tài liệu nhà nước và pháp luật việt nam

Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo "Đổi mới tư duy pháp những hiệu ứng cơ bản của đổi mới tư duy pháp lí trong quá trình hoàn thiện Nhà nước pháp luật Việt Nam " doc

Báo cáo khoa học

... động lập pháp, hành pháp tưu pháp .(11) - Về giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia pháp luật quốc tế: Thành tựu quan trọng của công cuộc đổi mới đã tạo cho Việt Nam một vị ... giới hạn về thẩm quyền trách nhiệm được hiến pháp pháp luật quy định; (iii) Kiểm tra, giám sát tính hợp hiến hợp pháp của các văn bản quy phạm pháp luật các điều ước quốc tế, ... hiến; quyền hành pháp quyền tư pháp phải phục tùng quyền lập hiến quyền lập pháp; hạn chế quyền lực của các cơ quan nhà nước các cá nhân được trao quyền lực nhà nước, bảo đảm cho...
 • 9
 • 624
 • 1
Tài liệu NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT CHỦ NÔ ppt

Tài liệu NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT CHỦ NÔ ppt

Cao đẳng - Đại học

... NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT CHỦ NÔI.NHÀ NƯỚC CHỦ NÔ: 1. Sự ra đời: _ cơ sở KT:+ dựa trên qhsx chiếm hữu nô lệ + đặc ... viên nhà nước thực hiện nhiều nhiệm vụ khácnhau,thậm chí chồng chéo, ôm đồm, hình thành xu hướng xử quyền một cáchcực đoan, chuyên quyền.Về sau bộ máy nhà nước đã dần được hòan thiện và chuyên ... hơn.Nếu nói đến tính chuyên nghiệp trong bộ máy nhà nước chủnô phương Tây thì tính chất cưỡng chế quân sự hóa là đặc điểm nổi bật. Bộmáy nhà nước chủ nô có 3 bộ phận chủ đạo đó là lực lượng...
 • 2
 • 3,429
 • 106
Tài liệu NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PHONG KIẾN pdf

Tài liệu NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT PHONG KIẾN pdf

Cao đẳng - Đại học

... gia PK Việt Nam các nước nhỏ khác là lịch sử dựng nước giữ nước) f. Chức năng thiết lập các mối quan hệ ngoại giao hữu nghị quốc tế : chưa thực sự phát triển; thậm chí có 1 số nước thực ... thôn tính lẫn nhau giữa các NN triều đại PKe. Chức năng phòng thủ để bảo vệ đất nước chống xâm lược: xây dựng và củng cố quân sự là mối quan tâm hàng đầu là nhiệm vụ thường trực của ... _thực hiện sự tác động về tư tưởng đối vs xh: dựa vào sử dụng các tư tưởng tôn giáo lực lượng tăg lữ( ở phương T, NN nhà thờ cấu kết để cùng cai trị, đàn áp ND; tư tưởng thần...
 • 4
 • 2,630
 • 86
Đề cương sơ bộ lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam

Đề cương sơ bộ lịch sử nhà nước pháp luật việt nam

Tài liệu khác

... Bản chất của nhà nước phong kiến Việt Nam. 14. Yếu tố Trung Hoa yếu tố Đại Việt trong nhà nước phong kiến Việt Nam. 15. Thành tựu lập pháp của trong nhà nước phong kiến Việt Nam. 16. Hệ thống ... kiến Việt Nam. 20. Chế định hợp đồng trong pháp luật phong kiến Việt Nam. 21. Đặc điểm pháp luật tố tụng phong kiến Việt Nam. 22. Đặc điểm pháp luật phong kiến Việt Nam. 23. Yếu tố Trung Hoa ... phạt trong pháp luật phong kiến Việt Nam. 17. Chế độ hôn nhân trong pháp luật phong kiến Việt Nam. 18. Chế độ gia đình trong pháp luật phong kiến Việt Nam. 19. Chế độ thừa kế trong pháp luật phong...
 • 23
 • 33,985
 • 327
Đặc điểm của nhà nước và pháp luật Việt Nam thời bắc thuộc

Đặc điểm của nhà nước pháp luật Việt Nam thời bắc thuộc

Khoa học xã hội

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘIKHOA PHÁP LUẬT KHINH TẾBÀI TẬP NHÓM I LỚP KT32B1 - THÁNG THỨ NHẤTMÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐỀ TÀI: Đặc điểm của nhà nước pháp luật Việt Nam thời bắc ... huyện của chính quyền đô hộ phong kiến Trung Quốc Đặc điểm của pháp luật nước Việt Nam thời kỳ bắc thuộc + Có hai hệ thống pháp luật cùng song song tồn tại đây là đặc điểm lớn nhất của thời ... bộ máy nhà nước Việt Nam thời kỳ này có tính vượt trước so với hạ tầng kinh tế xã hội.+ Trong hơn 10 thế kỷ bắc thuộc người việt đã xoá bỏ được cơ cấu vùng bộ lạc trước kia giữ lại cũng...
 • 2
 • 10,549
 • 68
Tài liệu Một số vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật doc

