tài liệu ôn thi đại học toán 2014

Tài liệu ôn thi đại học môn Toán

Tài liệu ôn thi đại học môn Toán

Toán học

... 5 105 10 5 10 5 3. . .C C C C C C  Bài 8: Một tổ gồm 7 học sinh nữ và 5 học sinh nam cần chọn ra 6 học sinh trong đó số học sinh nữ phải nhỏ hơn 4. Hỏi có bao nhiêu cách chọn như vậy? ... [A, SC, B]. Bài 5. Cho tứ diện S.ABC cú ABC vuông cân tại B, AB = SA = 6. Cạnh SA vuông góc với đáy. Vẽ AH vuông góc với SB tại H, AK vuông góc với SC tại K. 1. Chứng minh HK vuụng gúc ... song (A’D’BC). b. Tỡm k để MN nhỏ nhất. Chứng tỏ khi đó MN là đoạn vuông góc chung của AD’ và DB. Bài 12 (trích đề thi Đại học khối B – 2003) Cho hỡnh lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy hỡnh...
 • 39
 • 627
 • 2

  Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

  Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

  Cao đẳng - Đại học

  ... 0⇔− ++= ()2u 2 3u u 5 0 vô nghiệm⇔=∨ ++= ⇔=π⇔= ∈sin 2x 0kx,k2 Baøi 151 : Giaûi phuông trình ()44sin x cos x sin x cos x *−=+ ()()()2222* sin x cos x sin x cos x sin x cos ... 0≤⎧⇔⎨=⎩ 2cos 2x 0cos 2x 1cos 2x 1≤⎧⇔⇔⎨=⎩=− π⇔=+π∈xk,k2 Baøi 152 : Giaûi phöông trình ()23sin2x 2cos x 2 2 2cos2x *−=+ Ta coù : ()()22* 23sinxcosx 2cosx 22 22cosx ... = 0 b/ Tìm m để phương trình có nghiệm (ĐS 6524m16−≤ ≤) Th.S Phạm Hồng Danh (TT luyện thi ĐH Vĩnh Viễn) So lại với điều kiện sin 3x 04π⎛⎞+≥⎜⎟⎝⎠ Khi x k thì12π•=+π sin...
  • 13
  • 599
  • 8

   Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

   Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

   Cao đẳng - Đại học

   ... 2x 166(*)sin x 1xh2,h662 CHƯƠNG VIII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC Trường hợp 1: TỔNG HAI SỐ KHÔNG ÂM Áp dụng Nếu A0B0AB0≥∧ ≥⎧⎨+=⎩ thì A = B = 0 Bài 156 ... sin x sin x cos x18. 3 cot g x 4 cos x 2 3 cot gx 4 cos x 2 0= Th.S Phạm Hồng Danh (TT luyện thi Vĩnh Viễn) Bài 163: Giải phương trình: ()22cos3x 2 cos 3x 2 1 sin 2x (*)+− = + Do...
   • 11
   • 516
   • 7

    Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx

    Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx

    Cao đẳng - Đại học

    ... y⎧=⎧=⎪⎨⎨==⎪⎩⎩ ()≤≤ĐS 1 m 2 ⎛⎞+≤≤⎜⎟⎜⎟⎝⎠1- 5 1 5ĐS m22 Th.S Phạm Hồng Danh TT luyện thi đại học Vĩnh Viễn Hệ đã cho : tgx 3 3tgx33tgytgy 33⎧⎧==−⎪⎪⇔∨⎨⎨=−⎪⎪=⎩⎩ ,,36,,63ππ⎧⎧=+π∈ ... (2)22+−⎧=⎪⎪⇔⎨+−⎪=⎪⎩ Lấy (1) chia cho (2) ta được: +⎛⎞=⎜⎟⎝⎠xy xytg 1 ( do cos 022−= không là nghiệm của (1) và (2) ) 242222+π⇔=+πππ⇔+=+ π⇔=−+ πxykxykyxk thay vào (1) ta ... hệ phương trình: −− =⎧⎪⎨+=−⎪⎩tgx tgy tgxtgy 1 (1)cos2y 3cos2x 1 (2) IV. HỆ KHÔNG MẪU MỰC Bài 182: Giải hệ phương trình: ⎧π⎛⎞+⎜⎟⎪⎪⎝⎨π⎛⎞⎪+⎜⎟⎪⎝⎠⎩tgx cotgx =...
    • 14
    • 502
    • 5

     Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf

     Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf

     Cao đẳng - Đại học

     ... ac = 6Rr b/ ACBcos 2sin22−= c/ Công sai 3r C Adtgtg22 2⎛⎞=−⎜⎟⎝⎠ 5. Cho ABCΔ có ba góc A, B, C theo thứ tự tạo 1 cấp số nhân có công bội q = 2. Chứng minh: a/ 111abc=+ ... sin C Bài 194: Chứng minh nếu UABC có trung tuyến AA’ vuông góc với trung tuyến BB’ thì cotgC = 2 (cotgA + cotgB) UGAB vuông tại G có GC’ trung tuyến nên AB = 2GC’ Vậy 2ABC3′= ... gCabc4S44RabcRabc2 Bài 190: Cho ABCΔ có 3 góc A, B, C tạo thành một cấp số nhân có công bội q = 2. Giả sử A < B < C. Chứng minh: =+111abc 2ABCa/ r 4Rsin sin sin22b/...
     • 16
     • 548
     • 4

      Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc

      Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc

      Cao đẳng - Đại học

      ... Danh – TT luyện thi Vĩnh Viễn Dấu “=” tại (2) xảy ra ⎧=⎪⎪⎪⇔=⎨⎪−⎪=⎪⎩sin A 1A2cos22BCcos 12π⎧=⎪⎪⇔⎨π⎪==⎪⎩A2BC4 Bài 206: (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, ... −−⇔= ∨=⇔=+∨=+BACBCA2222ABCCAB ππ⇔=∨=⇔Δ ΔAC22 ABC vuông tại A hay ABC vuông tại C Bài 210: Chứng minh ABCΔ vuông tại A nếu bc acos B cosC sin Bsin C+= Ta có: bc acos ... CΔΑΒ biết số đo 3 góc tạo cấp số cộng và 33sin A sin B sin C2+++= Không làm mất tính chất tổng quát của bài toán giả sử ABC<< Ta có: A, B, C tạo 1 cấp số cộng nên A + C = 2B...
      • 17
      • 531
      • 3

       Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc

       Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc

       Cao đẳng - Đại học

       ... VII. Công thức nhân ba: 33sin3a 3sina 4sin acos3a 4 cos a 3cosa=−=− VIII. Công thức hạ bậc: ()()2221sin a 1 cos2a21cos a 1 cos2a21cos2atg a1cos2a=−=+−=+ IX. Công ... : a/ y sin x cos x cos x sin x=+ b/ y = sinx + 3sin2x c/ 2ycosx 2cosx=+− TT luyện thi đại học CLC Vĩnh Viễn ... tgx,k Zcotg x k cot gx V. Công thức cộng ()()()sin a b sinacosb sin bcosacos a b cosacosb sin asin btga tgbtg a b1tgatgb±= ±±=±±=mm VI. Công thức nhân đôi ==−=− ==−−=22...
       • 21
       • 479
       • 4

        Tài liệu Ôn thi đại học môn toán - Lý thuyết toán đại số pdf

        Tài liệu Ôn thi đại học môn toán - Lý thuyết toán đại số pdf

        Cao đẳng - Đại học

        ... 300 Bộ Tài chính 177 Học viện Tài chính 2,0 8,8 3.080 178 ĐH Tài chính Marketing 2,2 28,2 1.000 1.300 179 CĐ Tài chính Quản trị kinh doanh 2,7 40,5 2.000 180 CĐ Tài chính Kế toán Quảng ... Giao thông Vận tải TP HCM 1,1 24,0 2100 400 148 Học viện Hàng không 7,8 4,7 600 120 149 CĐ Giao thông Vận tải 4,2 15,8 1800 150 CĐ Giao thông Vận tải 2 9,9 18,3 960 151 CĐ Giao thông Vận ... 8,2 400 143 CĐ Công nghiệp Hưng Yên 4,5 23,9 1270 144 CĐ Kỹ thuật Công nghiệp 35,2 4,9 500 145 CĐ Công nghiệp Hoá chất 400 Bộ Giao thông Vận tải lợi Miền Trung 176 CĐ Công nghệ và Kinh...
        • 17
        • 604
        • 2

         Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx

         Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx

         Cao đẳng - Đại học

         ... (*)⇔()2211tgx cot gx 2 1sin x 3⎛⎞+−+−=⎜⎟⎝⎠1 ⇔252sin 2x 3=0 Bài 45 : (Đề thi tuyển sinh Đại học khối D, năm 2003) Giải phương trình ()222xxsin tg x cos 0 *24 2π⎛⎞−−=⎜⎟⎝⎠ ... nghiệm của (1). Hãy giải phương trình trong trường hợp đó. Th.S Phạm Hồng Danh TT luyện thi Đại học CLC Vĩnh Viễn Điều kiện : ⇔ tgx sin x 0−≠sin xsin x 0cos x−≠ ⇔ ()sin x 1 cos ... 1π⎡=± + π⎢⎢=⎣ ⇔ xk3xk4π⎡=±+π⎢⎢π⎢=+π⎢⎣ ()kZ∈ Bài 38 : (Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2005) Giải phương trình : ()sin x cos x 1 sin 2x cos2x 0 *+++ + =...
         • 16
         • 555
         • 4

          Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx

          Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx

          Cao đẳng - Đại học

          ... giác không mẫu mực: (**) ⇔ cos6x cos2x 1cos6x cos2x 1==⎡⎢==−⎣ Cách 4: +−=⇔+cos 8x cos 4x 2 0 cos8x cos 4x 2= ⇔==cos 8x cos 4x 1⇔=cos 4x 1 Bài 58: (Đề thi tuyển sinh Đại học khối ... πk2 (nhận do 31sin 2x22=±≠−) Do ()x0,2∈π nên 5xx33ππ=∨= Bài 57: (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2005) Giải phương trình: ()22cos 3x.cos2x cos x 0 *−= Ta có: (*) ... tgx Lúc đó 2222t 2t 1 ttg2x ,sin2x ,cos2x1t 1t 1t2−===−++ Bài 76 : (Để thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2003) Giải phương trình ()−= + −+2cos 2x 1cot gx 1 sin x sin 2x...
          • 23
          • 520
          • 3

           Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx

           Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx

           Cao đẳng - Đại học

           ... 3++=−+ a/ Giải (1)khi 1a3= b/ Tìm a để (1) có nghiệm Th.S Phạm Hồng Danh TT Luyện thi đại học CLC Vĩnh Viễn Ta có : 3sin x sin x cosx22ππ⎛⎞ ⎛⎞−=− −=−⎜⎟ ⎜⎟⎝⎠ ⎝⎠ 226tg 6sin.cos ... ()sin 2x 3cos2x 3 1+= ()π•=+ = =Nếu x 2k 1 thì sin 2x 0 và cos2x 12− nên phương trình (1) không thỏa. ()π•≠+ ≠ =Nếux 2k 1 thì cosx 0,đặt t tgx2 (1) thành ()22231 t2t31t 1t−+=++ ... sin 2x 0≠ Cách khác : (*)28sin xcosx 3sinx cosx⇔=+ ( hiển nhiên cosx = 0 hay sinx = 0 không là nghiệm của pt này ) ⇔− = +28(1 cos x) cos x 3 sin x cos x ⇔− = +38 cos x 8 cos x 3...
           • 11
           • 404
           • 3

            Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx

            Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx

            Cao đẳng - Đại học

            ... ∀∈⎢⎥⎣⎦xk0,,k42 Nên yêu cầu bài toán ()**⇔có nghiệm trên []1,1− Xét []2yt4t1thìy'2t40t 1,1=− + + =− + > ∀ ∈ − []ytăngtrên 1,1⇒− Do đó : yêu cầu bài toán () ()4y1 2my1 42m2⇔− ... =α⎜⎟⎝⎠ππ⇔− =±α+ π∈⇔= ±α+ π∈¢¢k b/ Xét phương trình ()()()22t3 t kt 1 **−= − Do không là nghiệm của (**) nên t=±1()323t t** mt1−⇔=− Xét () {}323t tyCtrên2,2\t1−⎡⎤=−⎣⎦−1± ... =+ ≤ ≠22t12sinxcosxvớit 2vàt1 (*) thành 222tt1=− 32t 2t 2 0⇔−−= (Hiển nhiên t không là nghiệm) 1=±()()()22t22t2t20t2t 2t 1 0 vô nghiệm⇔− ++ =⎡=⇔⎢++=⎢⎣ Vậy ()⇔*2sin...
            • 19
            • 464
            • 3

             Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 6 docx

             Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 6 docx

             Cao đẳng - Đại học

             ... 0 *−+= • Vì cosx = 0 không là nghiệm nên chia hai vế phương trình cho cos3x thì ()()23 2*tgx1tgx4tgx1tgx⇔+−++ 0= Bài 132 : (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2003) Giải phương ... (do t = 2 không là nghiệm) Đặt () ()2t3yft Ct2−==−và (d) y = 2m Ta có : ()()22t4ty' f tt2−+==−3 Do (**) luôn có nghiệm t = 1 []0,1∈trên yêu cầu bài toán ()()() ... ()()()33*3sinx4sinx4cosx3cosx2cosx⇔− + −+ 0== 333sinx4sinx4cosxcosx0⇔− + − Vì cosx = 0 không là nghiệm nên chia hai vế phương trình cho ta được 3cos x 0≠()()()23 2* 3tgx 1 tg x...
             • 7
             • 471
             • 3

              Xem thêm