tài liệu môn ngôn ngữ báo chí

Ngôn ngữ báo chí trong thể loại phóng sự trên báo mạng điện tử

Ngôn ngữ báo chí trong thể loại phóng sự trên báo mạng điện tử

Báo cáo khoa học

... BÀI TIỂU LUẬN NGÔN NGỮ BÁO CHÍĐề Tài: Ngôn ngữ báo chí trong thể loại phóng sự trên báo mạng điện tửPHẦN I: MỞ ĐẦUI. Lý do chọn lựa đề tài 1. Vấn đề ngôn ngữ báo chí Ngôn ngữ báo chí có những ... báo chí. Cần đặt ngôn ngữ báo chí dưới cái khung đặc thù của báo chí để từ đó tìm ra cách viết riêng của báo chí trong việc chiếm lĩnh thực tại, trong kiểu tổ chức tác phẩm. Ngôn ngữ báo chí ... chí, ngôn ngữ được dùng cho việc thông tin và giải trí là chủ yếu, cho nên ngôn ngữ mang màu sắc sự kiện và có tính chất của ngôn ngữ văn hoạc nghệ thuật2. Ngôn ngữ báo chí Ngôn ngữ báo chí...
 • 26
 • 3,839
 • 29
Nghiên cứu về các thủ pháp tạo giá trị biểu cảm cho ngôn ngữ báo chí.

Nghiên cứu về các thủ pháp tạo giá trị biểu cảm cho ngôn ngữ báo chí.

Báo cáo khoa học

... cho ngôn ngữ báo chí 21. Thế nào là sự biểu cảm trong ngôn ngữ 22. Vài nét khái quát về ngôn ngữ báo chí 33. Những thể loại báo chí sử dụng các thủ pháp nhằm tạo giá trị biểu cảm cho ngôn ngữ ... nét khái quát về ngôn ngữ báo chí. Có rất nhiều quan niệm về ngôn ngữ báo chíngôn ngữ nói chung đợc vận dụng linh hoạt trong các thể loại khác nhau trong các tác phẩm báo chí. Sở dĩ có ý ... 0918.775.3683. Những thể loại báo chí sử dụng các thủ pháp nhằm tạo giá trị biểu cảm cho ngôn ngữ báo chí. Nh ta đà biết, báo chí có 3 mảng thể tài chính: Thể tài tin tức (bao gồm tin một câu,...
 • 21
 • 1,361
 • 7
THỰC HÀNH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ

THỰC HÀNH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ

Khoa học xã hội

... quốc gia Hà NộiTrờng Đại học khoa học x hội và nhân vănÃKhoa Ngôn ngữ học bài kiểm tra giữa kỳ Môn: Thực hành ngôn ngữ báo chí Giảng viên : Sinh viên thực hiện : Lớp : Hà Nội -Văn hóa ... mình một chỗ đứng an toàn. Thậm chí để cho an toàn hơn nữa, có ngời tay thì bám thanh đỡ, còn cả ngời dựa vào thành ghế của ngời ngồi để tìm điểm tự, dù cho cả bộ mông gần nh đặt lên vai ngời ... tiện di chuyển hàng ngày. Đơn giản vì xe buýt giá rẻ, dù rằng nó còn có nhiều điều bất cập. Báo chí và xà hội th ờng hay đề cập đến văn hóa của lái, phụ xe, rồi lên án xe buýt đợc u tiên quá...
 • 4
 • 580
 • 8
Tiết 47: Phong cách ngôn ngữ báo chí

Tiết 47: Phong cách ngôn ngữ báo chí

Ngữ văn

... CHUNG VỀ BÁO CHÍNHẬN XÉT CHUNG VỀ BÁO CHÍVÀ NGÔN NGỮ BÁO CHÍVÀ NGÔN NGỮ BÁO CHÍCác thể loại của báo chí ?Các dạng tồn tại của báo chí ?Chức năng của báo chí ?Phạm vi phản ánh của báo chí ?Thực ... 2:Vấn đề 2:PHÂN LOẠI BÁO CHÍPHÂN LOẠI BÁO CHÍTiêu chí Tiêu chí Ví dụVí dụPhương tiệnPhương tiện Báo viết, báo nói, báo hình, Báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử… báo điện tử…Định kỳ ... hiện ở những phương tiện diễn đạt đảm bảo chức năng thông tin của báo chí và tạo nên phong cách ngôn ngữ báo chí. Ngôn ngữ báo chí có ba đặc trưng cơ bản: tính thông tin thời sự ; tính ngắn gọn...
 • 15
 • 5,425
 • 31
Tiết 53: Phong cách ngôn ngữ báo chí