Tài liệu Một số vấn đề cơ bản về nhà nước pháp luật doc

Cao đẳng - Đại học

... nhất trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, là luật cơ bản của Nhà nước xã hội, hiến pháp quy định những vấn đề cơ bản nhất của Nhà nước như bản chất hình thức của Nhà nước, thể chế chính ... bản quy phạm pháp luật của nước ta hiện nay.2.3. Hiến pháp – Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất.Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam là văn bản quy phạm pháp luật có giá ... Khái niệm Pháp luật. 2. Pháp luật Việt Nam thể hiện ý chí của nhân dân lao động.3. Pháp luật Việt Nam mang tính nhân văn, nhân đạo. 2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nước ta...
 • 18
 • 1,561
 • 10
Tài liệu Nhập môn lý luận Nhà nước và Pháp luật docx

Tài liệu Nhập môn lý luận Nhà nước Pháp luật docx

Cao đẳng - Đại học

... lý luận nhà nước pháp luật. VD: Triết học (chung – Lý luận nhà nước pháp luật (riêng)- Các khoa học pháp lý chuyên ngành với lý luận nhà nước pháp luật. VD: Lý luận nhà nước pháp luật (chung) ... của nhà nước pháp luật. + Nghiên cứu những biểu hiện quan trọng nhất của 02 hiện tượng nhà nước pháp luật. => Kết luận lý luận nhà nước pháp luật nghiên cứu 02 hiện tượng nhà nước ... luận nhà nước pháp luật là nghiên cứu những vấn đề chung nhất, cơ bản nhất của 02 hiện tượng nhà nước pháp luật. + Nghiên cứu quy luật phát sinh, phát triển của nhà nước pháp luật. +...
 • 10
 • 6,241
 • 148
Nhà nước và pháp luật trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam

Nhà nước pháp luật trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam

Khoa học xã hội

... pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân.1.3.7 - Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội. Đây là đặc điểm nổi bật của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt ... về đề tài này. Nước ta là một nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nên trước khi đi vào tìm hiểu Nhà nước pháp luật trong thời kỳ đổi mới”tôi xin trình bày một số vấn đề về nhà nước pháp quyền ... đối với Nhà nước xã hội. Mối quan hệ qua lại giữa Nhà nước với công dân, giữa dân chủ với kỷ cương trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải do pháp luật quy định điều...
 • 41
 • 1,607
 • 6
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo "Vấn đề lãnh sự danh dự trong pháp luật quốc tế pháp luật Việt Nam " pptx

Báo cáo khoa học

... hệ thống pháp luật nớc ta, vô hình trung gây khó khăn cho các ngành, các địa phơng trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định này của pháp luật. b. Mục c d khoản 3 Điều 23 Luật đất ... trong một số trờng hợp đợc pháp luật dự liệu. Hết thời hạn, ngời sử dụng đất đợc trả lại đất và đợc đền bù thiệt hại do việc trng dụng đất gây ra theo quy định của pháp luật. Thứ hai, uỷ ban ... thuẫn giữa các quy định của Luật đất đai năm 1993 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/7/2000 quy định chi tiết thi hành Luật đầu t nớc ngoài tại Việt Nam về thẩm quyền cho thuê...
 • 4
 • 438
 • 0
Lý luận nhà nước và pháp luật

Lý luận nhà nước pháp luật

... hành pháp luật Ban hành chính sáchThuế2. Đặc trưng cơ bản của Nhà nướcmaiphuoclaw@yahoo.comBài 3KiỂU NHÀ NƯỚC KiỂU PHÁP LUẬT1. Kiểu nhà nước 1.1. Khái niệm1.2. Sự thay thế Kiểu nhà ... nước c. Hình thức cấu trúc của nhà nước d. Chế độ chính trị của nhà nước VD một vài câu hỏi trắc nghiệmmaiphuoclaw@yahoo.com 3. Khái niệm Nhà nước – Vị trí của nhà nước trong hệ thống chính trịCần ... luật maiphuoclaw@yahoo.comBài 1NGUỒN GỐC CỦA NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬTI. Nguồn gốc của nhà nước 1. Các quan điểm phi Mácxít 2. Quan điểm của CN. Mác-LêninII. Nguồn gốc của pháp luật 1. Nguyên nhân ra đời 2....
 • 98
 • 11,590
 • 44

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose