tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp

báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài ' hận thức của cộng đồng về tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và các giải pháp ứng phó '

báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài ' hận thức của cộng đồng về tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và các giải pháp ứng phó '

Báo cáo khoa học

... giá của cộng đồng về tác động của BĐKH đến sản xuất nông nghiệp Các yếu tố trong biến đổi khí hậu tác động đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân được chia thành 3 mức (1= tác động ... THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG VỀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ Lê Nguyễn Đoan Khôi, Đại học Cần Thơ TÓM TẮT Biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng đến hoạt động ... Trước tác động của biến đổi khí hậu thì người dân địa phương lo ngại nhất là vấn đề sản xuất của họ. Biến đổi khí hậu tác động nhiều nhất đến nghề trồng lúa, hoa màu và nuôi trồng thủy sản, và...
 • 8
 • 1,120
 • 12
Xây dựng chỉ số đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới sản xuất nông nghiệp Việt Nam theo phương pháp điều tra doc

Xây dựng chỉ số đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới sản xuất nông nghiệp Việt Nam theo phương pháp điều tra doc

Báo cáo khoa học

... lĩnh vực nông nghiệp, những diễn biến của khí hậu thời tiết được dự báo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ tới sản xuất nông nghiệp, thủy sản mà còn tác động rất lớn đến đời sống của đa số ... giới thiệu các mô hình lúa - cá, lúa - tôm. XÂY DỰNG CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM THEO PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA Mai Văn Trịnh, Nguyễn Lê Trang, ... quan hệ giữa biến đổi khí hậu, thời tiết với sản xuất nông nghiệp đang trở thành một nhu cầu cấp thiết không chỉ đối với người dân, các nhà khoa học nông nghiệp mà còn đối với công tác hoạch...
 • 6
 • 897
 • 7
tiểu luận ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp

tiểu luận ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp

Vật lý

... Cực Của Khí II.Ảnh Hưởng Tiêu Cực, Tích Cực Của Khí Hậu Tới Sản Xuất Nông Nghiệp Hậu Tới Sản Xuất Nông Nghiệp III. Ảnh Hưởng Của Khí Hậu Hiện Nay III. Ảnh Hưởng Của Khí Hậu Hiện Nay Tới Sản ... thu làm cho không khí nóng lên. II. Ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của khí hậu II. Ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của khí hậu đến sản xuất nông nghiệp đến sản xuất nông nghiệp -Miền bắc ... Địa Lý Kinh TếĐề Tài: Ảnh Hưởng Của Tài Nguyên Khí Hậu Đến Sản Xuất Nông Đề Tài: Ảnh Hưởng Của Tài Nguyên Khí Hậu Đến Sản Xuất Nông Nghiệp Nước Ta Hiện Nay. Nghiệp Nước Ta Hiện Nay.GVHD: Cô...
 • 31
 • 4,526
 • 4
THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI ĐB SÔNG HỒNG.

THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI ĐB SÔNG HỒNG.

Nông - Lâm - Ngư

... Nguyên nhân của Biến đổi khí hậu. 2. Thực trạng Biến đổi khí hậu ở Việt Nam.3. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp 3.1. Những tác động nghiêm trọnga. Tác động của nước biển ... và ảnh hưởng củađối với sản xuất nông nghiệp. II. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ẢNH HƯỞNG CỦAĐẾN SẢN XUẤTNÔNG NGHIỆP 1. Khái niệm biến đổi khí hậu và nguyên nhân.1.1. Biến đổi khí hậu là gì?1.2. ... triển sản xuất nông nghiệp ĐB Sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu. Thực trạng và một số giải pháp ứng phó1.1. Biến đổi khí hậu là gì? Biến đổi khí hậu được định nghĩa là: sự thay đổi của...
 • 16
 • 2,952
 • 25
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy thuộc thành phố Hà Nội

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy thuộc thành phố Hà Nội

Khoa học tự nhiên

... liệt. Biến đổi khí hậu có thể tác động đến nông nghiệp, gây rủi ro lớn đối với công nghiệp và các hệ thống kinh tế - xã hội trong tương lai. Việc tính toán được tác động của biến đổi khí hậu đến ... bản biến đổi khí hậu Hình 2.2 Diễn biến mực nước biển tại trạm hải văn Hòn Dấu Theo ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), kịch bản biến đổi khí hậu là bức tranh toàn cảnh của khí hậu ... dưới tác động của biến đổi khí hậu, đã được tính toán, trong khoảng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình năm đã tăng khoảng 0,5 - 0,7oC, mực nước biển đã dâng khoảng 20cm. Biến đổi khí hậu tác động...
 • 63
 • 724
 • 0
Luận văn Nghiên cứu và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Tiền Giang

Luận văn Nghiên cứu và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Tiền Giang

Báo cáo khoa học

... Tên đ tài: NGHIÊN CU VÀ ÁNH GIÁ TÁC NG CA BIN I KHÍ HU N HOT NG NUÔI TRNG THY SN TI TIN GIANG Tên tác gi: LÊ TH THÚY HNG n v công tác: TRUNG TÂM CHUYN GIAO CÔNG NGH ... giá các tác đng ca Bin đi khí hu đn ngành nuôi trng thy sn ti Tin Giang. Cui cùng là mt s đ xut gii pháp nhm thích ng vi s bt thng ca khí hu trong tng lai tác đng ... đi Khí hu (IPCC), Ngân hàng Th gii (WB), Chng trình Môi tr ng ca Liên hip quc (UNDP) đu cnh báo Vit Nam nm trong nhóm các quc gia chu tác đng cao do hin tng bin đi khí...
 • 158
 • 918
 • 6
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số hoạt động kinh tế vùng ven biển tỉnh nghệ an; đề xuất giải pháp ứng phó

