tài liệu thực hành lập trình hướng đối tượng

Bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng  java cơ bản

Bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng java cơ bản

Kỹ thuật lập trình

... today.get(Calendar.YEAR) - 1985;System.out.println(tuoi);}}Hãy cho biết kết quả của chương trình trên? Từ bài trên, hãy viết chương trình cho nhập năm sinh và cho biết tuổi? Bài tâp 4class Demo{public static ... z);System.out.println(x + " " + X);}}2.1 Cho biết kết quả của chương trình trên? Liệt kê các biến trong chương trình? Cho biết các biến có khai báo final có ý nghĩa gì?Bài tập 5class ... //4System.out.println(a + b + c + d);System.out.println();}}3.1 Chương trình này có lỗi không? Tại sao? 3.2 Hãy sửa lại để chương trình có thể chạy được ________________________________________________________________________________________________...
 • 6
 • 9,641
 • 117
Tài liệu Chương 1 Lập trình hướng đối tượng phương pháp giải quyết bài toán mới doc

Tài liệu Chương 1 Lập trình hướng đối tượng phương pháp giải quyết bài toán mới doc

Cao đẳng - Đại học

... Chơng 1: Lập tình hớng đối tợng - Phơng pháp giải quyết bài toán mớiChng 1Lp trỡnh hng i tngphng phỏp gii quyt ... bi toỏn quan h gia ỡnh. õy yờu cu lm th no th hin c cỏc mi quan h gia - 5 -Chơng 1: Lập tình hớng đối tợng - Phơng pháp giải quyết bài toán mớicỏc thnh viờn trong mt gia ỡnh trờn mỏy tớnh...
 • 12
 • 439
 • 1
Tài liệu Chương 3: Lập trình hướng đối tượng Java doc

Tài liệu Chương 3: Lập trình hướng đối tượng Java doc

Cơ sở dữ liệu

... Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java4Mô hình hướng đối tượng Chương trình được tổ chức xung quanh các đối tượng hơn là các chức năng.Thiết chương trình trên cơ sở dữ liệu được định nghĩa ... thành viên static.Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java17Biến thisTồn tại bên trong lớp và tham chiếu đến đối tượng hiện hành (this current object)Dùng để chỉ rõ phạm vi các thành ... tiếp.Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java5Lớp trong JavaMột lớp định nghĩa một kiểu dữ liệu mới chứa:Các trường (các thành viên dữ liệu, các biến thực thể,…)Các phương thức (các...
 • 49
 • 662
 • 2
Tài liệu CHƯƠNG 1: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG doc

Tài liệu CHƯƠNG 1: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG doc

Kỹ thuật lập trình

... việc sử dụng các đối tượng. Đối với một ngôn ngữ lập trình hỗ trợ OOP thì việc triển khai kỹ thuật lập trình hướng đối tượng sẽ dễ dàng hơn. Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng cải tiến việc ... giữa các đối tượng lập trình và các đối tượng đời thực, cần phải kết hợp các thuộc tính và các hành động của một đối tượng. 1.4.1 Thuộc tínhChúng ta xác định các thuộc tính và các hành động ... dụng.Chương 1: Lập Trình Hướng Đối Tượng 211.2 Trừu tượng hóa dữ liệu (Data Abstraction)Khi một lập trình viên phải phát triển một chương trình ứng dụng thì không có nghĩa là người ấy lập tức viết...
 • 22
 • 421
 • 3
Tài liệu lập trình hướng đối tượng

Tài liệu lập trình hướng đối tượng

Kỹ thuật lập trình

... 6: Lập trình hướng đối tượng 80 Chương 6. Lập trình hướng đối tượng Chương này giới thiệu những khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng. Các khái niệm cơ bản như lớp, đối ... chương trình hiệu quả hơn. Quá trình tiến hóa của OOP như sau:  Lập trình tuyến tính  Lập trình có cấu trúc  Sự trừu tượng hóa dữ liệuLập trình hướng đối tượng Chương 6: Lập trình hướng ... 6.1 Trình bày các định nghĩa của các thuật ngữ:  Lập trình hướng đối tượng  Trừu tượng hóa  Đối tượng  Lớp  Thuộc tính  Phương thức  Thông điệp Chương 6: Lập trình hướng đối tượng...
 • 12
 • 1,281
 • 7
Tài liệu lập trình hướng đối tượng

