tài liệu tham khảo unep tudelft sổ tay hướng dẫn thiết kế hướng tới phát triển bền vững hướng đi thực tiễn cho các nước đang phát triển bản dự thảo

SỔ TAY HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HƯỚNG ĐI THỰC TIỄN CHO CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN pdf

SỔ TAY HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HƯỚNG ĐI THỰC TIỄN CHO CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN pdf

Kế hoạch kinh doanh

... THIẾT KẾ HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HƯỚNG ĐI THỰC TIỄN CHO CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Tài liệu xây dựng với hỗ trợ tài Liên minh Châu Âu Trung tâm Sản xuất ... phát triển , hay chí các nước phát triển có bao gồm nước chậm phát triển, nước phát triển nước công nghiệp hóa Các khái niệm ThP Tham chiếu Thiết kế lại hoàn toàn áp dụng cho nước công nghiệp phát ... cách sử dụng tài liệu Hướng dẫn chương trình đào tạo phát triển tài liệu hướng dẫn ThP cho chuyên ngành phục vụ cho phát triển sản phẩm dịch vụ mang tính bền vững Đặc biệt, mong nhận đi n hình áp...
 • 195
 • 2,106
 • 0

Tài liệu tham khảo môn cơ sở dữ liệu

Tài liệu tham khảo môn cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

... tiếp cận liệu khác nhà phân tích thiết kế CSDL Mỗi loại mô hình liệu có ưu đi m mặt hạn chế nó, có mô hình liệu trội nhiều người quan tâm nghiên cứu Sau đi m qua lịch sử phát triển mô hình liệu Vào ... Trình Cơ Sở Dữ Liệu Trang 35 Nếu đi u kiện liên quan đến quan hệ gọi đi u kiện chọn, đi u kiện liên quan đến từ hai quan hệ trở lên gọi đi u kiện kết Các đi u kiện chọn đi u kiện kết phối hợp với ... loại thực thể Lớp Khoa có mối kết hợp “thuộc” sau: Sinh viên thuộ c Lop Bản số mối kết hợp: Bản số nhánh R mối kết hợp thể số lượng thực thể thuộc thực thể nhánh “bên kia” có liên hệ với thực...
 • 114
 • 373
 • 0

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHUYÊN đề số PHỨC

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHUYÊN đề số PHỨC

Toán học

... Bài Cho số phức z = + 3i.Tìm phần thực phần ảo số phức Bài Cho số phức z = w= z +i iz − 1 + 7i + (3 − 2i )(−1 + 3i) Tính mô đun z tìm tọa độ đi m biểu diễn + 2i hình học z hệ tọa độ Oxy Bài Cho ... mặt phẳng phức đi m M(x;y) Sử dụng kiện đề để tìm mối liên hệ x y từ suy tập hợp đi m M Ví dụ 1: Giả sử M(z) đi m mặt phẳng phức biểu diễn số phức z Tìm tập hợp đi m M(z) thỏa mãn đi u kiện sau ... tập hợp đi m biểu diễn z đường tròn tâm I(-1;-1), bán kính trừ đi m (0;1)  Bài tập tự luyện Bài Giả sử M(z) đi m mặt phẳng tọa đô biểu diễn số phức z Tìm tập hợp đi m M(z) thỏa mãn đi u kiện...
 • 16
 • 337
 • 0

Tài liệu Tài liệu tham khảo: Chuyên đề kiểm toán - Lớp bồi dưỡng kế toán trưởng docx

Tài liệu Tài liệu tham khảo: Chuyên đề kiểm toán - Lớp bồi dưỡng kế toán trưởng docx

Quản trị kinh doanh

... việc bảo vệ tài sản Công ty việc tiến hành thủ tục hợp lý cần thiết để ngăn ngừa phát kiện bất thường gian lận Tất sổ sách kế toán tài liệu hỗ trợ, thông tin giải thích cần thiết cho việc tìm ... Kiểm tra kế toán: việc kiểm tra doanh nghiệp, cấp quan nhà nước việc thực chuẩn mực, chế độ kế toán, việc lập, phê chuẩn lưu chuyển chứng từ ban đầu, ghi chép tài khoản sổ sách kế toán, thực chế ... quỹ thực việc cập nhật tính số sổ quỹ đối chiếu với số liệu kế toán tiền mặt nhằm phát chênh lệch có - Sửa sổ theo quy đònh phương pháp sửa sổ - Mọi khoản thu phải nộp vào quỹ, hay nộp cho...
 • 31
 • 628
 • 0

