tài liệu chất lượng môi trường

Tài liệu Chương 3: Kinh tế học chất lượng môi trường ppt

Tài liệu Chương 3: Kinh tế học chất lượng môi trường ppt

Điện - Điện tử

... Thuế ô nhiễm2.2.2 Tiêu chuẩn môi trường 2.2.3 Quota ô nhiễm2.1 Giải pháp can thiệp của thị trường do Ronald Coase đưa ra vào năm 1960:Khi quyền tài sản môi trường được xác lập thì người ... dù họ có trả tiền cho việc tiêu thụ nó hay không.• Chất lượng môi trường là hàng hóa công cộng.5.2.2 Hàng hóa công cộng và thất bại thị trường 2.2.2 Thặng dư sản xuất Thặng dư sản xuất là ... được giao dịch trên thị trường cạnh tranh.• Cơ quan Bảo vệ môi trường không cần biết MAC của từng nguồn ô nhiễm để tìm ra giá hợp lý nhằm đạt hiệu quả - chi phí. Thị trường sẽ làm điều này...
 • 32
 • 833
 • 1
Tài liệu Những tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường áp dụng trong khảo sát và đánh giá chất lượng môi trường nền ở Việt Nam pptx

Tài liệu Những tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường áp dụng trong khảo sát và đánh giá chất lượng môi trường nền ở Việt Nam pptx

Điện - Điện tử

... dụng các tiêu chuẩn môi trường trong khảosát và đánh giá chất lượng môi trường:  Phải chỉ dẫn rõ ràng số liệu đo đạc, phân tích tại thời điểm tiến hành ĐTM về chất lượng môi trường (sử dụng bảng ... thiết lập môi trường (như là đường ranh giới, sự tồn tại, nền tảng, hoặcnhững ảnh hưởng môi trường) là một phần của việc nghiên cứu tác động môi trường. Những quychế chất lượng môi trường (CEQ) ... khu vực nhạy cảm về môi trường bao gồm có: Tự nhiên môi trường - chất lượng không khí và mùi, số lượng nước và chất lượng, số lượng và chất lượng nước ngầm, nước mặn xâm nhập, sử dụng nước và...
 • 26
 • 723
 • 4
Tài liệu HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ppt

Tài liệu HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ppt

Cao đẳng - Đại học

... 3.000Cộng 14.310- Chi phí từng vật liệu hiện trường đơn lẻ = đơn giá vật liệu x định mức - Tổng chi phí vật liệu ở hiện trường = tổng tất cả các chi phí từng vật liệu đơn lẻ.= 0,200 x 45.000 + ... XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG1. Cách tính chi phí tiền côngLà chi phí lao động có kể đến các khoản phụ cấp để thực hiện được một thông số môi trường được tính theo cấp bậc ... đó tổng chi phí vật liệu tại HT và PTN sẽ là = chi phí vật liệu hiện trường + chi phí vật liệu ở phòng thí nghiệm = 14.310 + 57.510 = 71.820đ3. Xác lập chi phí dụng cụLà lượng hao phí dụng...
 • 7
 • 732
 • 1
Tài liệu Luận văn: Vấn đề tiêu chuẩn chất lượng, môi trường và xã hội đối với hàng hoá xuất khẩu sang EU docx

Tài liệu Luận văn: Vấn đề tiêu chuẩn chất lượng, môi trường và xã hội đối với hàng hoá xuất khẩu sang EU docx

Báo cáo khoa học

... sách chất lượng phù hợp.- Lập kế hoạch để đạt được mục tiêu về chất lượng (hoạch định chất lượng) - Các hoạt động quản trị của lãnh đạo về: thông tin nội bộ, sổ tay chất lượng, kiểm soát tài liệu, ... chính sách môi trường. - Tạo điều kiện trao đổi kiến thức và tài liệu về chính sách môi trường giữacác cấp, các phòng ban bộ phận trong tổ chức- Lập hệ thống tài liệu về quản lý môi trường - ... quy định/tiêu chuẩn về chất lượng, môi trường, và xã hội.Chương III: Một số giải pháp đáp ứng các tiêu chuẩn của EU về chất lượng, môi trường và xã hội.Đây là một đề tài có tính thời sự và mới...
 • 127
 • 490
 • 0
Tài liệu CÔNG NGHỆ GIÁM SÁT VI SINH VẬT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ppt

Tài liệu CÔNG NGHỆ GIÁM SÁT VI SINH VẬT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ppt

Điện - Điện tử

... NGHỆ GIÁM SÁT VI SINH VẬT VÀ CÔNG NGHỆ GIÁM SÁT VI SINH VẬT VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNGĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
 • 28
 • 960
 • 2
Đánh giá giá trị chất lượng môi trường tại khu di tích lịch sử Côn Sơn- Kiếp Bạc thông qua phương pháp Chi phí du lịch

