tài liệu hội thảo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hội thảo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hội thảo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Trung học cơ sở - phổ thông

... xác định tình trạng học sinh theo đường phát triển (năng lực) học tập a) Chuẩn giáo dục phổ thông Chuẩn giáo dục phổ thông cụ thể hoá mục tiêu giáo dục phổ thông; kết đầu cần đạt phẩm chất lực học ... dạy học tự chọn theo định hướng: Kết thúc cấp THCS học sinh hoàn thành giáo dục bản; lên THPT học sinh học phân hoá mạnh gắn với định hướng nghề nghiệp Mỗi học sinh học môn học hoạt động giáo dục ... VỰC/MÔN HỌC 135 Báo cáo PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ lớp đến lớp 12 hành triển khai theo Nghị số 40 Quốc hội...
 • 220
 • 3,193
 • 50
HỘI THẢO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

HỘI THẢO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Trung học cơ sở - phổ thông

... VIII Cơ hội phát triển lực GQVĐ qua nội dung chương trình MINH HỌA MINH HOẠ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MINH HOẠ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  ... Giới thiệu Chương trình Úc Giới thiệu Chương trình Úc Các lực chung chương trình Úc CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA - 7.2 www.australiancurriculum.edu.au 7 NĂNG LỰC CHUNG Đọc – viết Tính toán Năng lực CNTT ... cảnh Học sinh THCS Học sinh THPT Xây dựng hệ thố ng giải pháp để triển khai vấ n đề Xác định bố i cảnh, đố i tượ ng, phạm vi, cấ u trúc vấ n đề Học sinh Tiểu học Nhận dạng yếu tố vấn đề Đường phát...
 • 26
 • 1,592
 • 15
SKKN Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình sinh học 8

SKKN Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình sinh học 8

Giáo dục học

... học tập học sinh theo định hướng lực, thân cố gắng nghiên cứu loại tài liệu tập huấn trang mạng thống Bộ Giáo dục Đào tạo phục vụ công tác đổi dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển ... theo định hướng phát triển lực người học để viết nên sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng hệ thống câu hỏi/bài tập theo định hướng phát triển lực học sinh chương trình Sinh học 8” PHẦN NỘI DUNG SÁNG ... sinh – Môn Sinh học cấp THCS (Vụ Giáo dục Trung học) 16 Tài liệu tập huấn đổi sinh hoạt chuyên môn dành cho cán quản lý, giáo viên THCS, THPT GDTX (Cục Nhà giáo Cán quản lý sở giáo dục) Tài liệu...
 • 20
 • 2,924
 • 11
TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Giáo dục hướng nhiệp

... kiếm Học sinhlực học tập tốt: Tóm tắt, chắt lọc chỉnh sửa thông tin tìm kiếm Theo lực sử Học sinhlực tìm kiếm thông tin mạng: Tìm kiếm thông dụng CNTT học tin mạng sinh Học sinhlực ... muốn học sinh tham gia vào dự án Đánh dấu (x) vào ô trả lời Stt Mong muốn học sinh Phát triển lực hợp tác Phát triển lực sử dụng công nghệ Phát triển lực giao tiếp Phát triển lực thu thập xử lý thông ... tầm dự kiến giáo viên Về kĩ thuật tổ chức hoạt động học học sinh Theo quan điểm dạy học định hướng phát triển lực học sinh, trình dạy - học bao gồm hệ thống hành động có mục đích giáo viên tổ...
 • 99
 • 2,482
 • 27
TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH MÔN SINH HỌC

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH MÔN SINH HỌC

Cao đẳng - Đại học

... kĩ số lực phát triển Chương trình giáo dục phổ thông vật lí (do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành) quy định mức độ cần đạt học sinh “Các định luật chất khí” sau: - Về kiến thức: + Phát biểu định luật ... luận học sinh với học sinh với giáo viên nhằm tranh thủ hỗ trợ xã hội từ phía giáo viên tập thể học sinh trình chiếm lĩnh tri thức Thông qua hoạt động học sinh với tư liệu học tập trao đổi mà giáo ... tầm dự kiến giáo viên Về kĩ thuật tổ chức hoạt động học học sinh Theo quan điểm dạy học định hướng phát triển lực học sinh, trình dạy - học bao gồm hệ thống hành động có mục đích giáo viên tổ...
 • 203
 • 1,517
 • 8
Xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn

Xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn

Sư phạm

... KT,ĐG theo định hướng phát triển lực HS có số khái niệm cần làm sáng tỏ KT,ĐG, lực, định hướng phát triển lực, KT,ĐG theo định hướng phát triển lực HS, đề KT,ĐG theo định hướng phát triển lực HS ... hướng đánh giá lực học sinh – vấn đề quy trình đánh giá lực giáo dục phổ thông tác giả Dương 16 Thu Mai hội thảo Năng lực đánh giá kết giáo dục theo lực chương trình giáo dục phổ thông sau năm ... Xu hướng đổi giáo dục giới chủ trương đổi giáo dục theo định hướng phát triển lực cho học sinh Việt Nam 22 1.1.3 Vai trò, ý nghĩa việc xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển lực học...
 • 88
 • 2,058
 • 2
Tài liêu hướng dẫn sử dụng diễn đàn đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh Sở GDĐT Quảng Ninh

