tác động của vốn đầu tư và vốn sản xuất đến tăng trưởng kinh tế

Thiết lập ma trận đề kiểm tra

Thiết lập ma trận đề kiểm tra

Tư liệu khác

... có chuẩn đại diện • Số lượng chuẩn cần đánh giá chủ đề ng ứng với thời lượng quy định ppct • Số lượng chuẩn kĩ chuẩn đòi hỏi mức độ cao nhiều • Lấy chuẩn KTKN CT (h.dẫn…) B2 Viết chuẩn ... định phân phối chương trình ⇒ • Phụ thuộc Kinh nghiệm, trình độ giáo viên • Ma trận không cố định, chương có nhiều ma trận, ma trận có nhiều đề khác Để đề ng đương??? Bước QĐ phân phối tỷ lệ ... t/h chuẩn ) • trình độ, lực học sinh • Nên tăng điểm cho chuẩn yêu cầu vận dụng • câu hỏi dạng TNKQ phải có số điểm B Tính số điểm, số câu hỏi cho chuẩn ng ứng Chủ đề kiểm tra Nhận biết Thông...
 • 27
 • 623
 • 0
mô tả các đặc tính của mục đích được cho là thiết kế tốt (well – designed goals)

mô tả các đặc tính của mục đích được cho là thiết kế tốt (well – designed goals)

Quản trị kinh doanh

... kinh tế hay xã hội mà người nhằm đạt tới loại hoạt động Mục tiêu kinh tế trạng thái kinh tế mà chủ thể quản lý mong muốn, cần đạt tới sau thời gian hoạt động tiến hành quản lý Mục tiêu kinh tế ... hái làm việc cho công ty Điều tác động trở lại làm lợi nhuận ngày tăng chất lượng sản phẩm dần cải thiện, kèm theo việc sáng tạo nhiều sản phẩm phục vụ cho đối ng khác Một doanh nghiệp ổn ... yếu tố công tác quản trị doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO SÁCH Các tác giả Viện nghiên cứu kinh tế trung ương (2002), Các vấn đề pháp lý thể chế sách cạnh tranh kiểm soát độc quyền kinh doanh,...
 • 22
 • 235
 • 0
Bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho chủ đề

Bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho chủ đề

Tư liệu khác

... nghiệm, quan sát ng dựa vào xuất chất sinh ra, ta dự đoán ng hóa học Hiện ng chứng tỏ có chất xuất có biến đổi màu sắc, xuất chất có trạng thái vật lý khác với chất ban đầu (Có thể chất ... Điền từ đúng/sai vào ô trống: Hòa tan muối vào nước tạo dung dịch ng hóa học Quá trình lên men rượu thành giấm ng hóa học Quẹt đầu que diêm vào thành bao diêm que diêm cháy Đó ng vật lí ... hành/Thí nghiệm /gắn ng thực tiễn - Giải thích số ng thí Giải thích số nghiệm - Giải thích hiện ng TN liên quan ng tự nhiên ng thí nghiệm bảo toàn khối lượng đến thực tiễn chất phản...
 • 20
 • 989
 • 2
Bài soạn Hướng dẫn thiết lập ma trận, biên soan đề kiểm tra môn Địa Lí-THCS 2011

Bài soạn Hướng dẫn thiết lập ma trận, biên soan đề kiểm tra môn Địa Lí-THCS 2011

Tư liệu khác

... chuyển động Trái Đất (2,0 điểm) HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT Chuyển động tự quay - Hiện ng ngày đêm (0,5đ) - Sự lệch hướng chuyển động vật thể (0,5đ) Chuyển động quanh Mặt Trời - Hiện ng ... biết tác động chúng đến địa hình bề mặt Trái Đất 20% TSĐ = điểm .% TSĐ = .điểm; Vận dụng cấp độ cao Dựa vào tỉ lệ đồ tính khoảng cách thực tế ngược lại 30 % x 10 điểm = điểm Các chuyển động ... sau: Thao tác Liệt kê tên chủ đề (nội dung, chương ) cần kiểm tra (như thao tác ví dụ minh họa trên) Thao tác Viết chuẩn cần đánh giá cấp độ (như thao tác ví dụ minh họa trên) Thao tác Tính...
 • 109
 • 2,377
 • 14
Bài giảng PL. Thiết lập ma trận đề kiểm tra.doc