Đánh giá giá trị chất lượng môi trường tại khu di tích lịch sử Côn Sơn- Kiếp Bạc thông qua phương pháp Chi phí du lịch

Kinh tế - Thương mại

... hàng hóa chất lượng môi trường. 3.1 Các bước thực hiện phương pháp TCM:Bước 1: Chọn vị trí cần đánh giá chất lượng môi trường mà vị trí đó phải đảm bảo được điều kiện tự nhiên, môi trường tốt ... dẫn tới điều đó là con người không đánh giá được hết giá trị của chất lượng môi trường. Đề tài “Đánh giá giá trị chất lượng môi trường ở khu di tích lịch sử Côn Sơn – Kiếp Bạc thông qua phương ... phản ánh sai giá trị chất lượng môi trường. - Các cảnh quan thay thế: Trong nhiều trường hợp việc chúng ta xác định địa điểm đánh giá trong đó giá trị chất lượng môi trường có thể được thay...
 • 22
 • 1,312
 • 4
Chất lượng môi trường tại các kênh rạch liên vùng và các Khu công nghiệp/ cụm công nghiệp

Chất lượng môi trường tại các kênh rạch liên vùng và các Khu công nghiệp/ cụm công nghiệp

Môi trường

... nghị:- Triển khai việc quan trắc tự động chất lượng môi trường tại các KCX/KCN và quan trắc di động nhằm theo dõi, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường, kịp thời đề ra biện pháp xử lý thích ... các cơ sở nằm ngoài khu công nghiệp.B. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TẠI KCN/CCN 1. Mục tiêu:Giám sát chất lượng môi trường tại 14 KCN và 14 CCN đang hoạt động trên địa bàn thành ... Quy11 Trường Thọ12 Phạm Văn Cội x13 Xuân Thới Sơn x14 TTCN Lê Minh Xuân x xTỔNG CỘNG 3 5 3* Ghi chú: “x” – có3.3. Chất lượng môi trường tại các KCN/CCN:3.3.1. Khu công nghiệp:a. Chất lượng...
 • 14
 • 552
 • 2
Khảo sát hiện trạng quản lý chất lượng môi trường tại đà lạt

Khảo sát hiện trạng quản lý chất lượng môi trường tại đà lạt

Tổ chức sự kiện

... thiện và nâng cao chất lượng môi trường và tính đa dạng của môi trường hơn nữa cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống người dân hơn nữa.Về các mục tiêu cụ thể trong quản lí môi trường 25HIỆN ... lí môi trường 25HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐÀ LẠT•Các vấn đề môi trường: •1. Về vấn đề chất thải rắn•2. Phản hồi về môi trường của cử tri năm 2009•3. Hiện trạng ... DUNG•CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG•CHƯƠNG II. CƠ CẤU CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG ĐÀ LẠT•CHƯƠNG III. TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TẠI ĐÀ LẠT•CHƯƠNG...
 • 35
 • 2,599
 • 4
Báo cáo Chất lượng môi trường tại các kênh rạch liên vùng và các Khu công nghiệp, cụm công nghiệpx

Báo cáo Chất lượng môi trường tại các kênh rạch liên vùng và các Khu công nghiệp, cụm công nghiệpx

Tài liệu khác

... cơ sở nằm ngoài khu công nghiệp.B. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TẠI KCN/CCN 1. Mục tiêu:Giám sát chất lượng môi trường tại 14 KCN và 14 CCN đang hoạt động trên địa bàn thành ... nghị:- Triển khai việc quan trắc tự động chất lượng môi trường tại các KCX/KCN và quan trắc di động nhằm theo dõi, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường, kịp thời đề ra biện pháp xử lý thích ... Quy11 Trường Thọ12 Phạm Văn Cội x13 Xuân Thới Sơn x14 TTCN Lê Minh Xuân x xTỔNG CỘNG 3 5 3* Ghi chú: “x” – có3.3. Chất lượng môi trường tại các KCN/CCN:3.3.1. Khu công nghiệp:a. Chất lượng...
 • 15
 • 681
 • 5
Quan trắc đánh giá chất lượng môi trường không khí tại nhà máy bia Larue- Đà Nẵng

Quan trắc đánh giá chất lượng môi trường không khí tại nhà máy bia Larue- Đà Nẵng

