tài liệu đáp án biểu điểm chấm đề khảo sát chuyên môn giáo viên tiếng anh bậc thpt pdf

Tài liệu ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH BẬC THPT pdf

Tài liệu ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH BẬC THPT pdf

Kỹ năng nói tiếng Anh

... consumption (77 million tons) (Các cách viết khác cấu trúc trình bày nội dung câu hỏi đề tính điểm) Đáp án chấm đề thức KSGV Anh 2009 Page of ...
 • 2
 • 792
 • 11
Tài liệu KÌ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH BẬC THPT Hè 2009 pdf

Tài liệuKHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH BẬC THPT Hè 2009 pdf

Anh ngữ phổ thông

... Đề khảo sát g/v anh – 2009 Page of Energy Consumption in Highland Million tons Coal 100 80 60 40 20 Nuclear & Hydroelectricity 77 50 70 60 2005 Đề khảo sát g/v anh – 2009 ... considering D wanting 34 A what B who C which D whose 35 A memory B idea C habit D choice Đề khảo sát g/v anh – 2009 Page of 36 A same 37 A bring 38 A so 29 34 B likely B add B too C similar C join ... How……………………………………………… .…………………………….? Every six or eight days 46 How……………………………………………… .…………………………….? Đề khảo sát g/v anh – 2009 Page of Up to 90 liters VII 47 Put the words in parentheses in the correct form...
 • 8
 • 476
 • 3
Tài liệu Đáp án và biểu điểm chấm đề khảo sát chuyên môn GV tiếng Anh bật THPT 2009 ppt

Tài liệu Đáp ánbiểu điểm chấm đề khảo sát chuyên môn GV tiếng Anh bật THPT 2009 ppt

Anh ngữ phổ thông

... hỏi đề tính điểm) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN TỈNH YÊN BÁI TIẾNG ANH BẬC THPT Đề thức Thời gian thi: Ngày thi: • • • Hè 2009 90 phút (không kể thời gian giao đề) 30/6/2009 ... đề) 30/6/2009 Đề thi có 08 trang (80 câu) SỐ PHÁCH Thí sinh không sử dụng tài liệu, kể từ điển Giám thị không giải thích thêm Thí sinh làm vào đề Điểm thi: Người chấm số 1: Người chấm số 2: Bằng ... Người chấm số 2: Bằng số: Họ tên: Họ tên: Bằng chữ: Chữ kí: Chữ kí: Đáp án chấm đề thức KSGV Anh 2009 Page of 10 XII There is one spelling mistake in each of the following sentences,...
 • 10
 • 564
 • 0
ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN ĐỊA LÍ - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN ĐỊA LÍ - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

Trung học cơ sở - phổ thông

... biểu đồ chọn qua bảng số liệu -Hết Giám thị coi thi không giải thích thêm PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS- HK II NĂM HỌC: 2012-2013 MÔN: ĐỊA LÍ Câu Nội dung ... Các bước phân tích bảng số liệu thống kê B1: Đọc kĩ yêu cầu đề bài, đọc tiêu đề bảng số liệu để nắm chủ đề bảng số liệu, không bỏ sót kiện (số liệu) B2: Phân tích số liệu tầm khái quát cao trước ... 1990-2005 * Biểu đồ: Miền * Nguyên nhân vì: Thể cấu động thái phát triển đối tượng Phù hợp cho bảng số liệu có từ năm trở lên c Các bước vẽ biểu đồ miền Bước 1: Xử lí số liệu: Nếu chưa cho số liệu %...
 • 4
 • 969
 • 9
ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

Trung học cơ sở - phổ thông

... GD&ĐT PHÚC YÊN HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN: Hóa học II Phần kiến thức chuyên môn Câu Câu Ý Nội dung cần đạt Điểm o a b Câu 1,5đ t H2 ... 0,5 = 0,8 ⇒ h = ⇒ V CO2 = 0,8 0,9 0,8 0,9 ( 0,2 + 0,5) 22,4 = 13,94 lít 1,0đ TN3 (1đ) Vì trộn nhanh hai dung dich nên tỷ lệ HCl tác dụng với hai muối phải viết phương trình cho: Nếu HCl phản ứng...
 • 3
 • 804
 • 3
ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN LỊCH SỬ - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN LỊCH SỬ - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

Trung học cơ sở - phổ thông

... HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN: Lịch sử II Phần kiến thức chuyên môn Câu ( điểm) Mỗi ý 0.5 điểm * Chủ nghĩa phát xít: Hình thức chuyên bọn ... vào Việt Nam bị đánh thuế nặng, có mặt hàng bị đánh thuế tới 120% hàng hóa Việt Nam chủ yếu xuất sang Pháp, Pháp đánh thuế nặng mặt hàng Muối, Rượu, Thuốc phiện… *Tác động: (1 điểm) - Tích cực: ... lập gắn liền với chiến tranh giới (như trật tự Véc –xai – Oa sinh tơn trật tự hai cực I an ta kỷ XX) trật tự giới ngày sau "chiến tranh lạnh"đang trình hình thành Câu ( 3điểm) Yêu cầu Kiến thức:...
 • 3
 • 672
 • 6
ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN NGỮ VĂN - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN NGỮ VĂN - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

