tài liệu kỹ thuật nhiệt

Tài liệu Kỹ thuật nhiệt - chương 6 doc

Tài liệu Kỹ thuật nhiệt - chương 6 doc

Kĩ thuật Viễn thông

... niệm6.2 Các thông số đặc trưng của không khí ẩm 6.3 Quá trình bão hòa đoạn nhiệtnhiệt độ nhiệt kế ướt 6.4 Các quá trình nhiệt động cơ bản và ứng dụng6.5 Củng cố kiến thức và kết thúc bài6.6 ... hoà và áp suất hơi nước thực tế ở nhiệt độ xác định• d = E(ta) – ea•d cho biết độ ẩm của không khí xa hay gần trạng thái bão hòa–Điểm sương (τ)•Là nhiệt độ mà tại đó hơi nước chứa trong ... trình hòa trộn hai dòng không khí a. Quá trình thay đổi trạng thái không khí6.4 Các quá trình nhiệt động cơ bản và ứng dụng...
 • 9
 • 361
 • 1
Tài liệu Kỹ thuật nhiệt - chương 8 doc

Tài liệu Kỹ thuật nhiệt - chương 8 doc

Kĩ thuật Viễn thông

... 8.3 Chất lỏng chảy bên trong ống Chương 8: TỎA NHIỆT ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN8.1 Khái niệm8.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình8.3 Chất lỏng chảy...
 • 13
 • 634
 • 4
Tài liệu Kỹ thuật nhiệt - chương 10 doc

Tài liệu Kỹ thuật nhiệt - chương 10 doc

Kĩ thuật Viễn thông

... luật Planck 10.3 Các định luật cơ bản của bức xạ nhiệt 10.1 Khái niệm cơ bản về bức xạ nhiệt Trao đổi nhiệt bức xạ là hiện tượng trao đổi nhiệt giữa vật phát bức xạ và vật hấp thụ bức xạ thông ... LÝ THUYẾT VỀ BỨC XẠ10.1 Khái niệm cơ bản về bức xạ nhiệt 10.2 Các định nghĩa cơ bản của bức xạ nhiệt 10.3 Các định luật cơ bản của bức xạ nhiệt 10.4 Bức xạ chất khí10.5 Củng cố bài và kết thúc10.6 ... thúc10.6 Hướng dẫn tự lực 3.2. Định luật Stefan-Boltzmann 10.2 Các định nghĩa cơ bản của bức xạ nhiệt Khi tia sóng điện từ mang năng lượng Q chiếu vào bề mặt vật, vật sẽ hấp thụ một phần năng...
 • 10
 • 351
 • 2
Tài liệu kỹ thuật nhiệt điện in ra . chương 1 pdf

Tài liệu kỹ thuật nhiệt điện in ra . chương 1 pdf

Năng lượng

... gọi là trung tâm nhiệt điện. Nhiệt lợng cung cấp từ trung tâm nhiệt điện có thể là hơi hoặc nớc nóng. Theo yêu cầu của các hộ dùng nhiệt, có thể phân thành các loại hộ dùng nhiệt nh sau: ... trình có hiệu suất nhiệt cao nhất khi có cùng nhiệt độ nguồn nóng và nguồn lạnh. Chu trình Carno lý tởng gồm 2 quá trình đoạn nhiệt và 2 quá trình đẳng nhiệt. Về mặt kĩ thuật, dùng 6 Nguyên ... đợc nén đoạn nhiệt trong máy nén 7 đến áp suất và nhiệt độ cao, đợc đa vào buồng đốt 1 cùng với nhiên liệu và cháy trong buồng đốt dới áp suất cao, không đổi. Sau khi nhả một phần nhiệt cho nớc...
 • 6
 • 554
 • 2
Tài liệu kỹ thuật nhiệt điện in ra . chương 6 pdf

Tài liệu kỹ thuật nhiệt điện in ra . chương 6 pdf

Năng lượng

... entanpi i0 , áp suất P0 , nhiệt độ t0 và tốc độ vào ống phun là C0 . Hơi dãn nở đoạn nhiệt thuận nghịch trong ống phun đến trạng thái 1, có áp suất p1, nhiệt độ t1, tơng ứng với entanpi ... động tiếp tục dãn nở đoạn nhiệt trong rãnh cánh động đến trạng thái 2, áp suất và nhiệt độ giảm xuống đến p2 , t2, có entanpi i2 và tốc độ tăng lên đến C2. Nhiệt dáng lí tởng của dòng ... loại động cơ nhiệt, thờng dùng để dẫn động máy phát điện, bơm nớc có công suất lớn, các che ép . . . hoặc làm động cơ tàu thủy. Khi dòng hơi chuyển động qua các rãnh cánh tuốc bin, nhiệt năng...
 • 13
 • 438
 • 3
Tài liệu kỹ thuật nhiệt điện in ra . chương 7 pptx

Tài liệu kỹ thuật nhiệt điện in ra . chương 7 pptx

Năng lượng

... pn đến hộ tiêu thụ nhiệt cấp cho hộ tiêu thụ nhiệt một lợng nhiệt là: Qn = G.(in - i'n). tđn (7-15) ở đây: i'n là entanpi của nớc ra khỏi hộ tiêu thụ nhiệt ứng vơi áp ... gọi là trung tâm nhiệt điện. ở trung tâm nhiệt điện thờng có 2 loại hộ dùng nhiệt: - Hộ công nghiệp dùng hơi có áp suất: Pn= 10-15 at - Hộ sinh hoạt dùng nớc nóng có nhiệt độ khoảng từ ... hệ số hoàn nhiệt =QH0 (7-13) Hệ số hoàn nhiệt là hệ số biểu thị mức độ sử dụng tổn thất nhiệt của tầng trớc vào các tầng tiếp theo. Tuốc bin càng nhiều tầng thì hệ số hoàn nhiệt càng...
 • 14
 • 390
 • 2
Tài liệu kỹ thuật nhiệt điện in ra . chương 11 pptx

Tài liệu kỹ thuật nhiệt điện in ra . chương 11 pptx

Năng lượng

... cùng, xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. 11.1.2. Sơ đồ nhiệt chi tiết Khác với sơ đồ nhiệt nguyên lý, trong sơ đồ này có vẽ toàn bộ các thiết bị nhiệt, kể cả những thiết bị dự phòng, ... Hình 11.2. sơ đồ nhiệt chi tiết của nhà máy điện Sơ đồ nhiệt chi tiết thể hiện toàn bộ hệ thống nhiệt của nhà máy, giúp cho ta nắm một cách bao quát toàn bộ vấn đề nhiệt từ nhỏ đến lớn ... sơ đồ gia nhiệt hồi nhiệt - Chọn sơ đồ nối các bình khử khí mới liên quan đến thiết bị cũ, chọn cách nối bơm cấp. Sau khi dựng xong sơ đồ nhiệt nguyên lý, tiến hành tính toán sơ đồ nhiệt nguyên...
 • 7
 • 391
 • 2
Tài liệu kỹ thuật nhiệt điện in ra. chương 2 pptx

Tài liệu kỹ thuật nhiệt điện in ra. chương 2 pptx

Năng lượng

... có nhiệm vụ gia nhiệt cho nớc để nâng nhiệt độ của nớc từ nhiệt độ ra khỏi bình gia nhiệt lên đến nhiệt độ sôi và cấp vào bao hơi 5. Đây là giai đoạn đầu tiên của quá trình cấp nhiệt cho nớc ... và ra khỏi bộ quá nhiệt. 2.3. Các đặc tính kỹ thuật của Lò hơi Đặc tính kỹ thuật chính của lò là các đại lợng thể hiện số lợng và chất lợng 9sinh hơi 3, nớc tăng dần nhiệt độ đến sôi, ... quá nhiệt, (Kj/kg) ihn là entanpi của nớc đi vào bộ hâm nứơc, (Kj/kg) B là lợng nhiên liệu tiêu hao trong một giờ, (kg/h) Qtlv: Nhiệt trị thấp làm việc của nhiên liệu, (Kj/kg). 4- Nhiệt...
 • 5
 • 437
 • 4
Tài liệu kỹ thuật nhiệt điện in ra . chương 5 pdf

Tài liệu kỹ thuật nhiệt điện in ra . chương 5 pdf

Năng lượng

... bão hòa trong bao hơi gia nhiệt đến nhiệt độ bằng nhiệt độ bão hòa. ở nhiệt độ này thành phần độ cứng Bicacbonat nh: Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 sẽ bị phân hủy nhiệt thành CaCO3 và MgCO3 ... tổn thất nhiệt do khói thải tăng lên, hiệu suất của lò giảm xuống, lợng tiêu hao nhiên liệu của lò tăng lên. Khi cáu bám trên các ống sinh hơi, các ống của bộ quá nhiệt sẽ làm tăng nhiệt độ ... hệ số dẫn nhiệt rất thấp, thấp hơn so với kim loại hàng trăm lần, do đó khi bám vào vách ống sẽ làm giảm khả năng truyền nhiệt từ khói đến mỗi chất trong ống, làm cho môi chất nhận nhiệt ít...
 • 11
 • 490
 • 2
Tài liệu Kỹ thuật phân tích DNA nhanh tại nhiệt độ phòng pptx