Tài liêu hướng dẫn sử dụng diễn đàn đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh Sở GDĐT Quảng Ninh

Quản trị Web

... KHAI BÁO THÔNG TIN CÁ NHÂN - Màn hình đăng nhập ra: + Thông tin cá nhân (Số 2) + Danh sách câu hỏi + Danh sách phản biện I TRUY CẬP, ĐĂNG NHẬP VÀ KHAI BÁO THÔNG TIN CÁ NHÂN 1.3 Khai báo thông tin ... 1: Khai báo thông tin cá nhân: Kích chuột vào mục "Thông tin cá nhân" (số 2) Khi đó, trang xuất hiện, có trường liệu chờ thầy cô nhập vào đầy đủ I TRUY CẬP, ĐĂNG NHẬP VÀ KHAI BÁO THÔNG TIN CÁ ... VÀ KHAI BÁO THÔNG TIN CÁ NHÂN 1.1 Truy cập Địa truy cập http://danhgia.truonghocao.edu.vn I TRUY CẬP, ĐĂNG NHẬP VÀ KHAI BÁO THÔNG TIN CÁ NHÂN 1.2 Đăng nhập Màn hình đăng nhập Tên tài khoản Mật...
 • 20
 • 1,278
 • 0
TÀI LIỆU TẬP HUẤN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN: ĐỊA LÍ

TÀI LIỆU TẬP HUẤN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN: ĐỊA LÍ

Địa lý

... dung, dạy học định hướng lực định hướng mạnh đến học sinh tiền học tập Chương trình dạy học định hướng lực xây dựng sở chuẩn lực môn học Năng lực chủ yếu hình thành qua hoạt động học học sinh Hệ ... động người lao động lực hành động, khả sáng tạo tính động Chương trình giáo dục định hướng lực Chương trình giáo dục định hướng lực (định hướng phát triển lực) gọi dạy học định hướng kết đầu bàn ... MỚI GIÁO DỤC TRUNG HỌC 11 III ĐỔI MỚI CÁC YÊU TỔ CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 13 Chương trình giáo dục định hướng nội dung dạy học 13 Chương trình giáo dục định hướng...
 • 182
 • 1,559
 • 6
Sáng kiến kinh nghiệm XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI HÓA HỌC LỚP 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Sáng kiến kinh nghiệm XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI HÓA HỌC LỚP 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Hóa học

