tài liệu sáng kiến kinh nghiệm áp dụng dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng thực hành phép nhân cho học sinh lớp 3 pptx

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - ÁP DỤNG DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÉP NHÂN CHO HỌC SINH LỚP 3 pptx

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - ÁP DỤNG DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÉP NHÂN CHO HỌC SINH LỚP 3 pptx

Mầm non - Tiểu học

... pháp dạy học Toán Tiểu học thầy giáo trường Đại học Sư Phạm, khuôn khổ cho phép đề tài khoa học, định chọn đề tài: áp dụng dạy học tích cực để rèn kỹ thực hành phép nhân cho học sinh lớp 3 ... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ÁP DỤNG DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÉP NHÂN CHO HỌC SINH LỚP PHẦN I MỞ ĐẦU I.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.Xuất phát từ vị trí tầm quan trọng dạy phép nhân ... học sinh vẽ xác vẽ đẹp loại giấy 32 CHƯƠNG II NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ RÈN KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÉP NHÂN CHO HỌC SINH LỚP VỊ TRÍ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA DẠY PHÉP NHÂN CHO HỌC SINH...
 • 81
 • 2,186
 • 18
áp dụng dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng thực hành phép nhân cho học sinh lớp 3

áp dụng dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng thực hành phép nhân cho học sinh lớp 3

Giáo dục học

... cho phép đề tài khoa học, định chọn đề tài: áp dụng dạy học tích cực để rèn kỹ thực hành phép nhân cho học sinh lớp 3 ÁP DỤNG DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÉP NHÂN CHO HỌC ... học sinh vẽ xác vẽ đẹp loại giấy 18 ÁP DỤNG DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÉP NHÂN CHO HỌC SINH LỚP CHƯƠNG II NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ RÈN KỸ NĂNG THỰC HÀNH ... HỌC TÍCH CỰC ĐỂ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÉP NHÂN CHO HỌC SINH LỚP PHẦN III THỰC NGHIỆM I.Mục đích thực nghiệm: Xuất phát từ mục đích nghiên cứu đề tài áp dụng dạy học tích cực để rèn kỹ thực...
 • 45
 • 874
 • 2
Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm - Áp dụng một số biện pháp để rèn kỹ năng nói trong giờ kể chuyện cho học sinh lớp 2 “chương trình mới doc

Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm - Áp dụng một số biện pháp để rèn kỹ năng nói trong giờ kể chuyện cho học sinh lớp 2 “chương trình mới doc

Mầm non - Tiểu học

... việc rèn kỹ nói cho học sinh qua phân môn kể chuyện cần thiết quan trọng Việc áp dụng số biện pháp để rèn kĩ nói cho học sinh nêu áp dụng tất tiết kể chuyện, đối tượng học sinh từ lớp đến lớp ... Sáng kiến kinh nghiệm Tên đề tài Áp dụng số biện pháp để rèn kỹ nói kể chuyện cho học sinh lớp “chương trình mới” Phần I: Lý chọn đề tài Phân môn kể chuyện tiểu học có vị trí quan ... gian, giúp học sinh tìm hiểu truyện; ghi nhớ cốt truyện Do đó, chương trình dành nhiều thời gian cho việc rèn kỹ nói cho học sinh Như biết, việc rèn luyện kỹ nói cho học sinh nhằm áp ứng mục...
 • 31
 • 1,994
 • 9
Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Phương pháp dạy học dựa trên dự án doc

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Phương pháp dạy học dựa trên dự án doc