Trung học cơ sở - phổ thông

... PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ PHÚC YÊN ĐÁP ÁN KIỂM TRA KHẢO SÁT GVTHCS Năm học 2012 - 2013 Môn: Ngữ Văn Thời gian làm bài: 150 phút TT Ý Nội dung Điểm 3,0 Câu 1: Trình bày suy nghĩ mối quan ... văn học Hoài Thanh Bởi ba tác phẩm sáng tác mang giá trị nhân đạo cao cả, hướng tới người, người C Kết bài: 0,25 - Khẳng định vấn đề - Mở rộng, liên hệ Lưu ý chung: Điểm thi tổng điểm câu cộng ... Xương (Nguyễn Dữ), Bánh trôi nước (Hồ Xuân Hương) Kiều lầu Ngưng Bích (Truyện Kiều- Nguyễn Du) Lập dàn ý: A Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận - Vấn đề trung tâm văn chương vấn đề người nguồn gốc...
 • 4
 • 1,129
 • 16
ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN SINH HỌC - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN SINH HỌC - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

Trung học cơ sở - phổ thông

... PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GV THCS HKII NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn: Sinh học II Phần kiến thức chuyên môn Câu Nội dung Câu1 Một gen chứa 2025 liên kết ... thể quần thể cạnh tranh giành nguồn sống thức ăn, nơi ở, ánh sáng,… đực tranh giành b) Ví dụ:- Ở thực vật: tượng tự tỉa thưa (xuất mọc gần nhau, thiếu ánh sáng, nước muối khoáng,… - Ở nhiều ... F2: có kiểu hình, kiểu hình biến dị tổ hợp là: đậu hạt trơn, xanh hạt nhăn, vàng Điểm 1,5 điểm 0,75 0,75 1,5 điểm 0,75 0,75 2,0 điểm 0,5 b) - Cơ chế chủ yếu tạo nên biến dị tổ hợp là: phân li...
 • 3
 • 379
 • 12
ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

Trung học cơ sở - phổ thông

... PHÒNG GD&DT PHÚC YÊN HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN: TOÁN II Phần kiến thức chuyên môn (8 điểm) Câu Ý Câu (1,5) a Câu b (3,0) c d ... ⇒ y = 15 −1 Vậy x = 2, y = thoả mãn đề 15 Hướng dẫn giáo viên phải thể nội dung sau: - Dạng toán: Giải toán cách lập phương trình, hệ phương trình - Bài toán chuyển động quãng đường, ngược chiều ... - Giải phương trình chưa - Quên đối chiếu điều kiện - Thiếu đơn vị… Đề suất toán tương tự (toán chuyển động dạng toán khác) Điểm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 A F K H B D I E O C Câu (2,0) a b...
 • 3
 • 750
 • 8
ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN VẬT LÝ - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN THCS HK II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN VẬT LÝ - PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

Trung học cơ sở - phổ thông

... tập Đề xuất thêm phương án khai thác toán Hết Cán coi thi không giải thích thêm PHÒNG GD & ĐT PHÚC YÊN Câu Câu 3đ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẤN CHẤM ĐẾ KHẢO SÁT GIÁO VIÊN KỲ II NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: ... điện qua đèn đèn sáng bình thường - Cách xác định hiệu điện nguồn Đề xuất phương án khai thác thêm toán - Tính hiệu suất mạch điện 0,5đ - Đổi vị trí hai đèn cho Xác định độ sáng đèn - Đổi vị trí ... Đổi vị trí đèn R2 Hai đèn sáng bình thường không? Chú ý:- Trên cách làm, thí sinh làm theo cách khác chất vật lý vấn đề cho điểm tối đa, - Thiếu sai đơn vị lần trừ 0,25 điểm/ lần, toàn không trừ...
 • 4
 • 594
 • 9
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I - MÔN: ĐỊA LÍ Ngày thi: 02 + 03/03/2013

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I - MÔN: ĐỊA LÍ Ngày thi: 02 + 03/03/2013

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 42,5 * Vẽ biểu đồ: - Vẽ biểu đồ miền - Yêu cầu: Vẽ đúng, đẹp, tương đối xác, có chia khoảng cách năm, tên biểu đồ, thích, ghi số liệu vào biểu đồ (Nếu thiếu từ - nội dung trừ 0,25 điểm) Nhận ... khó khăn - Trình độ thâm canh: nhìn chung thấp, sản xuất theo kiểu quảng canh, đầu tư lao động vật tư nông nghiệp; vùng trung du trình độ thâm canh nâng cao - Chuyên môn hóa sản xuất: + Cây công ... dương thời đại * Vấn đề khai thác tài nguyên thuộc vùng biển hải đảo nước ta: - Khai thác tài nguyên sinh vật biển hải đảo: + Tránh khai thác mức nguồn lợi ven bờ, đối tượng đánh bắt có giá trị...
 • 4
 • 521
 • 0
Tài liệu ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn: TOÁN, khối A ppt

Tài liệu ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn: TOÁN, khối A ppt

Cao đẳng - Đại học

... = nờn VCMNP = (vtt) Vỡ MK = SH = 96 0,50 Nếu thí sinh làm không theo cách nêu đáp án mà đợc đủ điểm phần nh đáp án quy định Ht -4/4 ...
 • 4
 • 410
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25