tài liệu môn kỹ năng lãnh đạo quản lý

Tài liệu Những kỹ năng lãnh đạo bán hàng docx

Tài liệu Những kỹ năng lãnh đạo bán hàng docx

Tiếp thị - Bán hàng

... hoặc nhà quản trị có thể cố gắng thuyết phục đại diện bán hàng sử dụng các kỹ thuật bán hàng khác nhau. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG 1. Lãnh đạo là gì? 2. Mô hình lãnh đạo đối ... người lãnh đạo có hiệu quả lại quan trọng. Khái niệm mực thước của người lãnh đạo Vì không có nhà lãnh đạo thiếu môn đệ, một danh sách môn đệ nào đó và định nghĩa nhà lãnh đạo và sự lãnh đạo cần ... quan trọng về hành vi lãnh đạo kiểu mẫu. Mô hình lãnh đạo đó giả thiết rằng các hoạt động nhất định có thể nâng cao hiệu suất của nhà quản trị. Kỹ năng lãnh đạo của nhà quản trị bán hàng có...
 • 17
 • 750
 • 0
TIỂU LUẬN môn kỹ NĂNG LÃNH đạo đề tài nhà lãnh đạo 360º

TIỂU LUẬN môn kỹ NĂNG LÃNH đạo đề tài nhà lãnh đạo 360º

Quản trị kinh doanh

... (26)- QTKD6.2- FTU7Tiểu luận môn Kỹ năng lãnh đạo TÀI LIỆU THAM KHẢO1. TS. Lê Thị Thu Thủy, Tài liệu giảng dạy môn Kỹ năng lãnh đạo .2. Johne Maxwell, Nhà Lãnh đạo 360º, Nhà Xuất bản Lao động- ... đó, những người lãnh đạo sẵn sàng hỗ trợ,động viên và chấp nhận sự ảnh hưởng của họ.Nguyên tắc thứ 4- Làm nhiều hơn quản lý- lãnh đạo. Kỹ năng lãnh đạo không chỉ là quản lý. Quản thông thường ... Thị Thu Thuỷ với bộ môn Kỹ năng lãnh đạo .Ngô Thị Hằng (26)- QTKD6.2- FTU18Tiểu luận môn Kỹ năng lãnh đạo Giá trị thứ nhất- Một nhóm lãnh đạo hiệu quả hơn một người lãnh đạo. Các tổ chức cần...
 • 19
 • 2,904
 • 19
Tiểu luận môn kỹ năng lãnh đạo

Tiểu luận môn kỹ năng lãnh đạo

Quản trị kinh doanh

... lãnh đạo Lớp QTKDK6.2-ĐH Ngoại ThươngKẾT LUẬN Kỹ năng lãnh đạo là một yếu tố trọng yếu trong công tác quản lý. Một nhà quản giỏi phải có các kỹ năng lãnh đạo. Tương tự, một nhà lãnh đạo ... khăn.1.2. PHẨM CHẤT NHÀ LÃNH ĐẠO 1.21/ Nhà lãnh đạo phải lãnh đạo Như Gari Selfridje đã nói, người lãnh đạo phải lãnh đạo chứ không chỉ quản điều hành. Có nghĩa là người lãnh đạo doanh nghiệp ... Quý Công GV : TS Lê Thị Thu Thủy13Tiểu luận môn Kỹ năng lãnh đạo Lớp QTKDK6.2-ĐH Ngoại ThươngTÀI LIỆU THAM KHẢO- Slide bài giảng môn Kỹ năng lãnh đạo- TS Lê Thị Thu Tủy- Giáo trình Hành vi tổ...
 • 14
 • 4,121
 • 19
Tài liệu Các học thuyết lãnh đạo, quản trị phần 1 ppt

Tài liệu Các học thuyết lãnh đạo, quản trị phần 1 ppt

Kỹ năng quản lý

... nghệ để lãnh đạo, quản trị và tăng năng suất lao động. b - thuyết lãnh đạo, quản trị hành chính Trường phái lãnh đạo, quản trị hành chính đã phát triển những nguyên tắc lãnh đạo, quản ... thế, mặc dầu tất cả ba kỹ năng đều quan trọng tại mỗi cấp quản lý, song tầm quan trọng tương đối của kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng con người và kỹ năng nhận thức của nhà quản cũng thay đổi tùy ... rút ra thành những thuyết với nhiều trường phái hay các nhóm lý thuyết khác nhau. Có thể chia thành ba nhóm thuyết lãnh đạo, quản trị học: 1 - thuyết lãnh đạo, quản trị cổ điển...
 • 14
 • 533
 • 2
Tài liệu KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ 1 doc