Tài liệu tham khảo PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT

Tài liệu tham khảo PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT

Công nghệ - Môi trường

... tập trắc nghiệm hóa học 1997 Phan Trọng Quý 13 14 Đỗ Tất Hiển – Trần Quốc Sơn 15 Đỗ Tất Hiển – Đinh Thị Hồng 16 Nguyễn Phước Hòa Tân SVTH : Phan Thị Thùy 117 ...
 • 2
 • 1,786
 • 1

Tài liệu tham khảo: Một số nhân vật lịch sử

Tài liệu tham khảo: Một số nhân vật lịch sử

Lịch sử

... có tài. một lần vua Lý Thánh Tông hỏi Ỷ Lan kế trò nước, Ỷ Lan tâu : - Muốn dân giàu nước mạnh, đi u hệ trọng biết nghe lời can gián đấng trung thần Lời nói nghe chướng tai có lợi cho việc làm Đi u ... quyền tể tưởng nước Đại Việt lại khởi sa sắc, nhanh chóng thònh cường Lan thi hành biện pháp dựng nước yên dân, khiến cho nước sức dân mạnh hẳn lên Năm Đinh tỵ (1077), Tổng triều phát động đại ... quân đánh giặc, tao quyền nhiếp cho Ỷ Lan Cũng năm ấy, không may nước Đại Việt không may bò lụt lớn, mùa màng thất bát, nhiều nơi sinh loạn Nhưng nhờ có kế sách trò nước đắn, đoàn táo bạo, loạn...
 • 5
 • 750
 • 1

Tài liệu tham khảo ôn tập thi tốt nghiệm 2013 chuyên đề 2 khảo sát hàm số

Tài liệu tham khảo ôn tập thi tốt nghiệm 2013 chuyên đề 2 khảo sát hàm số

Toán học

... An Giang- Tài liệu tham khảo Ôn Tập Thi TN2013 Bảng biến thiên: x -∞ -1 y' y0 + - +∞ Bước 4: BBT gồm có “ dòng”: dành cho x, y’ y +∞ + -3 CT CĐ -4 +∞ CT -4 Đi m cực đại: x = ; y = -3 Đi m cực ... nêu đi m cực đại; đi m cực tiểu Đồ thị hàm số: Bước 6:Vẽ đồ thị cần thực theo thứ tự gợi ý sau:  Vẽ hệ trục tọa độ Oxy  Xác định đi m cực đại, cực tiểu, đi m uốn, giao đi m với Ox,Oy  Dựa ...  Xác định đi m cực đại, cực tiểu, đi m uốn, giao đi m với Ox,Oy  Nhận xét hàm sốdạng đồ thị áp dụng dạng đồ thị phù hợp cho toán (tham khảo dạng đồ thị sau dạng hàm số) Giao đi m với Ox:...
 • 10
 • 648
 • 18

Tài liệu THAM KHẢO CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ GIÁ CỔ PHIẾU docx

Tài liệu THAM KHẢO CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ GIÁ CỔ PHIẾU docx

Đầu tư Chứng khoán

... hệ số chia thay đổi chia cho gốc, số thực tính theo % so với gốc hai ngày gọi đi m hay % Đến phiên giao dịch 2-8 đi u không nữa, ta đổi hệ số chia kết tính toán lần gọi đi m TTO - Trung tâm NCKH ... tách đôi Về nguyên tắc giá thay đổi, số giữ nguyên Ta lấy tổng chia cho 3: 30/3=10 để kết luận số giá giảm ngàn (đi m) Vì thực chất giá không thay đổi Bởi số giá tính phải 15 ngày Đây cốt lõi ... (đi m) QoPo/Do =100= 100x(1000x10+2000x15)/(1000x10+2000x15) = Phải nhân với 100 quy ước ngày đầu 100 đi m Do = 1000x10+2000x15 = 40000 - Chỉ số giá ngày 31/7 110 % (đi m) tăng 10% hay 10 đi m...
 • 7
 • 526
 • 0

