tài liệu chất lượng bề mặt chi tiết máy ppt

Tài liệu Chất lượng bề mặt chi tiết máy ppt

Tài liệu Chất lượng bề mặt chi tiết máy ppt

Kĩ thuật Viễn thông

... phân biệt độ nhám bề mặt H độ sóng bề mặt chi tiết máy Độ nhám bề mặt ứng với tỷ lệ: l/h = ữ 50 Hình 2.2- Tổng quát độ nhám độ sóng Độ sóng bề mặt ứng với tỷ lệ: bề mặt chi tiết máy L/H = 50 ữ 1000 ... Ra, nh bề mặt kích thớc nhỏ có profin phức tạp b) Độ sóng bề mặt Độ sóng bề mặt chu kỳ không phẳng bề mặt chi tiết máy đợc quan sát phạm vi lớn độ nhám bề mặt Ngời ta dựa vào tỷ lệ gần L chi u ... định chất lợng bề mặt Trong thực tế có nhiều phơng pháp xác định chất lợng bề mặt chi tiết máy Sau số phơng pháp chính: Đo độ nhám bề mặt: - Dùng mũi dò: để đo bề mặt có độ nhám lớn - Dùng máy...
 • 13
 • 722
 • 14
Tài liệu Chương 2 Chất luợng bề mặt chi tiết máy doc

Tài liệu Chương 2 Chất luợng bề mặt chi tiết máy doc

Cao đẳng - Đại học

... phân biệt độ nhám bề mặt H độ sóng bề mặt chi tiết máy Độ nhám bề mặt ứng với tỷ lệ: l/h = ữ 50 Hình 2.2- Tổng quát độ nhám độ sóng Độ sóng bề mặt ứng với tỷ lệ: bề mặt chi tiết máy L/H = 50 ữ 1000 ... Ra, nh bề mặt kích thớc nhỏ có profin phức tạp b) Độ sóng bề mặt Độ sóng bề mặt chu kỳ không phẳng bề mặt chi tiết máy đợc quan sát phạm vi lớn độ nhám bề mặt Ngời ta dựa vào tỷ lệ gần L chi u ... định chất lợng bề mặt Trong thực tế có nhiều phơng pháp xác định chất lợng bề mặt chi tiết máy Sau số phơng pháp chính: Đo độ nhám bề mặt: - Dùng mũi dò: để đo bề mặt có độ nhám lớn - Dùng máy...
 • 13
 • 609
 • 13
Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh

Kỹ thuật

... lý Đ tài “ Nghiên c u nâng cao ch t lư ng b m t chi ti t máy phay nh hư ng ñ n ch t lư ng b m t chi ti t máy tinh” nh m tìm y u t t ñó ñưa bi n pháp ñ nâng cao ch t lư ng b m t chi ti t máy phay ... t i kh làm vi c c a chi ti t máy: Ch t lư ng b m t có nh hư ng nhi u ñ n kh làm vi c c a chi ti t máy, ñ n m i l p ghép c a chúng k t c u t ng th c a máy Trong ph m vi ñ tài s ch kh o sát m t ... T LƯ NG B M T CHI TI T MÁY 2.1 nh hư ng c a ch ñ c t ñ n ch t lư ng b m t chi ti t máy 2.1.1 nh hư ng c a t c ñ c t T c ñ c t y u t quan tr ng nh hư ng ñ n ñ nhám b m t chi ti t máy Khi c t thép...
 • 26
 • 551
 • 0
Luận văn:Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh doc

