RTK:1.3.1 Tổng quan về kiến gai đen:24 Bảng 3.7: Tỉ lệ bị vô sinh I, vô sinh II của các đối tợng nghiên cứu (n=19).Loại bệnh Số lợng Tỉ lệ (%)Vô sinh I 12 63.16Vô sinh II...
 • 61
 • 647
 • 6
Nghiên cứu một số chỉ số sinh học và tác dụng của chế phẩm Life-flagift trên bộ đội tác chiến điện tử

Nghiên cứu một số chỉ số sinh học và tác dụng của chế phẩm Life-flagift trên bộ đội tác chiến điện tử

Tiến sĩ

... p< 0,05). 3.4. Tác dụng của chế phẩm Life flagift lên chức năng một số cơ quan của bộ đội tác chiến điện tử.3.4.1. Tác dụng của Life flagift lên một số chỉ số huyết học và hoá sinh máu. Bảng ... đội thuộc Cục tác chiến điện tử.2. Xác định một số chỉ số sinh học của bộ đội tác chiến điện tử trong quá trình lao động.3. Đánh giá tác dụng bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của chế phẩm life-flagift ... vệ sức khỏe cho con ngời.1.4. Một vài kết quả nghiên cứu về tác dụng của chế phẩm life-flagift.Life-flagift là chế phẩm đợc bào chế từ Hà thủ ô đỏ, Hoàng kỳ, Kim ngân hoa và vỏ đậu xanh. Trần...
 • 25
 • 920
 • 0
ảnh h-ởng của chế phẩm vi sinh vật Bamix đến chất l-ợng không khí chuồng nuôi lợn

ảnh h-ởng của chế phẩm vi sinh vật Bamix đến chất l-ợng không khí chuồng nuôi lợn

Sinh học

... nghiệp. Vi n Công nghệ sinh học (2005). Hớng dẫn sử dụng chế phẩm Bamix. ĐH Nông nghiệp I - Hà Nội. tr.1-3 Vi n y học lao động và Vệ sinh môi tr−êng (1993). Th−êng quy kü thuËt. Bé Y tÕ. ... hậu 8,42 - 9,68 lần. Sự có mặt của H2S, NH3, CO2 với nồng độ cao đ làm chất lợng môi trờng không khí chuồng nuôi lợn giảm thấp. 3.2. ảnh hởng của chế phẩm Bamix đến nồng độ các khí ... định theo phơng pháp thờng quy của Vi n Y học lao động và Vệ sinh môi trờng, bài giảng thực tập môn học VSTY Trờng ĐH Nông nghiệp I. GTCP (giá trị cho phép) của nhiệt độ và ẩm độ đợc xác...
 • 5
 • 340
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EM) và chất cao canxi (hi CA++) trên giống chè phúc vân tiên tại phú hộ phú thọ

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EM) và chất cao canxi (hi CA++) trên giống chè phúc vân tiên tại phú hộ phú thọ

Khoa học tự nhiên

... chủng vi sinh vật cố ñịnh nitơ, vi sinh vật phân giải lân, vi sinh vật kích thích sinh trưởng thực vật và vi sinh vật ñối kháng, vi khuẩn /vi nấm gây bệnh vùng rễ cây trồng cạn từ nguồn gen vi sinh ... của giống Phúc Vân Tiên 74 4.3.3 Ảnh hưởng của thời kỳ phun chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EM) ñến chất lượng chè của giống Phúc Vân Tiên 76 4.3.3 Ảnh hưởng của thời kỳ phun chế phẩm vi sinh ... Tiên 77 4.3.4 Ảnh hưởng của thời kỳ phun chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EM) ñến năng suất của giống Phúc Vân Tiên 78 4.3.5 Ảnh hưởng của thời kỳ phun chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EM) ñến...
 • 114
 • 570
 • 0
ứng dụng các chế phẩm vi sinh trong chăn nuôi

