tài liệu khoa học và công nghệ việt nam

Tài liệu CHIẾN LƯỢC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM ppt

Tài liệu CHIẾN LƯỢC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM ppt

Cao đẳng - Đại học

... triển khoa học công nghệ Thứ ba, về công nghệ: - Đẩy mạnh có chọn lọc nhập khẩu công nghệ, mua sáng chế kếthợp với công nghệ nội sinh để nhanh chóng đổi mới nâng cao trình độ công nghệ ... hoạch, kế hoạch của khoa học công nghệ một cách khoa học, biện chứng tường minh.Trong các giai đoạn phát triển khác nhau của đất nước, chiến lược khoa học công nghệ có phương hướng, ... chiến lược của ngành lĩnh vực đó; đốivới khoa học công nghệ cũng vậy, để khoa học công nghệ trở thànhđộng lực phát triển kinh tế xã hội, Nhà nước cần xây dựng chỉ đạo thựchiện...
 • 7
 • 434
 • 0
Tài liệu Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2010 docx

Tài liệu Chiến lược phát triển khoa học công nghệ Việt Nam đến năm 2010 docx

Cao đẳng - Đại học

... hiện. c) Bảo đảm gắn kết giữa khoa học công nghệ với giáo dục đào tạo; giữa khoa họccông nghệ; giữa khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học ký thuật.Sự gắn kết giữa ... Cơ hội thách thức 3. QUAN ĐIỂM MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 20103.1. Quan điểm phát triển khoa học công nghệ 3.2. Mục tiêu phát triển khoa học công nghệ đến ... TRẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 1.1. Những thành tựu1.2. Những yếu kém nguyên nhân chủ yếu2. BỐI CẢNH, CƠ HỘI THÁCH THỨC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2.1....
 • 20
 • 472
 • 0
báo cáo thực tập Viện công nghệ sinh học trực thuộc Viện khoa học và công nghệ Việt Nam (VAST hoặc IBT)

báo cáo thực tập Viện công nghệ sinh học trực thuộc Viện khoa học công nghệ Việt Nam (VAST hoặc IBT)

Nông - Lâm - Ngư

... cơ quan cơ sở tham quan Viện công nghệ sinh học (Institute of biotechnology): Viện công nghệ sinh học (IBT) trực thuộc Viện khoa học công nghệ Việt Nam - Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu ... vật (BCM)- Sinh học tế bào sinh sản (BRC)- Công nghệ sinh học tảo (ABT)- Công nghệ enzyme (EBL)- Công nghệ phôi(EBL)- Enzyme học (EZL)- Công nghệ sinh học môi trường- Công nghệ lên men- ... 27/4/2009 Trung tâm khoa học sản xuất lâm nông nghiệp Quảng Ninh: buổi chiều ngày 27/4/2009 I. Viện công nghệ sinh học trực thuộc Viện khoa học công nghệ Việt Nam (VAST hoặc IBT) (buổi...
 • 27
 • 2,570
 • 6
báo cáo thực tập Viện công nghệ sinh học trực thuộc Viện khoa học và công nghệ Việt Nam

báo cáo thực tập Viện công nghệ sinh học trực thuộc Viện khoa học công nghệ Việt Nam

Nông - Lâm - Ngư

... sinh học hiện đại…- Nghiên cứu các vấn đề khoa học, công nghệ thuộc các lĩnh vực: công nghệ gen, công nghệ tế bào, công nghệ sinh hoá, công nghệ vi sinh;- Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu ... Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam (VAST hoặc IBT): buổi sáng ngày 24/4/2009.1.Tên cơ quan cơ sở tham quanViện công nghệ sinh học (Institute of biotechnology): Viện Công nghệ sinh học ... cứu vào sản xuất đời sống, thực hiện chuyển giao công nghệ tiên tiến thuộc các lĩnh vực trên từ nước ngoài vào Việt Nam; - Tham gia đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học - công nghệ về Công nghệ...
 • 30
 • 1,957
 • 0
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010

Kế hoạch kinh doanh

... hiện.c) Bảo đảm gắn kết giữa khoa học công nghệ với giáo dục đào tạo; giữa khoa học công nghệ; giữa khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học ký thuật.Sự gắn kết giữa ... thách thức3. QUAN ĐIỂM MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 20103.1. Quan điểm phát triển khoa học công nghệ 3.2. Mục tiêu phát triển khoa học công nghệ đến năm 20104. ... cải tiến các công nghệ tiên tiến nhập từ nước ngoài vào Việt Nam tiến tới sáng tạo các công nghệ đặc thù của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, ...
 • 15
 • 502
 • 0
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010