Tài liệu tham khảo ôn tập thi tốt nghiệm 2013 chuyên đề 5 số phức doc

Tài liệu tham khảo ôn tập thi tốt nghiệm 2013 chuyên đề 5 số phức doc

Toán học

... HĐBM Toán An Giang_ Tài liệu tham khảo Ôn tập thi TN 2013 3.2 Cách giải phương trình bậc hai với hệ số thực : ( az + bz + c = 0; a, b, c ∈ ¡ ; a ≠ ) Tính ∆ = b − 4ac Kết luận : −b ± ∆ 2a ... + 3i −1 + 5i − 1+ i − 2i Bài : Cho z = + 3i, z ′ = + i Tìm z.z ′2 z − z′ Bài : Cho z = − i , z′ = − 2i Tìm z z  ÷ z′  z′  Bài : Cho z = + 3i Tìm phần thực, phần ảo modun số phức Bài ... z.z = 10 Bài 12 : Cho số phức z = 2m + ( m + ) i ( m ∈ ¡ ) Tìm z biết z số phức có phần thực −5 Bài 13 : Cho số phức z = m + ( 2m − 1) i ( m ∈ ¡ ) Tìm z biết z − 12i số thực Bài 14 : Giải...
 • 3
 • 404
 • 0

Tài liệu tham khảo về tư vấn giám sát nước ngoài - dự án Đại lộ Đông Tây

Tài liệu tham khảo về tư vấn giám sát nước ngoài - dự án Đại lộ Đông Tây

Quản lý dự án

... trình tổ chức buổi họp trước xây dựng, soạn thảo biên thực theo dõi cần thiết 44 Tham dự họp giao ban hàng tháng, soạn thảo biên thực hoạt động cần thiết 45 Tư vấn cho chủ đầu tư khiếu nại vấn đề ... thiết kế chi tiết, trợ giúp đấu thầu giám sát thi công cho phát triển sở hạ tầng khu tái định cư bao gồm dịch vụ tư vấn cho kế họach hành động tái định cư (RAP) ii Công việc xây dựng phát triển ... khả thi cho phần dự án thực vốn ODA Vương quốc Anh cho hầm dìm vượt sông Sài Gòn; nghiên cứu cho đường ven kênh thực với nguồn vốn nước Chính phủ Việt Nam (CPVN) đề nghị Chính phủ Nhật Bản thực...
 • 155
 • 741
 • 2

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Chấp thuận việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở docx

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Chấp thuận việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở docx

Thủ tục hành chính

... Đối tượng thực hiện: Tất TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Văn chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Chuẩn bị đầy đủ hồ ... giải Bước Trả kết trả lời Văn phòng Ban qua đường Bưu đi n Hồ Thành phần hồ Đơn đề nghị việc sáp nhập, hợp tổ chức tôn giáo có nội dung: - Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành ... Nhơn - Nếu hồ đầy đủ, đương nhận biên nhận phiếu hẹn Bước - Nếu hồ chưa đầy đủ, đương hướng dẫn bổ sung hồ nộp lại sau - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ đến thứ hàng tuần (trừ ngày...
 • 4
 • 317
 • 0

TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ QUỐC TỊCH CỦA MỘT SỐ NƯỚC potx

TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ QUỐC TỊCH CỦA MỘT SỐ NƯỚC potx

... Lan, Nhật Bản, Nga, Đức… Các nước đưa quy định nhằm đảm bảo nguyên tắc quốc tịch người nước muốn nhập quốc tịch nước phải từ bỏ quốc tịch gốc mình, công dân nước tự nguyện nhập quốc tịch nước đương ... thấy thân tạo đi u kiện nhiều lĩnh vực Tuy nhiên, vấn đề có nhiều quốc tịch số nhà lập pháp dự liệu đem lại bất lợi cho công dân nước họ việc xung đột pháp luật nước khó khăn Nhà nước quan hệ ... tịch nước III ĐI U KIỆN NHẬP QUỐC TỊCH Trên sở pháp lý để xác định quốc tịch, pháp luật nước quy định đi u kiện nhập quốc tịch cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể nước Lào Đi u 14 Đi u kiện xin...
 • 13
 • 288
 • 0

Sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao hiệu quả dạy học ở bài phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao hiệu quả dạy học ở bài phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Văn hóa - Lịch sử

... thầy cô có cần thiết phải sử dụng tài liệu tham khảo dạy học lịch sử dân tộc không?", 100% giáo viên cho cần thiết Bởi vì: Sử dụng tài liệu tham khảo cách, hợp lí không góp phần làm cho học lịch ... thập, sử dụng tài liệu tham khảo dạy học lịch sử Một số giáo viên cách tích hợp tài liệu tham khảo sử dụng chúng cho phù hợp với nội dung học Một số giáo viên lại sử dụng tài liệu tham khảo việc ... sung tức phải nghiên cứu, đọc thêm tài liệu tham khảo để làm cho giảng phong phú, sinh động khắc sâu kiến thức Tài liệu tham khảo nhiều kết việc sử dụng tài liệu tham khảo vào dạy học phụ thuộc...
 • 25
 • 543
 • 0

Một số biện pháp phát triển kỹ năng tự học cho học sinh qua sử dụng tài liệu tham khảo trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

Một số biện pháp phát triển kỹ năng tự học cho học sinh qua sử dụng tài liệu tham khảo trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

Sư phạm

... 1.2 Cơ sở thực tiễn 1.2.1 Thực trạng việc phát triển kỹ tự học cho HS qua sử dụng TLTK trường THPT Để xác định sở thực tiễn cho đề tài, tiến hành quan sát sư phạm, dự giờ, trao đổi, đi u tra qua ... ệc phạ hướng dẫn cho HS học tập môn Lịch sử 10 Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo Phụ lục, luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn việc phát triển ... qua tài liệu học tập 1.1.1.4 Phát triển kỹ tự học lịch sử Phát triển theo từ đi n tiếng Việt nghĩa mở mang từ nhỏ thành to, từ yếu thành mạnh Phát triển kỹ hiểu nâng cao khả cho HS việc thực...
 • 155
 • 958
 • 2

SKKN Sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao hiệu quả dạy học ở bài Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII_Lịch sử THPT

SKKN Sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao hiệu quả dạy học ở bài Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII_Lịch sử THPT

Giáo dục học

... thầy cô có cần thiết phải sử dụng tài liệu tham khảo dạy học lịch sử dân tộc không?", 100% giáo viên cho cần thiết Bởi vì: Sử dụng tài liệu tham khảo cách, hợp lí không góp phần làm cho học lịch ... tình hình sử dụng tài liệu tham khảo dạy học lịch sử cho thấy việc sử dụng tài liệu tham khảo dạy học lịch sử cần thiết Phần lớn giáo viên ý thức việc sưu tầm sử dụng tài liệu tham khảo để làm ... sung tức phải nghiên cứu, đọc thêm tài liệu tham khảo để làm cho giảng phong phú, sinh động khắc sâu kiến thức Tài liệu tham khảo nhiều kết việc sử dụng tài liệu tham khảo vào dạy học phụ thuộc...
 • 19
 • 1,007
 • 0

tai lieu tham khao ve dan toc thieu so VN

tai lieu tham khao ve dan toc thieu so VN

Âm nhạc

... lãng mạn” cho lên tri thức địa, cho dự án phát triển “những thơ hay” “khoa học dở” (Ellen, R, 2003: 13) (2) Sự lên khái niệm Phát triển bền vững Quan niệm phát triển, Phát triển bền vững , thay ... cứu phát triển, mô hình cho phát triển “từ lên” hay “nông dân đầu tiên”, phát triển tham dự thay cho mô hình “trên-dưới” chứng tỏ tính hiệu chương trình phát triển áp dụng nước nghèo phát triển ... trọng, giúp ích nhiều cho trình phát triển theo phương sách tốn kém, có tham gia người dân đạt bền vững Các dự án phát triển dựa sở kiến thức địa phương lôi kéo nhiều người dân tham gia, hợp với...
 • 15
 • 380
 • 1

Mô đun MN3 - Chăm sóc giáo dục trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn (Dành cho GV) - Tài liệu bổ trợ và tài liệu tham khảo

Mô đun MN3 - Chăm sóc giáo dục trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn (Dành cho GV) - Tài liệu bổ trợ và tài liệu tham khảo

Tài liệu khác

... hụt việc sẵn sàng học đi m số trẻ lĩnh vực phát triển chung nằm nhóm 10% đi m số thấp đi m số quy định nước Ví dụ: đi m số lĩnh vực thể chất nằm khoảng từ đến 30 trẻ có số đi m từ đến trẻ bị thiếu ... nguy thiếu hụt đi m số trẻ lĩnh vực phát triển chung nằm nhóm 10 phần trăm đi m số thấp đáy ¼ đi m số đạt Ví dụ: Nếu đi m số đạt lĩnh vực thể chất khoảng từ đến 30 đi m trẻ có số đi m từ đến coi ... trợ đặc biệt, phù hợp; với gia đình có đi u kiện kinh tế khó khăn, gợi ý cho họ cách thay thực phẩm )  Tham khảo lời khuyên phụ huynh vấn đề mà chị quan tâm KẾT LUẬN Như để hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh...
 • 12
 • 6,479
 • 56

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008