tài liệu về thủ tục báo cáo doc

Tài liệu về thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm.doc

Tài liệu về thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm.doc

Quản lý nhà nước

... khỏi cổng Công ty Lập chứng từ: - Lưu hồ sơ giao hàng vào file cẩn thận - Báo cáo kết giao hàng Cho Phòng XNK, KH Tài liệu tham khảo: Phụ lục: Sổ Tay Chất Lượng ... phiếu nhập kho Nhân viên kho Thủ kho Bảng lưu kho Nhân viên kho HDCV lưu kho, sơ đồ xếp, lưu kho Thủ kho Nhân viên kho HDCV xuất nhập thành phẩm, phiếu xuất hàng Thủ kho Hố đơn xuất hàng Nhận ... thành phẩm kiểm tra đơn hàng theo mã Phòng XNK làm lệnh chuyển sang Phòng Kế tốn làm phiếu xuất - Thủ kho phải bảo đảm hàng hố có khối lượng lớn nặng phải sử dụng phương pháp, dụng cụ thích hợp...
 • 3
 • 906
 • 18
Tài liệu về thủ tục bảo trì thiết bị.doc

Tài liệu về thủ tục bảo trì thiết bị.doc

Quản lý dự án

... Nhân viên bảo trì Bộ phận bảo trì Bộ phận có nhu cầu bảo trì Tổ trưởng bảo trì Bộ phận bảo trì Thủ tục kiểm sốt hồ sơ Thuyết minh Nội dung: I/ Nhu cầu bảo trì thiết bị: Do việc bảo trì thiết bị ... máy móc sửa chữa phụ kiện thời gian sử dụng đồng thờiø lập lý lịch loại máy móc đưa vào lưu trữ Tài liệu tham khảo:  Sổ tay chất lượng môi trường Lưu ý: - Các chi tiết chất thải trình bảo trì phải...
 • 4
 • 10,184
 • 348
Tài liệu về thủ tục tiếp nhận và bảo quản tài sản khách hàng.doc

Tài liệu về thủ tục tiếp nhận và bảo quản tài sản khách hàng.doc

Quản lý dự án

... chiều dài theo tài liệu kỹ thuật, bảng màu - Việc kiểm tra nguyên phụ liệu KCS thực hiện, nhiên trình nhập xuất hàng phát lỗi nhân viên kho phải để nguyên phụ liệu bị lỗi riêng, báo cho Thủ kho với ... dụng phải thông báo cho khách hàng biết - Khi sử dụng xong máy móc thiết bị Bộ phận sử dụng báo cho khách hàng, lập biên tình trạng máy móc, tiến hành thủ tục lý với khách hàng Tài liệu tham khảo: ... dụng phù hợp không làm tổn hại đến sản phẩm xếp dở - Thủ kho chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm sốt việc xếp dỡ - Thủ kho chịu trách nhiệm làm thủ tục nhập kho, xếp NVL, TP vào nơi qui định theo sơ...
 • 6
 • 1,085
 • 16
Tài liệu về Thủ tục đánh giá nội bộ.doc

Tài liệu về Thủ tục đánh giá nội bộ.doc

Quản lý dự án

... phục, đồng thời báo cáo đến ĐDLĐ 5 .Tài liệu tham khảo: • • Sổ tay chất lượng Sổ tay môi trường 6.Phụ Lục Chương trình đánh giá nội Phiếu ghi chép đánh giá viên Lịch đánh giá Báo cáo kết đánh giá ... động dự kiến Để cho việc đánh giá liên tục đạt hiệu quả, Ban đánh giá Bộ phận đánh giá cần phải chuẩn bị lịch đánh tài liệu hồ sơ có liên quan như:  Các tài liệu hồ sơ thiết lập trước đó;  Tình ... đánh giá: Sau ghi nhận kết đánh giá nội mục tiêu cụ thể Ban đánh giá lập báo cáo kết thu trình tiến hành đánh giá báo cáo phải tường trình chi tiết mục tiêu đánh giá có:  Phù hợp: Đáp ứng đầy...
 • 7
 • 2,839
 • 65
Tài liệu về thủ tục kiểm soát hồ sơ.doc

Tài liệu về thủ tục kiểm soát hồ sơ.doc

Quản lý nhà nước

... yêu cầu xem hồ sơ (có giới hạn), việc cần quy định hợp đồng theo đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty Tài liệu tham khảo: Sổ tay chất lượng Sổ tay môi trường Phụ lục: Danh mục hồ sơ (biểu mẫu mã số: 0086) ... cận hồ sơ (trừ trường hợp với hồ sơ cần bảo mật) Tuy nhiên người muốn tiếp cận hồ sơ cần thông báo với Người quản lý hồ sơ Người quản lý hồ sơ bố trí đưa hồ sơ cho tham khảo b> Nhân viên thuộc ... Người có yêu cầu Trưởng Bộ phận Người phân công Thông báo Yêu cầu KS hồ sơ Xác định hồ sơ lưu Trưởng Bộ phận Danh mục HS (BM mã số: 0086) Danh mục Hồ...
 • 5
 • 2,352
 • 32
Tài liệu về thủ tục kiểm sóat tài liệu.doc

Tài liệu về thủ tục kiểm sóat tài liệu.doc

Quản lý nhà nước

... dấu tài liệu (Hướng dẫn công việc biên soạn tài liệu mã số: 0088), phân phối đến người nhận tài liệu theo phân phối tài liệu ĐDLĐ phê duyệt (mã số: 0092 “Danh sách phân phối tài liệu tài liệu ; ... kiểm sốt tài liệu lưu trữ tài liệu gốc theo tài liệu, tài liệu gốc không đóng dấu "Kiểm sốt " để photo phân phối cần thiết 3.2.2 Thay đổi tài liệu hành: Phát sinh nhu cầu cần thay đổi tài liệu hành: ... tài liệu Danh sách phân phối tài liệu (mã số: 0093; 0092) Người kiểm sốt tài liệu Người kiểm sốt tài liệu 3.2 Nội dung (thuyết minh lưu đồ): 3.2.1 Phát hành tài liệu mới: Phát sinh nhu cầu tài liệu...
 • 6
 • 837
 • 15
Tài liệu về thủ tục kiểm soát thiết bị đo.doc

Tài liệu về thủ tục kiểm soát thiết bị đo.doc

Quản lý nhà nước

... trực tiếp sử dụng phải báo cho phận bảo trì để kiểm tra hay thay g> Cập nhật hồ sơ: - Tồn hồ sơ liên quan đến trình hiệu chuẩn thiết bị đo phải lưu giữ cẩn thận theo Thủ tục kiểm sốt hồ sơ - Hàng ... chuẩn Nhân viên bảo trì Trưởng Bộ phận cấp Nhân viên bảo trì Nhân viên bảo trì Nhân viên bảo trì Thủ tục kiểm sốt hồ sơ 4.2 Giải thích qui trình: a> Lập danh mục thiết bị đo: - Tổ trưởng bảo trì ... thiết bị đo lần (trừ trường hợp đột xuất theo yêu cầu Ban Tổng Giám đốc hay yêu cầu khách hàng) Tài liệu tham khảo: Sổ tay chất lượng Sổ tay môi trường Phụ lục: Danh mục thiết bị đo Lịch hiệu chuẩn...
 • 4
 • 3,411
 • 94
Tài liệu về thủ tục kiểm tra thử nghiệm.doc

Tài liệu về thủ tục kiểm tra thử nghiệm.doc

Quản lý nhà nước

... Trưởng Bộ phận định cho nhân viên thực theo qui định Thủ tục kiểm sốt hồ sơ Tài liệu tham khảo: Sổ tay chất lượng Thủ tục kiểm sốt hồ sơ Thủ tục kiểm sốt sản phẩm không phù hợp Phụ lục: ... đạt kết theo yêu cầu chuyển ĐDLĐ duyệt xác lập kết Thông báo, lưu hồ sơ: - Khi nhận kết quả, Trưởng phòng định nhân viên tiến hành thông báo kết cho Bộ phận liên quan, khách hàng - Hồ sơ việc thực ... công ty, tiêu chuẩn khách hàng Trưởng Bộ phận Tổng Giám Đốc Nhân viên kho, KCS Trưởng Bộ phận Thủ tục kiểm sốt hồ sơ Giải thích Qui trình Chuẩn bị kiểm tra, thử nghiệm: Trưởng Bộ phận tiến hành...
 • 4
 • 829
 • 13
Tài liệu về thủ tục khắc phục và phòng ngừa tài chính.doc

Tài liệu về thủ tục khắc phục và phòng ngừa tài chính.doc

Quản lý nhà nước

... (Nonconformance minor) (đã thực theo hệ thống tài liệu chưa đầy đủ) OBS lưu ý/khuyến cáo (Observation) (có lưu ý để công việc thực tốt hơn) Tài liệu tham khảo: Sổ tay chất lương, Sổ tay trách ... bảo trì Kho Thủ kho Trưởng phòng TCHC Nhân viên Phòng TCHC Phân loại không phù hợp: - NCM không phù hợp lớn (Nonconformance Major) (không theo yêu cầu tiêu chuẩn, không thực theo tài liệu mang ... nhận kết vào phiếu CAR báo cáo cho Đại diện lãnh đạo để kết thúc hành động khắc phục phòng ngừa Nếu kết giám sát không thoả mãn người giá msát ghi nhận kết vào phiếu CAR thông báo cho Đại diện lãn...
 • 5
 • 921
 • 11
Tài liệu về thủ tục theo dõi đo lường các quá trình.doc