Tài liệu lập trình hướng đối tượng

Kỹ thuật lập trình

... dữ liệu 1. Bản chất2. Vai trò3. Ví dụ4. Sự khác nhau về trừu tượng hoá dữ liệu trong lập trình cấu trúc và lập trình hướng đối tượng 5. Bản chất của đối tượng 6. Mối quan hệ giữa các đối tượng 7. ... 415. Bản chất của đối tượng Hoạt động của đối tượng Hoạt động của đối tượng xác định cách thức đối tượng đáp ứng các yêu cầu từ các đối tượng khácvàđó là tất cả những gì đối tượng có thể làm. ... biệt trừu tượng hóa của hai cách tiếp cận Lập trình cấu trúc:Dữ liệu riêng biệtHàm tác động lên cấu trúc dữ liệu Chú ý tới đặc điểm khai báo hàm Lập trình hướng đối tượng Dữ liệu và...
 • 36
 • 820
 • 1
Bài báo cáo thực hành môn học  lập trình hướng đối tượng c++

Bài báo cáo thực hành môn học lập trình hướng đối tượng c++

Công nghệ thông tin

...  Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ class point { private: int x,y; // hoanh do va tung do public: ... x,y;public : Ngành CNTT - Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin  Page 17 Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++  cout<<"\ndiem ly :"; cin>>ly; cout<<"\ndiem ... hcnhat{ Ngành CNTT - Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin  Page 9 Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++  sophuc tam; tam.thuc=a.thuc+b.thuc; tam.ao=a.ao+b.ao; return...
 • 22
 • 2,315
 • 0
Tài liệu Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng pptx

Tài liệu Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng pptx

Kỹ thuật lập trình

... tượng 4) Một số khái niệm cơ bản 5) Các tính chất của lập trình hướng đối tượng 6) Lịch sử7) Các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Sự trừu tượng hóa (Abstraction)Khả năng quan sát một sự ... features). Đối tượng là một thể hiện của một lớp (instance of a class) 1) Lập trình cấu trúc (Structured Programming)2) Sự trừu tượng hóa (Abtraction)3) Lập trình hướng đối tượng 4) Một ... Đối tượng (Object)Thuộc tính = biếnPhương thức = hàm Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming)Tập trung vào dữ liệu thay cho các hàmChương trình được chia thành...
 • 24
 • 518
 • 2
Tài liệu Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng doc

Tài liệu Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng doc

Kỹ thuật lập trình

... Các thành phần dữ Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng Module by: Le Phi Hung Based on: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng by Lê Thị Mỹ Hạnh Summary: Phần này trình bày về lập trình ... các kiểu dữ liệu trừu tượng riêng. Lập trình hướng đối tượng Khái niệm hướng đối tượng được xây dựng trên nền tảng của khái niệm lập trình có cấu trúc và sự trừu tượng hóa dữ liệu. Sự thay ... các chương trình hướng đối tượng làm tường minh mối quan hệ này. Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming - gọi tắt là OOP) hay chi tiết hơn là Lập trình định hướng đối tượng, chính...
 • 8
 • 464
 • 1
Tài liệu ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG pdf

Tài liệu ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG pdf

Kỹ thuật lập trình

... một lớp sinh viên dữ liệu về sinh viên bao gồm :họ tên ,mã số sinh viên (điểm cơ bản ,điểm cơ sở, điểm ngoại ngữ).Viết chương trình thực hiện các chức năng sau.a) Nhập dữ liệu cho 100 sinh viên ... phương thức nhập phân số,cộng trừ nhân chia phân số.Trên cơ sở lớp đã xây dựng viết chương trình thực hiện:nhập 5 phân số q,p,z,u,v;tính phân số s=(p-q*z)/(u+v)Bài Làm # include <iostream.h># ... một vecto-hàm bạn với lớp MT dùng để in một ma trậnviết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n và một vecto cấp n,sau đó thực hiện phép nhân ma trận với vecto vừa nhậpBài Làm:# include...
 • 16
 • 7,768
 • 225

Xem thêm