tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp.doc

Định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp.doc

Kinh tế - Thương mại

... chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốndoanh nghiệp chấp thuận; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp ... vấn đề định giá các tài khác một cách cụ thể.Trong Luật doanh nghiệp 2005, Điều 30 quy định về định giá tài sản góp vốn: “Điều 30. Định giá tài sản góp vốn 1. Tài sản góp vốn không phải là tiền ... Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 1); Quyết định 3 Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp BÀI LÀM Góp vốn để thành lập...
 • 5
 • 805
 • 6

Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Phân tích các quy định về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Cao đẳng - Đại học

... chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốndoanh nghiệp chấp thuận; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp ... vấn đề định giá các tài khác một cách cụ thể.Trong Luật doanh nghiệp 2005, Điều 30 quy định về định giá tài sản góp vốn: “Điều 30. Định giá tài sản góp vốn 1. Tài sản góp vốn không phải là tiền ... doạnh nghiệp là một trong những điều đầu tiền cần làm khi muốn thành lập lập một doạnh nghiệp. Vấn đề ở đây là nhiều người tham gia góp vốn bằng tài sản khác những tài sản thông dụng để góp vốn. ...
 • 5
 • 1,340
 • 9

Làm rõ tài sản, nguồn vốn trong một doanh nghiệp thương mại và đơn vị hành chính sự nghiệp.doc

Làm rõ tài sản, nguồn vốn trong một doanh nghiệp thương mại và đơn vị hành chính sự nghiệp.doc

Kế toán

... loại tài sản trong doanh nghiệp Căn cứ vào thời gian đầu tư, sử dụng và thu hồi, toàn bộ tài sản trong một doanh nghiệp được chia thành hai loại là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.- Tài sản ... 2.523.575.086 VN Tài sản và nguồn vốn quan hệ mật thiết với nhau nguồn vốn hình thành nên tài sản, tổng tài sản và tổng nguồn vốn luôn bằng nhau. Quy mô của doanh nghiệp lớn hay nhỏ do nguồn vốn quyết ... thể của đối tượng kế toán trong doanh nghiệp. 2.1. Tài sản và phân loại tài sản trong doanh nghiệp. 2.1.1. Khái niệm Tài sản là tất cả những nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát, nắm giữ và có...
 • 27
 • 2,199
 • 4

Làm rõ tài sản, nguồn vốn trong một doanh nghiệp thương mại và đơn vị hành chính sự nghiệp

Làm rõ tài sản, nguồn vốn trong một doanh nghiệp thương mại và đơn vị hành chính sự nghiệp

Kế toán

... này.1.2. Phân loại tài sản trong doanh nghiệp Căn cứ vào thời gian đầu tư, sử dụng và thu hồi, toàn bộ tài sản trong một doanh nghiệp được chia thành hai loại là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.Nguyên ... hoạt động.III. LIÊN HỆ VỀ TÀI SẢN, NGUỒN VỐN TRONG MỘT DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP. Khái niệm tài sản: tài sản là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể ... thương mại:- Tài sản thường rất phong phú: bao gồm tất cả tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạnNguyên lý kế toán15 Đề tài thảo luận:Làm rõ tài sản, nguồn vốn trong một doanh nghiệp thương mại...
 • 17
 • 421
 • 0

Tài liệu Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) doc

Tài liệu Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) doc

Tài liệu khác

... ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) (BQL) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Kế hoạch và Đầu tư, Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ ... bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Nội dung Văn bản qui định 1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh; 2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo ... Mô tả bước 1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại cơ quan Phòng ĐKKD cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính...
 • 5
 • 463
 • 1

Tài liệu Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) ppt

Tài liệu Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) ppt

Tài liệu khác

... Luật Doanh nghiệp Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Kế hoạch và Đầu tư, Thành lập ... thì Phòng ĐKKD sẽ thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ KH và ĐT quy định 2. Dự thảo ... luật của công ty 3. Danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo sau đây: bản sao quyết Thành phần hồ sơ định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của...
 • 6
 • 410
 • 0

Tài liệu Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần ppt

Tài liệu Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần ppt

Tài liệu khác

... Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.* Thông tin Lĩnh vực thống kê :Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng ... thì Phòng ĐKKD sẽ thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ KH và ĐT quy định. 2. Dự thảo ... 1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây: 1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh; 2. Tên của doanh nghiệp...
 • 4
 • 370
 • 0

Tài liệu Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh ppt

Tài liệu Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh ppt

Tài liệu khác

... bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Thành phần hồ sơ 2. 2. ... Mô tả bước 1. - Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại cơ quan Phòng ĐKKD cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. ... 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. Số bộ hồ sơ: 01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công...
 • 4
 • 348
 • 1

Tài liệu Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân ppt

Tài liệu Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân ppt

Tài liệu khác

... Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Số bộ hồ sơ: 01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ... Phòng ĐKKD sẽ thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ KH và ĐT quy định 2. Bản sao ... Mô tả bước 1. - Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại cơ quan Phòng ĐKKD cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính....
 • 4
 • 311
 • 2

vấn đề định giá vốn góp và chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty (doanh nghiệp)

vấn đề định giá vốn góp và chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty (doanh nghiệp)

Khoa học xã hội

... giá tài sản dựa vào thời điểm góp vốn vào công ti của thành viên: -Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí. -Tài sản ... khác, số quyết định thành lập hoặc đăng kí của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn, tổng giá trị tài sản góp vốn và tỉ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của ... cũng có thể được sử dụng để góp vốn vào công ty.III.ĐỊNH GIÁ VỐN GÓP:Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định về định giá tài sản góp vốn như sau:“1 .Tài sản góp vốn không phải là tiền Việt...
 • 18
 • 562
 • 2

Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc doc

Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc doc

Tài liệu khác

... Luật Doanh nghiệp 3. Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Luật Doanh nghiệp ... với thành lập doanh nghiệp) Quyết định số 1088/2006/QĐ-BK 2. Phụ lục I-2: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh) Luật doanh nghiệp ... (do Nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm). Thành phần hồ sơ 4. Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật...
 • 6
 • 445
 • 0

Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc docx

Tài liệu Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc docx

Tài liệu khác

... với thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh) Quyết định số 1088/2006/QĐ-BK Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Đạt tiêu chí dự án sản xuất sản ... đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ quản lý ngành có liên quan. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đăng ký ... đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 55-Nghị định 108/2006/NĐ-CP). 3. Báo cáo năng lực tài chính của Nhà...
 • 5
 • 458
 • 0

Tài liệu Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài bên ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) doc

Tài liệu Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài bên ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) doc

Tài liệu khác

... chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. + Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui ... phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí thành lập doanh nghiệp Mức cụ thể theo quy định của từng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày ... qui định 1. Ngành nghề kinh doanh không bị cấm. Trường hợp ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định. Luật Doanh nghiệp số 13/1999/ Tên...
 • 5
 • 510
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25