Bài giảng PL. Thiết lập ma trận đề kiểm tra.doc

Tư liệu khác

... ĐỘ DUY Cấp độMô tảNhận biết- Nhận biết học sinh nhớ khái niệm bản, nêu lên nhận chúng yêu cầu - Các hoạt động ng ứng với cấp độ nhận biết là: nhận dạng, đối chiếu, ra… - Các động từ ng ... cách ng tự cách giáo viên giảng ví dụ tiêu biểu chúng lớp học - Các hoạt động ng ứng với cấp độ thông hiểu là: diễn giải, tổng kết, kể lại, viết lại, lấy ví dụ theo cách hiểu mình… - Các động ... hoạt động ng ứng với vận dụng cấp độ thấp là: xây dựng mô hình, trình bày, tiến hành thí nghiệm, phân loại, áp dụng quy tắc (định lí, định luật, mệnh đề…), sắm vai đảo vai trò, … - Các động...
 • 20
 • 1,080
 • 3
thiet lap ma tran de kiem tra

thiet lap ma tran de kiem tra

Tư liệu khác

... nhận học (c hiu VB + to lp VB) , cảm thụ thẩm mĩ, duy; PP học tập (đặc biệt tự học), nng lực ứng dụng nhng điều học vào cuc sng Bồi dưỡng tưởng, tỡnh cảm, đời sống tâm hồn HS 06:08 AM 06:08...
 • 48
 • 765
 • 1
phuong phap thiet lap ma tran de kiem tra moi

phuong phap thiet lap ma tran de kiem tra moi

Toán học

... nhận thức Bloom - Các hoạt động ng ứng với vận dụng cấp độ cao là: thiết kế, đặt kế hoạch sáng tác; biện minh, phê bình rút kết luận; tạo sản phẩm mới… - Các động từ ng ứng với vận dụng cấp ... VỀ CẤP ĐỘ DUY Mô tả - Nhận biết học sinh nhớ khái niệm bản, nêu lên nhận chúng yêu cầu - Các hoạt động ng ứng với cấp độ nhận biết là: nhận dạng, đối chiếu, ra… - Các động từ ng ứng ... dụng cấp độ cao - Các động từ ng ứng với vận dụng cấp độ thấp là: thực hiện, giải quyết, minh họa, tính toán, diễn dịch, bày tỏ, áp dụng, phân loại, sửa đổi, đưa vào thực tế, chứng minh, ước...
 • 22
 • 247
 • 1
Thiet lap ma tran de kiem tra 2011

Thiet lap ma tran de kiem tra 2011

Toán học

... tiêu chí đề kiểm tra mặt trình bày số điểm ng ứng; 3) Câu hỏi yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức vào tình mới; 4) Câu hỏi thể rõ nội dung cấp độ cần đo; 5) Nội dung câu hỏi đặt yêu cầu ... nội dung KT-KN cần kiểm tra ( đo gì, đến mức độ nào?) -> VD: xác định đơn vị KT-KN cần đánh giá cụ thể gì.Với công việc cần đối chiếu mục tiêu học tập với thực tế việc học HS( tức mức độ cần đạt ... KT-KN-TĐ) để liệt kê chi tiết hành vi, lực cần đánh giá HS ng ứng với thời gian loại kiểm tra( 15 phút, tiết, HK, ) Chú ý phân biệt KIỂM TRA THI + Giống nhau: - hình thức phương tiện quan trọng...
 • 39
 • 389
 • 0
Phụ lục thiết lập ma trận đề KT

Phụ lục thiết lập ma trận đề KT

Tư liệu khác

... nhận thức Bloom - Các hoạt động ng ứng với vận dụng cấp độ cao là: thiết kế, đặt kế hoạch sáng tác; biện minh, phê bình rút kết luận; tạo sản phẩm mới… - Các động từ ng ứng với vận dụng cấp ... VỀ CẤP ĐỘ DUY Mô tả - Nhận biết học sinh nhớ khái niệm bản, nêu lên nhận chúng yêu cầu - Các hoạt động ng ứng với cấp độ nhận biết là: nhận dạng, đối chiếu, ra… - Các động từ ng ứng ... dụng cấp độ cao - Các động từ ng ứng với vận dụng cấp độ thấp là: thực hiện, giải quyết, minh họa, tính toán, diễn dịch, bày tỏ, áp dụng, phân loại, sửa đổi, đưa vào thực tế, chứng minh, ước...
 • 21
 • 288
 • 0
Thiết lập Ma trận đề KT- 2011