Mầm non - Tiểu học

... rộng kiến thức cho học sinh Hướng dẫn học sinh tìm kiến thức sẵn có internet để tìm kiến thức cách nhẹ nhàng, không áp đặt - Luôn động viên học sinh, đặt niềm tin vào học sinh, tôn trọng ý kiến học ... giáo viên học sinh tìm kiến thức phù hợp với thực tiễn, không lạc hậu so với thời đại Thúc đẩy việc học đôi với hành Việc dạy học dựa dự án ta tạo hội cho em áp dụng kiến thức học vào thực tế ... Đặc biệt năm nay, áp dụng đổi phương pháp dạy học dựa dự án, học sinh đích thân sử dụng công nghệ thông tin vào học tập thực hành kiến thức, em thực ham thích, say mê, làm chủ kiến thức, làm chủ...
 • 15
 • 1,053
 • 6
sáng kiến kinh nghiệm - áp dụng dạy học tích cực để dạy giải các bài toán về chuyển động đều cho học sinh lớp 5

sáng kiến kinh nghiệm - áp dụng dạy học tích cực để dạy giải các bài toán về chuyển động đều cho học sinh lớp 5

Sư phạm

... luận thực tiễn vấn đề nêu trên; giáo viên dạy lớp 5, chọn áp dụng cho phương pháp dạy học phù hợp để dạy loại toán chuyển động Đó là: "áp dụng dạy học tích cực để dạy giải toán chuyển động cho học ... Điểm Lớp Số HS Yế TB Lớp thực nghiêm Lớp đối chứng 24 HS Giỏi = 8 ,3% 28 HS Khá 10 u = 41,6% 17,86% = = 16,6 33 ,3% 15 = 53, 57% % = 21, 43% = = 7,14% Kết cho thấy việc áp dụng dạy học tích cực để dạy ... phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh giải pháp nhiều người quan tâm nhằm đưa hình thức dạy học vào nhà trường Để tích cực hoá hoạt động học tập học sinh, ...
 • 36
 • 4,705
 • 12
Sáng kiến kinh nghiệm - Áp dụng dạy học tích cực để dạy giải các bài toán về chuyển động đều cho học sinh lớp 5 trường tiểu học ngĩa minh

Sáng kiến kinh nghiệm - Áp dụng dạy học tích cực để dạy giải các bài toán về chuyển động đều cho học sinh lớp 5 trường tiểu học ngĩa minh

Giáo dục học

... luận thực tiễn vấn đề nêu trên; giáo viên dạy lớp 5, chọn áp dụng cho phương pháp dạy học phù hợp để dạy loại toán chuyển động Đó là: "áp dụng dạy học tích cực để dạy giải toán chuyển động cho học ... Điểm Lớp Số HS Yế TB Lớp thực nghiêm Lớp đối chứng 24 HS Giỏi = 8 ,3% 28 HS Khá 10 u = 41,6% 17,86% = = 16,6 33 ,3% 15 = 53, 57% % = 21, 43% = = 7,14% Kết cho thấy việc áp dụng dạy học tích cực để dạy ... phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh giải pháp nhiều người quan tâm nhằm đưa hình thức dạy học vào nhà trường Để tích cực hoá hoạt động học tập học sinh, ...
 • 35
 • 600
 • 0
Sử dụng sơ đồ tư duy để rèn luyện kỹ năng thực hành bộ môn lịch sử cho học sinh hệ bổ túc THPT (vận dụng trong dạy học khóa trình lịch sử việt nam từ 1919 1930)

Sử dụng sơ đồ tư duy để rèn luyện kỹ năng thực hành bộ môn lịch sử cho học sinh hệ bổ túc THPT (vận dụng trong dạy học khóa trình lịch sử việt nam từ 1919 1930)

Khoa học xã hội

... cứu tài liệu, kỹ sử dụng đồ, tranh, ảnh SGK 2.4.4 Tiến hành thực nghiệm Để tiến hành thực nghiệm sử dụng hai loại giáo án sở dạy chung cho Lớp thực nghiệm dạy theo giáo án đổi sử dụng SĐTD để rèn ... máy để rèn luyện KNTH 2 .3 Các biện pháp sử dụng sơ đồ tƣ để rèn luyệnthực hành môn lịch sử cho học sinh hệ bổ túc THPT (Vận dụng vào dạy học khóa trình lịch sử Việt Nam từ 1919-1 930 ) 2 .3. 1 ... tư để rèn luyệnthực hành môn lịch sử cho học sinh hệ bổ túc THPT (Vận dụng vào khóa trình lịch sử Việt Nam từ 1919-1 930 ) CHƢƠNG SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƢ DUY ĐỂ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH BỘ MÔN CHO...
 • 21
 • 4,631
 • 7
Sử dụng sơ đồ tư duy để rèn luyện kỹ năng thực hành bộ môn Lịch sử cho học sinh hệ bổ túc trung học phổ thông

Sử dụng sơ đồ tư duy để rèn luyện kỹ năng thực hành bộ môn Lịch sử cho học sinh hệ bổ túc trung học phổ thông

Sư phạm

... sử dụng sơ đồ tư để rèn luyệnthực hành môn lịch sử cho học sinh hệ bổ túc THPT 48 Chƣơng 2: CÁC BIỆN PHÁP SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƢ DUY ĐỂ RÈN LUYỆNNĂNG THỰC HÀNH BỘ MÔN LỊCH SỬ CHO HỌC SINH ... tư để rèn luyệnthực hành môn lịch sử cho học sinh hệ bổ túc trung học phổ thông - Lí luận thực tiễn Chương Các biện pháp sử dụng sơ đồ tư để rèn luyệnthực hành môn lịch sử cho học sinh ... tư để rèn luyện kỹ ghi chép có hệ thống học 69 2 .3. 3 Sử dụng SĐTD để rèn luyện lực tư cho HS hệ bổ túc THPT 71 2 .3. 4 Sử dụng SĐTD để rèn luyện kĩ ôn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức cho...
 • 120
 • 771
 • 0
Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm - Sử dụng có hiệu quả Đồ dùng dạy học các lớp 1, 2 ,3 ppt

Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm - Sử dụng có hiệu quả Đồ dùng dạy học các lớp 1, 2 ,3 ppt

Mầm non - Tiểu học

... hình thành kiến thức kỹ cho thân em dạy học tổ chức hoạt động học tập để học sinh tự hình thành kiến thức nh đồ dùng học tập học sinh phơng tiện, điều kiện vật chất để đổi phơng pháp dạy học Nói ... sử dụng hợp lý học sinh học toán tốt +Bộ đồ dùng học toán thực hành tiến thiết bị dạy học, sở vật chất cho đổi phơng pháp dạy học toán Khi sử dụng đồ dùng học toán thực hành học sinh đợc hoạt ... khí thi đua học tập lớp + Vở tập sáng kiến năm gần đây, sử dụng tập để củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ tiện lợi tiết học buổi Vở tập giúp cho cá thể hoá việc dạy học Mỗi học sinh thực hành theo...
 • 20
 • 2,075
 • 16
Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬN DỤNG MỘT SỐ TRI THỨC NGÔN NGỮ HỌC VÀO VIỆC PHÂN TÍCH TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG ppt

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬN DỤNG MỘT SỐ TRI THỨC NGÔN NGỮ HỌC VÀO VIỆC PHÂN TÍCH TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG ppt

Cao đẳng - Đại học

... khoa học V BÀI HỌC KINH NGHIỆM Từ kinh nghiệm giảng dạy thân, nhận thấy việc cung cấp, rèn luyện sinh viên kĩ phân tích, đánh giá yếu tố thuộc phương diện nghệ thuật quan trọng Điều giúp cho sinh ... ngữ học với đời môn ngữ dụng học, lý thuyết thông tin, phong cách học giải mã, ngữ pháp chức năng ngày trang bị cho sinh viên sư phạm ngữ văn, giáo viên ngữ văn đầy đủ sở khoa học để giúp học sinh ... trau dồi kiến thức lý luận văn học, kiến thức 18 ngôn ngữ học để khám phá ngày sâu tác phẩm, để đem lại hứng thú, đem lại hướng tiếp cận cho việc phân tích tác phẩm Chính nói phương pháp hoàn...
 • 22
 • 1,030
 • 5
Sáng kiến Kinh nghiệm: Sử dụng dạy học giả quyết vấn đề để dạy các quyluật di truyền của men den

Sáng kiến Kinh nghiệm: Sử dụng dạy học giả quyết vấn đề để dạy các quyluật di truyền của men den

Tư liệu khác

... : 1bb) =? ( 3vng : xanh) (3 trn : nhn) = ? Vi kin thc toỏn hc v sinh hc, hc sinh d dng tr li yờu cu ca bi, sau ú Giáo viên: Võ Thị Liễu Trờng THCS Mỹ Thủy Sử dụng dạy học GQVĐ để dạy quy luật ... Trờng THCS Mỹ Thủy Sử dụng dạy học GQVĐ để dạy quy luật di truyền Men Đen khu vc gii quyt chớnh 2 .3 Kim tra cỏch gii quyt kt lun : Sau gii quyt giỏo viờn hng dn hc sinh so sỏnh kt qu t c ... viờn: b m mi bờn cho loi giao t thỡ kiu gen ca b m F1 phi nh th no ? - Hc sinh: B m phi d hp hai cp gen (AaBb) Giáo viên: Võ Thị Liễu Trờng THCS Mỹ Thủy Sử dụng dạy học GQVĐ để dạy quy luật di...
 • 11
 • 988
 • 4
sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phương pháp tiếp tuyến để chứng minh bất đẳng thức và tìm giới hạn của hàm số

sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phương pháp tiếp tuyến để chứng minh bất đẳng thức và tìm giới hạn của hàm số

Giáo dục học

... 37 5 14 Cho a, b, c >0 CMR: 3 3 11 3a + ( b + c ) 3b3 + ( a + c ) 3c + ( a + b ) 15 Cho a, b, c >0 CMR: a3 a3 + ( b + c ) + b3 b3 + ( a + c ) + c3 c3 + ( a + b ) 16 Cho a, b, c độ dài ba cạnh ... Huỳnh Mẫn Đạt Sáng kiến kinh nghiệm 2011-2012 C.Phần kết luận Trong trình áp dụng sáng kiến , thân rút kết luận  Phương pháp tiếp tuyến để chứng minh bất đẳng thức dành để vận dụng cho lớp bất đẳng ... từ tạo hướng sáng tạo toán đẹp phương pháp giải toán hiệu Phương pháp áp dụng cho đối tượng học sinh lớp 12T2 đội tuyển học sinh giỏi khối 12 chuyên đề ‘Một số phương pháp giải tích chứng minh...
 • 22
 • 1,494
 • 0
Sáng kiến kinh nghiệm phương pháp dạy học sinh cá biệt

Sáng kiến kinh nghiệm phương pháp dạy học sinh cá biệt

Trung học cơ sở - phổ thông

... với học sinh đặc biệt em học sinh cá biệt lớp Nói chuyện với gia đình học sinh cá biệt để tìm hiểu thêm mối quan hệ học sinh cá biệt với bạn bè c, Phương pháp điều tra: Dùng hệ thống câu hỏi để ... sinh 15 26 01 35 07 0 % 35 ,7% 61,9% 2,4% 83, 3% 16,7% 0 Nhận xét: Lớp 9A5 lớp nhận thức học tập lớp khác trường phổ thông THCS Yên Lãng Cụ thể qua kỳ I (năm học 2006-2007) cho thấy kết học tập có ... gắng học tập 3, Điều tra học sinh cá biệt: 8 Kinh nghiÖm NguyÔn Hång H¹nh  Bằng phương pháp điều tra miệng, quan sát đến nhà học sinh qua sổ sách lớp 9A5, kết thu sau: BẢNG THỐNG KÊ HỌC SINH...
 • 16
 • 2,463
 • 8

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008