Tiết 53: Phong cách ngôn ngữ báo chí

Ngữ văn

... Phan thị hờng phong cách ngôn ngữ báo chí GV: Tại sao ngôn ngữ báo chí thờngsử dụng loại câu đó? GV: Phong cách ngôn ngữ báo chí đ-ợc thể hiện ở cả dạng nói và dạngviết. ... Phong cách ngôn ngữ báo chí cónhững đặc trng cơ bản nào?GV: Thé nào là ngôn ngữ có tínhthông tin thời sự? Tại sao ngôn ngữ báo chí lại đòi hỏi đặc điểm này?GV: Thế nào là ngôn ngữ ngắn gọn?Tại ... ngắn gọn?Tại sao ngôn ngữ báo chí lại có đặcđiểm này?GV: Báo chí thu hút sự chú ý của ng-ời đọc bằng cách nào?GV: Bố cục trình bày của một bản tinnh thế nào? ngữ báo chí phải ngắn ngọn).Tuy...
 • 3
 • 10,558
 • 85
Phong cách ngôn ngữ báo chí

Phong cách ngôn ngữ báo chí

Ngữ văn

... DUNG BÀI HỌCI .Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ NỘi DUNG BÀI HỌCI .Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍa, Bản tinb, ... BÀI HỌCI .Ngôn ngữ báo chí I. Ngôn ngữ báo chí TIẾT 47 :PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍa, Bản tinb, Phóng sực, Tiểu phẩm2. Nhận xét chung về văn bản báo chí và ngôn ngữ báo chí a, Báo chí gồm ... báo chí và ngôn ngữ báo chí 2. Nhận xét chung về văn bản báo chí và ngôn ngữ báo chí a, Báo chí gồm nhiều thể loạib, Mỗi thể loại có yêu cầu riêng về sử dụng ngôn ngữ c, Ngôn ngữ báo chí...
 • 17
 • 1,644
 • 22
Phong cách ngôn ngữ báo chí ( thao giang)

Phong cách ngôn ngữ báo chí ( thao giang)

Ngữ văn

... lòng ngừời….(Trích báo vietnet camau) KIỂM TRA BÀI CŨKIỂM TRA BÀI CŨ::Thế nào là ngôn ngữ báo chí? Ngôn ngữ báo chí chủ Thế nào là ngôn ngữ báo chí? Ngôn ngữ báo chí chủ yếu được thể ... diễn đạt và đặc trưng của ngôn ngữ báo chí: II. Phương tiện diễn đạt và đặc trưng của ngôn ngữ báo chí: 2. Đặc trưng của ngôn ngữ báo chí: 2. Đặc trưng của ngôn ngữ báo chí: VD1:Vào lúc 1h45 phút ... nào?Trả lời:Trả lời: Ngôn ngữ báo chíngôn ngữ dùng để thông báo tin Ngôn ngữ báo chíngôn ngữ dùng để thông báo tin tức, thời sự trong nước và quốc tế, phản ánh chính tức, thời sự trong...
 • 16
 • 2,167
 • 26
phong cách ngôn ngữ báo chí ( Thao giang)

phong cách ngôn ngữ báo chí ( Thao giang)

Ngữ văn

... là ngôn ngữ báo chí? Ngôn ngữ báo chí chủ Thế nào là ngôn ngữ báo chí? Ngôn ngữ báo chí chủ yếu được thể hiện ở những thể loại nào?yếu được thể hiện ở những thể loại nào?Trả lời:Trả lời: Ngôn ... nào?Trả lời:Trả lời: Ngôn ngữ báo chíngôn ngữ dùng để thông báo tin Ngôn ngữ báo chíngôn ngữ dùng để thông báo tin tức, thời sự trong nước và quốc tế, phản ánh chính tức, thời sự trong ... - - Ngôn ngữ báo chí sử dụng tất cả các Ngôn ngữ báo chí sử dụng tất cả các biện pháp biện pháp tu từ biện pháp biện pháp tu từ Câu hỏiCâu hỏi:: Ngôn ngữ của văn bản báo chí có được...
 • 16
 • 1,189
 • 11
phong cách ngôn ngữ báo chí

phong cách ngôn ngữ báo chí

Ngữ văn

... Mai I- I- Ngôn ngữ báo chí Ngôn ngữ báo chí Đoạn văn sau viết theo kiểu nào của phong cách Đoạn văn sau viết theo kiểu nào của phong cách ngôn ngữ báo chí ? ngôn ngữ báo chí ?Các nhà ... loại văn bản báo chí Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí a.a. Bản tin Bản tin a1. a1. Tìm hiểu ngữ liệu Tìm hiểu ngữ liệu I- I- Ngôn ngữ báo chí Ngôn ngữ báo chí Dựa vào ... Nhận xét chung về văn bản báo chí và Nhận xét chung về văn bản báo chí và ngôn ngữ báo chí ngôn ngữ báo chí b. b. Mỗi thể loại đều có u cầu riêng về sử dụng ngơn ngữ. Bản tin: ngắn gọn, cơ...
 • 25
 • 1,199
 • 14
PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ

Ngữ văn

... của xã hội I. NGÔN NGỮ BÁO CHÍ1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí a. Bản tin Tôn vinh 122 thủ khoa năm 2006 Theo tin từ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 122 thủ ... cáo:- Bình luận:từ ngữ phổ thông, giản dị, câu đơn giản Miêu tả tỉ mĩ, cặn kẽ,…từ ngữ thân mật, dân dã, hài hước,… ngôn ngữ ngoa dụ, hấp dẫn, có hình ảnh thuật ngữ chuyên môn chính xác, cấu trúc ... gì?- Cách trình bày sự kiện này có gì khác so với bản tin ? I. NGÔN NGỮ BÁO CHÍ1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí Nhà chằn tinh- Ở thành phố vừa có sự lạ.- Lạ gì? Không lẽ...
 • 27
 • 1,056
 • 5
PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ - T2

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ - T2

Ngữ văn

... bài báo ngắnvề vấn đề thời sự, giọng điệuhài hước, dí dỏm có sắc tháimỉa mai, châm biếm, ngôn ngữ thân mật, dân dã.2. Nhận xét chung về vănbản báo chíngôn ngữ báo chí: a. Thể loại:- Báo ... loại:- Báo chí có nhiều thể loại:tin tức, bình luận, tiểu phẩm,thư bạn đọc, quảng cáo…- Văn bản báo chí tồn tại ởhai dạng nói và viết.b. Yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ: Mỗi thể loại báo chí có ... Giọng điệu, ngôn ngữ như thế nào?(?) Tiểu phẩm có những đặc điểm gì?-Hướng dẫn HS tìm hiểu mục 2.(?) Ngoài những thể loại vănbản báo chí vừa tìm hiểu, hãy cho biết văn bản báo chí còn có...
 • 3
 • 1,432
 • 15
Phong cách ngôn ngữ  Báo chí.

Phong cách ngôn ngữ Báo chí.

Ngữ văn

... văn bản báo chíngôn ngữ báo chí: a) Báo chí có nhiều loại: - Theo phương tiện: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử - Theo định kì xuất bản:Nhật báo, tuần báo, nguyệt san, niên báo - ... VÀ CÁC EM HỌC SINH! Khái niệm ngôn ngữ báo chí: Là ngôn ngữ dùng để thông báo tin tức thời sự chính trị trong nước và quốc tế, phản ánh chính kiến của tờ báo và dư luận quần chúng, nhằm ... Văn chươngD. Văn chươngB I. Ngôn ngữ báo chí: 1/ Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí: a) Tìm hiểu ngữ liệu: b) Đặc điểm của từng loại văn bản báo chí - Bản tin cần có: Thời gian,...
 • 18
 • 960
 • 5
Gián án Phong cách ngôn ngữ báo chí - Văn 11

Gián án Phong cách ngôn ngữ báo chí - Văn 11

Ngữ văn

... văn bản báo chíngôn ngữ báo chí: a) Báo chí có nhiều loại: - Theo phương tiện: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử - Theo định kì xuất bản:Nhật báo, tuần báo, nguyệt san, niên báo - ... của ngôn ngữ báo chí. 2. Soạn bài: Tác giả Nam Cao I. Ngôn ngữ báo chí: 1/ Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí: a) Tìm hiểu ngữ liệu: b) Đặc điểm của từng loại văn bản báo chí - ... NhungPHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ Khái niệm ngôn ngữ báo chí: Là ngôn ngữ dùng để thông báo tin tức thời sự chính trị trong nước và quốc tế, phản ánh chính kiến của tờ báo và dư luận quần...
 • 18
 • 1,864
 • 19
Bài soạn Phong cách ngôn ngữ báo chí - Văn 11

Bài soạn Phong cách ngôn ngữ báo chí - Văn 11

Ngữ văn

... văn bản báo chíngôn ngữ báo chí: a) Báo chí có nhiều loại: - Theo phương tiện: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử - Theo định kì xuất bản:Nhật báo, tuần báo, nguyệt san, niên báo - ... NhungPHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ ? Theo em, ở mỗi thể loại báo chí, khi sử dụng ngôn ngữ chúng ta cần chú ý điều gì?=> Mỗi thể loại có yêu cầu riêng về sử dụng.- Ngôn ngữ bản tin: tính ... THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH! I. Ngôn ngữ báo chí: 1/ Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí: a) Tìm hiểu ngữ liệu: b) Đặc điểm của từng loại văn bản báo chí - Bản tin cần có: Thời gian,...
 • 18
 • 2,864
 • 26

Xem thêm