Luận văn:Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh doc

Thạc sĩ - Cao học

... lý Đ tài “ Nghiên c u nâng cao ch t lư ng b m t chi ti t máy phay nh hư ng ñ n ch t lư ng b m t chi ti t máy tinh” nh m tìm y u t t ñó ñưa bi n pháp ñ nâng cao ch t lư ng b m t chi ti t máy phay ... t i kh làm vi c c a chi ti t máy: Ch t lư ng b m t có nh hư ng nhi u ñ n kh làm vi c c a chi ti t máy, ñ n m i l p ghép c a chúng k t c u t ng th c a máy Trong ph m vi ñ tài s ch kh o sát m t ... T LƯ NG B M T CHI TI T MÁY 2.1 nh hư ng c a ch ñ c t ñ n ch t lư ng b m t chi ti t máy 2.1.1 nh hư ng c a t c ñ c t T c ñ c t y u t quan tr ng nh hư ng ñ n ñ nhám b m t chi ti t máy Khi c t thép...
 • 26
 • 407
 • 1
Nghiên cứu nâng cao chất lượng bê măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Thạc sĩ - Cao học

... nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết 1.2 Một số đặc điểm bề mặt chi tiết sau gia công Trong thực tế sản xuất chi tiếtbề mặt phức tạp, nhiều trƣờng hợp gia công theo hình dáng hình học bề mặt cho ... gia công đƣợc xác mặt hình học chi tiết theo vẽ cần đảm bảo tƣợng cắt lẹm bề mặt khởi thuỷ dụng cụ vào bề mặt chi tiết Nếu điều kiện không đảm bảo sơ đồ gia công hay bề mặt chi tiết cho phải thay ... cầu lớn bán kính cong mặt cong số vị trí đặc biệt bề mặt chi tiết  Mối quan hệ hình học profin dao phôi phức tạp bề mặt chi tiết bề mặt phức tạp có độ cong thay đổi toàn bề mặt, dao có bán kính...
 • 88
 • 829
 • 4
Môt sô biên pháp công nghê nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ . Ứng dụng để gia công tinh cac loai khuôn trong ngành dược phẩm

Môt sô biên pháp công nghê nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ . Ứng dụng để gia công tinh cac loai khuôn trong ngành dược phẩm

Thạc sĩ - Cao học

... sỹ Chất lượng bề mặt mài kết trình tương tác lý, hoá phức tạp vật liệu vùng gia công Các yếu tố đặc trưng cho chất lượng bề mặt mài gồm: - Tính chất hình học bề mặt: độ nhám, độ sóng - Tính chất ... việc mài bề mặt định hình phức tạp 1.10.7 Nghiên cứu chất lượng lớp bề mặt chi tiết gia công mài Nghiên cứu chế hình thành yếu tố ảnh hưởng tới tính chất hình học, tính chất lý lớp bề mặt như: ... mài Mài thường chọn nguyên công gia công lần cuối bề mặt chất lượng bề mặt mài có ảnh hưởng lớn đến khả làm việc chi tiết máy Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn...
 • 80
 • 695
 • 0
Một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ

Một số biện pháp công nghệ nâng cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công khi mài tinh thép không rỉ

Thạc sĩ - Cao học

... sỹ Chất lượng bề mặt mài kết trình tương tác lý, hoá phức tạp vật liệu vùng gia công Các yếu tố đặc trưng cho chất lượng bề mặt mài gồm: - Tính chất hình học bề mặt: độ nhám, độ sóng - Tính chất ... việc mài bề mặt định hình phức tạp 1.10.7 Nghiên cứu chất lượng lớp bề mặt chi tiết gia công mài Nghiên cứu chế hình thành yếu tố ảnh hưởng tới tính chất hình học, tính chất lý lớp bề mặt như: ... mài Mài thường chọn nguyên công gia công lần cuối bề mặt chất lượng bề mặt mài có ảnh hưởng lớn đến khả làm việc chi tiết máy Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn...
 • 80
 • 657
 • 0
Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Thạc sĩ - Cao học