... in phõn nh hỡnh v trờn, thỡ: A O2 sinh cc õm B H2 sinh cc dng C c cc õm v cc dng u sinh c H2 v O2 D O2 sinh cc dng Cõu 27: Cho cỏc cõu sau: (1) Ngun in c dựng l ngun in xoay chiu (2) in cc ... Kim loi Al cú tớnh kh mnh, nhng nhng dựng sinh hot hng ngy c lm bng nhụm l do: ti: Xõy dng h thng cõu hi húa hc lp 12 theo hng phỏt trin nng lc ca hc sinh Trang 16 TRNG THPT TRN PH GV: H XUN ... hc lp 12 theo nh hng phỏt trin nng lc ca hc sinh vo vic dy v hc, tụi thy ó t c mt s kt qu kh quan nh sau: - Hc sinh hng thỳ hn vic hc v kim tra - Cht lng bi ging c nõng lờn rừ rt: hc sinh d tip...
 • 22
 • 1,493
 • 9
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... học định hướng lực định hướng mạnh đến học sinh Chương trình dạy học định hướng lực xây dựng sở chuẩn lực môn học Năng lực chủ yếu hình thành qua hoạt động học học sinh Hệ thống tập định hướng lực ... người lao động lực hành động, khả sáng tạo tính động 2.1.2 Chương trình giáo dục định hướng lực Chương trình giáo dục định hướng lực (định hướng phát triển lực) gọi dạy học định hướng kết đầu ... định hướng nội dung dạy học sang chương trình định hướng lực 2.1.1 Chương trình giáo dục định hướng nội dung dạy học 12 Chương trình dạy học truyền thống gọi chương trình giáo dục định hướng...
 • 254
 • 4,075
 • 33
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THCS 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THCS 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... học định hướng lực định hướng mạnh đến học sinh Chương trình dạy học định hướng lực xây dựng sở chuẩn lực môn học Năng lực chủ yếu hình thành qua hoạt động học học sinh Hệ thống tập định hướng lực ... trưng chương trình định hướng nội dung chương trình định hướng lực: Chương trình định hướng nội dung Mục tiêu giáo dục Nội dung giáo dục Chương trình định hướng lực Mục tiêu dạy học mô tả Kết học ... trình định hướng nội dung dạy học sang chương trình định hướng lực 2.1.1 Chương trình giáo dục định hướng nội dung dạy học Chương trình dạy học truyền thống gọi chương trình giáo dục định hướng nội...
 • 221
 • 5,721
 • 54
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... học định hướng lực định hướng mạnh đến học sinh Chương trình dạy học định hướng lực xây dựng sở chuẩn lực môn học Năng lực chủ yếu hình thành qua hoạt động học học sinh Hệ thống tập định hướng lực ... người lao động lực hành động, khả sáng tạo tính động 2.1.2 Chương trình giáo dục định hướng lực Chương trình giáo dục định hướng lực (định hướng phát triển lực) gọi dạy học định hướng kết đầu ... đặc trưng chương trình định hướng nội dung chương trình định hướng lực: Chương trình định hướng nội dung Mục tiêu giáo dục Nội dung giáo dục Chương trình định hướng lực Mục tiêu dạy học mô tả...
 • 217
 • 2,140
 • 37
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Sinh học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Sinh học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... mi sinh hot chuyờn mụn da trờn nghiờn cu bi hc éõy l hỡnh thc sinh hot chuyờn mụn theo hýng ly hot ng ca hc sinh lm trung tõm, ú giỏo viờn trung phõn tớch cỏc liờn quan n ngýi hc nhý: Hc sinh ... hot ng hc ca hc sinh trờn lp hc; cỏc quyt nh quan trng vi hc sinh (lờn lp, thi li, li lp, khen thýng,); thụng bỏo kt qu hc ca hc sinh cho cỏc bờn cú liờn quan (hc sinh, cha m hc sinh, hi ng giỏo ... cú ớch i vi hc sinh bng cỏch ghi lờn bi kim tra nhng ghi chỳ v: - Nhng gỡ m hc sinh lm ýc; - Nhng gỡ m hc sinh cú th lm ýc tt hừn; - Nhng gỡ hc sinh cn ýc h tr thờm; - Nhng gỡ hc sinh cn tỡm hiu...
 • 236
 • 2,857
 • 36
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tin học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tin học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... trình định hướng nội dung dạy học sang chương trình định hướng lực 2.2.1.1 Chương trình giáo dục định hướng nội dung dạy học Chương trình dạy học truyền thống gọi chương trình giáo dục định hướng ... học sinh theo định hướng lực, Vụ Giáo dục Trung học phối hợp với Chương trình phát triển Giáo dục Trung học tổ chức biên soạn tài liệu: Hướng dẫn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng lực ... người lao động lực hành động, khả sáng tạo tính động 2.2.1.2 Chương trình giáo dục định hướng lực Chương trình giáo dục định hướng lực (định hướng phát triển lực) gọi dạy học định hướng kết đầu...
 • 227
 • 1,694
 • 11
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THCS 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THCS 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... động người lao động lực hành động, khả sáng tạo tính động Chương trình giáo dục định hướng lực Chương trình giáo dục định hướng lực (định hướng phát triển lực) gọi dạy học định hướng kết đầu bàn ... dạy học định hướng lực định hướng mạnh đến HS trình học tập Chương trình dạy học định hướng lực xây dựng sở chuẩn lực môn học Năng lực chủ yếu hình thành qua hoạt động học HS Hệ thống tập định hướng ... số đặc trưng chương trình định hướng nội dung chương trình định hướng lực: Chương trình định hướng nội dung Mục tiêu giáo dục Chương trình định hướng lực Mục tiêu dạy học mô tả Kết học tập cần...
 • 190
 • 7,059
 • 87
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... lao động lực hành động, khả sáng tạo tính động Chương trình giáo dục định hướng phát triển lực Chương trình giáo dục định hướng phát triển lực (định hướng phát triển lực) gọi dạy học định hướng ... chương trình định hướng nội dung chương trình định hướng phát triển lực: Chương trình định hướng phát Chương trình định hướng nội dung Mục tiêu giáo dục triển lực Mục tiêu dạy học mô tả Kết học ... dạy học định hướng phát triển lực định hướng mạnh đến HS trình học tập Chương trình dạy học định hướng phát triển lực xây dựng sở chuẩn lực môn học Năng lực chủ yếu hình thành qua hoạt động học...
 • 167
 • 2,381
 • 46
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh thcs môn SINH HỌC

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh thcs môn SINH HỌC

Trung học cơ sở - phổ thông

... thực nghiệm sư phạm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông; (3) Bồi dưỡng lực nghiên cứu khoa học giáo dục, phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông cho ñội ngũ giảng ... trình ñịnh hướng nội dung dạy học sang chương trình ñịnh hướng lực 2.1.1 Chương trình giáo dục ñịnh hướng nội dung dạy học Chương trình dạy học truyền thống gọi chương trình giáo dục ”ñịnh hướng nội ... – So với dạy học ñịnh hướng nội dung, dạy học ñịnh hướng lực ñịnh hướng mạnh ñến học sinh tiền học tập Chương trình dạy học ñịnh hướng lực ñược xây dựng sở chuẩn lực môn học Năng lực chủ yếu hình...
 • 214
 • 6,335
 • 11

Xem thêm