tài liệu ôn thi công chức dành cho giáo viên tiểu học

Tài liệu ôn thi công chức dành cho giáo viên THCS

Tài liệu ôn thi công chức dành cho giáo viên THCS

Lịch sử

... Trờng trung học cơsở (hoặc: trung học phổ thông; tiểu học và trung học cơ sở;trung học cơ sở vàtrung học phổthông; tiểu học, trung học cơ sở vàtrung học phổthông; trung học phổ thông chuyên)+ ... kếhoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụnăm học d) Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyênmôn; phân công công tác, kiểm tra,đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen ... động, phân công công tác củacơ quan, tổ chức cóthẩm quyền.Điều 7 Cán bộ, công chức chịu trách nhiệmtrước pháp luật vềviệc thi hành nhiệmvụ, công vụ củamình; cán bộ, công chức giữ chức vụlãnh...
 • 25
 • 14,254
 • 232
Tài liệu ôn thi công chức ngành giáo dục

Tài liệu ôn thi công chức ngành giáo dục

Tài liệu khác

... trong giáo dục đại học và vai trò của nhà giáo Vai trò của công nghệ thông tin trong giáo dục đại học Ảnh hưởng của công nghệ thông tin đến vai trò của nhà giáo *Vai trò của công nghệ thông tin ... cán bộ, công chức làm việc tham gia góp ý kiến vào bản tự nhận xét công tác đó.3. Thủ trưởng trực tiếp của cán bộ, công chức ghi đánh giá định kỳ hàng ănm đối với cán bộ, công chức và thông báo ... cấp.- Đề thi phủ kín nộI dung môn học - Ít may rủI do trúng tủ, trật tủ- Ít tốn công chấm thi - Áp dụng được công nghệ mI trong chm thi v phõn tớch kt qu thã Nhược điểm- Tốn công ra đề thi do...
 • 37
 • 9,434
 • 60
Tài liệu ôn thi công chức tổng hợp text ôn thi tiếng anh 2015 dạng câu hỏi mở

Tài liệu ôn thi công chức tổng hợp text ôn thi tiếng anh 2015 dạng câu hỏi mở

Anh ngữ phổ thông

... TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC – DIỄN ĐÀN SINH VIÊN THƯƠNG MẠI: SVTM.VN38 TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC – DIỄN ĐÀN SINH VIÊN THƯƠNG MẠI: SVTM.VN45 TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC – DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ... SVTM.VN24 TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC – DIỄN ĐÀN SINH VIÊN THƯƠNG MẠI: SVTM.VN9 TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC – DIỄN ĐÀN SINH VIÊN THƯƠNG MẠI: SVTM.VN29 TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC – DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ... SVTM.VN13 TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC – DIỄN ĐÀN SINH VIÊN THƯƠNG MẠI: SVTM.VN15 TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC – DIỄN ĐÀN SINH VIÊN THƯƠNG MẠI: SVTM.VN31 TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC – DIỄN ĐÀN SINH VIÊN...
 • 57
 • 5,851
 • 47
Tài liệu ôn thi công chức  môn tiếng anh

Tài liệu ôn thi công chức môn tiếng anh

Tài liệu khác

... class="bi x0 y0 w0 h0" alt="" ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ BThời gian làm bài 90 phútENGLISH LANGUAGE TEST – 90 minutesLevel B (Intermediate)Part 1: READINGChoose the word or phrase which ... sentence(s) printed before it.Example: I walked to school in 20 minutes.Answer: It took me 20 minutes to walk to school.1. She is too old to workShe is 2. This book was written by Professor Landow ... English.1. Anh ta thường xuyên đi làm muộn nhưng sáng nay anh ta lại đến đúng giờ 2. Chính sách tài khóa do Bộ Tài Chính thực hiện và nó được chia ra thành hai phần: chi tiêu củaChính phủ và thuế....
 • 7
 • 22,867
 • 801
Tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành Quản lý nhà nước ( mới )

Tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành Quản lý nhà nước ( mới )

Luật

... quản lý tài sản công ở các cơ quan nhà nước. Bốn là, quản lý công sản phải đáp ứng yêu cầu công khai. Yêu cầu công khai trong quản lý công sản phải thực hiện các vấn đề chủ yếu:- Công khai ... dụng tài sản công. Yêu cầu công khai trong quản lý tài sản công cho phép thực hiện được cơ chế “dân biết, dân kiểm tra” trong quản lý công sản . Đây cũng là yếu tố đảm bảo dân chủ trong công ... cho thấy rằng, nếu không cụ thể, chi tiết khi phân công trong quản lý công sản sẽ tạo điều kiện cho sự lãng phí trong sử dụng công sản , làm hư hỏng, thất thoát công sản. Ba là, quản lý công...
 • 44
 • 3,385
 • 1
Tài liệu ôn thi công chức ngành Tài chính

Tài liệu ôn thi công chức ngành Tài chính

Luật

... các quỹ tiền tệ thuộc tài chính công. 3. Quản lý tài chính công Khái niệm quản lý tài chính công. Quản lý tài chính công là hoạt động của các chủ thể quản lý tài chính công thông qua việcc sử dụng ... động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩmquyền.- Cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành nhiệmvụ, công vụ của mình; cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh ... sự nghiệp. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công, tất cả các chỉ tiêu tài chính đều được công bố công khai.Những nội dung cải cách tài chính công được trình bày ở trên có...
 • 37
 • 1,455
 • 1
Tài liệu ôn thi công chức bảo hiểm xã hội

Tài liệu ôn thi công chức bảo hiểm xã hội

Luật

... trong mỗi ngạch công chức, ứng với mỗi bật có một hệ số tiền lương (có nhiều bật trong ngạch)3. Phân loại theo vị trí công tác:a) Công chức lãnh đạo, chỉ huy.b )Công chức chuyên môn nghiệp vụ.C. ... rộng như (Kế hoạch, tài chính, Khoa học, công nghệ, Lao động, nội vụ, ngoại giao, công chức vụ ….) những lónh vực nầy có liên quan đến công tác tổ chức nội bộ và các + Hội Nông dân VN+ TGĐ ... d) Không được tiếp nhận và giải quyết công việc của công dân, tổ chức tại nhà riêngđ) Bảo vệ bí mật NN, bí mật công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dâne) Bố...
 • 60
 • 821
 • 0
Tài liệu ôn thi công chức viên chức ngành giáo dục

Tài liệu ôn thi công chức viên chức ngành giáo dục

Tài liệu khác

... trường đại học. - Kiểm định công nhận chương trình đào tạo của các trường đại học dân lập, đại học bán công. - Kiểm định công nhân các chương trình đào tạo mới của các trường đại học công lập.Câu ... quyền.Câu 5. Chức trách, nhiệm vụ cụ thể của giảng viên đại học (Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức bậc đại học được ban hành theo QĐ 538/TCCP-BCTL)+ Chức trách: là công chức chuyên môn đảm ... độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo, cán bộ, công chức, cho người học 6. Việc thực hiện thi tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, nâng bậc lương, thuyên chuyển, điều động,...
 • 67
 • 70,296
 • 319
Tài liệu ôn thi công chức về quản lý nhà nước

Tài liệu ôn thi công chức về quản lý nhà nước

Tư liệu khác

... kiện cần thi t để công chức thi hành công vụ, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với công chức. -Bố trí, phân công công tác cho công chức phải: phù hợp nhiệm vụ được giao với ngạch công chức được ... nhiệm vào ngạch công chức. 5-Sử dụng công chức: *Bố trí phân công công tác:-Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức chịu trách nhiệm bố trí, phân công giao nhiệm vụ cho công chức; bảo đảm các ... chuyên môn nghiệp vụ. -Công chức được phân công nhiệm vụ mà không phù hợp với ngạch công chức đang giữ thì phải chuyển ngạch cho phù hợp với vị trí và chuyên môn nghiệp vụ.-Chuyển ngạch không thi...
 • 37
 • 2,319
 • 29
Mot so tai lieu on thi cong chuc HQ nam 2012 potx

Mot so tai lieu on thi cong chuc HQ nam 2012 potx

Tài liệu khác

... BỘ TÀI CHÍNHHỘI ĐỒNG TT,XT CC,VC TCHQ NĂM 2012 MỘT SỐ TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC HẢI QUAN NĂM 2012I. Thi tuyển công chức: 1. Môn Kiến thức chung:- Kiến thức xã ... 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.II. Phỏng vấn xét tuyển công chức: - Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008;- ... tổ chức của Bộ Tài chính; - Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/01/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài...
 • 2
 • 649
 • 6
Tài liệu ôn thi công chức trọn bộ phần KIẾN THỨC CHUNG

Tài liệu ôn thi công chức trọn bộ phần KIẾN THỨC CHUNG

Đại cương

... yếu sau: -Công sở: Là trụ sở cơ quan; là nơi làm việc của cơ quan; là nơi viên chức lãnh đạo, công chức và nhân viên thực thi công vụ, ban hành các quyết định hành chính và tổ chức thực hiện ... của công dân. -Tổ chức chỉ đạo công tác thanh tra Nhà nước, tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật. -Tổ chức, chỉ đạo công ... TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC http://nghoangvan137.blogspot.com 4-Văn bản chuyên môn, kỹ thuật: 4.1.Văn bản chuyên môn: Được dùng trong các lĩnh vực có đặc thù chuyên môn cao như tài...
 • 61
 • 2,460
 • 3
Tài liệu ôn thi công chức Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành KẾ TOÁN

Tài liệu ôn thi công chức Câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành KẾ TOÁN

Cao đẳng - Đại học

... quyết định. Cơ quan Tài chính và Kho bạc Nhà nước tạm cấp kinh phí cho cá nhiệm vụ nào sau đây? a. Chi lương, nghiệp vụ phí và công vụ phí. b. Chi cho dự án chuyển tiếp công trình quốc gia. ... toán.b. Quy định về nội dung công tác kế toán , tổ chức bộ máy kế toán, người làm kếtoán và người hành nghề kế toán. c. Quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm ... lưu trữ đối với tài liệu kế toándùng cho quản lý điều hành của đơn vị kế toán, gồm cả chứng từ kế toán không sử dụngtrực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính tốt thi u bao nhiệu...
 • 16
 • 10,213
 • 53

Xem thêm