Khoa học tự nhiên

... to lớn cho môi trường sinh thái, vì nó tạo ra các chất thải gây ô nhiễm môi trường. Bảo vệ môi trường là vấn đề ngày càng trở nên cấp thiết mang tính toàn cầu vì chất lượng môi trường ảnh hưởng ... giá chất lượng môi trường không khí tại công ty TNHH BVL– Đà Nẵng” nhằm có được cái nhìn tổng quan về khả năng ô nhiễm môi trường không khí SV:TRƯƠNG THỊ LỆ HOẰN 3/19/2013Quan trắc môi trường ... nhanh về số lượng và quy mô của các doanh nghiệp sản xuất bia cũng như sự tăng nhanh về sản lượng bia đã tạo ra một lượng lớn các chất thải gây ô nhiễm môi trường dưới cả ba dạng : chất thải...
 • 13
 • 2,156
 • 12
TC196Giải pháp tích hợp các HTQL: chất lượng, môi trường và trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000 và SA 8000 tại công ty CP May 10

TC196Giải pháp tích hợp các HTQL: chất lượng, môi trường và trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000 và SA 8000 tại công ty CP May 10

Quản trị kinh doanh

... công ty CP May 10 đã xây dựng chính sách chất lượng, môi trường; mục tiêu chất lượng, mục tiêu môi trường; cam kết của lãnh đạo về chất lượng, môi trường; các hồ sơ, biểu mẫu, tương ứng với ... rào chất lượng. Vì thế chất lượng được xem như yếu tố quyết định đến khả năng cạnh tranh của các DN trên thương trường quốc tế. Chất lượng giúp DN tồn tại và phát triển bền vững, chất lượng ... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cùng với các tài liệu về quản lý chất lượng là hệ thống tài liệu về quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001. Hệ thống này cũng có những điểm...
 • 74
 • 583
 • 9
Áp dụng phương pháp chi phí du lịch để xác định giá trị chất lượng môi trường tại vườn quốc gia Bạch Mã, Thừa Thiên - Huế

Áp dụng phương pháp chi phí du lịch để xác định giá trị chất lượng môi trường tại vườn quốc gia Bạch Mã, Thừa Thiên - Huế

Tài liệu khác

... định giá môi trường 1.2.1. Sự cần thiết phải định giá môi trường Định giá môi trường là việc sử dụng các công cụ kỹ thuật nhằm lượng hoá giá trị bằng tiền của các hàng hoá chất lượng môi trường ... ra cho môi trường. Việc định giá môi trường là một cách nhắc nhởcon người quan tâm và bảo vệ môi trường. Đồng thời, qua định giá cũng đođược tốc độ sử dụng hết các nguồn tài nguyên môi trường ... hànghoá môi trường. Chúng ta nên định giá môi trường vì:Thứ nhất, chất lượng môi trường thoả mãn vô số nhu cầu của con ngườinhư: cung cấp không gian sống và các điều kiện sống, cung cấp tài nguyênthiên...
 • 34
 • 654
 • 7
Chương trình giám sát chất lượng môi trường lần 1/2010 tại Nhà máy Muto Loteco (MVL)

Chương trình giám sát chất lượng môi trường lần 1/2010 tại Nhà máy Muto Loteco (MVL)

Công nghệ - Môi trường

... IUxJ,Báo cáo giám sát chất lượng môi trường Nhà máy Muto Loteco (MVL) – Công ty TNHH Muto Việt NamRKẾT QUẢ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG4.1 CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC4.1.1 Phương ... 9-ˆ-c/:"aacH4a/-c/.[c/"a[b-e4abJ-b.Žc^a"9-eH-e#94b".4ac#^.-bJ4a@RBáo cáo giám sát chất lượng môi trường Nhà máy Muto Loteco (MVL) – Công ty TNHH Muto Việt Nam4.2 CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ4.2.1 Phương pháp phân tích //9#92 ... 0V@D#.=UF-."J) Chất lượng môi trường nước thải IU&+(9 D-P/"I.9"DJ#,D#IUF-0$#13LBáo cáo giám sát chất lượng môi...
 • 21
 • 394
 • 1
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN HÒA VANG, TP. ĐÀ NẴNG BẰNG CHỈ THỊ SINH HỌC GIUN ĐẤT

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN HÒA VANG, TP. ĐÀ NẴNG BẰNG CHỈ THỊ SINH HỌC GIUN ĐẤT

Công nghệ - Môi trường

... được mối quan hệ giữa chỉ số đa dạng của giun đất và chất lượng đất Với những lý do trên chúng tôi chọn đề tài “Đánh giá chất lượng môi trường đất một số vùng trồng cây công nghiệp tại huyện ... SINH HỌC – MÔI TRƯỜNGChuyên ngành: Công nghệ Môi trường NỘI DUNG CHÍNH1. Mở đầu.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu3. Kết quả và biện luận4. Kết luận và kiến nghị. 5. Tài liệu tham ... NGHIỆPĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN HÒA VANG, TP. ĐÀ NẴNG BẰNG CHỈ THỊ SINH HỌC GIUN ĐẤTSVTH: HỒ THỊ HÀ GVHD: Th.S NGUYỄN VĂN KHÁNHTRƯỜNG CAO...
 • 6
 • 1,446
 • 13

Xem thêm