Khoa học xã hội

... hiện.c) Bảo đảm gắn kết giữa khoa học công nghệ với giáo dục đào tạo; giữa khoa học công nghệ; giữa khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học ký thuật.Sự gắn kết giữa ... Cơ hội thách thức3. QUAN ĐIỂM MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 20103.1. Quan điểm phát triển khoa học công nghệ 3.2. Mục tiêu phát triển khoa học công nghệ đến ... cải tiến các công nghệ tiên tiến nhập từ nước ngoài vào Việt Nam tiến tới sáng tạo các công nghệ đặc thù của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, ...
 • 20
 • 399
 • 0
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010

Kinh tế - Thương mại

... hiện.c) Bảo đảm gắn kết giữa khoa học công nghệ với giáo dục đào tạo; giữa khoa học công nghệ; giữa khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học ký thuật.Sự gắn kết giữa ... các công nghệ tiên tiến nhập từ nước ngoài vào Việt Nam tiến tới sáng tạo các công nghệ đặc thù của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ ... Cơ hội thách thức3. QUAN ĐIỂM MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 20103.1. Quan điểm phát triển khoa học công nghệ 3.2. Mục tiêu phát triển khoa học công nghệ đến...
 • 16
 • 409
 • 0
Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức  qua thực tiễn viện khoa học và công nghệ việt nam

Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức qua thực tiễn viện khoa học công nghệ việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... công chức, viên chức ở Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam 9 công nghệ của Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam. Bốn là, các cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Viện Khoa học Công nghệ ... ngũ công chức, viên chức của Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam 2.1.1. Khái quát chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam. Viện Khoa học Công nghệ Việt ... chức, viên chức của Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam - Mặt mạnh: Một là, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam có đội ngũ công chức, viên chức là các cán bộ khoa học, công nghệ rất đông đảo, được...
 • 17
 • 485
 • 0
Nhà điều hành trung tâm viện khoa học và công nghệ Việt Nam

Nhà điều hành trung tâm viện khoa học công nghệ Việt Nam

Kiến trúc - Xây dựng

... Khoa Học Công Nghệ Việt Nam . + Thang lớn: Tải trọng 1.150kg (17 ng-ời), Tốc độ 105m/phút, Cửa rộng 1100mm, KÝch th-íc buång thang 1800x1500mm. NHÀ ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM VIỆN KHOA HỌC ... động lên công trình truyền xuống đất. Hệ lõi chịu lực có khả năng chịu lực ngang khá tốt tận dụng đ-ợc giải pháp vách cầu thang là vách NHÀ ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGH ... Viện Khoa Học Công Nghệ Việt Nam đ-ợc thiết kế với chiều cao các tầng nh- sau: Tầng hầm cao 3m, tầng 1 cao 4,5m, tầng 2 đến tầng 12(tầng tum) cao 3,9 m. Chiều cao các tầng là phù hợp thuận...
 • 214
 • 289
 • 0
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển công tác thông tin thư viện, thống kê khoa học và công nghệ việt nam đến năm 2020

Nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn phát triển công tác thông tin thư viện, thống kê khoa học công nghệ việt nam đến năm 2020

Báo cáo khoa học

... lý sử dụngt hông tin có hiệu quả. “Thông tin khoa học công nghệ& quot; là các dữ liệu, số liệu, dữ kiện, tin tức, tri thức khoa học công nghệ (bao gồm khoa học tự nhiên, khoa học công ... hàng dữ liệu khoa học công nghệ Quốc gia tại Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học Công nghệ Quốc gia phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đề tài cấp bộ. Chủ nhiệm đề tài: Cao ... hiện đề tài: + Nghiên cứu tài liệu: Sưu tập nghiên cứu các tài liệu công bố không công bố, tài liệu trên giấy tài liệu điện tử; + Điều tra, khảo sát: đã tiến hành khảo sát điều...
 • 321
 • 772
 • 2
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chiến lược khoa học và công nghệ việt nam giai đoạn 2011 2020 khái niệm và cách tiếp cận

Nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn của việc xây dựng chiến lược khoa học công nghệ việt nam giai đoạn 2011 2020 khái niệm cách tiếp cận

Báo cáo khoa học

... công nghệ cách tiếp cận xây dựng chiến lợc phát triển khoa học công nghệ Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Các phơng pháp quy trình tổ chức xây dựng chiến lợc phát triển khoa học ... triển khoa học công nghệ Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đề tài nghiên cứu này đợc thiết kế chủ yếu để xác định lựa chọn các khái niệm liên quan trực tiếp đến chiến lợc phát triển khoa học ... minh khoa học, các ý tởng công nghệ các sáng chế công nghệ cho quá trình sản xuất kinh doanh không quan tâm, không tác động đến quá trình kết quả áp dụng những sản phẩm nghiên cứu khoa...
 • 49
 • 698
 • 1

Xem thêm