tài liệu tập huấn kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường thpt môn địa lí

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH dạy học THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH dạy học THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

Địa lý

... học tập của học sinh theo định hướng năng lực, Vụ Giáo dục Trung học phối hợp với Chương trình phát triển Giáo dục Trung học tổ chức biên soạn tài liệu: Hướng dẫn dạy họckiểm tra đánh giá ... bộ.1. Định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập của học sinh Xu hướng đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tập trung vào các hướng sau:(i) Chuyển từ chủ yếu đánh ... tra đánh giá theo định hướng năng lực để phục vụ trong đợt tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về đổi mới KTĐG theo định hướng phát triển năng lực học sinh trường trung học. Tài liệu biên soạn...
 • 254
 • 8,115
 • 41
kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường trung học cơ sở môn địa lý

kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường trung học cơ sở môn địa

Địa lý

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC DỰ ÁN GIÁO DỤC THCS VÙNG KHÓ KHĂN NHẤTTÀI LIỆU TẬP HUẤN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG TRƯỜNG ... PPDH, KTĐG ở trường THCS.Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng năng lực của môn học. Phần ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực của môn học. Phần thứ tư: Tổ chức thực hiện tập huấn đổi ... bộphương pháp dạy họckiểm tra đánh giá. - Một số giáo viên đã vận dụng được các phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá tích cực trong dạy học; kĩ năng sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng...
 • 81
 • 2,351
 • 5
Tài liệu TÀI LIỆU TẬP HUẤN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG docx

Tài liệu TÀI LIỆU TẬP HUẤN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG docx

Mầm non - Tiểu học

... Tiểu học; + Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng chương trình . Phần 2 : Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các môn học A. Các môn học đánh ... thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán 1. Môn Toán ở tiểu học là một trong bốn môn học đánh giá bằng điểm số (cùng với các môn Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lí) . Các môn học đánh ... thức đánh giá khác. 3. Môn Tiếng Việt được đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét của GV. II. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT Quy định về kiểm tra, đánh giá môn...
 • 193
 • 1,404
 • 5
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy họckiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... trình giáo dục trung học. 10BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOVỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂNGIÁO DỤC TRUNG HỌCTÀI LIỆU TẬP HUẤNKIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ... năng động. 2.1.2. Chương trình giáo dục định hướng năng lực Chương trình giáo dục định hướng năng lực (định hướng phát triển năng lực) nay còn gọi là dạy học định hướng kết quả đầu ra được ... thi, kiểm trađánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực của người học; kết hợp đánh giá cả quá trình với đánh giá cuối kỳ học, cuối năm học theo mô hình của các nước có nền giáo...
 • 254
 • 4,071
 • 33
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THCS 2014

Tài liệu tập huấn dạy họckiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THCS 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... Trung học phối hợp với Chương trình phát triển Giáo dục Trung học tổ chức biên soạn tài liệu: Dạy họckiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh để phục vụ trong đợt tập huấn ... đánh giá trong giáo dục trung học cơ sở theo định hướng tiếp cận năng lực. Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng năng lực. Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. Phần ... nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, coi trọng cả kiểm tra đánh giá kếtquả học tập với kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập để...
 • 221
 • 5,717
 • 54
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy họckiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... Trung học phối hợp với Chương trình phát triển Giáo dục Trung học tổ chức biên soạn tài liệu: Dạy họckiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh để phục vụ trong đợt tập huấn ... đánh giá trong giáo dục trung học phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực. Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng năng lực. Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. Phần ... kế hoạch giáo dục, Trong đánh giá thành tích học tập của học sinh không chỉ đánh giá kết quả màchú ý cả quá trình học tập. Đánh giá thành tích học tập theo quan điểm phát triển năng lực không...
 • 217
 • 2,138
 • 37
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Sinh học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy họckiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Sinh học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... dạy học ,kiểm tra, đánh giá trong giáo dục trung học phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực. Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng năng lực. Phần ba: Kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng ... dục Trung học phối hợp với Chương trình phát triển GDTrHtổ chức biên soạn tài liệu: Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trường trung học phổ ... thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực 1023.2. Các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực 1133.3. Hướng dẫn biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá...
 • 236
 • 2,852
 • 36
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tin học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy họckiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tin học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂNGIÁO DỤC TRUNG HỌCTÀI LIỆU BỒI DƯỠNGCÁN BỘ QUẢN VÀ GV VỀ DẠY HỌCKIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾTQUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰCMÔN TIN HỌC CẤP TRUNG HỌC ... tra đánh giá trong giáo dục trung học phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực Phần thứ hai: Dạy học theo định hướng năng lực. Phần thứ ba: Kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực. Phần thứ ... dục Trung học phối hợp với Chương trình phát triển Giáo dụcTrung học tổ chức biên soạn tài liệu: Hướng dẫn dạy họckiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực để phục vụ trong đợt tập huấn cán...
 • 227
 • 1,694
 • 11
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THCS 2014

Tài liệu tập huấn dạy họckiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật THCS 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... những quyết định sư phạm giúp HS học tập ngày càng tiến bộ.1. Đánh giá theo năng lực Theo quan điểm phát triển năng lực, việc đánh giá kết quả học tập không lấy việc kiểm tra khả năng tái hiện ... bản của chương trình định hướng nội dung và chương trình định hướng năng lực: Chương trình định hướng nội dung Chương trình định hướng năng lực Mục tiêugiáo dụcMục tiêu dạy học được mô tả ... thức, kĩ năng để định hướng quá trình dạy học, kiểm tra đánh giá của GV. Khác với việc tổ chức hoạt động dạy học, các công cụ đánh giá cần chỉ rõ thành tố của năng lực cần đánh giá và xây...
 • 190
 • 7,055
 • 87
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy họckiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... đánh giá theo định hướng phát triển năng lực 61 2. Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực 632.1. Đánh giá kết quảđánh giá quá trình 632.2. Đánh giá ... phương pháp dạy học 29 V. ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 341. Đánh giá theo năng lực 34 2. Định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS 363. Định hướng xây ... bài tập đánh giá năng lực HS 38Phần II 45DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 451. Xác định các năng lực chung cốt lõi và chuyên biệt của môn Vật cấp THPT 451.1. Dạy học định hướng...
 • 167
 • 2,375
 • 45

Xem thêm