Tài liệu Kỹ thuật phân tích DNA nhanh tại nhiệt độ phòng pptx

Điện - Điện tử

... được tài trợ bởi Quỹ Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật Nghiên cứu Canada (by the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada) và đang nộp hồ sơ đăng bản quyền cho kỹ thuật ... sung cho kết quả của bài báo “Toàn bộ quy trình được tiến hành ở nhiệt độ phòng trong một giờ và không yêu cầu các dụng cụ gia nhiệt Chip sinh học kích thước trong lòng bàn tay dùng ... triển thuốc. Bây giờ Paul Li và cộng sự tại Đại học Simon Fraser, Bumaby, Canada đã kết hợp kỹ thuật DNA microarray với các thiết bị vi lỏng (The microfluidic device). Các thiết bị này được...
 • 5
 • 459
 • 0
Tài liệu kỹ thuật truyền hình

Tài liệu kỹ thuật truyền hình

Kỹ thuật lập trình

... lớp có khả năng lưu trữ và xử lý lượng dữ liệu lớn. Chương 1: Giới thiệu Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật 8/16 Một đặc tả cho một kiểu dữ liệu trừu tượng hoàn toàn có thể có nhiều ... bắt buộc phải có để lưu dữ liệu. Chương 1: Giới thiệu Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật 4/16 các phương thức này. Đó là việc chúng ta phải xử lý những dữ liệu bên trong của chúng ... về phần giải thuật trong môn học này, chủ yếu chúng ta sẽ tìm hiểu các giải thuật mà các phương thức của các lớp CTDL dùng đến, một số giải thuật sắp xếp tìm kiếm, và các giải thuật trong các...
 • 16
 • 1,203
 • 23
Kỹ thuật xử lý và bảo quản sau thu hoạch mô nhỏ: Tài liệu kỹ thuật cho rau quả và hoa cây cảnh

Kỹ thuật xử lý và bảo quản sau thu hoạch mô nhỏ: Tài liệu kỹ thuật cho rau quả và hoa cây cảnh

Sinh học

... Kỹ thuật xử lý và bảo quản sau thu hoạch mô nhỏ: Tài liệu kỹ thuật cho rau quả và hoa cây cảnh -Page 47- Kỹ thuật xử lý và bảo quản sau thu hoạch mô nhỏ: Tài liệu kỹ ... đeo lên giỏ. Kỹ thuật xử lý và bảo quản sau thu hoạch mô nhỏ: Tài liệu kỹ thuật cho rau quả và hoa cây cảnh -Page 19- Xử lý bằng không khí nóng. Nhiệt độ sẽ được phân bố đều nếu nhiệt được đưa ... NƠI TIẾP NHẬN 164 Dỡ hàng 164 Nhiệt độ bảo quản tạm thời 166 Lựa chọn và đóng gói lại 168 Kỹ thuật xử lý và bảo quản sau thu hoạch mô nhỏ: Tài liệu kỹ thuật cho rau quả và hoa cây cảnh...
 • 210
 • 1,646
 • 16
Tài liệu kỹ thuật đồ họa

Tài liệu kỹ thuật đồ họa

Thiết kế - Đồ họa - Flash

... văn học…) Computer graphics xử lý tất cả các vấn đề tạo ảnh nhờ máy tính. 2. CÁC KỸ THUẬT ĐỒ HOẠ 2.1. Kỹ thuật đồ hoạ điểm (Sample based-Graphics) - Các mô hình, hình ảnh của các đối tượng ... Cuốn tài liệu giảng dạy này, tôi muốn mang lại cho bạn đọc các cơ sở lý thuyết về đồ hoạ máy tính từ đơn giản nhất như các thuật toán vẽ đường thẳng, đường tròn, đa giác, tự Tiếp đến các kỹ ... phương pháp xây dựng đường cong và mặt cong cho đối tượng. Tài liệu gồm bảy chương, trong đó chương một giúp bạn có cái nhìn tổng quan về kỹ thuật đồ hoạ từ trước đến giờ cùng định hướng tương lai...
 • 173
 • 1,301
 • 4
Tài liệu kỹ thuật viễn thông

Tài liệu kỹ thuật viễn thông

Kĩ thuật Viễn thông

... chuẩnNhật Tiêu chuẩnBắc Mỹ (b) ITU-T Chương 1. Cơ sở kỹ thuật truyền dẫn 3CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN 1.1. Kỹ thuật điều chế và ghép kênh 1.1.1. Các phương pháp mã hóa và ... tương ứng Chương 1. Cơ sở kỹ thuật truyền dẫn 39Trong các suy hao trên đây, suy hao do hấp thụ có liên quan tới vật liệu sợi bao gồm hấp thụ do tạp chất, hấp thụ vật liệu và hấp thụ vùng hồng ... 1. Cơ sở kỹ thuật truyền dẫn 21Phương pháp ghép Có ba phương pháp ghép các luồng số là: - Ghép xen bit - Ghép xen byte - Ghép xen chu trình Nhưng trong PDH chỉ sử dụng kỹ thuật ghép...
 • 145
 • 1,068
 • 6

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose