tài liệu bài hát lữ hành phạm duy lời bài hát có nốt docx

Tài liệu Bài hát ly rượu mừng - Phạm Đình Chương (lời bài hát có nốt) docx

Tài liệu Bài hát ly rượu mừng - Phạm Đình Chương (lời bài hát nốt) docx

Âm nhạc

... » b œ œ œ « ˙ « « l « l »» ˙ « ˆ « ========================= l & » l l l l l »» = Bước hoa nỗi Hát khúc hoan ca thắm Chúc mẹ hiền dứt u yêu tươi đời thương Á lính A Á A A À A À « « « « b »»»œ ... l ˙ « « « « « « « « ========================= l & l l »» ˆ « l « « = ˆ ˆ « j « « ˆ « Vang lên lời chúc thiêng liêng Chúc non sông hòa bình hòa « « « « « b « »»» « l « « « l « « « l « « ˆ « «...
  • 2
  • 1,291
  • 7
Tài liệu Bài hát bến cảng quê hương tôi - Hồ Bắc (lời bài hát có nốt) docx

Tài liệu Bài hát bến cảng quê hương tôi - Hồ Bắc (lời bài hát nốt) docx

Âm nhạc

... l » l »» »» hát Trên bến cảng quê ta trung dũng kiên « #### « J »»» J »»» J »»» j ˆ œ œ « l œ œ œ œ « « l w ˆ « »»» »»» »»» « « « « j ˆ ˆ « « ========================= l & = cường người công ... »»» »»» »» »J »»» l « « »»» »»» l »» ˆ ˆ « « l l » l l ========================= ” & = Biển ta hát hát lên ngày mai 1970 ...
  • 2
  • 1,007
  • 5

Xem thêm