Tài liệu về thủ tục theo dõi đo lường các quá trình.doc

Quản lý nhà nước

... công cụ thống kê để phát khuynh hướng trình d> Việc theo dõi ghi nhận vào hồ sơ theo Thủ tục kiểm sốt hồ sơ Tài liệu tham khảo: Sổ tay chất lượng Phụ lục: ... cho đảm bảo trình thực tuỳ theo qui định, thông số/yêu cầu tuân thủ suốt trình thực b> Việc theo dõi trình thực việc áp dụng Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê c> Việc theo dõi thực đột xuất định ... Trưởng Bộ phận phát hành phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa Việc theo dõi phải thực theo Thủ tục kiểm sốt hồ sơ 4.2 Đo lường trình: a> Định kỳ 01 năm lần trước họp xem xét lãnh đạo, sau lần...
 • 4
 • 734
 • 8
Tài liệu về thủ tục xem xét hợp đồng.DOC

Tài liệu về thủ tục xem xét hợp đồng.DOC

Quản lý dự án

... loại nguyên phụ liệu, yêu cầu kỹ thuật, qui cách … nguyên phụ liệu, yêu cầu kỹ thuật, loại sản phẩm Chiết tính giá thành: Bảng chiết tính giá thành nhân viên xem xét nguyên liệu, phụ liệu, giá gia ... mẫu Báo giá: - e> Việc báo giá Điện thoại, Fax, Mail yếu tố mà Công ty không đáp ứng theo yêu cầu khách hàng phải liệt kê rõ phiếu báo giá Trường hợp theo yêu cầu khách hàng mà Công ty phải báo ... phụ liệu tạo nên sản phẩm - Xác định đơn vị cung cấp nguyên phụ liệu đơn vị nước, nước ngồi; yêu cầu khách hàng đơn vị cung cấp - Xác định thời gian giao hàng bao gồm thời gian có nguyên phụ liệu, ...
 • 4
 • 843
 • 15
Tài liệu về thủ tục xem xét lãnh đạo.doc

Tài liệu về thủ tục xem xét lãnh đạo.doc

Quản lý nhà nước

... Giám Đốc Sau có thông báo họp xem xét lãnh đạo phận lập báo cáo xem xét lãnh đạo trình lên ĐDLĐ tổng hợp 4.2.2 ĐDLĐ chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung báo cáo theo biểu mẫu Báo cáo xem xét lãnh đạo, ... quan kiểm tra, báo cáo sản phẩm không phù hợp; Các hành động khắc phục-phòng ngừa; Các mục tiêu quản lý cần thực cho thời gian tới, vấn đề liên quan đến yêu cầu khách hàng thủ tục mới;  Nhu ... lại hồ sơ theo thủ tục “Kiểm soát hồ sơ ” TGĐ có trách nhiệm cung cấp nguồn lực cần thiết để thi hành hành động đề ĐDLĐ có trách nhiệm giám sát hành động đưa thực có hiệu Tài liệu tham khảo:...
 • 3
 • 1,082
 • 10
Tải liệu về thủ tục xử lý khiếu nại khách hàng.doc

Tải liệu về thủ tục xử lý khiếu nại khách hàng.doc

Quản lý dự án

... kiến khiếu nại KH Tiếp nhận thông tin Báo cáo ĐĐLĐ Phân tích thông tin Khiếu nại Xác định nơi liên quan Xác định tính xác Yêu cầu xử lý Người thực Qui trình Tài liệu Thực xử lý Phản hồi khách hàng ... nhận lại báo cáo cho Tổng Giám Đốc Nếu khách hàng không đồng ý ghi lại vào phiếu kèm vào phiếu cũ, thực lại từ 1.3 đến 1.4 1.5 Bất khiếu nại hợp lệ khách hàng mà gắn với điều kiện nêu Thủ tục khắc ... với điều kiện nêu Thủ tục khắc phục phòng ngừa báo cáo hành động khắc phục phòng ngừa phải phát hành Trưởng phòng có liên quan cấp cao thoe Thủ tục khắc phục phòng ngừa 1.6 Mọi ý kiến khiếu nại...
 • 5
 • 1,392
 • 8
Tài liệu CÁC CHỨC NĂNG BÁO CÁO doc

Tài liệu CÁC CHỨC NĂNG BÁO CÁO doc

Kế toán - Kiểm toán

... 6.0 Báo cáo số sách kế toán Báo cáo kho Báo cáo bán hàng Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678 Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Báo cáo ... Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678 Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Báo cáo quản trị, báo cáo tài Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678 ... quản trị IFINANCE 6.0 Báo cáo giá thành Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678 Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Báo cáo công nợ Công ty Cổ...
 • 6
 • 403
 • 0

Xem thêm