ứng dụng các chế phẩm vi sinh trong chăn nuôi

Lâm nghiệp

... nhiều loại chế phẩm vi sinh đã được ra đời, được áp dụng trong nhiều lĩnh vực nông nghiệp như: chế phẩm vi sinh vật đồng hóa nito phân tử, chế phẩm vi sinh vật đa chức năng, chế phẩm vi sinh dùng ... cáo chuyên đề Vi Sinh Vật Môi TrườngỨNG DỤNG CÁC CHẾ PHẨM VI SINH TRONGCHĂN NUÔI GIẢNG VI N HƯỚNG DẪN ThS.NGUYỄN NGỌC TÂM HUYÊN08-2011 Đề tài : Ứng dụng các chế phẩm vi sinh trong ... nghiệp sạch của khu vực, góp phần tích cực cho sự phát triển vững bền !3.2. Chế phẩm Bio1212 Ứng dụng các chế phẩm vi sinh trong chăn nuôi DH10QM 3.2.1.Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật Biomix...
 • 21
 • 746
 • 1
Đánh giá hiệu lực của chế phẩm vi sinh có định đạm đối với cây đậu tương tại Sơn La pdf

Đánh giá hiệu lực của chế phẩm vi sinh có định đạm đối với cây đậu tương tại Sơn La pdf

Nông nghiệp

... KếT QUả Và THảO LUậN 1. nh hưởng của chế phẩm cố định đạm đến sinh trưởng, phát triển, năng suất đậu tương Kt qu phân tích mt s ch tiêu hóa hc và vi sinh vt t trng thí nghim cho ... bằng chế phm vi sinh cố định đạm cho cây họ đậu ở Vi t am nhằm tăng thu nhập cho nông dân và cải thiện môi trường”. Bài báo này trình bày mt s kt qu ánh giá hiu qu ca ch phNm vi sinh ... tn ti các loi vi sinh vt có ích như phân gii lân, c nh N itơ t do, cng sinh vi cây h u - Rhizobium (mt  t bào 103 - 104 CFU/g), trong t còn có vi sinh vt gây bnh...
 • 6
 • 544
 • 0
Đề tài: ỨNG DỤNG CÁC CHẾ PHẨM VI SINH TRONG CHĂN NUÔI pptx

Đề tài: ỨNG DỤNG CÁC CHẾ PHẨM VI SINH TRONG CHĂN NUÔI pptx

Nông - Lâm - Ngư

... nhiềuloại chế phẩm vi sinh đã được ra đời, được áp dụng trong nhiều lĩnh vựcnông nghiệp như: chế phẩm vi sinh vật đồng hóa nito phân tử, chế phẩm vi sinh vật đa chức năng, chế phẩm vi sinh dùng ... triển của probiotic 18Chương IV:KẾT LUẬN 204.1 Một số hướng phát triển của vi sinh vật trong chăn nuôi 204.2.Vai trò của chế phẩm vi sinh vật 204.3.Vai trò của maketing cho chế phẩm vi sinh ... NGHỆ VI SINH VẬT 52.1. Khái niệm Vi sinh vật 52.2.Đặc điểm chung của vi sinh vật 52.3. Vai trò của vi sinh vật trong chăn nuôi 6Chương III. MỘT SỐ CHẾ PHẨM TRONG CHĂN NUÔI 93.1 .Chế phẩm...
 • 23
 • 1,152
 • 2
Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh đối kháng đối với bệnh héo xanh vi khuẩn và năng suất lạc, vừng trong nhà lưới và ngoài đồng ruộng docx

Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh đối kháng đối với bệnh héo xanh vi khuẩn và năng suất lạc, vừng trong nhà lưới và ngoài đồng ruộng docx

Báo cáo khoa học

... chứng (ĐC): Nhiễm vi khuẩn R.solanacearum 22,2 33,3 58,3 83,3 CT2: Nhiễm vi khuẩn R.solanacearum + chế phẩm VSV1 5,5 11,1 16,7 47,2 CT3: Nhiễm vi khuẩn R.solanacearum + chế phẩm L1 8,3 13,9 ... hưởng của chế phm vi sinh vật đối kháng đến bệnh héo xanh và năng suất cây lạc và vừng ngoài cánh đồng 2.1. Đánh giá chế phm VSV trên cây lạc Thí nghim ánh giá nh hưng ca ch phNm vi sinh ... nghim ng rung, tr. 31-134. gười phản biện: guyễn Văn Vi t ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM VI SINH ĐỐI KHÁNG ĐỐI VỚI BỆNH HÉO XANH VI KHUẨN VÀ NĂNG SUẤT LẠC, VỪNG TRONG NHÀ LƯỚI VÀ NGOÀI ĐỒNG...
 • 8
 • 367
 • 0
Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm HPmax trong điều tri loét hành tá tràngcó Helicobacter pylori

Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm HPmax trong điều tri loét hành tá tràngcó Helicobacter pylori

Tiến sĩ

... về bệnh lý, mục đích, quyền lợi, những nguy cơ tiềm tàng và lợi ích của đối tượng tham gia nghiên cứu: “Nghiên cứu tác dụng của thuốc HPmax trong điều trị loét hành tá tràng Helicobacter pylori ... Trí óc, Chân tay, Khác: Ngày vào vi n:………………Ngày ra vi n:………………………………… Ngày nội soi lần đầu:………Số tiêu bản:………………………………… II. PHẦN CHUYÊN MÔN: 1. Lý do vào vi n: 2. Thời gian mắc bệnh: ... > 1,5 cm * Mức độ tổn thương mô bệnh học: - Vi m hang vị: + Không hoạt động: + Hoạt động: Nhẹ Vừa Nặng + Vi m nông: + Vi m teo: Nhẹ Vừa Nặng + Di sản ruột: + Loạn sản ruột:...
 • 23
 • 699
 • 0
Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm ''Giáng chỉ tiêu khát linh'' điều trị rối loạn lipid máu trên động vật đái tháo đường týp 2 thực nghiệm

Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm ''Giáng chỉ tiêu khát linh'' điều trị rối loạn lipid máu trên động vật đái tháo đường týp 2 thực nghiệm

Tiến sĩ

... theo bảng dinh dưỡng thành phần thực phẩm Vi t Nam của Vi n dinh dưỡng [9]. Áp dụng theo mô hình gây rối loạn lipid máu ngoại sinh trên động vật thực nghiệm của Đoàn Thị Nhu và cộng sự (1998) ... đồ tóm tắt cơ chế bệnh sinh chứng tiêu khát 1.2.2. Quan niệm của YHCT về hội chứng rối loạn lipid máu 1.2.2.1. Chứng đàm thấp, nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh Đàm thấp là sản phẩm bệnh lý, ... học chắc chắn khẳng định hiệu quả cũng như tính an toàn của bài thuốc “Giáng chỉ tiêu khát linh”, đề tài: Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm “Giáng chỉ tiêu khát linh” điều trị rối loạn lipid...
 • 163
 • 1,113
 • 3
Báo cáo khoa học : Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật Bamix đến chất lượng không khí chuồng nuôi lợn doc

Báo cáo khoa học : Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật Bamix đến chất lượng không khí chuồng nuôi lợn doc

Báo cáo khoa học

... Vi n sinh học Nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I đ nghiên cứu, sản xuất và đa chế phẩm Bamix vào ứng dụng trong một số khâu của nông nghiệp. Để tìm hiểu vai trò của chế phẩm Bamix trong vi c ... tợng nghiên cú: Chế phẩm Bamix do Vi n sinh học Nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I nghiên cứu, sản xuất. Bamix là hỗn hợp vi sinh vật gồm 4 nhóm: nhóm vi khuẩn quang hợp, nhóm vi khuẩn lactic, ... nuôi, xử lý rác thải và vệ sinh môi trờng có hiệu quả. Phơng pháp sinh học dựa trên hoạt động sống của vi sinh vật. Các vi sinh vật có thể phân huỷ đợc các chất hữu cơ có trong thiên nhiên...
 • 6
 • 427
 • 0
Báo cáo y học:

Báo cáo y học: "NGHIÊN CứU ảNH HƯởNG CủA SóNG SIÊU CAO TầN Và TáC DụNG CủA CHế PHẩM AZOLLA MICROPHYLA ĐếN Số LƯợNG Và CHấT LƯợNG TINH TRùNG " pdf

Báo cáo khoa học

... chuột nhắt. - Đánh giá ảnh hưởng của bức xạ sóng siêu cao tần đến số lượng và chất lượng tinh trùng người. - Thăm dò tác dụng của mediphylamin (chế phẩm azolla microphyla) đến hồi phục ... quantitative Tạp chí y - dược học quân sự số 1-2007 61 NGHIÊN CứU ảNH HƯởNG CủA SóNG SIÊU CAO TầN Và TáC DụNG CủA CHế PHẩM AZOLLA MICROPHYLA ĐếN Số LƯợNG Và CHấT LƯợNG TINH TRùNG Trần Văn ... động vật thực nghiệm và người. Bức xạ siêu cao tần tác động đến quá trình sinh tinh trùng bằng cơ chế trực tiếp qua tác dụng nhiệt hoặc cơ chế gián tiếp thông qua tuyến yên, gây rối loạn quá...
 • 25
 • 656
 • 1
nghiên cứu tác dụng của chế phẩm hpmax trong điều tri loét hành tá tràngcó helicobacter pylori bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu tác dụng của chế phẩm hpmax trong điều tri loét hành tá tràngcó helicobacter pylori bản tóm tắt tiếng anh

Tiến sĩ

... regimen with Bismuth if previously this treatment regimen has not been used yet, use the regimen PPI + Amoxicilin + Levofloxacin if the 4-drug regimen with Bismuth was used previously ; do not reuse ... and appendices, 165 references (82 written by Vietnamse, 72 written by English and 13 written by Chinese). Part B: THESIS CONTENTS CHAPTER 1: OVERVIEW 1.1. DEFINITION, PATHOGENESIS, DIAGNOSIS ... species of bacteria Gr(+), 5 species of Gr(-), and has ability to inhibit HP in vitro, HP bacteria show the sensitivity in the minimum concentration of 100 μg (according to standard of aseptic...
 • 31
 • 538
 • 0
tóm tắt luận án nghiên cứu tác dụng của chế phẩm hpmax trong điều tri loét hành tá tràngcó helicobacter pylori

tóm tắt luận án nghiên cứu tác dụng của chế phẩm hpmax trong điều tri loét hành tá tràngcó helicobacter pylori

Tiến sĩ

... HP của HPmax có liên quan thuận với nồng độ của HPmax in vitro. 3.1.5. Kết quả chống vi mBảng 3.3. Tác dụng của HPmax lên độ tăng thể tích chân chuộtsau gây vi m 284.3. TÁC DỤNG CỦA CHẾ PHẨM ... 4.3.1 .Tác dụng chống vi m+ Tác dụng trên thực nghiệm- Tác dụng chống vi m cấp của HPmax được so sánh với aspirin liều 200mg/kg, đây là thuốc chống vi m không steroid có tác dụng chống vi m cấp. ... thấp, chống vi m, giảm đau.Lá Khôi có tác dụng chống vi m cấp, làm giảm độ phù chân chuột rõ rệt, và cho thấy tác dụng chống vi m của lá Khôimạnh xấp xỉ bằng 2/3 tác dụng chống vi m của Analgin...
 • 34
 • 904
 • 1

Xem thêm