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số hoạt động kinh tế vùng ven biển tỉnh nghệ an; đề xuất giải pháp ứng phó

Khoa học xã hội

... (4/2011), Tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp tại vùng cát ven biển tỉnh Quảng Trị”, Hội thảo biến đổi khí hậu: Tác động, thích ứng và Chính sách trong nông nghiệp, tr14. ... TIẾNG VIỆT 1. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (2010), Tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp, nông thôn và định hướng hành động của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 2. ... thế biến đổi của khí hậu tỉnh Nghệ An; Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số hoạt động kinh tế vùng ven biển tỉnh Nghệ An; Đề xuất một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu...
 • 9
 • 963
 • 9
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước tỉnh hà giang và đề xuất giải pháp ứng phó

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước tỉnh hà giang và đề xuất giải pháp ứng phó

Thạc sĩ - Cao học

... . 1.1.2.2. Din bin và xu th bii khí hu a. Diễn biến v xu thế biến đổi khí hậu trên thế giới b. Diễn biến v xu thế biến đổi khí hậu tại H Giang ng ca  ... (2010), Biến đổi khí hậutác động ở Việt Nam, Vin Khoa hc Khí tng Ty vn và Môi trng, Hà Ni. 10. Nguyn Vn Thng và nnk (2012), Ứng dụng thông tin khí hậu và dự báo khí hậu phục ... a. Khu kinh tế nông – lâm – ngư nghiệp  Ngnh sản xuất nông nghiệp  Ngnh lâm nghiệp  Ngnh thuỷ sản b. Khu kinh tế công nghiệp – xây dựng – thương mại  Ngnh công nghiệp  Xây dựng...
 • 24
 • 1,120
 • 2
Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến cực trị dòng chảy trên lưu vực sông nhuệ đáy thuộc thành phố hà nội

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến cực trị dòng chảy trên lưu vực sông nhuệ đáy thuộc thành phố hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... và lƣợng, dƣới tác động của các yếu tố tự nhiên và hoạt động của con ngƣời và cả tác động của biến đổi khí hậu. Đối với lƣu vực vấn đề đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các cực trị ... mô phỏng khí hậudòng chảy. Đánh giá biến động của dòng chảy cực đoan dƣới tác động của biến đổi khí hậu: Cơ sở dữ liệu; Áp dụng mô hình cho khu vực nghiên cứu; Đánh giá biến động cực trị ... tới biến đổi khí hậu; Khái quát điều kiện địa lý tự nhiên – kinh tế xã hội lƣu vực sông Nhuệ - Đáy thuộc địa phận thành phố Hà Nội . Lựa chọn kịch bản biến đổi khí hậu và mô hình mô phỏng khí...
 • 21
 • 602
 • 1
Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CỰC TRỊ DÒNG CHẢY TRÊN LƯU VỰC SÔNG NHUỆ ĐÁY THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CỰC TRỊ DÒNG CHẢY TRÊN LƯU VỰC SÔNG NHUỆ ĐÁY THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Khoa học tự nhiên

... và lƣợng, dƣới tác động của các yếu tố tự nhiên và hoạt động của con ngƣời và cả tác động của biến đổi khí hậu. Đối với lƣu vực vấn đề đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các cực trị ... các hoạt động nghiên cứu tài nguyên nƣớc liên quan đến biến đổi khí hậu là nhằm đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nƣớc. Liên quan tới bài toán biến đổi khí hậu, nhiều ... Chƣơng 2. Lựa chọn kịch bản biến đổi khí hậu và mô hình mô phỏng khí hậudòng chảy Chƣơng 3. Đánh giá biến động của dòng chảy cực đoan dƣới tác động của biến đổi khí hậu 15 cho mô hình...
 • 86
 • 1,605
 • 0
TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN AN NINH LƯƠNG THỰC QUỐC GIA potx

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN AN NINH LƯƠNG THỰC QUỐC GIA potx

Lâm nghiệp

...  Những thách thức của biến đổi khí hậu- nước biển dâng đến sự ổn ể ềThích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu: Khó khăn và thách thức Tác động của biến đổi khí hậu đến những đối tng ... thâm canh nông nghiệp. 17A. Phân tích các tác động của biến đổi khí hậu Ngoài các mẫu thống kê và phân tích cực đoan của các sự kiện khí hậu bình thường, kịch bản biến đổi khí hậu từ GCM ... tích tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp và an ninh lương thực của Việt Nam. Sự tổn thương do biến đổi khí hậu, sự thích ứng và sự hồi phục Để chuẩn bị cho việc thích ứng với biến...
 • 22
 • 714
 • 2
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước tỉnh Hà Giang và đề xuất giải pháp ứng phó

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước tỉnh Hà Giang và đề xuất giải pháp ứng phó

Công nghệ - Môi trường

... BIỂU HIỆN, TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG 31.1. Biểu hiện và tác động của biến đổi khí hậu 31.1.1. Khái niệm biến đổi khí hậu và các ... VỀ BIỂU HIỆN, TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG 1.1. Biểu hiện và tác động của biến đổi khí hậu 1.1.1. Khái niệm biến đổi khí hậu và các nghiên ... 31.1.2. Biểu hiện, diễn biến và xu thế diễn biến khí hậu 41.1.2.1. Biểu hiện khí hậu 41.1.2.2. Diễn biến và xu thế biến đổi khí hậu 101.1.2.3. Tác động của BĐKH đến nguồn nước 151.2....
 • 95
 • 1,122
 • 20

Xem thêm