Tài liệu KỸ NĂNG LÃNH ĐẠOQUẢN TRỊ 1 doc

Kỹ năng quản lý

... nghệ để lãnh đạo, quản trị và tăng năng suất lao động. b - thuyết lãnh đạo, quản trị hành chính Trường phái lãnh đạo, quản trị hành chính đã phát triển những nguyên tắc lãnh đạo, quản trị ... người lãnh đạo, quản trị 3. Các học thuyết lãnh đạo, quản trị 4. Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả: I- Khái niệm chung về lãnh đạoquản trị: 1 - Khái niệm lãnh đạoquản trị: a - Lãnh đạo: ... thế, mặc dầu tất cả ba kỹ năng đều quan trọng tại mỗi cấp quản lý, song tầm quan trọng tương đối của kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng con người và kỹ năng nhận thức của nhà quản cũng thay đổi tùy...
 • 21
 • 906
 • 2
Tài liệu KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ 2 ppt

Tài liệu KỸ NĂNG LÃNH ĐẠOQUẢN TRỊ 2 ppt

Kỹ năng quản lý

... thấp hơn, kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng con người là yêu cầu có tính nguyên tắc. Lên những cấp cao hơn, kỹ năng kỹ thuật trở nên tương đối ít quan trọng hơn, trong khi cần thiết phải có kỹ năng nhận ... hợp kỹ năng mà một nhóm cần phải có: -Kỹ năng quản trị -Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân Và việc tăng cường hoạt động của một nhóm đơn giản chỉ là việc tăng cường nắm bắt những kỹ năng ... nhất của tổ chức, kỹ năng nhận thức trở thành kỹ năng quan trọng nhất của tất cả các quá trình điều hành thành công. Một giám đốc điều hành có thể thiếu kỹ năng kỹ thuật hay kỹ năng con người...
 • 21
 • 649
 • 1
Tài liệu KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ 3 doc

Tài liệu KỸ NĂNG LÃNH ĐẠOQUẢN TRỊ 3 doc

Kỹ năng quản lý

... của Nhật Bản đều quan tâm. CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN Các lĩnh vực quản trị nhân sự trong doanh nghiệp Kỹ năng lãnh đạo trong quản trị bán hàng 1. Giới thiệu sản phẩm và bán hàng  Các ... thông điệp không lời tế nhị. CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN Các lĩnh vực quản trị nhân sự trong doanh nghiệp Kỹ năng lãnh đạo trong quản trị bán hàng www.quantri.com.vn 2. Tổ chức cuộc họp  ... người nghe phải nghe theo 3.Chức năng kiểm soát: Nhằm bảo đảm rằng bài giới thiệu phải đi theo đúng chức năng hoặc mục đích 4.Chức năng kết hợp: Kết hợp các chức năng trên với nhau vì mục tiêu...
 • 25
 • 561
 • 1
Tài liệu 5 nguyên tắc phát triển kỹ năng lãnh đạo pptx

Tài liệu 5 nguyên tắc phát triển kỹ năng lãnh đạo pptx

Kỹ năng bán hàng

... triển kỹ năng lãnh đạo Chắc chắn rằng không có luật lệ nào dành riêng cho lãnh đạo. Mỗi tổ chức, hoàn cảnh và nhà lãnh đạo cần những hành động khác nhau. Một người được coi là nhà lãnh đạo “tốt” ... cảnh này hoàn toàn có khả năng trở thành một nhà lãnh đạo “tồi” trong một hoàn cảnh khác. Tuy nhiên, bạn không cần phải lo lắng khi tìm cách phát triển khả năng lãnh đạo của mình. Có những nguyên ... trong việc phát triển khả năng lãnh đạo của bạn. Cho dù bạn có đang làm chủ một doanh nghiệp, tổ chức một buổi dã ngoại cho các học sinh trong trường hay làm lãnh đạo một đất nước, bạn hoàn...
 • 2
 • 1,240
 • 8

Xem thêm