Thiết lập Ma trận đề KT- 2011

Tư liệu khác

... giá cấp độ Bước QĐ phân phối tỷ lệ % tổng điểm cho chủ đề Bước Quyết định tổng số điểm kiểm tra Bước Tính số điểm cho chủ đề ng ứng với % Bước Tính số điểm, số câu hỏi cho chuẩn ng ứng ... điểm= % Số câu Số điểm Bước Viết chuẩn cần đánh giá cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Bước Viết chuẩn cần đánh giá TNKQ TL TNKQ cấp độ Chủ đề Environment Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề Saving ... Q Transforma tion (điền vào chổ trống với từ gợi ý) Số câu Số điểm (Ch) Bước Tính số điểm, Số câu Số câu số câu hỏi10 câumỗi Số điểm cho Số điểm Tỉ lệ % 2,5 điểm chuẩn ng ứng câu =0,25 đ Tổng...
 • 21
 • 220
 • 0
cac buoc thiet lap ma tran

cac buoc thiet lap ma tran

Toán học

... có chuẩn đại diện • Số lượng chuẩn cần đánh giá chủ đề ng ứng với thời lượng quy định ppct • Số lượng chuẩn kĩ chuẩn đòi hỏi mức độ cao nhiều • Lấy chuẩn KTKN CT (h.dẫn…) B2 Viết chuẩn ... định phân phối chương trình ⇒ • Phụ thuộc Kinh nghiệm, trình độ giáo viên • Ma trận không cố định, chương có nhiều ma trận, ma trận có nhiều đề khác Để đề ng đương??? Bước QĐ phân phối tỷ lệ ... t/h chuẩn ) • trình độ, lực học sinh • Nên tăng điểm cho chuẩn yêu cầu vận dụng • câu hỏi dạng TNKQ phải có số điểm B Tính số điểm, số câu hỏi cho chuẩn ng ứng Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Chủ...
 • 27
 • 1,257
 • 0
Biên soạn đề - Thiết lập ma trận

Biên soạn đề - Thiết lập ma trận

Ngữ văn

... tiêu chí đề kiểm tra mặt trình bày số điểm ng ứng; 3) Câu hỏi yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức vào tình mới; 4) Câu hỏi thể rõ nội dung cấp độ cần đo; 5) Nội dung câu hỏi đặt yêu cầu ... phù hợp với mục tiêu, chuẩn chương trình đối ng học sinh 4) Hoàn thiện đề, hướng dẫn chấm thang điểm BƯỚC Cấp độ Nhận biết Thông hiểu CÁC CẤP ĐỘ DUY Mô tả HS nhớ khái niệm nêu nhận khái ... đánh giá cấp độ duy; B3 Quyết định phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho chủ đề (nội dung, chương ); B4 Quyết định tổng số điểm kiểm tra; B5 Tính số điểm cho chủ đề (nội dung, chương ) ng ứng với...
 • 19
 • 516
 • 1
Hướng dẫn thiết lập ma trận đề KT

Hướng dẫn thiết lập ma trận đề KT

Tư liệu khác

... nhận thức Bloom - Các hoạt động ng ứng với vận dụng cấp độ cao là: thiết kế, đặt kế hoạch sáng tác; biện minh, phê bình rút kết luận; tạo sản phẩm mới… - Các động từ ng ứng với vận dụng cấp ... VỀ CẤP ĐỘ DUY Mô tả - Nhận biết học sinh nhớ khái niệm bản, nêu lên nhận chúng yêu cầu - Các hoạt động ng ứng với cấp độ nhận biết là: nhận dạng, đối chiếu, ra… - Các động từ ng ứng ... cách ng tự cách giáo viên giảng ví dụ tiêu biểu chúng lớp học - Các hoạt động ng ứng với cấp độ thông hiểu là: diễn giải, tổng kết, kể lại, viết lại, lấy ví dụ theo cách hiểu mình… - Các động...
 • 22
 • 168
 • 0
Thiết lập ma trận danh mục kinh doanh:

Thiết lập ma trận danh mục kinh doanh:

Quản trị kinh doanh

... lợi nhuận từ hay bò sữa , lấy lợi nhuận cung cấp đầu SBU khác - Divest : Gạt bỏ sản phẩm , ví dụ loại bỏ chó, sử dụng vốn mà nhận để đầu vào sư tử Ý nghĩa ma trận BCG : Ma trận BCG công ... lược phù hợp để đầu vào Gỉai thích ma trận BCG -Trục hòanh biểu thị thị phần ng đối đơn vị kinh doanh chiến lược so với đối thủ gần ngành Thí dụ 0.5 X có nghĩa đơn vị kinh doanh chiến ... hạn hội phát triển sản phẩm *Sao: Sản phẩm có thị phần cao thị trường phát triển mạnh Đây hội lớn để doanh nghiệp đầu khai thác sản phẩm mang lại nhiều lợi nhuận *Dấu hỏi: Sản phẩm có hội phát...
 • 10
 • 712
 • 7
Thiết lập ma trận hai chiều K3

Thiết lập ma trận hai chiều K3

Tiểu học

... Quang sút bóng lệch lên vỉa hè đập vào đầu cụ già qua đường khiến cụ lảo đảo, ôm đầu khuỵu xuống c) Các bạn tự nhận thấy đá bóng sai nên chỗ khác Câu 3/ Từ ngữ hoạt động chơi bóng bạn nhỏ? a) Chuyền ... buổi đầu học” (TV3/ tập trang 51) Đoạn viết: “Buổi mai hôm hôm học” STT HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT Tập làm văn: Em viết thành đoạn văn ngắn (từ đến câu): ... vào chỗ chấm a)430cm b)403cm c)304cm d)340 cm 5.Nối phép tính với kết thích hợp: 625-143 293+ 541 105 821 - 716 482 834 6/ Chọn Đ / S a) 80 : 4+4 =24 b/ 45 kglà 8kg HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO...
 • 12
 • 457
 • 6
Luận văn : KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT VÀ BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH part 3 ppsx

Luận văn : KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỒ HỘP KHÓM RẼ QUẠT BƯỚC ĐẦU THIẾT LẬP HACCP CHO QUY TRÌNH part 3 ppsx

Báo cáo khoa học

... chuyền sản xuất Đội HACCP phải xây dựng sơ đồ dây chuyền sản xuất bao trùm tất công đoạn trình sản xuất Khi áp dụng HACCP cho hoạt động phải xem xét bước trước sau - Bước 5: Thẩm định thực tế sơ ... trước sau - Bước 5: Thẩm định thực tế sơ đồ dây chuyền sản xuất Nhóm HACCP thẩm định hoạt động sản xuất thực tế so với sơ đồ dây chuyền sản xuất tất công đoạn sửa đổi lại sơ đồ - Bước 6: Liệt kê ... hành động sửa chữa - Hồ sơ hoạt động thẩm tra  Các bước áp dụng HACCP - Bước 1: Thành lập nhóm HACCP Cơ sở sản xuất thực phẩm phải đảm bảo đủ chuyên gia có kiến thức kinh nghiệm cụ thể sản phẩm...
 • 15
 • 508
 • 0
Thiết lập ma trận SWTO của ngân hàng thương mại việt nam

Thiết lập ma trận SWTO của ngân hàng thương mại việt nam

Kinh tế - Thương mại

... vụ thẻ…) nhiều sản phẩm xuất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dân cư sản xuất kinh doanh thành phần kinh tế Hiệu kinh doanh NHTM VN nhìn chung có chuyển biến tích cực, lợi nhuận tăng trưởng cao, có ... hệ thống NHTM VN giao dịch quốc tế Từ đó, có điều kiện tiếp cận với nhà đầu nước để hợp tác kinh doanh, tăng nguồn vốn doanh thu hoạt động Chính hội nhập quốc tế cho phép ngân hàng nước tham ... sóc khách hàng tăng cường công tác tiếp thị NTHM VN, cần tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng: huy động vốn, tín dụng sản xuất kinh doanh, tín dụng tiêu dùng, tài trợ xuất nhập khẩu,...
 • 11
 • 322
 • 0

Xem thêm