... nâng cao chất lƣợng bề mặt chi tiết 1.2 Một số đặc điểm bề mặt chi tiết sau gia công Trong thực tế sản xuất chi tiếtbề mặt phức tạp, nhiều trƣờng hợp gia công theo hình dáng hình học bề mặt cho ... gia công đƣợc xác mặt hình học chi tiết theo vẽ cần đảm bảo tƣợng cắt lẹm bề mặt khởi thuỷ dụng cụ vào bề mặt chi tiết Nếu điều kiện không đảm bảo sơ đồ gia công hay bề mặt chi tiết cho phải thay ... cầu lớn bán kính cong mặt cong số vị trí đặc biệt bề mặt chi tiết  Mối quan hệ hình học profin dao phôi phức tạp bề mặt chi tiết bề mặt phức tạp có độ cong thay đổi toàn bề mặt, dao có bán kính...
 • 88
 • 835
 • 0
Một số biện pháp công nghệ cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công. Ứng dụng để gia công trong ngành dược phẩm

Một số biện pháp công nghệ cao độ chính xác, chất lượng bề mặt chi tiết gia công. Ứng dụng để gia công trong ngành dược phẩm

Công nghệ thông tin

... sỹ Chất lượng bề mặt mài kết trình tương tác lý, hoá phức tạp vật liệu vùng gia công Các yếu tố đặc trưng cho chất lượng bề mặt mài gồm: - Tính chất hình học bề mặt: độ nhám, độ sóng - Tính chất ... việc mài bề mặt định hình phức tạp 1.10.7 Nghiên cứu chất lượng lớp bề mặt chi tiết gia công mài Nghiên cứu chế hình thành yếu tố ảnh hưởng tới tính chất hình học, tính chất lý lớp bề mặt như: ... mài Mài thường chọn nguyên công gia công lần cuối bề mặt chất lượng bề mặt mài có ảnh hưởng lớn đến khả làm việc chi tiết máy Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn...
 • 80
 • 569
 • 0
Tài liệu Chương 6 Gia công bề mặt chi tiết máy pptx

Tài liệu Chương 6 Gia công bề mặt chi tiết máy pptx

Cao đẳng - Đại học

... nghệ chế tạo máy Lu đức bình 6.6- gia công bề mặt định hình Bề mặt chi tiết máy, mặt nh mặt phẳng, mặt trụ có mặt cong, mặt thân khai, mặt hypecboit Tập hợp loại bề mặt ta có mặt định hình ... chi tiết thứ bàn máy chạy đến để dao cắt tiếp chi tiết thứ hai, lúc ngời công nhân tháo chi tiết thứ lắp vào phôi thứ ba Khi gia công xong chi tiết thứ hai bàn máy chạy ngợc lại để gia công chi ... gia công chi tiết có yêu cầu đồng tâm cao lỗ mặt trụ sản xuất hàng loạt lớn hàng khối, chi tiếtmáy mài tròn nh chi tiết có thành mỏng, chi u dài ngắn (nh segment) Con lăn tỳ Chi tiết nct...
 • 44
 • 928
 • 5
Tài liệu Gia công bề mặt chi tiết pptx

Tài liệu Gia công bề mặt chi tiết pptx

Kĩ thuật Viễn thông

... nghệ chế tạo máy Lu đức bình 6.6- gia công bề mặt định hình Bề mặt chi tiết máy, mặt nh mặt phẳng, mặt trụ có mặt cong, mặt thân khai, mặt hypecboit Tập hợp loại bề mặt ta có mặt định hình ... chi tiết thứ bàn máy chạy đến để dao cắt tiếp chi tiết thứ hai, lúc ngời công nhân tháo chi tiết thứ lắp vào phôi thứ ba Khi gia công xong chi tiết thứ hai bàn máy chạy ngợc lại để gia công chi ... gia công chi tiết có yêu cầu đồng tâm cao lỗ mặt trụ sản xuất hàng loạt lớn hàng khối, chi tiếtmáy mài tròn nh chi tiết có thành mỏng, chi u dài ngắn (nh segment) Con lăn tỳ Chi tiết nct...
 • 44
 • 468
 • 3

Xem thêm